Document z1076-04, previous version — Revision on January 22, 2006, on the basis - z0008-06
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
20.08.2004 N 757
( z1075-04 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2004 р.
за N 1076/9675

ПОРЯДОК
оформлення, видачі, використання, обліку
та звітності щодо дозволів Європейської Конференції
Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на перевезення
вантажів автомобільним транспортом
між країнами - членами ЄКМТ
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку
N 867 ( z0008-06 ) від 12.12.2005 )
( У тексті Порядку абревіатуру "СМАП" замінено абревіатурою
"ДП "СМАП" згідно з Наказом Міністерства транспорту та
зв'язку N 867 ( z0008-06 ) від 12.12.2005 )
1. Загальні положення
1.1. Порядок оформлення, видачі, використання, обліку та
звітності щодо дозволів ЄКМТ на перевезення вантажів автомобільним
транспортом між країнами - членами ЄКМТ (далі - Порядок)
розроблений згідно з резолюціями ЄКМТ N CEMT/CM(2001)9/FINAL та
CEMT/CM(2003)14/FINAL, що регламентують здійснення перевезень
вантажів на основі дозволів ЄКМТ багаторазового використання.
1.2. Дозволи ЄКМТ дійсні для перевезень вантажів
автомобільним транспортом між країнами - членами ЄКМТ.
1.3. Міністерство транспорту України отримує від секретаріату
ЄКМТ багатосторонню квоту дозволів і передає їх листом у Державний
департамент автомобільного транспорту. Оприбуткування бланків
дозволів ЄКМТ, підготовку пропозицій щодо розподілу зазначених
дозволів, подання розподілу на затвердження заступнику Міністра
транспорту України та передачу дозволів ЄКМТ до державного
підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" (далі -
ДП "СМАП") Міністерства транспорту та зв'язку України для
оформлення і видачі українським перевізникам здійснює Державний
департамент автомобільного транспорту. ( Пункт 1.3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
N 867 ( z0008-06 ) від 12.12.2005 )
1.4. Терміни, які використовуються у зазначеному Порядку: автомобільний транспортний засіб - дорожній транспортний
засіб, за допомогою якого здійснюється перевезення вантажів
автомобільними дорогами чи виконання спеціальних робочих функцій; дозвіл - документ, який дає право на використання
транспортного засобу для міжнародного автомобільного перевезення
вантажу або проїзду без вантажу по території іноземної держави; квота - максимальна кількість дозволів на проїзд
транспортного засобу з однієї країни в іншу протягом визначеного
періоду; перевізник - будь-яка фізична чи юридична особа, яка надає
послуги з перевезення вантажу автомобільним транспортом загального
користування; особливо зелений та безпечний вантажний автомобіль -
автомобіль, який відповідає вимогам рівня ЄВРО-2 щодо шуму та
викидів забруднюючих речовин та вимогам безпеки (у тому числі і до
причепа/напівпричепа) і має такі сертифікати: - сертифікат відповідності вимогам до шуму та викидів
забруднюючих речовин (екологічний); - сертифікат відповідності вимогам безпеки (окремо для
автомобіля-тягача і причепа/напівпричепа) (сертифікат безпеки); - сертифікати відповідності вимогам придатності до
експлуатації, що видані ДержавтотрансНДІпроектом згідно з
Резолюцією ЄКМТ CEMT/CM(2001)9/Final (окремо для автомобіля-тягача
і причепа/напівпричепа); ЄВРО-3 безпечний вантажний автомобіль - автомобіль, який
відповідає вимогам рівня ЄВРО-3 щодо шуму та викидів забруднюючих
речовин та вимогам безпеки (у тому числі і до
причепа/напівпричепа) і має такі сертифікати: - сертифікат відповідності вимогам до шуму та викидів
забруднюючих речовин (екологічний); - сертифікат відповідності вимогам безпеки (окремо для
автомобіля-тягача і причепа/напівпричепа) (сертифікат безпеки); - сертифікати відповідності вимогам придатності до
експлуатації, що видані ДержавтотрансНДІпроектом, згідно з
Резолюцією ЄКМТ CEMT/CM(2001)9/Final (окремо для автомобіля-тягача
і причепа/напівпричепа).
2. Оформлення дозволів ЄКМТ
2.1. Після затвердження Міністерством транспорту та зв'язку
України розподілу дозволів ЄКМТ українським міжнародним
автоперевізникам надається інформація щодо виділення їм дозволів
ЄКМТ. Оформлення і видачу дозволів ЄКМТ українським
автоперевізникам здійснює ДП "СМАП". При цьому перевізник в
установленому порядку здійснює відшкодування ДП "СМАП" витрат,
пов'язаних з проведенням комплексу робіт щодо оформлення дозволів. Після прибуття автотранспортного засобу українського
перевізника, який використовує дозвіл ЄКМТ, у відділення ДП "СМАП"
або його відділок у пункті пропуску через державний кордон
України, інспектор підрозділу ДП "СМАП" проводить відповідне
оформлення дозволу ЄКМТ. Форма дозволу ЄКМТ встановлена резолюцією ЄКМТ
N CEMT/CM(2001)9/FINAL (www.oecd.org/cem). ( Пункт 2.1 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 867 ( z0008-06 ) від 12.12.2005 )
2.2. Дозволи ЄКМТ оформлюються тільки перевізникам України,
які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів, ліцензійні
картки на автомобілі, що відповідають вимогам "особливо зелений та
безпечний" або "ЄВРО-3 безпечний", і комплект сертифікатів,
необхідний для категорій "особливо зелений і безпечний" вантажний
автомобіль або "ЄВРО-3 безпечний" вантажний автомобіль.
( Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 867 ( z0008-06 ) від 12.12.2005 )
2.3. Разом із дозволами ЄКМТ українським перевізникам
оформлюються бортові журнали. Форма бортового журналу встановлена
резолюцією ЄКМТ N CEMT/CM(2001)9/FINAL (www.oecd.org/cem).
2.4. Дозволи ЄКМТ, надані Україні згідно з листом
Секретаріату ЄКМТ, кожного року розподіляються та оформляються за
типами, залежно від потреб і з метою більш ефективного
використання, таким чином: "особливо зелені та безпечні"
короткочасні, "особливо зелені та безпечні" річні, "Євро-3
безпечні" річні, "Євро-3 безпечні" короткочасні, якщо інші типи не
передбачені документами ЄКМТ. Розподіл і затвердження проводиться у порядку згідно з п. 1.3
цього Порядку. ( Пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 867 ( z0008-06 ) від 12.12.2005 )
2.5. Розподіл дозволів ЄКМТ між українськими перевізниками
проводиться згідно з умовами проведення конкурсу на отримання
українськими міжнародними автоперевізниками дозволів Європейської
Конференції Міністрів Транспорту (додаток 1). Учасник конкурсу подає заяву і заповнює анкету відповідно до
додатків 2 і 3.
2.6. Дозволи ЄКМТ можуть бути вилучені ДП "СМАП", якщо вони
використовуються перевізниками неефективно або з порушеннями
чинного законодавства. Замість вилучених чи добровільно повернутих дозволів ЄКМТ
можуть бути видані резервні дозволи ЄКМТ іншому перевізнику, який
брав участь у конкурсі, на термін, що залишився. Заміну вилучених, втрачених та зіпсованих бланків дозволів
ЄКМТ здійснює ДП "СМАП" за погодженням з департаментом
зовнішньоекономічних зв'язків Міністерства транспорту України,
про що повідомляє Секретаріат ЄКМТ.
3. Використання дозволів ЄКМТ
3.1. Дозволи ЄКМТ дають право на здійснення перевезень
вантажів транспортними засобами як власними, так і придбаними на
умовах лізингу між пунктами завантаження та розвантаження, що
розташовані в двох різних країнах-членах ЄКМТ. Дозволи ЄКМТ дають право також на здійснення перевезень
вантажів в/з третіх країн, якщо всі три країни є членами ЄКМТ. Дозволи ЄКМТ дають право на проїзд порожніх автотранспортних
засобів через територію країн - членів ЄКМТ.
3.2. Дозволи ЄКМТ не дають права на виконання перевезень
вантажів, завантажених на території однієї країни - члена ЄКМТ для
розвантаження в іншому місці цієї самої країни (каботажні
перевезення), на перевезення вантажів між країною-членом ЄКМТ і
країною, що не є членом ЄКМТ.
3.3. Дозволи ЄКМТ не звільняють від необхідності отримання
інших дозволів на транспортування великовагових, великогабаритних
та небезпечних вантажів.
3.4. Дозволи ЄКМТ оформлюються конкретним перевізникам і не
можуть бути передані іншим перевізникам.
3.5. Дозвіл ЄКМТ і бортовий журнал, в якому реєструються
міжнародні перевезення, що виконуються згідно з дозволом, повинні
перебувати у водія автотранспортного засобу протягом всього циклу
перевезення, включаючи подачу порожнього автотранспортного засобу
на завантаження.
3.6. Дозволи ЄКМТ і бортові журнали надаються для перевірки
представникам компетентних органів на їхню вимогу.
3.7. Дозволи ЄКМТ чинні протягом календарного року (річний
дозвіл - зеленого кольору) чи протягом місяця (короткочасний
дозвіл - жовтого кольору з написом навскіс "короткочасний
дозвіл"). Короткочасні дозволи не мають чинності на території
Австрії, якщо інше не передбачено документами ЄКМТ.
3.8. Дозволи ЄКМТ повинні бути оформлені таким чином: - у нижньому правому куті проставлена печатка Міністерства
транспорту України та підпис заступника Міністра транспорту
України; - надрукована повна назва та адреса перевізника; - надрукований термін дії дозволу, місце та дата видачі; - можлива наявність печаток червоного кольору про заборону
дії даних дозволів на території деяких країн - членів ЄКМТ
(Австрія, Італія та Греція); - наявність зеленої печатки із силуетом автомобіля з буквою S
на дозволах, що мають використовуватись "особливо зеленими та
безпечними", та цифри 3 на дозволах, що мають використовуватись
"ЄВРО-3 безпечними" вантажними автомобілями.
3.9. Дозвіл ЄКМТ - це аркуш з текстом на лицьовому та
зворотному боках. До дозволу ЄКМТ додається: - інформаційний лист, за формою, встановленою резолюцією ЄКМТ
N CEMT/CM(2001)9/FINAL (www.oecd.org/cem); - комплект необхідних сертифікатів для транспортних засобів; - бортовий журнал, в якому на титульній сторінці написана
повна назва перевізника та його адреса, проставлена гербова
печатка перевізника, дата та місце видачі бортового журналу, на
внутрішніх сторінках журналу записано номер дозволу (внутрішні
сторінки заповнюються перевізником при здійсненні перевезень).
3.10. У дозволах ЄКМТ не зазначається державний реєстраційний
номер автотранспортного засобу.
3.11. Використання дозволів ЄКМТ, на яких відсутня назва та
повна адреса перевізника, підпис та печатка Міністерства
транспорту України, дата початку та завершення дії дозволу ЄКМТ,
дата видачі дозволу ЄКМТ, а також використання дозволів ЄКМТ без
інформаційного листа та бортового журналу не дозволяється.
3.12. У разі використання українським перевізником
орендованого автотранспортного засобу, крім дозволу ЄКМТ, у водія
повинні бути: договір про оренду чи лізинг або засвідчений витяг з
цього договору, в якому наведено, зокрема, прізвище або
найменування орендаря, прізвище або найменування орендатора, дату
укладання та термін дії договору, а також дані щодо
автотранспортного засобу (в тому числі: марка, модель, рік
виготовлення, державний реєстраційний номер, ідентифікаційний
номер виробника - VIN, наявність необхідних сертифікатів із
зазначенням номера, дати видачі і терміну дії та організації, яка
їх видала).
3.13. Дозволи ЄКМТ повертаються перевізником у ДП "СМАП"
протягом двох тижнів після закінчення терміну їхньої дії. У разі невиконання умов даного пункту перевізник може бути
позбавлений надалі можливості отримання дозволу ЄКМТ.
3.14. У разі втрати або пошкодження дозволу ЄКМТ перевізник
повинен негайно проінформувати про це ДП "СМАП", який інформує
Державний департамент автомобільного транспорту та Департамент
зовнішньоекономічних зв'язків Міністерства транспорту України.
4. Облік та звітність
4.1. Дозволи ЄКМТ отримуються ДП "СМАП" у Державному
департаменті автомобільного транспорту за видатковими накладними
для подальшого оформлення, обліку та звітності.
4.2. Облік, звітність, зберігання, оформлення та видача
дозволів ЄКМТ здійснюється ДП "СМАП" згідно з цим Порядком.
Відповідальні за облік і збереження дозволів ЄКМТ призначаються
наказом Державного департаменту автомобільного транспорту.
4.3. Контроль за оформленням, видачею, використанням,
обміном, обліком та звітністю дозволів ЄКМТ у ДП "СМАП" здійснює
Департамент зовнішньоекономічних зв'язків Міністерства транспорту
України та сектор зовнішніх зв'язків та організації міжнародних
перевезень Державного департаменту автомобільного транспорту.
( Пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 867 ( z0008-06 ) від 12.12.2005 )
4.4. Використані дозволи ЄКМТ (в тому числі інформаційні
листи та бортові журнали) до 25 січня наступного за звітним року
здаються українськими перевізниками в ДП "СМАП". Використані
місячні дозволи ЄКМТ здаються в СМАП протягом 15 днів після
закінчення терміну дії.
4.5. Використані дозволи ЄКМТ до 15 лютого наступного за
звітним року ДП "СМАП" за накладними повертає в Державний
департамент автомобільного транспорту.
4.6. Щоквартально (до 10-го числа першого місяця наступного
кварталу) українські перевізники, яким видані дозволи ЄКМТ,
інформують ДП "СМАП" про ефективність використання дозволів згідно
з формою, що наведена у додатку 4.
4.7. Щоквартально (до 25-го числа першого місяця наступного
кварталу) ДП "СМАП" передає до Державного департаменту
автомобільного транспорту узагальнену інформацію про ефективність
використання українськими перевізниками дозволів ЄКМТ згідно з
формою, що наведена у додатку 4. ( Пункт 4.7 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 867
( z0008-06 ) від 12.12.2005 )
4.8. До першого лютого, наступного за звітним роком, ДП
"СМАП" передає до Державного департаменту автомобільного
транспорту узагальнену інформацію про ефективність використання
українськими перевізниками дозволів ЄКМТ протягом року згідно з
формою, що наведена у додатку 4, а також дані про кількість
невикористаних, зіпсованих та загублених дозволів ЄКМТ.
4.9. До 15 лютого, наступного за звітним роком, Державний
департамент автомобільного транспорту проводить аналіз
ефективності використання дозволів ЄКМТ і надає узагальнену
інформацію та результати аналізу до Департаменту
зовнішньоекономічних зв'язків Міністерства транспорту України для
контролю.
Директор Державного департаменту
автомобільного транспорту Є.О.Закіров

