Document z1078-15, first version — Adoption on August 21, 2015
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.08.2015  № 3027


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 вересня 2015 р.
за № 1078/27523

Про затвердження Положення про національні збірні команди з видів спорту, визнаних в Україні

Відповідно до частини третьої статті 37 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", абзацу десятого підпункту 17 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про національні збірні команди з видів спорту, визнаних в Україні, що додається.

2. Департаменту олімпійського спорту (Вірастюк Р.Я.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр
молоді та спорту України


І.О. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Президент Національного
комітету спорту інвалідів України

Заступник виконавчого директора
Національного олімпійського комітету УкраїниР.П. Качур


В.М. Сушкевич


О.В. Яковлев


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
21.08.2015 № 3027


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 вересня 2015 р.
за № 1078/27523

ПОЛОЖЕННЯ
про національні збірні команди з видів спорту, визнаних в Україні

І. Загальні положення

1. Національні збірні команди з видів спорту, визнаних в Україні (далі - національні збірні команди), комплектуються Міністерством молоді та спорту (далі - Мінмолодьспорт) на конкурсній основі з урахуванням пропозицій національних спортивних федерацій та фізкультурно-спортивних товариств в олімпійських та неолімпійських видах спорту та/або відповідних спортивних федерацій інвалідів з видів спорту інвалідів з числа найбільш підготовлених спортсменів дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень й фахівців сфери фізичної культури і спорту, зокрема тренерів.

2. Складовою національної збірної команди з відповідного виду спорту є штатна команда національних збірних команд України (далі - штатна команда), яка формується на конкурсній основі з числа кращих спортсменів та фахівців сфери фізичної культури і спорту, зокрема тренерів, та затверджується з:

олімпійських, неолімпійських видів спорту - наказом Мінмолодьспорту за поданням структурного підрозділу, до повноважень якого віднесено координацію розвитку відповідного виду спорту;

видів спорту інвалідів - наказом Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів (далі - Укрцентр "Інваспорт").

3. Для участі в окремих міжнародних спортивних змаганнях Мінмолодьспортом комплектуються з урахуванням пропозицій національних спортивних федерацій окремі офіційні делегації національних збірних команд України (далі - офіційна делегація).

ІІ. Комплектування національних збірних команд

1. Склад національної збірної команди з окремого виду спорту комплектується Мінмолодьспортом щороку на конкурсній основі за поданням структурного підрозділу, до повноважень якого віднесено координацію розвитку відповідного олімпійського, неолімпійського виду спорту, а з видів спорту інвалідів - за поданням Укрцентру "Інваспорт" з урахуванням пропозицій національних спортивних федерацій інвалідів за підсумками минулого спортивного сезону та затверджується наказом Мінмолодьспорту.

2. Склад національної збірної команди з окремого олімпійського, неолімпійського виду спорту включає в себе основний склад дорослих спортсменів та склади команд з таких молодших вікових груп: молодь, юніори (юніорки), юнаки (дівчата), кадети та інші вікові групи спортсменів з олімпійських та неолімпійських видів спорту з урахуванням вимог міжнародних спортивних федерацій з видів спорту.

3. Склад національних збірних команд з видів спорту, у тому числі спорту інвалідів, включає в себе основний склад, склад кандидатів та резерву.

4. До складу національних збірних команд можуть зараховуватися:

спортсмени - громадяни України, які мають кращі порівняно з іншими спортивні результати на всеукраїнських та міжнародних змаганнях та пройшли конкурсний відбір, у тому числі ті, які підвищують спортивну майстерність у закордонному спортивному клубі або навчаються у навчальному закладі за кордоном та здійснюють підготовку за індивідуальним планом;

спортсмени-іноземці чи особи без громадянства, що перебувають  в Україні на законних підставах і мають дозвіл відповідної міжнародної спортивної федерації виступати за національну збірну команду;

тренери.

5. Склад національних збірних команд затверджується на один рік:

для усіх літніх видів спорту - з 01 січня по 31 грудня поточного року;

для зимових олімпійських видів спорту - з 01 травня поточного року  по 30 квітня наступного року;

для зимових видів спорту інвалідів - з 01 червня поточного року  по 31 травня наступного року.

