Document z1088-11, invalid, current version — Loss of force on September 6, 2013, on the basis - z1384-13

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
01.09.2011 N 1531
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 вересня 2011 р.
за N 1088/19826
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
N 1015 ( z1384-13 ) від 25.07.2013 }
Про затвердження Змін до форми звітності N 18-НКРЕ
(квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості
надання послуг" та Інструкції щодо заповнення форми
звітності N 18-НКРЕ (квартальна) "Звіт
щодо показників комерційної якості надання послуг"

Відповідно до Законів України "Про природні монополії"
( 1682-14 ), "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу
Президента України від 14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо
забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України" (із змінами) Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до форми звітності N 18-НКРЕ (квартальна)
"Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг" та
Інструкції щодо заповнення форми звітності N 18-НКРЕ (квартальна)
"Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг"
( z0375-11 ), затверджених постановою НКРЕ від 17.02.2011 N 232
( z0374-11 ), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
21.03.2011 за N 374/19112, що додаються.
2. Управлінню цінової політики в електроенергетиці
забезпечити подання цієї постанови в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова Комісії С.Тітенко
ПОГОДЖЕНО:
Голова комісії з проведення
реорганізації Держкомстату -
Перший заступник
Голови Держкомстату В.О.Піщейко
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Голова Антимонопольного
комітету України В.П.Цушко
Міністр енергетики
та вугільної промисловості України Ю.Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
01.09.2011 N 1531
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 вересня 2011 р.
за N 1088/19826

ЗМІНИ
до форми звітності N 18-НКРЕ (квартальна)
"Звіт щодо показників комерційної якості надання
послуг" та Інструкції щодо заповнення форми
звітності N 18-НКРЕ (квартальна) "Звіт
щодо показників комерційної якості надання послуг"
( z0375-11 )

1. У формі звітності N 18-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо
показників комерційної якості надання послуг" ( z0375-11 ),
затвердженій постановою НКРЕ від 17.02.2011 N 232 ( z0374-11 ),
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 21.03.2011 за
N 374/19112:
1.1. У рядку з кодом послуги S1.1: у графі Б слово, цифри та знак "пункт 19*" замінити словом,
цифрами та знаком "стаття 30*"; у графі 2 цифри та слово "15 днів" замінити цифрами та
словами "10 робочих днів".
1.2. У примітці знаки, слова та цифри "* Порядок надання
вихідних даних для проектування об'єктів містобудування,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009
N 489 ( 489-2009-п )" замінити знаком та словами "* Закон України
"Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ).
2. В Інструкції щодо заповнення форми звітності N 18-НКРЕ
(квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання
послуг" ( z0375-11 ), затвердженій постановою НКРЕ від 17.02.2011
N 232 ( z0374-11 ), зареєстрованій у Міністерстві юстиції України
21.03.2011 за N 375/19113:
2.1. Абзац восьмий пункту 3.4 розділу III викласти в такій
редакції: "з видачі технічних умов - з дня реєстрації відповідної
заяви;".
2.2. У додатку 3 до Інструкції ( z0375-11 ): у рядку з кодом послуги S1.1 слово, цифри та знак "пункт 19*"
замінити словом, цифрами та знаком "стаття 30*"; у примітці знаки, слова та цифри "* Порядок надання вихідних
даних для проектування об'єктів містобудування, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 N 489
( 489-2009-п )" замінити знаком та словами "* Закон України "Про
регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ).
Начальник управління
цінової політики
в електроенергетиці О.Осадчаon top