Додаток 1
до п.2.5 Порядку оформлення,
видачі, використання, обліку
та звітності щодо дозволів
Європейської Конференції
Міністрів Транспорту (ЄКМТ)
на перевезення вантажів
автомобільним транспортом
між країнами - членами ЄКМТ

УМОВИ
проведення конкурсу на отримання
українськими міжнародними автомобільними
перевізниками дозволів ЄКМТ

1. Зазначені Умови впроваджуються з метою прозорого розподілу
та більш ефективного використання дозволів ЄКМТ.
2. Проведення конкурсу покладається на Державний департамент
автомобільного транспорту. До складу конкурсної комісії входять
представники Державного департаменту автомобільного транспорту,
Управління зовнішньоекономічних зв'язків Міністерства транспорту
та зв'язку України, ДП "СМАП", управління ліцензування
Головавтотрансінспекції та ДержавтотрансНДІпроект.
3. Об'єктом конкурсу є дозвіл ЄКМТ, який надається
перевізнику України.
4. У конкурсі можуть брати участь претенденти, які: - є власниками або користувачами транспортних засобів,
придбаних на умовах лізингу; - мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів; - на кожен транспортний засіб мають ліцензійні картки та
сертифікати, що підтверджують відповідність транспортного засобу
вимогам до "особливо зеленого і безпечного" або "ЄВРО-3
безпечного" вантажного автомобіля, згідно з п. 1.4 цього Порядку; - мають досвід роботи на міжнародних перевезеннях вантажів не
менше одного року.
5. Для участі у конкурсі претендент подає до Державного
департаменту автомобільного транспорту такий пакет документів: - заяву претендента про участь у конкурсі на отримання
дозволу (ів) ЄКМТ (окремо) за дозволами "особливо зеленого і
безпечного" та "ЄВРО-3 безпечного" вантажного автомобіля; - анкету претендента на отримання дозволу(ів) ЄКМТ (окремо за
дозволами для "особливо зелених і безпечних" та "ЄВРО-3 безпечних"
вантажних автомобілів). У розділі анкети "Наявність рухомого
складу" надається повна інформація (у тому числі: марка, модель,
рік виготовлення, державний реєстраційний номер, ідентифікаційний
номер виробника - VIN, наявність необхідних сертифікатів із
зазначенням номера, дати видачі і терміну дії та організації, яка
видала, серія і номер виданої ліцензійної картки) тільки щодо
автомобілів претендента, які відповідають вимогам до "особливо
зеленого і безпечного" та "ЄВРО-3 безпечного" вантажного
автомобіля; - копію ліцензії з надання послуг з міжнародних перевезень
вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім
надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі); - копії свідоцтв про реєстрацію автотранспортного засобу та
причепа (напівпричепа). У разі оренди причепа (напівпричепа) в
інших перевізників - копію договору оренди; - копії відповідних сертифікатів, визначених пунктом 1.4
цього Порядку. Усі копії документів, що подаються на конкурс, мають бути
завірені підписом керівника і печаткою підприємства-заявника. При прийманні від заявника документів на конкурс і їх
реєстрації заявнику надається листок реєстрації, в якому
перелічені всі одержані документи, вказані дати подачі та
реєстрації, вказана кількість автомобілів "особливо зелених і
безпечних" та "ЄВРО-3 безпечних", є прізвище відповідальної особи,
яка прийняла документи, та її підпис.
6. До участі в конкурсі не допускаються претенденти, які: - подали для участі у конкурсі документи, неправильно
оформлені або такі, що містять неправдиву інформацію; - мають два порушення цього Порядку, задокументовані
Державним департаментом автомобільного транспорту або СМАП.
7. Перевізники, які подали документи не в повному обсязі
згідно з п. 5 цих Умов, не реєструються і участі в конкурсі не
беруть.
8. Визначення переможців конкурсу проводиться з урахуванням: - наявності досвіду роботи щодо виконання міжнародних
автомобільних перевезень вантажів; - кількості виконаних автотранспортними засобами рейсів за
попередній період (місяць, рік) при використанні в попередні роки
дозволів ЄКМТ та аналіз ефективності використання дозволів ЄКМТ
без обмежень (з урахуванням дозволів для таких країн, як Італія
(I), Австрія (А), Греція (Gr)); - відсутності порушень положень міжурядових угод та митних
процедур при виконанні перевезень вантажів, у тому числі з
використанням дозволів ЄКМТ.
9. Рішення конкурсної комісії за результатами конкурсу
приймається на закритому засіданні у присутності не менше трьох
четвертих її складу відкритим голосуванням. Рішення вважається
прийнятим, якщо за нього проголосували не менше двох третин усіх
членів комісії, які брали участь у голосуванні.
10. Хід проведення конкурсу та рішення конкурсного комітету
оформлюються протоколом, що підписується всіма членами конкурсного
комітету, які брали участь у голосуванні. На підставі рішення конкурсного комітету Державним
департаментом автомобільного транспорту в десятиденний термін
розробляється розподіл дозволів ЄКМТ, який подається на
затвердження заступнику Міністра транспорту України.
11. Після затвердження розподілу дозволів ЄКМТ українським
міжнародним автомобільним перевізникам надається інформація щодо
виділення їм дозволів ЄКМТ.
12. У разі відмови переможця конкурсу від отримання
дозволу(ів) ЄКМТ зазначений(і) дозвіл(ли) оформлюються іншому
претенденту, згідно з рішенням конкурсної комісії.
13. Після затвердження розподілу дозволів ЄКМТ перевізники -
переможці конкурсу на отримання дозволів ЄКМТ повинні: - після виконання усіх необхідних процедур, пов'язаних з
оформленням дозволів ЄКМТ, протягом десяти днів отримати дозволи
ЄКМТ; - виконувати вимоги Порядку оформлення, видачі, використання,
обліку дозволів Європейської конференції Міністрів Транспорту
(ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним транспортом між
країнами-членами ЄКМТ ( z1076-04 ); - забезпечувати належний рівень екологічної безпеки, безпеки
дорожнього руху та обслуговування замовників перевезень, а також
дотримуватися чинного законодавства в галузі автомобільного
транспорту.
14. Особа, яка потребує роз'яснень щодо документів на
конкурс або умов конкурсу, має право звернутися до конкурсної
комісії, яка зобов'язана дати роз'яснення в усній, а за потреби -
у письмовій формі. ( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 867 ( z0008-06 ) від 12.12.2005 )

