Document z1107-16, valid, current version — Adoption on July 15, 2016
( Last event — Entry into force, gone August 30, 2016. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.07.2016  № 2811


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 серпня 2016 р.
за № 1107/29237

Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту

Відповідно до статті 42 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", абзацу дванадцятого підпункту 17 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 24 квітня 2014 року № 1305, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 травня 2014 року за № 497/25274 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту  забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр молоді
та спорту України


І.О. Жданов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
15.07.2016 № 2811


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 серпня 2016 р.
за № 1107/29237

ЗМІНИ
до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України  з неолімпійських видів спорту

1. У пункті 37 літери "WKF" виключити.

2. Пункт 52 виключити.

У зв’язку з цим пункти 53 - 105 вважати відповідно пунктами 52 - 104.

3. У пунктах 52 - 104 посилання на додатки "53 - 67" замінити відповідно посиланнями на додатки "52 - 104".

4. Після пункту 66 доповнити новим пунктом такого змісту:

"67. Практична стрільба (додаток 67)".

У зв’язку з цим пункти 67 - 104 вважати відповідно пунктами 68 - 105.

5. У пунктах 68 - 105 посилання на додатки 67 - 104 замінити відповідно посиланнями на додатки 68 - 105.

6. Пункт 2 розділу "Умови присвоєння спортивних звань та розрядів:" додатка 2 викласти у такій редакції:

"2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі у відповідній заліковій групі чи класі спортсменів (екіпажів), які представляють не менше 5 регіонів.".

7. Абзац четвертий пункту 2 розділу "Умови присвоєння спортивних звань та розрядів:" додатка 10 викласти у такій редакції:

"в офіційних всеукраїнських змаганнях (піраміда) серед чоловіків-спортсменів не менше ніж з 10 регіонів, серед жінок-спортсменок не менше ніж з 8 регіонів;".

8. Розділ "Перший розряд" додатка 18 доповнити новим абзацом такого змісту:

"1-2 - на чемпіонатах міст України в особистому заліку.".

9. У додатку 20:

1) розділ "Майстер спорту України" доповнити новим абзацом такого змісту:

"2-3 - на офіційних міжнародних змаганнях або набрати не менше 90 % (80 % для жінок) очок у багатоборстві з усіх вправ.";

2) абзац третій пункту 2 розділу "Умови присвоєння спортивних звань та розрядів" виключити.

10. У додатку 21:

1) розділ "Майстер спорту України" доповнити новим абзацом такого змісту:

"2 - на чемпіонаті Європи двічі протягом трьох років поспіль.";

2) розділ "Умови присвоєння спортивних звань:" викласти у такій редакції:

"Умови присвоєння спортивних звань

1. Спортивне звання "Майстер спорту України міжнародного класу" присвоюється за умови участі в офіційних міжнародних змаганнях екіпажів не менше ніж з 10 країн в одному виді програми.

У разі участі в одній програмі екіпажів з 5 до 9 країн вимоги до мінімальної кількості місць подвоюються.

У разі участі в одній програмі екіпажів менше ніж з 5 країн вимоги до мінімальної кількості місць потроюються.

2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі в офіційних міжнародних змаганнях екіпажів не менше ніж з 10 країн в одному виді програми.

У разі участі в одній програмі екіпажів з 5 до 9 країн вимоги до мінімальної кількості місць подвоюються.

У разі участі в одній програмі екіпажів менше ніж з 5 країн вимоги до мінімальної кількості місць потроюються.

У всеукраїнських змаганнях екіпажів не менше ніж з 8 регіонів в одному виді програми.".

11. Додаток 22 викласти в такій редакції:


"Додаток 22
до Кваліфікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України
з неолімпійських видів спорту
(пункт 22)

ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНІ БАГАТОБОРСТВА

Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

молодші юнаки: 10-11 років;

юнаки: 12-13 років;

старші юнаки: 14-15 років;

юніори: 16-17 років;

дорослі: від 18 років.

Види програми: бойове двоборство, військово-прикладне семиборство.

Посісти місця в одному з перерахованих змагань з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів:

Майстер спорту України міжнародного класу

1-2 - на чемпіонаті світу;

1 - на чемпіонаті Європи.

Майстер спорту України

3 - на чемпіонаті світу;

2 - на чемпіонаті Європи;

1-2 - на чемпіонаті України;

1 - у Кубку України;

1-2 - на чемпіонаті світу серед юніорів;

1 - на чемпіонаті Європи серед юніорів;

1 - на змаганнях серед представників Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

Кандидат у майстри спорту України

3 - на чемпіонаті світу серед юніорів;

2 - на чемпіонаті Європи серед юніорів;

1 - 2 - на чемпіонаті світу серед старших юнаків;

1 - на чемпіонаті Європи серед старших юнаків;

3 - на чемпіонаті України;

2 - у Кубку України;

1 - 2 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

1 - 2 - на чемпіонаті України серед юніорів;

1 - у Всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді (юніори);

2 - на змаганнях серед представників Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

Перший розряд

1-2 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

3 - на змаганнях серед представників Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

1 - на чемпіонатах районів;

3 - на чемпіонаті України серед юніорів;

2 - у Всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді (юніори);

1 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

1 - у Кубку області;

1 - 2 - на чемпіонаті України серед старших юнаків;

1 - у Всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді (старші юнаки).

Другий розряд

3 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

2 - на чемпіонатах районів;

2 - у Кубку області;

1 - на чемпіонатах міст;

3 - у Всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді (юніори);

2 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

1 - на чемпіонатах районів серед юніорів;

3 - на чемпіонаті України серед старших юнаків;

2 - у Всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді (старші юнаки);

1 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед старших юнаків;

1-2 - на чемпіонаті України серед юнаків.

Третій розряд

3 - на чемпіонатах районів;

2 - на чемпіонатах міст;

3 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

2 - на чемпіонатах районів серед юніорів;

1 - на чемпіонатах міст серед юніорів;

3 - у Всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді (старші юнаки);

2 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед старших юнаків;

1 - на чемпіонатах районів серед старших юнаків;

3 - на чемпіонаті України серед юнаків;

1 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юнаків;

1-2 - на чемпіонаті України серед молодших юнаків.

Перший юнацький розряд

3 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед старших юнаків;

2 - на чемпіонатах районів серед старших юнаків;

1 - на чемпіонатах міст серед старших юнаків;

2 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юнаків;

1 - на чемпіонатах районів серед юнаків;

3 - на чемпіонаті України серед молодших юнаків;

1 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед молодших юнаків.

Другий юнацький розряд

3 - на чемпіонатах районів серед старших юнаків;

2 - на чемпіонатах міст серед старших юнаків;

3 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юнаків;

2 - на чемпіонатах районів серед юнаків;

2 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед молодших юнаків;

1 - на чемпіонатах районів серед молодших юнаків.

Третій юнацький розряд

3 - на чемпіонатах міст серед старших юнаків;

3 - на чемпіонатах районів серед юнаків;

2 - на чемпіонатах міст серед юнаків;

3 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед молодших юнаків;

2 - на чемпіонатах районів серед молодших юнаків;

1 - на чемпіонатах міст серед молодших юнаків.

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів

1. Спортивне звання "Майстер спорту України міжнародного класу" присвоюється за умови участі в офіційних міжнародних змаганнях у виді програми спортсменів (команд) не менше ніж з 10 країн.

2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі:

в офіційних міжнародних змаганнях спортсменів (команд) не менше ніж з 10 країн;

в офіційних всеукраїнських змаганнях серед чоловіків у виді програми спортсменів (команд) не менше ніж з 10 регіонів, з яких 1 спортсмен має спортивне звання "Майстер спорту України", 6 - мають спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України" (у найлегшій та найважчій категоріях - не менше ніж з 8 регіонів, з яких 1 спортсмен має спортивне звання "Майстер спорту України", 3 - мають спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України");

в офіційних всеукраїнських змаганнях серед жінок у виді програми спортсменок не менше ніж з 8 регіонів, з яких 1 спортсменка має спортивне звання "Майстер спорту України", 3 - мають спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України";

в офіційних змаганнях серед представників Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, у виді програми не менше 10 спортсменів, які представляють не менше ніж 2/3 представників Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, з яких 1 спортсмен має спортивне звання "Майстер спорту України", 6 - мають спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України".

3. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється з 16 років.

4. Спортивне звання "Майстер спорту України" у виді програми "військово-прикладне семиборство" присвоюється, якщо у змаганні беруть участь не менше 50 спортсменів.

5. Спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України" у виді програми "військово-прикладне семиборство" присвоюється, якщо у змаганні беруть участь не менше 30 спортсменів.".

