Document z1075-14, invalid, current version — Loss of force on March 4, 2016, on the basis - z0218-16

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.08.2014  № 819


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 вересня 2014 р.
за № 1075/25852

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 20 від 28.01.2016}

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
№ 1160 від 22.12.2015}

Відповідно до частини першої, пункту 20 частини другої статті 6, статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та з метою забезпечення координації діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства фінансів України від 21 березня 2011 року № 384 «Про затвердження Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 454/19192, слова «навчання та» виключити.

2. Затвердити Зміни до Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 березня 2011 року № 384, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 454/19192, та до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 березня 2011 року № 392, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2011 року за № 470/19208, що додаються.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

Міністр

О. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Президент Спілки орендарів
і підприємців України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Міністр соціальної політики України

В.о. Голови
Антимонопольного комітету України

О.Ю. Потімков


В. Хмільовський


І.Б. ЧеркаськийГ.В. ОсовийД. Олійник

Л. Денісова


М.Я. Бараш
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
19.08.2014  № 819


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 вересня 2014 р.
за № 1075/25852

ЗМІНИ
до Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, та до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України

1. Унести до Положення про організацію навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 березня 2011 року № 384, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 454/19192, такі зміни:

у заголовку та пункті 1 слова «навчання та» виключити;

у пункті 4:

у підпункті «а» слово «трьох» замінити словом «двох»;

доповнити підпункт «б» після слів «відповідальних працівників - » словами «на навчання».

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1160 від 22.12.2015}

Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерукon top