Про внесення зміни до Положення про функціонування фондових бірж
Держкомісціннихпаперів; Decision on October 6, 20081110
Document z1082-08, invalid, current version — Loss of force on January 8, 2013, on the basis - z2082-12

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
06.10.2008 N 1110
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 листопада 2008 р.
за N 1082/15773
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1688 ( z2082-12 ) від 22.11.2012 }
Про внесення зміни до Положення
про функціонування фондових бірж
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
N 10 ( z0095-09 ) від 21.01.2009 }

Відповідно до пунктів 7, 8, 13 частини другої статті 7,
пунктів 2, 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статей 23-26 Закону
України "Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ) Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Абзац шостий пункту 1 розділу I Положення про
функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 N 1542
( z0035-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18.01.2007 за N 35/13302, викласти в такій редакції: "біржовий курс цінного папера - ринкова ціна цінного папера,
яка визначається за результатами біржових торгів на підставі
виконаних біржових контрактів, у яких передбачено, що термін їх
виконання не перевищує трьох днів з моменту їх укладання".
2. Фондовим біржам привести свою діяльність у відповідність
до вимог цього рішення протягом 6 місяців після набрання чинності
цим рішенням. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 10 ( z0095-09 ) від
21.01.2009 }
3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Назаренку Ю.М. забезпечити: подання цього рішення для здійснення експертизи на
відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод ( 995_004 ) до Секретаріату Урядового уповноваженого у
справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції
України; подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України; публікацію цього рішення відповідно до законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бурмаку М.О.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
06.10.2008 N 41
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України І.Б.Черкаськийon top