12. У додатку 23:

1) Абзаци п’ятий, шостий підрозділу "За катером та електричною тягою "Rixen" розділу "Чоловіки та жінки" викласти в такій редакції:

"середня група - до 14 років катерна версія, до 15 років кабельна версія;

старша група - до 17 років катерна версія, до 19 років кабельна версія;";

2) Кваліфікаційну таблицю 1 (катерна версія) викласти в такій редакції:

"Кваліфікаційна таблиця 1

(катерна версія)

Спортивні звання, розряди

Стрибки з трампліна, м

Слалом

Фігурне катання

Багатоборство

швидкість катера, км/год

довжина фала

кількість буїв

Чоловіки

Майстер спорту України міжнародного класу

60

58

11

6

9000

200

Майстер спорту України

48

58

12

3

6000

155

Кандидат у майстри спорту України

40

58

14

6

3800

100

Перший

30

55

18

6

2500


Другий

22

49

18

6

1800


Третій

18

46

18

6

1300


Перший юнацький

13

40

18

6

500


Другий юнацький

10

34

18

6

250


Жінки

Майстер спорту України міжнародного класу

46

55

12

3

7000

165

Майстер спорту України

36

55

13

3

5000

130

Кандидат у майстри спорту України

30

55

14

3

3000

95

Перший

23

52

18

6

2000


Другий

18

49

18

6

1400


Третій

16

46

18

6

900


Перший юнацький

13

40

18

6

500


Другий юнацький

10

34

18

6

240


";

3) у розділі "Вейкбординг, вейксейтинг (за катером та електричною тягою "Rixen")":

у підрозділі "Майстер спорту України":

абзаци четвертий, п’ятий викласти в такій редакції:

"1 - на чемпіонаті України серед чоловіків та жінок за умови участі не менше 6 спортсменів у виді програми;

1 - у Кубку України серед чоловіків та жінок за умови участі не менше 6 спортсменів у виді програми.";

абзац дев'ятий після слів "чоловіків та жінок" доповнити словами ", за умови участі не менше 6 спортсменів у виді програми";

4) абзац третій пункту 2 розділу "Умови присвоєння спортивних звань" викласти в такій редакції:

"в офіційних всеукраїнських змаганнях не менше 6 спортсменів у виді програми.".

13. У додатку 25:

1) розділ "Майстер спорту України міжнародного класу" викласти в такій редакції:

"Майстер спорту України міжнародного класу

Виконати класифікаційний норматив, викладений у таблиці, на офіційних міжнародних змаганнях, внесених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, чемпіонаті світу, Європи, у фіналі Кубка світу, Європи серед дорослих або юніорів в особистому або в командному видах програми - естафеті.";

2) Кваліфікаційні нормативи розділу "Умови присвоєння спортивних звань" викласти в такій редакції:

"Кваліфікаційні нормативи

№ з/п

Вагова категорія

Одиниці вимірювання

Вага гирі 32 кг

Вага гирі 24 кг

Вага гирі 16 кг

спортивні звання

спортивні розряди

спортивні звання

спортивні розряди

спортивні розряди

майстер спорту України міжнародного класу

майстер спорту України

кандидат у майстри спорту України

перший

другий

третій

майстер спорту України міжнародного класу

майстер спорту України

кандидат у майстри спорту України

перший

другий

третій

кандидат у майстри спорту України

перший

другий

третій

перший юнацький

другий юнацький

третій юнацький

ч

ч

ч

ч

ч

ч

ж

ж

ч/ж

ч/ж

ч/ж

ч/ж

ж

ж

ж

ж

юна-ки

юнаки

юнаки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Двоборство (чоловіки)

1

53 кг

К-сть очок

100

70

50

2

58 кг

К-сть очок

130

85

65

50

110

80

60

3

63 кг

К-сть очок

151

97

60

45

38

32

140

95

75

60

120

90

65

4

68 кг

К-сть очок

166

113

70

55

48

42

150

105

85

70

130

100

73

5

73 кг

К-сть очок

178

125

84

69

61

55

160

115

95

75

140

110

80

6

78 кг

К-сть очок

184

136

94

79

71

65

170

125

105

85

150

120

85

7

78+ кг

К-сть очок

160

125

90

8

85 кг

К-сть очок

190

146

106

91

83

77

180

135

110

90

9

85+ кг

К-сть очок

185

140

115

95

10

95 кг

К-сть очок

196

150

112

97

89

83

190

145

120

100

11

95+ кг

К-сть очок

201

156

116

101

93

87

200

150

130

105

Поштовх довгим циклом (чоловіки)

12

53 кг

К-сть очок

33

29

26

13

58 кг

К-сть очок

53

45

36

28

39

35

30

14

63 кг

К-сть очок

50

38

30

25

19

14

60

52

40

33

45

38

33

15

68 кг

К-сть очок

57

44

35

28

22

17

63

55

46

36

51

43

38

16

73 кг

К-сть очок

64

50

42

36

30

25

68

60

52

40

56

48

43

17

78 кг

К-сть очок

69

54

46

38

32

27

73

65

57

45

62

53

46

18

78+ кг

К-сть очок

65

57

49

19

85 кг

К-сть очок

73

57

49

41

35

30

77

69

60

50

20

85+ кг

К-сть очок

81

73

62

54

21

95 кг

К-сть очок

77

60

52

44

38

33

85

76

65

57

22

95+ кг

К-сть очок

80

62

55

48

42

37

90

79

68

60

Ривок (жінки)

23

48 кг

К-сть очок

24

53 кг

К-сть очок

115

80

63

45

25

58 кг

К-сть очок

122

88

56

35

20

15

125

90

73

53

26

58+ кг

К-сть очок

27

63 кг

К-сть очок

131

99

64

45

25

20

135

100

83

64

28

63+ кг

К-сть очок

140

105

90

67

29

68 кг

К-сть очок

140

110

70

50

30

25

145

110

94

72

30

68+ кг

К-сть очок

150

121

74

55

35

30

155

120

103

81

".

14. У додатку 27:

1) розділ "Кандидат у майстри спорту України" доповнити новим абзацом такого змісту:

"1 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.";

2) в абзаці другому розділу "Перший розряд" цифру "1-" виключити.

15. У додатку 33:

1) розділ "Майстер спорту України" доповнити новим абзацом такого змісту:

"1 - на чемпіонаті України серед молоді.";

2) в абзаці третьому розділу "Кандидат у майстри спорту України" цифру "1-" виключити.

16. Розділ "Чоловіки та жінки" додатка 36 викласти в такій редакції:

"Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

діти: 8-11 років;

юнаки: 12-15 років;

юніори: 16-17 років;

молодь: 18-20 років;

дорослі: 18 років і старші.

Посісти місця в одному з перерахованих змагань з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів:".

17. Додаток 37 викласти у такій редакції:


"Додаток 37
до Кваліфікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України
з неолімпійських видів спорту
(пункт 37)

КАРАТЕ

Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

діти: 10-11 років, 12-13 років;

юнаки: 14-15 років;

юніори: 16-17 років;

молодь: 18-20 років;

дорослі: 18 років і старші в розділі "Куміте", 16 років і старші в розділі "Ката".

Посісти місця в одному з перерахованих змагань з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів:

Майстер спорту України міжнародного класу

1-3 - на Європейських іграх;

4-5 - у Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту;

1-3 - у Всесвітніх іграх з єдиноборств;

1-5 - на чемпіонаті світу;

1-3 - на чемпіонаті Європи;

1-2 - у Кубку світу;

1 - у міжнародному турнірі "Прем'єр-ліга карате" серед дорослих;

1-2 - на чемпіонаті світу серед молоді.

Майстер спорту України

1-3 - на чемпіонаті України;

1 - у Кубку України;

3 - у Кубку світу;

2-3 - у міжнародному турнірі "Прем'єр-ліга карате" серед дорослих;

3 - на чемпіонаті світу серед молоді;

1-2 - на чемпіонаті Європи серед молоді;

1-2 - на чемпіонаті світу серед юніорів.

1 - на чемпіонаті Європи серед юніорів.

Кандидат у майстри спорту України

5 - на чемпіонаті України;

2-3 - у Кубку України;

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

1-3 - на чемпіонаті України серед молоді;

1-2 - на чемпіонаті України серед юніорів;

1-3 - на чемпіонаті світу серед кадетів;

1-2 - на чемпіонаті Європи серед кадетів.

Перший розряд

6-8 - на чемпіонаті України;

3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

5-7 - на чемпіонаті України серед молоді;

3 - на чемпіонаті України серед юніорів;

1-2 - на чемпіонаті України серед кадетів;

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед молоді;

1 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів.

Другий розряд

5-7 - на чемпіонаті України серед юніорів;

3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед молоді;

3 - на чемпіонаті України серед кадетів;

2-3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

1 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед кадетів.

Третій розряд

1-2 - у змаганнях не нижче міського рівня;

4 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

5-7 - на чемпіонаті України серед кадетів;

2-3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед кадетів;

1-2 - на чемпіонаті України серед дітей 12-13 років;

1 - на чемпіонаті України серед дітей 10-11 років.

Перший юнацький розряд

3-5 - на чемпіонаті України серед дітей 12-13 років;

5-7 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед кадетів;

2-3 - на чемпіонаті України серед дітей 10-11 років;

1 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед дітей 12-13 років.

