Document z1076-03, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2005, on the basis - z0918-04

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
12.11.2003 N 499
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2003 р.
за N 1076/8397
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 280 ( z0918-04 ) від 17.06.2004 )
Про затвердження Змін до
деяких нормативно-правових
актів Національного банку України

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та статті 68 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку
банків України, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 21.11.97 N 388 ( va493500-97 ) (із змінами), що
додаються.
2. Затвердити Зміни до Інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 21.11.97
N 388 ( v0495500-97 ) (із змінами), що додаються ( z1077-03 ).
3. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В.І.)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів
Національного банку України і банків для керівництва та
використання в роботі.
4. Постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
начальників територіальних управлінь Національного банку України.
Голова С.Л.Тігіпко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12.11.2003 N 499
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2003 р.
за N 1076/8397

ЗМІНИ
до Плану рахунків бухгалтерського обліку
банків України
( va493500-97 )

1. У класі 9 "Позабалансові рахунки" увести групу рахунків
952 "Іпотека" такого змісту: "952 Іпотека 9520 П Земельні ділянки 9521 П Нерухоме майно житлового призначення 9523 П Інші об'єкти нерухомого майна".
Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського
обліку В.І.Ричаківськаon top