Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.06.2013  № 311


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 липня 2013 р.
за № 1107/23639

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 410 від 30.06.2016}

Про внесення змін до Інструкції про порядок розгляду звернень та організацію проведення особистого прийому громадян у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

Відповідно до пункту 8 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року № 717 (зі змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у відповідність із вимогами законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Внести до Інструкції про порядок розгляду звернень та організацію проведення особистого прийому громадян у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 19 серпня 2008 року № 135, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2008 року за № 840/15531, такі зміни:

1.1. У тексті Інструкції слова "відділ взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю Департаменту забезпечення діяльності Голови Служби" у всіх відмінках замінити словами та цифрою "5 відділ (взаємодії з громадськими організаціями та засобами масової інформації, організації опрацювання звернень громадян) Департаменту організації та контролю службової діяльності" у відповідному відмінку.

1.2. У пункті 1.2 глави 1 слова та цифри "від 17 жовтня 1997 року № 1153 "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади" замінити словами та цифрами "від 30 листопада 2011 року № 1242 "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади".".

1.3. Пункт 5.1 глави 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Прийом народних депутатів України здійснюється з урахуванням вимог Законів України "Про статус народного депутата України" та "Про комітети Верховної Ради України".".

2. Юридичному управлінню Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

Г.А. Резніков


Publications of document