Другий юнацький розряд

7-9 - на чемпіонаті України серед дітей 12-13 років;

2-3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед дітей 12-13 років;

1 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед дітей 10-11 років;

5-7 - на чемпіонаті України серед дітей 10-11 років.

Третій юнацький розряд

5-9 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед дітей 12-13 років;

2-5 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед дітей 10-11 років.

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів

1. Спортивне звання "Майстер спорту України міжнародного класу" присвоюється за умови участі в офіційних міжнародних змаганнях у виді програми спортсменів (команд) не менше ніж з 10 країн, у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше ніж з 8 країн (крім Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх ігор з єдиноборств).

2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі:

в офіційних міжнародних змаганнях у виді програми спортсменів (команд) не менше ніж з 10 країн;

в офіційних всеукраїнських змаганнях у виді програми спортсменів (команд) не менше ніж з 10 регіонів, з яких 3 спортсмени мають спортивне звання "Майстер спорту України", 4 - спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України", у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше ніж з 8 регіонів, з яких 3 спортсмени мають спортивне звання "Майстер спорту України", 4 - спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України".

3. У командних змаганнях для присвоєння спортивних звань "Майстер спорту України міжнародного класу" та "Майстер спорту України" необхідно отримати перемогу не менше ніж у 2 поєдинках куміте та пройти 2 кола у ката на відповідних змаганнях.

4. Для присвоєння спортивного розряду "Кандидат у майстри спорту України", першого та другого розрядів необхідно отримати не менше 2 перемог у куміте або пройти 2 кола в ката.".

18. Додаток 45 викласти у такій редакції:


"Додаток 45
до Кваліфікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України
з неолімпійських видів спорту
(пункт 45)

КОЗАЦЬКИЙ ДВОБІЙ

Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

юнаки: 10-12, 13-15 років;

юніори: 16-18 років;

дорослі: 19 років і старші.

Види програми: рукопаш (вільний двобій: "Забава", "Борня-1", "Борня-2", "Борня-3", "Герць-1", "Герць-2", "Герць-3"), однотан базовий, однотан вільний, тан-двобій, козацькі забави.

Посісти місця в одному з перерахованих змагань з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів:

Майстер спорту України міжнародного класу

1-2 - на чемпіонаті світу;

1 - на чемпіонаті Європи;

1 - у фіналі Кубка світу.

Майстер спорту України

3 - на чемпіонаті світу;

2 - на чемпіонаті Європи;

2 - у фіналі Кубка світу;

1 - у фіналі Кубка Європи;

1-2 - на чемпіонаті світу серед юніорів;

1 - на чемпіонаті Європи серед юніорів;

1-2 - на чемпіонаті України;

1 - у фіналі Кубка України.

Кандидат у майстри спорту України

2-3 - у фіналі Кубка Європи;

3 - на чемпіонаті світу серед юніорів;

2-3 - на чемпіонаті Європи серед юніорів;

3 - на чемпіонаті України;

2-3 - у фіналі Кубка України;

1 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Перший розряд

2-3 - на чемпіонаті Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

1-2 - на чемпіонаті району;

1-2 - на чемпіонаті України серед юніорів;

1 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юніорів.

Другий розряд

3 - на чемпіонаті району;

3 - на чемпіонаті України серед юніорів;

2 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

1 - на чемпіонаті району серед юніорів.

Третій розряд

5 - на чемпіонаті району;

5 - на чемпіонаті України серед юніорів;

3 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

2 - на чемпіонаті району серед юніорів;

1 - на чемпіонаті України серед юнаків.

Перший юнацький розряд

2 - на чемпіонаті України серед юнаків;

1 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юнаків;

1 - на чемпіонаті району серед юнаків.

Другий юнацький розряд

3 - на чемпіонаті України серед юнаків;

2 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юнаків;

2 - на чемпіонаті району серед юнаків.

Третій юнацький розряд

5 - на чемпіонаті України серед юнаків;

3 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юнаків;

3-5 - на чемпіонаті району серед юнаків.

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів

1. Спортивне звання "Майстер спорту міжнародного класу" присвоюється за умови участі у виді програми спортсменів (команд), які представляють не менше 10 країн.

2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі:

в офіційних міжнародних змаганнях спортсменів з 5 країн у ваговій категорії, виді програми;

в офіційних всеукраїнських змаганнях спортсменів (команд) у ваговій категорії, виді програми, які представляють не менше 10 регіонів, з яких 1 спортсмен має спортивне звання "Майстер спорту України" або "Майстер спорту України міжнародного класу", 8 спортсменів мають спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України", інші - перший розряд у найлегшій та найважчій вагових категоріях серед чоловіків та жінок - спортсменів, які представляють 8 регіонів, з яких 4 спортсмени мають спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України", інші - перший розряд.".

19. Додаток 52 виключити.

У зв’язку з цим додатки 53 - 105 вважати відповідно додатками 52 - 104.

20. У додатку 53:

1) розділ "Чоловіки" після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:

"юнаки: 14-18 років (мотобол);

юніори: 18-19 років (мотобол);

дорослі: 16-51 рік (мотобол);".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати відповідно абзацами восьмим, дев'ятим;

абзац восьмий після слова "мототуризм" доповнити словом "мотобол";

2) розділ "Майстер спорту України" доповнити новими абзацами такого змісту:

"1 - на чемпіонаті України з мотоболу або 2 - на чемпіонаті України з мотоболу протягом трьох років поспіль;

1 - у фіналі Кубка України з мотоболу.";

3) розділ "Кандидат у майстри спорту України" доповнити новими абзацами такого змісту:

"2-3 - на чемпіонаті України з мотоболу;

2 - у фіналі Кубку України з мотоболу;

1-2 - на чемпіонаті України серед юніорів з мотоболу.";

4) абзац перший розділу "Другий розряд" викласти в такій редакції:

"4-5 - на чемпіонаті України серед юніорів;";

5) пункт 2 розділу "Умови присвоєння спортивних звань" доповнити новим абзацом такого змісту:

"в офіційних всеукраїнських змаганнях з мотоболу - не менше 5 команд, що представляють не менше 3 регіонів.".

21. У додатку 56:

1) у розділі "Чоловіки та жінки":

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"дорослі (або відкрита вікова категорія): 13 років і старші.";

абзац п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом п’ятим;

2) розділ "Майстер спорту України міжнародного класу" доповнити новим абзацом такого змісту:

"1 - на чемпіонаті світу серед юніорів та юніорок.";

3) Кваліфікаційну таблицю (сума триборства та жим лежачи з використанням спеціального екіпірування та класичний пауерліфтинг) розділу "Майстер спорту України, кандидат у майстри спорту, перший, другий, третій розряди, перший, другий, третій юнацькі розряди" викласти в такій редакції:

"Кваліфікаційна таблиця

(сума триборства та жим лежачи з використанням спеціального екіпірування та класичний пауерліфтинг)

Чоловіки - сума триборства (класичний пауерліфтинг)

спортивні звання та розряди

вагові категорії, кг

46

49

53

59

66

74

83

93

105

120

120+

Майстер спорту України міжнародного класу452,5

507,5

585

642,5

695

737,5

777,5

815

855

Майстер спорту України402,5

450

520

570

615

655

690

725

760

Кандидат у майстри спорту України

300

320

350

390

450

495

532,5

582,5

600

630

660

Перший

260

277,5

305

340

392,5

430

465

505

520

547,5

572,5

Другий

235

252,5

275

310

357,5

390

422,5

460

472,5

497,5

520

Третій

212,5

230

250

280

325

355

382,5

410

430

452,5

472,5

Перший юнацький

187,5

202,5

222,5

250

290

315

340

362,5

382,5

400

420

Другий юнацький

167,5

180

197,5

222,5

255

280

302,5

322,5

340

355

375

Третій юнацький

150

160

175

195

230

250

270

287,5

302,5

315

332,5

Чоловіки - жим лежачи (класичний пауерліфтинг)

спортивні звання та розряди

вагові категорії, кг

46

49

53

59

66

74

83

93

105

120

120+

Майстер спорту України міжнародного класу137,5

150

175

192,5

207,5

222,5

232,5

242,5

252,5

Майстер спорту України122,5

135

155

170

185

197,5

207,5

217,5

225

Кандидат у майстри спорту України

80

90

105

117,5

135

147,5

160

170

180

190

195

Перший

70

77,5

90

102,5

117,5

127,5

140

150

157,5

165

170

Другий

62,5

70

82,5

92,5

105

115

125

135

145

150

155

Третій

55

62,5

75

85

95

105

115

122,5

130

135

140

Перший юнацький

47,5

55

65

75

85

95

102,5

110

115

120

125

Другий юнацький

42,5

50

57,5

65

75

82,5

90

97,5

102,5

107,5

112,5

Третій юнацький

37,5

45

52,5

60

67,5

72,5

80

85

90

95

100

Жінки - сума триборства (класичний пауерліфтинг)

спортивні звання та розряди

вагові категорії, кг

40

43

47

52

57

63

72

84

84+

Майстер спорту України міжнародного класу


285

315

340

370

410

442,5

480

520

Майстер спорту України


255

280

305

332,5

365

392,5

425

460

Кандидат у майстри спорту України

197,5

220

242,5

265

290

317,5

340

370

400

Перший

170

190

210

230

250

275

295

320

347,5

Другий

155

172,5

190

210

227,5

250

270

292,5

315

Третій

140

157,5

175

190

207,5

227,5

245

265

287,5

Перший юнацький

125

140

155

170

185

202,5

217,5

235

255

Другий юнацький

112,5

122,5

137,5

150

165

180

192,5

207,5

227,5

Третій юнацький

100

110

122,5

132,5

145

160

170

185

202,5

Жінки - жим лежачи (класичний пауерліфтинг)

спортивні звання та розряди

вагові категорії, кг

40

43

47

52

57

63

72

84

84+

Майстер спорту України міжнародного класу


82,5

90

100

110

120

132,5

145

155

Майстер спорту України


72,5

80

87,5

95

102,5

112,5

122,5

132,5

Кандидат у майстри спорту України

55

62,5

70

75

82,5

90

97,5

107,5

115

Перший

47,5

55

60

65

70

77,5

85

92,5

100

Другий

42,5

50

55

60

65

70

77,5

85

90

Третій

37,5

45

50

55

60

65

70

75

82,5

Перший юнацький

32,5

40

45

50

55

60

65

70

75

Другий юнацький

27,5

35

40

45

50

55

60

65

70

Третій юнацький

25

32,5

35

40

45

50

55

60

65

".

22. Доповнити Кваліфікаційні норми та вимоги після додатка 66 новим додатком 67 такого змісту:


"Додаток 67
до Кваліфікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України
з неолімпійських видів спорту
(пункт 67)

ПРАКТИЧНА СТРІЛЬБА

Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

юніори: з 18 до 21 року;

дорослі: старші 21 року.

Види програми та класи (вправи):

пістолет (відкритий клас, стандартний клас, серійний клас, клас револьвер, класичний клас, вправа "дуельна стрілянина");

карабін (напівавтомат відкритий SAO, напівавтомат стандартний SAS, мануал відкритий MAO, мануал стандартний MAS, клас мануал стандартний 10, вправа "дуельна стрілянина");

рушниця (відкритий, стандартний, модифікований, мануал стандарт, вправа "дуельна стрілянина").

Посісти місця в одному з перерахованих змагань з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів:

Майстер спорту України міжнародного класу

1-5 - на чемпіонаті світу (особистий, командний);

1-3 - на чемпіонаті Європи (особистий, командний);

1-3 - у фіналі Кубка світу (особистий, командний).

Майстер спорту України

1-3 - на чемпіонаті України (особистий);

1-2 - на чемпіонаті України (командний);

1-2 - у фіналі Кубка України (особистий);

1 - у фіналі Кубка України (командний);

1-3 - на чемпіонаті світу серед юніорів (особистий, командний);

1 - на чемпіонаті Європи серед юніорів (особистий, командний).

Кандидат у майстри спорту України

4-5 - на чемпіонаті України (особистий, командний);

3 - у фіналі Кубка України (особистий, командний);

1-2 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

1-2 - на чемпіонатах України серед юніорів (особистий, командний).

Перший розряд

3 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

1-2 - на чемпіонатах районів;

1 - на чемпіонатах міст;

3 - на чемпіонатах України серед юніорів (особистий, командний);

1-2 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юніорів.

Другий розряд

3 - на чемпіонатах районів;

2 - на чемпіонатах міст;

3 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

2 - на чемпіонатах районів серед юніорів;

1 - на чемпіонатах міст серед юніорів.

Третій розряд

4-5 - на чемпіонатах районів;

3-4 - на чемпіонатах міст;

4-5 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

3-4 - на чемпіонатах районів серед юніорів;

2-3 - на чемпіонатах міст серед юніорів.

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів

1. Спортивне звання "Майстер спорту України міжнародного класу" присвоюється за умови участі в офіційних міжнародних змаганнях у виді програми спортсменів (команд) не менше ніж з 12 країн.

2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі в офіційних всеукраїнських змаганнях у виді програми спортсменів (команд) не менше ніж з 8 регіонів.

3. Спортивні звання та розряди присвоюються, якщо в офіційних змаганнях у виді програми беруть участь не менше 10 спортсменів.

4. Спортивні звання "Майстер спорту України" та "Майстер спорту України міжнародного класу" присвоюються спортсменам, які досягли 18 років.".

У зв’язку з цим додатки 67 - 104 вважати відповідно додатками 68 - 105.

23. Назву розділу "Спортивна радіопеленгація (СРП)" додатка 68 доповнити словами ", спортивне радіоорієнтування (СРО)".

24. У додатку 70 слово та цифру "Ліги І" замінити словами "Вищої ліги", слово та цифру "Ліги ІІ" замінити словами "Першої ліги".

25. У додатку 72:

1) абзац десятий розділу "Чоловіки та жінки" викласти у такій редакції:

"Посісти місця в одному з перерахованих змагань з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів або виконати часовий норматив в офіційних змаганнях відповідно до кваліфікаційної таблиці:";

2) абзаци перший, другий розділу "Кандидати у майстри спорту України" викласти у такій редакції:

"1-3 - на чемпіонаті України серед дорослих, при цьому виконати часовий норматив не нижче першого розряду, вказаний у кваліфікаційній таблиці;

1-3 - у фінальному заліку Кубка України, при цьому виконати часовий норматив не нижче першого розряду, вказаний у кваліфікаційній таблиці;";

3) розділи "Перший розряд", "Другий розряд", "Третій розряд" викласти у такій редакції:

"Перший розряд

1-2 - на чемпіонаті України серед юніорів А та В, при цьому виконати часовий норматив не нижче другого розряду, вказаний у кваліфікаційній таблиці;

1 - на чемпіонаті України серед кадетів, при цьому виконати часовий норматив не нижче другого розряду, вказаний у кваліфікаційній таблиці;

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед дорослих, при цьому виконати часовий норматив не нижче другого розряду, вказаний у кваліфікаційній таблиці;

1 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів А та В, при цьому виконати часовий норматив не нижче другого розряду, вказаний у кваліфікаційній таблиці;

або виконати часові нормативи, зазначені у кваліфікаційній таблиці.

Другий розряд

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів А та В, при цьому виконати часовий норматив не нижче третього розряду, вказаний у кваліфікаційній таблиці;

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед кадетів, при цьому виконати часовий норматив не нижче третього розряду, вказаний у кваліфікаційній таблиці;

або виконати часові нормативи, зазначені у кваліфікаційній таблиці.

Третій розряд

1-3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед кадетів, при цьому виконати часовий норматив не нижче першого юнацького розряду, вказаний у кваліфікаційній таблиці;

або виконати часові нормативи, зазначені у кваліфікаційній таблиці.";

4) кваліфікаційну таблицю розділу "Перший, другий, третій юнацькі розряди" викласти в такій редакції:

"Кваліфікаційна таблиця

Трек - чоловіки

Вид програми

Спортивні звання

Спортивні розряди

майстер спорту України міжнародного класу

майстер спорту України

кандидат у майстри спорту України

перший

другий

третій

перший юнацький

другий юнацький

третій юнацький

300

00:24,6

00:26,1

00:27,9

00:31,0

00:32,8

00:36,1

00:39,4

00:43,3

00:46,8

500

00:41,9

00:44,4

00:47,6

00:51,4

00:56,0

01:01,6

01:07,1

01:13,8

01:19,7

1 000

01:27,3

01:32,5

01:39,0

01:46,9

01:56,5

02:08,0

02:19,5

02:33,5

02:45,5

3 000

04:34,9

04:51,4

05:11,8

05:36,7

06:07,0

06:43,5

07:20,1

08:04,1

08:42,8

5 000

07:57,6

08:26,3

09:01,5

09:45,1

10:37,5

11:41,5

12:44,7

14:01,1

15:08,4

10 000

15:06,7

16:01,0

17:08,4

18:30,7

20:10,5

22:11,7
15 000

23:08,6

24:31,9

26:14,9

28:20,9

30:54,0

33:59,4
20 000

32:25,4

34:22,2

36:46,5

39:43,0

43:17,5

47:37,3
Трек - жінки

Вид програми

Спортивні звання

Спортивні розряди

майстер спорту України міжнародного класу

майстер спорту України

кандидат у майстри спорту України

перший

другий

третій

перший юнацький

другий юнацький

третій юнацький

300

00:27,0

00:28,6

00:30,6

00:34,7

00:37,8

00:41,6

00:45,4

00:49,9

00:54,9

500

00:45,7

00:48,5

00:51,9

00:58,8

01:04,1

01:10,5

01:16,9

01:24,5

01:33,0

1 000

01:31,2

01:36,6

01:43,4

01:57,3

02:07,8

02:20,6

02:33,3

02:48,6

03:05,4

3 000

04:52,5

05:10,2

05:31,9

06:16,4

06:50,3

07:31,3

08:11,9

09:01,0

09:55,0

5 000

08:11,9

08:41,4

09:17,9

10:32,5

11:29,6

12:38,5

13:46,9

15:10,5

16:40,5

10 000

16:13,3

17:11,7

18:23,9

20:51,9

22:44,5

25:01,0
15 000

24:59,1

26:29,0

28:20,3

32:08,0

35:01,5

38:31,8
20 000

34:32,5

36:37,1

39:10,9

44:25,9

48:25,5

53:16,4
Роад - чоловіки

Вид програми

Спортивні звання

Спортивні розряди

майстер спорту України міжнародного класу

майстер спорту України

кандидат у майстри спорту України

перший

другий

третій

перший юнацький

другий юнацький

третій юнацький

100

00:10,4

00:11,0

00:11,8

00:12,7

00:13,8

00:15,2

00:16,6

00:18,2

00:20,1

500

00:40,6

00:43,0

00:46,0

00:49,7

00:54,2

00:59,6

01:05,0

01:11,5

01:18,5

1 000

01:21,7

01:26,6

01:32,7

01:40,0

01:49,0

02:00,0

02:10,5

02:24,0

02:38,2

3 000

04:31,0

04:48,0

05:07,5

05:32,3

06:02,3

06:38,5

07:14,4

07:57,8

08:45,5

5 000

07:04,1

07:29,5

08:01,0

08:39,5

09:26,2

10:22,9

11:18,9

12:26,8

13:41,5

10 000

14:28,1

15:20,2

16:24,5

17:43,4

19:19,1

21:15,0
15 000

23:18,5

24:42,5

26:26,5

28:33,5

31:07,5

34:14,5
20 000

30:23,0

32:12,5

34:28,0

37:13,5

40:34,0

44:37,5
42 000

1:00,54

1:04,33

1:09,05

1:14,36

1:21,19

1:29,27
Роад - жінки

Вид програми

Спортивні звання

Спортивні розряди

майстер спорту України міжнародного класу

майстер спорту України

кандидат у майстри спорту України

перший

другий

третій

перший юнацький

другий юнацький

третій юнацький

100

00:11,3

00:12,0

00:12,9

00:13,9

00:15,1

00:16,7

00:18,2

00:20,0

00:22,0

500

00:45,7

00:48,4

00:51,8

00:55,9

01:01,0

01:07,0

01:13,0

01:20,5

01:28,5

1 000

01:32,4

01:37,9

01:44,8

01:53,2

02:03,4

02:15,7

02:28,0

02:42,5

02:59,0

3 000

05:10,3

05:28,9

05:51,9

06:20,0

06:54,5

07:35,5

08:17,0

09:06,5

10:01,0

5 000

08:03,5

08:32,5

09:08,5

09:52,5

10:45,5

11:50,5

12:54,5

14:11,5

15:36,5

10 000

16:11,5

17:09,5

18:22,0

19:50,0

21:37,0

23:47,0
15 000

26:12,7

27:47,1

29:43,7

32:06,4

34:59,5

38:29,5
20 000

33:33,5

35:34,5

38:04,5

41:06,5

44:48,5

49:17,5
42 000

1:13,30

1:17,55

1:23,22

1:30,02

1:38,08

1:47,57
".

5) у розділі "Умови присвоєння спортивних звань":

у пункті 1 слова та цифру ", а також на всеукраїнських змаганнях не нижче ІІІ рангу" виключити;

у пункті 2 слова та цифри "всеукраїнських змаганнях не нижче III рангу за умови участі у виді програми спортсменів не менше ніж з 3 регіонів," замінити словами та цифрою "офіційних всеукраїнських змаганнях за умови участі у виді програми 8 спортсменів";

26. Розділ "Кандидат у майстри спорту України" додатка 75 доповнити новим абзацом такого змісту:

"1-2 - у всеукраїнських змаганнях серед юніорів та юніорок.".

27. В абзацах дванадцятому, тринадцятому розділу "Майстер спорту України" додатка 77 слова "фіналі Кубка України" замінити словами "Кубка України";

28. У додатку 79:

1) розділ "Чоловіки та жінки" викласти в такій редакції:

"Чоловіки та жінки

Змагання проводяться з дисциплін спортивного орієнтування, які мають такі скорочення:

СОБ - спортивне орієнтування бігом;

СОЛ - спортивне орієнтування на лижах;

МТБО - спортивне орієнтування на велосипедах (маунтін-байках - гірських велосипедах);

ТРО - трейл-орієнтування;

СОР - спортивне орієнтування рогейн.

Вікові категорії:

юнаки молодшого віку: чоловіки/жінки 12 - 15 років (далі - Ч/Ж 12, Ч/Ж 13, Ч/Ж 14, Ч/Ж 15);

юнаки старшого віку: чоловіки/жінки 16 - 18 років (далі - Ч/Ж 16, Ч/Ж 17, Ч/Ж 18);

юніори: чоловіки/жінки 20 років (далі - Ч/Ж 20);

дорослі: чоловіки/жінки 21 року і старші відповідно до кваліфікації: елітна група - Е, група А, група Б тощо (далі - Ч/Ж 21Е, 21А, 21Б тощо).

Вікові категорії для дисциплін СОБ, СОЛ, МТБО:

МІКС - змішана за статтю команда відповідної вікової категорії, кваліфікації, до складу якої входять щонайменше одна жінка і один чоловік: МІКС 21Е або МІКС 21;

відкритий клас - усі учасники незалежно від статі і віку.

Для дисциплін СОР:

вікові категорії  визначаються за датою народження на день змагань;

юнаки: чоловіки/жінки до 18 років (Ч/Ж/МІКС 18);

юніори: чоловіки/жінки до 20 років (Ч/Ж/МІКС 20);

молодь: чоловіки/жінки до 23 років (Ч/Ж/МІКС 23);

дорослі: чоловіки/жінки з 23 років і старші (Ч/Ж/МІКС);

відкритий клас: чоловіки/жінки без вікових обмежень (далі - Ч/Ж/МІКС О).

Посісти місця в одному з перерахованих змагань або виконати нормативи згідно з кваліфікаційною таблицею з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів:";

2) в абзаці четвертому розділу "Майстер спорту України міжнародного класу" слово "видів" замінити словом "дисциплін";

3) у розділі "Майстер спорту України":

після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

"для дисципліни СОР:

1-3 - на чемпіонаті світу, Європейських іграх, чемпіонаті Європи,  у загальному заліку Кубка світу (в особистому заліку, у командних змаганнях,  в естафеті) за умови участі у виді програми спортсменів (команд) менше ніж  з 10 країн;".

У зв’язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим - дев'ятим;

в абзаці третьому слово "видів" замінити словом "дисциплін", літери "СОР" виключити;

в абзаці п'ятому слово "видів" замінити словом "дисциплін";

4) пункт 2 розділу "Умови присвоєння спортивних звань" викласти в такій редакції:

"2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі:

в офіційних міжнародних змаганнях у виді програми спортсменів (команд), які представляють не менше 10 країн, за 4-6 місця;

в офіційних міжнародних змаганнях у виді програми спортсменів (команд), які представляють менше 10 країн, за 1-3 місця;

в офіційних всеукраїнських змаганнях спортсменів, які представляють не менше 8 регіонів в індивідуальному виді програми, не менше 6 регіонів у командних змаганнях та естафеті і закінчили дистанцію й отримали результат.

Спортивне звання "Майстер спорту України" на офіційних всеукраїнських змаганнях присвоюється у дисциплінах:

СОБ, СОЛ, МТБО - у вікових групах Ч 21, Ж 21, Мікс 21, якщо окремо виділяється елітна група (Ч 21Е, Ж 21Е, Мікс 21Е), спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється тільки у цій групі;

СОР - у групах Ч/Ж/МІКС О - у відкритому класі.

ТРО -  у відкритому класі.".

29. Додаток 81 викласти у такій редакції:


"Додаток 81
до Кваліфікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України
з неолімпійських видів спорту
(пункт 81)

СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ

Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

юнаки молодші: 10-15 років;

юнаки старші: 16-18 років;

юніори: 19-20 років;

дорослі: 21 рік і старші.

Вікові групи визначаються за роком народження.

Посісти місця в одному з перерахованих змагань відповідно до умов присвоєння спортивних звань та розрядів або виконати вимоги однієї з кваліфікаційних таблиць 1 - 4.

Туристські спортивні походи

Майстер спорту України

Таблиця 1

Кваліфікаційна таблиця вимог до керівників туристських спортивних походів

Звання та розряди

Категорія складності (к.с.) туристських спортивних походів

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

У*

К*

У

К

У

К

У

К

У

К

У

К

Майстер спорту України:1

чоловіки;
1

2**жінки
1
Кандидат у майстри спорту України1

1

Перший

1

1Другий


1

1

1

Третій

1
__________
* У - участь, К - керівництво.
** Один похід може бути комбінований.