Додаток 2
до п.2.5 Порядку оформлення,
видачі, використання, обліку
та звітності щодо дозволів
Європейської Конференції
Міністрів Транспорту (ЄКМТ)
на перевезення вантажів
автомобільним транспортом
між країнами - членами ЄКМТ

ЗАЯВА
претендента про участь у конкурсі на отримання
дозволу(лів) Європейської Конференції
Міністрів Транспорту

Я,__________________________________________________________, (юридична або фізична особа, посада та прізвище керівника для
юридичної особи)
ознайомився(лась) з оголошенням Державного департаменту
автомобільного транспорту Міністерства транспорту та зв'язку
України про проведення конкурсу та його Умовами і бажаю взяти
участь у ньому для одержання дозволу(лів) Європейської Конференції
Міністрів Транспорту (з них із можливістю виконувати перевезення
до Італії, Австрії, Греції, Угорщини ______ та країн, визначених
резолюціями ЄКМТ).
Зобов'язуюсь виконувати умови конкурсу, вимоги законодавчих
та інших нормативно-правових документів, які регламентують
перевезення вантажів автомобільним транспортом.
Місцезнаходження претендента: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
До заяви додаються:
1. Анкета претендента на отримання дозволу ЄКМТ.
2. Копія ліцензії на право виконання міжнародних перевезень
вантажів.
3. Копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.
4. Копії сертифікатів.
Керівник ______________________ м.п.
(дата, підпис)