Протягом цього періоду до складу національних збірних команд можуть вноситися зміни в установленому порядку в разі покращення або погіршення результатів виступу спортсменів, їх травмування, дискваліфікації тощо.

IІІ. Підготовка національних збірних команд

1. Підготовка національних збірних команд здійснюється:

в олімпійських, неолімпійських видах спорту - Мінмолодьспортом та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості;

у видах спорту інвалідів - Укрцентром "Інваспорт".

2. Підготовка національних збірних команд здійснюється шляхом проведення навчально-тренувальних зборів:

із спеціальної підготовки, де основний обсяг роботи спрямований на спеціально-технічну та тактичну підготовку спортсменів;

із загальної фізичної підготовки, де основний обсяг роботи спрямований на розвиток фізичних якостей з урахуванням специфіки виду спорту;

із поглибленого медичного огляду, основним завданням яких є визначення функціональних та фізичних можливостей спортсмена;

відновлювальних (реабілітаційних), що спрямовані на покращення фізичного і психологічного стану спортсменів, відновлення, корекцію та компенсацію фізичних затрат, які вони понесли під час участі у спортивних змаганнях.

3. Підготовка спортсменів національної збірної команди, які підвищують спортивну майстерність у закордонному спортивному клубі або навчаються у навчальному закладі за кордоном, здійснюється за індивідуальним планом.

4. Склад учасників навчально-тренувальних зборів, передбачених пунктом 2 цього розділу, затверджується організатором зборів.

До складу учасників навчально-тренувальних зборів включаються спортсмени і тренери, а також можуть залучатися інші фахівці, що здійснюють організаційне забезпечення підготовки спортсменів з урахуванням специфіки виду спорту та направленості навчально-тренувального збору (медичне, науково-методичне, суддівське, налаштування та ремонтування спортивного обладнання і спортивного інвентарю, комп’ютерного моделювання, відеозйомки, управління автотранспортними засобами та маломірними моторними суднами, супроводження спортсменів-інвалідів).

ІV. Комплектування окремих офіційних делегацій

1. До складу окремих офіційних делегацій входять спортсмени, тренери та особи, що забезпечують організаційне супроводження їх участі, зокрема фахівці з медичного, інформаційно-аналітичного, організаційно-управлінського та суддівського забезпечення, перекладу з іноземної мови, безпеки, налаштування та ремонтування спортивного обладнання і спортивного інвентарю, комп’ютерного моделювання, відеозйомки, управління автотранспортними засобами та маломірними моторними суднами, особи, які супроводжують спортсменів-інвалідів.

Комплектація окремих офіційних делегацій на участь в Олімпійських іграх здійснюється відповідно до вимог Олімпійської Хартії.

Комплектація окремих офіційних делегацій на участь у міжнародних спортивних заходах здійснюється відповідно до вимог міжнародних спортивних федерацій з видів спорту.

Забезпечення участі членів окремих офіційних делегацій у всіх міжнародних спортивних заходах здійснюється відповідно до вимог законодавства.

2. Склад окремих офіційних делегацій комплектується відповідно до затвердженої системи відбору:

1) з олімпійських та неолімпійських видів спорту - Мінмолодьспортом:

на участь в окремих міжнародних спортивних  змаганнях - з урахуванням пропозицій національних спортивних федерацій;

на участь в Олімпійських іграх - з урахуванням пропозицій Національного олімпійського комітету України;

2) з видів спорту інвалідів:

на участь у Паралімпійських та Дефлімпійських  іграх - Мінмолодьспортом за поданням Укрцентру "Інваспорт" та за погодженням з Національним комітетом спорту інвалідів України;

на участь в офіційних міжнародних спортивних змаганнях - Укрцентром "Інваспорт".

3. Кількісний склад окремих офіційних делегацій та умови прийому членів офіційних делегацій визначаються регламентними документами міжнародних спортивних федерацій та/або організаторами відповідних міжнародних змагань.

Директор департаменту
олімпійського спорту


Р.Я. Вірастюкon top