Таблиця 2

Кваліфікаційна таблиця вимог до учасників туристських спортивних походів

Звання та розряди

Категорії складності (к.с.) туристських спортивних походів

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Майстер спорту України:чоловіки;

1

4

жінки

2

1

Кандидат у майстри спорту України
1

2


Перший1

2*Другий


2*

1
Третій

1


Перший юнацький

Здійснити один похід 3 ступеня складності

Другий юнацький

Здійснити один похід 2 ступеня складності

Третій юнацький

Здійснити один похід 1 ступеня складності

__________
* Допускається заміна на участь в одному поході на одну категорію складності вище.

__________
Примітка.


Результатом суддівства змагань з туристських спортивних походів є визначення виконання встановлених нормативів зі спортивного туризму у частині туристських спортивних походів, що оформлюється протоколом за встановленою формою. Визначення переможців та розподіл місць у цьому виді програми змагань не проводяться.


Документом, який підтверджує виконання нормативів зі спортивного туризму у змаганнях з туристських спортивних походів та визначає їх спортивний результат, є витяг з протоколу, виданий суддівською колегією учасникам та керівнику походу, у вигляді довідки про залік туристського спортивного походу.

Таблиця 3

Кваліфікаційна таблиця вимог до учасників всеукраїнських та регіональних змагань з туристських спортивних походів

Звання та розряди

Місця команд-учасниць чемпіонату туристських спортивних походів залежно від категорії складності (к.с.)

ІІ

ІІІ

ІV

V

Майстер спорту України - чоловіки-керівники
1

або 1-2

Майстер спорту України - жінки
1

або 1-2

Майстер спорту України - чоловіки-учасники
1+ К V к.с.*

або 1-2

Кандидат у майстри спорту УкраїниІ

або 1-3

або 1-6

Перший


І

або 2-3

або 4-6

або 7-10

Другий

І

або 2-3

або 4-6

або 7-10


__________
Примітка.


Посісти перше місце на чемпіонаті з туристських спортивних походів та додатково взяти участь у туристському спортивному поході V категорії складності як керівник.

Умови виконання спортивних звань та розрядів  для туристських спортивних походів

1. Спортивні звання та розряди присвоюються за умови участі в офіційних всеукраїнських та регіональних змаганнях не менше 6 команд.

2. Участь в одному поході VI категорії складності може бути замінена участю у двох походах V категорії складності.

3. Датою виконання нормативу вважається дата затвердження протоколів змагань або дата видачі довідки про останній заліковий похід.

4. Спортивні звання і розряди присвоюються за туристські спортивні походи тільки з видів спортивного туризму (автомото, велосипедний, вітрильний, водний, гірський, лижний, пішохідний, спелеологічний туризм).

5. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється  за результатами змагань не нижче ІІІ рангу.

Змагання з видів спортивного туризму
(автомото, велосипедний, вітрильний, водний, гірський, лижний, пішохідний, спелеологічний туризм).

Майстер спорту України

1 - у командних або 1-2 - в особистих - на чемпіонаті України на двох дистанціях (одна з дистанцій може бути замінена участю в туристському спортивному поході не нижче IV категорії складності) за умови виконання нормативу на дистанції V класу з кваліфікаційним рангом не нижче 630 балів.

Кандидат у майстри спорту України

Виконати вимоги кваліфікаційної таблиці 4 на двох дистанціях не нижче IV, V класів з кваліфікаційним рангом не нижче 200 балів (одна з дистанцій може бути замінена участю в туристському поході не нижче ІІІ категорії складності).

Перший - третій розряди, перший, другий юнацькі розряди

Виконати вимоги кваліфікаційної таблиці 4 на змаганнях з одного з видів спортивного туризму.

Таблиця 4

Кваліфікаційна таблиця

Кваліфікаційний ранг змагань на окремій дистанції (бали)

Відсоток від результату переможця

кандидат у майстри спорту України

перший розряд

другий розряд

третій розряд, перший юнацький розряд

другий юнацький розряд

Менше за 1

-

-

-

100

111

1

-

-

-

102

114

2

-

-

-

105

117

3

-

-

-

108

120

4

-

-

-

111

123

5

-

-

-

114

129

6

-

-

-

117

132

8

-

-

-

120

135

10

-

-


123

138

13

-

-


126

142

16

-

-

100

129

146

20

-

-

102

132

150

25

-

-

105

135

154

32

-

-

108

138

158

40

-


111

142

162

50

-


114

146

166

63

-

100

117

150

-

80

-

102

120

154

-

100

-

105

123

158

-

125

-

108

126

162

-

160

-

111

129

166

-

200

100

114

132

170

-

250

102

117

135

174

-

320

105

120

138

178

-

400

108

123

142

182

-

500

111

126

146

186

-

630

114

129

150

-

-

800

117

132

154

-

-

1000

120

135

158

-

-

1250

123

138

162

-

-

1600

126

142

166

-

-

2000

129

146

172

-

-

2400

132

150

176

-

-

__________
Примітки:


1. Перший розряд виконується на дистанціях не нижче ІІІ класу.


2. Другий розряд виконується на дистанціях не нижче ІІ класу.


3. Третій юнацький розряд виконують усі, хто повністю закінчив дистанцію і вклався у контрольний час.

Кваліфікаційний ранг змагань на окремій дистанції визначається за таблицею 5 як сума балів за спортивні розряди і звання учасників команд, що посіли перші шість місць.

Таблиця 5

Визначення кваліфікаційного рангу змагань

Звання і розряди

Майстер спорту України

Кандидат у майстри спорту України

Перший розряд

Другий розряд

Третій розряд, перший юнацький розряд

Другий юнацький розряд

Третій юнацький розряд

Бали

100

30

10

3

1

0,3

0,1

Таблиця складена з розрахунку 4 учасники у команді. Якщо у команді інша кількість учасників, для визначення суми балів команди розраховується середній бал і результат множиться на 4. Для особистих змагань сума балів перших шести учасників множиться на 4.

Кваліфікаційний ранг змагань на окремій дистанції в особистих змаганнях (крім змішаних екіпажів, зв’язок) визначається для  чоловіків і жінок окремо.

Умови виконання нормативів спортивних звань та розрядних вимог у виді програми "Змагання з видів спортивного туризму (автомото, велосипедний, вітрильний, водний, гірський, лижний, пішохідний, спелеологічний туризм)"

1. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі в офіційних всеукраїнських змаганнях команд або спортсменів в особистих змаганнях у виді програми, які представляють не менше 8 регіонів України.

2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється з 16 років.

3. Спортивні розряди у змаганнях зі спортивного туризму присвоюються у тому випадку, якщо на дистанціях мають заліковий результат не менше 6 команд (спортсменів) і при виконанні вимог до відповідного класу дистанції.

4. Вимоги до класу дистанцій у змаганнях зі спортивного туризму визначаються окремо у кожному з видів туризму у відповідному розділі правил змагань зі спортивного туризму.

5. У разі проведення змагань на дистанціях у закритих приміщеннях присвоюються тільки спортивні розряди.

6. Спортивні звання і розряди присвоюються тільки з видів спортивного туризму (автомото, велосипедний, вітрильний, водний, гірський, лижний, пішохідний, спелеологічний туризм).

7. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється  за результатами змагань не нижче ІІІ рангу.".

30. Додаток 84 викласти у такій редакції:


"Додаток 84
до Кваліфікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України
з неолімпійських видів спорту
(пункт 84)

СТРОНГМЕН

Чоловіки

Вікові категорії:

юнаки: з 15 до 18 років;

юніори: з 18 до 23 років;

дорослі: 23 роки і старші.

Посісти місця в одному з перерахованих змагань або виконати норматив кваліфікаційної таблиці відповідно до умов присвоєння спортивних звань та розрядів:

Майстер спорту України міжнародного класу

1-3 - на особистому чемпіонаті світу;

1-2 - на командному чемпіонаті світу;

1-2 - на особистому чемпіонаті Європи;

1 - на командному чемпіонаті Європи;

1 - на особистому чемпіонаті Європи серед юніорів;

1 - у фіналі Кубка світу.

Майстер спорту України

1-3 - на чемпіонаті України;

1-2 - у фіналі Кубка України;

1-2 - на особистому чемпіонаті України серед юніорів.

Кандидат у майстри спорту України, перший - третій розряди.

Виконати нормативи, вказані у кваліфікаційній таблиці, в офіційних всеукраїнських змаганнях.

Перший - третій юнацькі розряди

Виконати нормативи, вказані у кваліфікаційній таблиці, у змаганнях обласного та міського рівнів серед юнаків.

Кваліфікаційна таблиця

Майстер спорту України

вправа

вагова категорія 95 кг

вагова категорія 110 кг

вагова категорія +110 кг

Прогулянка фермера

2х120 кг/60 м/42 с або 2х120 кг/40 м/ 25 с

2х130 кг/60 м/40 с або 2х130 кг/40 м/ 24 с

2х140 кг/60 м/40 с або 2х140 кг/40 м/ 23 с

Лог-ліфт на кількість підйомів

120 кг/3 рази/60 с

130 кг/4 рази/60 с

140 кг/3 рази/60 с

Лог-ліфт на максимум

130 кг

145 кг

160 кг

Дамбл на кількість підйомів

75 кг/6 разів/60 с

90 кг/5 разів/60 с

95 кг/4 рази/60 с

Дамбл на максимум

90 кг

105 кг

115 кг

Тяга акселя

210 кг/2 рази/60 с

230 кг/2 рази/60 с

250 кг/2 рази/60 с

Супер-йок

330 кг/20 м/20 с

360 кг/20 м/ 20 с

380 кг/20 м/20 с

Тайєрфліп

5 обертів/23 с

6 обертів/25 с

7 обертів/26 с

Молот-фліп

5 об/200 кг/33 с

5 об/250 кг/35 с

5 об/300 кг/36 с

Присідання з акселем на грудях

180 кг/4 рази

200 кг/4 рази

220 кг/4 рази

Аксель на кількість підйомів

120 кг/3 рази/ 60 с

130 кг/4 рази/60 с

140 кг/3 рази/60 с

Аксель на максимум

140 кг

150 кг

160 кг

Шилд 171 кг

20 м/40 с

20 м/30 с

20 м/22 с

Кандидат у майстри спорту України

Прогулянка фермера

2х120 кг/60 м/47 с або 2х120 кг/ 40 м/30 с

2х130 кг/60 м/46.5 с або 2х130 кг/ 40 м/29 с

2х140 кг/60 м/ 46.5 с або 2х 140 кг/ 40 м/28 с

Лог-ліфт на кількість підйомів

110 кг/4 рази/60 с

130 кг/2 рази/ 60 с

140 кг/2 рази/60 с

Лог-ліфт на максимум

120 кг

135 кг

145 кг

Дамбл на кількість підйомів

75 кг/4 рази/60 с

90 кг/2 рази/60 с

95 кг/ 2 рази/60 с

Дамбл на максимум

85 кг

100 кг

105кг

Тяга акселя

180 кг/5 разів/60 с

200 кг/5 разів/60 с

220 кг/5 разів/60 с

Супер-йок

330 кг/20 м/22 с

36 0кг/20 м/21 с

380 кг/20 м/21 с

Тайєрфліп

5 обертів/25 с

6 обертів/27 с

7 обертів/30 с

Молот-фліп

5 обертів/200 кг/ 43 с

5 обертів/250 кг/ 45 с

5 обертів/300 кг/ 46 с

Присідання з акселем на грудях

180 кг/2 рази

200 кг/2 рази

220 кг/2 рази

Аксель на кількість підйомів

110кг/4 рази/60 с

130 кг/2 рази/60 с

14 кг/ 2 рази/60 с

Аксель на максимум

120 кг

135 кг

145 кг

Шилд 171 кг

20 м/48 с

20 м/40 с

20 м/30 с

Перший розряд

Прогулянка фермера

2х90 кг/60 м/ 42 с або 2х90 кг/40 м/ 25 с

2х100 кг/60 м/40 с або 2х100 кг/40 м/ 24 с

2х110 кг/60 м/40 с або 2х110 кг/40 м/ 23 с

Лог-ліфт

90 кг/6 разів/60 се

100 кг/8 разів/60 с

110 кг/7 разів/60 с

Дамбл

50 кг/10 разів/90 с

60 кг/8 разів/90 с

75 кг/7 разів/90 с

Тяга

220 кг/5 разів/60 с

240 кг/5 разів/60 с

260 кг/4 рази/60 с

Другий розряд

Прогулянка фермера

2х90 кг/60 м/42 с

2х100 кг/60 м/40 с

2х110 кг/60 м/40 с

Лог-ліфт

100 кг/3 рази/60 с

110 кг/4 рази/60 с

120 кг/3 рази/60 с

Дамбл

55 кг/7 разів/90 с

65 кг/5 разів/90 с

75 кг/4 рази/90 с

Тяга

220 кг/3 рази/60 с

240 кг/3 рази/60 с

260 кг/2 рази/60 с

Третій розряд

Прогулянка фермера

2х90 кг/60 м/47 с

2х100 кг/60 м/46 с

2х110 кг/60 м/ 46.5 с

Лог-ліфт

90 кг/1 раз/60 с

100 кг/2 рази/60 с

110 кг/1 раз/60 с

Дамбл

55 кг/4 рази/90 с

65 кг/2 рази/90 с

75 кг/2 рази/90 с

Тяга

220 кг/1 раз/60 с

240 кг/1 раз/60 с

260 кг/1 раз/60 с

Перший юнацький розряд

Прогулянка фермера

2х60 кг/40 м/38 с

2х70 кг/40 м/35 с

2х80 кг/40 м/35 с

Лог-ліфт

50 кг/5 разів/60 с

60 кг/7 разів/60 с

70 кг/7 разів/60 с

Дамбл

35 кг/10 разів/90 с

40 кг/10 разів/90 с

50 кг/10 разів/90 с

Тяга

130 кг/4 рази/60 с

140 кг/ 4 рази/60 с

150 кг/4 рази/60 с

Другий юнацький розряд

Прогулянка фермера

2х60 кг/40 м/40 с

2х70 кг/40 м/40 с

2х80 кг/40 м/40 с

Лог-ліфт

50кг/4 рази/60 с

60кг/4 рази/60 с

70 кг/4 рази/60 с

Дамбл

35 кг/8 разів/90 с

40 кг/8 разів/90 с

50 кг/8 разів/90 с

Тяга

130 кг/3 рази/60 с

140 кг/3 рази/60 с

150 кг/3 рази/60 с

Третій юнацький розряд

Прогулянка фермера

2х60 кг/40 м/45 с

2х70 кг/40 м/45 с

2х80 кг/40 м/45 с

Лог-ліфт

50 кг/3 рази/60 с

60 кг/3 рази/60 с

70 кг/3 рази/60 с

Дамбл

35 кг/6 разів/90 с

40 кг/6 разів/90 с

50 кг/6 разів/90 с

Тяга

130 кг/2 рази/ 60 с

140 кг/2 рази/60 с

150 кг/2 рази/60 с

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів

1. Спортивне звання "Майстер спорту України міжнародного класу" присвоюється на чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи, кубках світу та на інших офіційних міжнародних змаганнях за умови участі в змаганнях спортсменів не менше ніж з 10 країн.

2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється:

на офіційних міжнародних змаганнях за умови участі спортсменів не менше ніж з 10 країн;

на чемпіонатах України та у фіналі Кубка України за умови участі спортсменів не менше ніж з 12 регіонів.

3. Спортивне звання "Майстер спорту України", спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України", перший - третій спортивні розряди та перший - третій юнацькі розряди присвоюються за умови виконання будь-яких 4 розрядних нормативних із 14 стандартних вправ, вказаних у кваліфікаційній таблиці.".

31. Абзац чотирнадцятий розділу "Майстер спорту України" додатка 85 після слова "та" доповнити словом "виконати".

32. Абзац третій розділу "Майстер спорту України міжнародного класу" додатка 87 викласти в такій редакції:

"1 - у Кубку Світу.".

33. Пункт 1 розділу "Умови присвоєння спортивних звань та розрядів:" додатка 92 викласти у такій редакції:

"1. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі в офіційних всеукраїнських змаганнях у виді програми спортсменів (команд) не менше ніж з 10 регіонів, з яких 4 спортсмени мають спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України", у найлегшій та найважчій категоріях серед чоловіків та жінок - не менше ніж з 8 регіонів, з яких 4 спортсмени мають спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України".".

34. У додатку 94:

1) розділ "Чоловіки та жінки" викласти в такій редакції:

"Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

розділи "Таолу", "Комплекси традиційні":

молодші юнаки: 9-11 років;

юнаки: 12-14 років;

юніори: 15-17 років;

дорослі: 18 років і старші;

розділ "Саньшоу":

молодші юнаки: 12-13 років;

юнаки: 14-15 років;

юніори: 16-17 років;

дорослі: 18 років і старші.";

2) абзац третій розділу "Майстер спорту України міжнародного класу" замінити двома абзацами такого змісту:

"1 - на чемпіонаті світу (розділ "Комплекси традиційні");

1-3 - на чемпіонаті світу;".

У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п’ятим - сьомим;

3) розділ "Майстер спорту України" викласти у такій редакції:

"Майстер спорту України

1 - на чемпіонаті світу серед юніорів;

1 - на чемпіонаті Європи (розділ "Комплекси традиційні");

2-3 - на чемпіонаті Європи;

1-2 - на чемпіонаті України;

1 - на чемпіонаті Європи серед юніорів;

1 - у фіналі Кубка України.";

4) розділ "Кандидат у майстри спорту України" доповнити новим абзацом такого змісту:

"1 - на чемпіонаті України серед юнаків.";

5) абзац четвертий розділу "Перший розряд" викласти в такій редакції:

"2 - на чемпіонаті України серед юнаків.";

6) абзац третій розділу "Другий розряд" викласти в такій редакції:

"3 - на чемпіонаті України серед юнаків.";

7) абзац третій розділу "Третій розряд" викласти в такій редакції:

"4 - на чемпіонаті України серед юнаків.".