--------------- Примітки:
1. Пакет документів, який додається до заяви, має бути
скомплектований у вигляді загальної частини (пункти 1, 2) та
комплекту на кожний автомобіль - тягач та на кожний
причіп/напівпричіп (пункти 3, 4).
2. Пакети документів мають бути прошиті і засвідчені печаткою
заявника. Усі копії документів, що подаються на конкурс, мають
бути завірені підписом керівника (власника) і печаткою заявника.
( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 867 ( z0008-06 ) від 12.12.2005 )
Додаток 3
до п.2.5 Порядку оформлення,
видачі, використання, обліку
та звітності щодо дозволів
Європейської Конференції
Міністрів Транспорту (ЄКМТ)
на перевезення вантажів
автомобільним транспортом
між країнами - членами ЄКМТ

АНКЕТА
претендента на участь в конкурсі
на отримання дозволу(лів) Європейської
Конференції Міністрів Транспорту

Відомості про юридичну або фізичну особу, яка виявила бажання
взяти участь у конкурсі на отримання дозволів Європейської
Конференції Міністрів Транспорту:
1. Реквізити претендента_____________________________________ __________________________________________________________________
(назва підприємства) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(ідентифікаційний код підприємства ЄДРПОУ) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(поштовий індекс, адреса) __________________________________________________________________
(посада та прізвище, ім'я, по батькові керівника) __________________________________________________________________
(телефон, факс)
2. Наявність рухомого складу:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Автомобіль | Причіп / Напівпричіп | |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------| | марка |модель| рік |держ.|ідент.| Інформація щодо |серія |марка|модель| рік |держ.|ідент.| Інформація щодо | | | |виго-|номер|номер | сертифікатів | і | | |виго-|номер|номер | сертифікатів | | | |тов- | |вироб-|--------------------------|номер | | |тов- | |вироб-|-------------------------| | | |лення| | ника |номер| дата |термін| ким |ліцен-| | |лення| | ника |номер| дата |термін| ким | | | | | |(VIN) | |видачі| дії |видано|зійної| | | | |(VIN) | |видачі| дії |вида-| | | | | | | | | | |картки| | | | | | | | | но | |-------+------+-----+-----+------+-----+------+------+------+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+------+-----+-----+------+-----+------+------+------+------+-----+------+-----+-----+------+-----+------+------+-----| |Всього:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Інформація щодо отримання дозволів ЄКМТ в попередні роки
(рік, кількість дозволів, кількість кругорейсів на місяць) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4. Місце стоянки транспортних засобів __________________________________________________________________
5. Наявність ремонтної бази __________________________________________________________________
6. Інші відомості щодо претендента (заповнюються у разі
потреби):_________________________________________________________ __________________________________________________________________
Керівник __________________________
(дата, підпис)
М.П.

--------------- Примітка. Якщо роботи за пунктами 4, 5 виконують сторонні
організації, то додаються копії відповідних договорів".
( Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 867 ( z0008-06 ) від 12.12.2005 )
Додаток 4
до п.4.6-4.8 Порядку
оформлення, видачі,
використання, обліку
та звітності щодо дозволів
Європейської Конференції
Міністрів Транспорту (ЄКМТ)
на перевезення вантажів
автомобільним транспортом
між країнами - членами ЄКМТ

ЗРАЗОК

ЗВІТ
про ефективність використання дозволів
за ___ квартал 200__ року

------------------------------------------------------------------ |Перевізник, |Кількість рейсів, |Порожній | Пробіг | |N дозволу, |у т. ч. в країни |пробіг у км |з вантажем у ткм| |дата | | | | |видачі | | | | |дозволу | | | | |------------+-------------------+--------------+----------------| | "Рапід" | 9, Польща, | 14000 | 450000 | | 1001 | Німеччина, | | | | 03.01.2005 | Нідерланди, | | | | | Бельгія, Франція, | | | | | Чехія, Словаччина | | | ------------------------------------------------------------------
М.П. Підпис перевізника Датаon top