35. У додатку 100:

1) у розділі "Майстер спорту України":

абзац шостий викласти в такій редакції:

"1 - на чемпіонаті України серед команд Вищої ліги або 2-3 - протягом двох років поспіль серед жінок;";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"1 - на чемпіонаті України серед команд Екстра-ліги або 2-3 - протягом двох років поспіль серед чоловіків.";

2) у розділі "Кандидат у майстри спорту України":

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"2-4 - на чемпіонаті України серед команд Вищої ліги серед жінок;";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"2-4 - на чемпіонаті України серед команд Екстра-ліги серед чоловіків.";

3) у розділі "Перший розряд":

абзац перший викласти в такій редакції:

"5-8 - на чемпіонаті України серед команд Вищої ліги серед жінок;";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"5-8 - на чемпіонаті України серед команд Екстра-ліги серед чоловіків.".

36. Додаток 101 викласти у такій редакції:


"Додаток 101
до Класифікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України
з неолімпійських видів спорту
(пункт 101)

ХОРТИНГ

Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

молодші юнаки: 8-9 років;

юнаки: 10-11 років;

юнаки: 12-13 років;

кадети: 14-15 років;

юніори: 16-17 років;

молодь: 18-21 рік;

дорослі: 18 років і старші.

Види розділів (програм): "Двобій", "Нокдаун", "Боротьба", "Сутичка", "Показовий виступ", "Форма".

Посісти місця в одному з перерахованих змагань відповідно до умов присвоєння спортивних звань:

Майстер спорту України міжнародного класу

1-2 - на чемпіонаті світу;

1 - на чемпіонаті Європи;

1 - у Кубку світу.

Майстер спорту України

3 - на чемпіонаті світу;

2 - на чемпіонаті Європи;

2 - у Кубку світу;

1-2 - на чемпіонаті України у розділі "Двобій";

1 - на чемпіонаті України у розділах "Показовий виступ", "Форма", "Нокдаун", "Боротьба", "Сутичка";

1 - у Кубку України;

1-2 - на чемпіонаті світу серед молоді;

1 - на чемпіонаті світу серед юніорів;

1 - на чемпіонаті Європи серед молоді.

Кандидат у майстри спорту України

1 - на чемпіонаті світу серед кадетів;

2 - на чемпіонаті України у розділах "Показовий виступ", "Форма", "Нокдаун", "Боротьба", "Сутичка";

3 - на чемпіонаті України у розділі "Двобій",

2 - у Кубку України;

1 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

1-2 - на чемпіонаті України серед молоді у розділі "Двобій";

1 - на чемпіонаті України серед молоді у розділах "Показовий виступ", "Форма", "Нокдаун", "Боротьба", "Сутичка";

1 - на чемпіонаті України серед юніорів.

Перший розряд

2-3 - на чемпіонаті світу серед кадетів;

1 - на чемпіонаті Європи серед кадетів;

3 - на чемпіонаті України у розділах "Показовий виступ", "Форма", "Нокдаун", "Боротьба", "Сутичка";

3 - у Кубку України;

2 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

3 - на чемпіонаті України серед молоді у розділі "Двобій";

2 - на чемпіонаті України серед молоді у розділах "Показовий виступ", "Форма", "Нокдаун", "Боротьба", "Сутичка";

2 - на чемпіонаті України серед юніорів.

Другий розряд

3 - на чемпіонаті України серед молоді у розділах "Показовий виступ", "Форма", "Нокдаун", "Боротьба", "Сутичка";

3 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

1-2 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств;

1-2 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед молоді;

3 - на чемпіонаті України серед юніорів;

1-2 - на чемпіонаті України серед кадетів.

Третій розряд

3 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств;

1-2 - на чемпіонатах районів;

3 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед молоді;

1-2 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств серед молоді;

1-2 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

3 - на чемпіонаті України серед кадетів.

Перший юнацький розряд

1-2 - на чемпіонаті України серед юнаків 12-13 років.

Другий юнацький розряд

3 - на чемпіонаті України серед юнаків 12-13 років;

1-2 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юнаків 12-13 років;

1-2 - на чемпіонаті України серед юнаків 10-11 років.

Третій юнацький розряд

3 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юнаків 12-13 років;

1-2 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств;

3 - на чемпіонаті України серед юнаків 10-11 років;

1-2 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юнаків 10-11 років;

1-2 - на чемпіонаті України серед молодших юнаків 8-9 років.

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів

1. Спортивне звання "Майстер спорту України міжнародного класу" присвоюється за умови участі в офіційних міжнародних змаганнях у виді програми спортсменів (команд) не менше ніж з 10 країн, у найважчій та найлегшій категоріях - не менше ніж з 8 країн.

2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі:

в офіційних міжнародних змаганнях спортсменів (команд) не менше ніж з 10 країн, у найважчій та найлегшій категоріях не менше ніж з 8 країн; в офіційних всеукраїнських змаганнях серед чоловіків у виді програми спортсменів (команд) не менше ніж з 12 регіонів, у найлегшій та найважчій категоріях не менше ніж з 8 регіонів;

в офіційних всеукраїнських змаганнях серед жінок у виді програми спортсменів (команд) не менше ніж з 8 регіонів;

в офіційних всеукраїнських змаганнях у розділі "Форма" (в особистому розряді) звання присвоюється за умови виконання нормативу двічі.

3. У командних змаганнях для присвоєння спортивних звань "Майстер спорту України міжнародного класу" та "Майстер спорту України" необхідно отримати перемогу не менше ніж у 2 поєдинках у відповідних змаганнях.

4. Для присвоєння спортивного розряду "Кандидат у майстри спорту України", першого та другого розрядів необхідно отримати не менше двох перемог у розділах "Двобій", "Нокдаун", "Боротьба", "Сутичка" або пройти два кола в розділах "Форма", "Показовий виступ" за умови участі у виді програми та ваговій категорії не менше 8 спортсменів.".

37. Додаток 103 після розділу "Очні змагання" доповнити новим розділом "Шахова композиція" такого змісту:

"Шахова композиція

Складання шахових композицій

Майстер спорту України міжнародного класу

1-3 - на чемпіонаті світу в особистому заліку.

Набрати 50 балів за підрахунками Альбому ФІДЕ.

Здобути звання міжнародного гросмейстера ФІДЕ з шахової композиції.

Майстер спорту України

1-2 - на чемпіонаті світу у командному заліку;

1 - у розділі командного чемпіонату світу;

1 - у розділі чемпіонату України в особистому заліку;

Набрати 25 балів за підрахунками Альбому України або Альбому ФІДЕ.

Розв’язання шахових композицій

Майстер спорту України міжнародного класу

1-3 - на чемпіонаті світу в особистому заліку.

Одержати звання міжнародного гросмейстера з шахової композиції.

Майстер спорту України

1 - на очному чемпіонаті України.".

38. У додатку 104:

1) розділ "Чоловіки та жінки" після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"юні надії: 8 років та молодші;".

У зв’язку з цим абзаци шостий - двадцятий вважати відповідно абзацами сьомим -  двадцять першим;

2) у розділі "Очні змагання":

абзац восьмий підрозділу "Майстер спорту України" після слів "(гросмейстер України)" доповнити словами "та рейтинг не менше 2425 у чоловіків та 2325 у жінок";

пункт 1 підрозділу "Умови проведення змагань для присвоєння звання" викласти у такій редакції:

"1. Норматив для присвоєння спортивного звання "Майстер спорту України" може бути виконаний в офіційних всеукраїнських змаганнях за умови участі у цих змаганнях не менше 50 % спортсменів,  які мають спортивні звання "Майстер спорту України" або "Майстер спорту України міжнародного класу (гросмейстер України)" з рейтингами не менше 2425 у чоловіків та 2325 у жінок серед суперників. Усі інші суперники повинні мати рейтинг не нижче 2300 у чоловіків та 2200 у жінок.

У разі якщо серед інших суперників один не відповідає вимогам щодо рейтингу не нижче 2300 у чоловіків та 2200 у жінок, норматив встановлюється без врахування туру з цим суперником за результатами всіх інших турів. При цьому кількість турів без врахування туру із суперником з невідповідним рейтингом має відповідати умовам пункту 2, а при підрахунку нормативу очок вважається, що з цим суперником гравець набрав 100 % очок.";

пункт 5 підрозділу "Розрахунок рейтингів спортсменів" виключити.

У зв’язку з цим пункти 6, 7 вважати відповідно пунктами 5, 6.

39. У додатку 105:

абзаци четвертий, п’ятий розділу "Чоловіки та жінки" викласти у такій редакції:

"юніори: 16-17 років, 18-19 років;

дорослі: 20-39 років.";

в абзаці другому пункту 2 розділу "Умови присвоєння спортивних звань та розрядів" слово "всеукраїнських" замінити словом "міжнародних".

Заступник директора
департаменту фізичної
культури та неолімпійських
видів спорту - начальник
відділу моніторингу фізичної
культури


О.В. Стеценкоon top