Document z1069-16, valid, current version — Adoption on July 13, 2016
( Last event — Entry into force, gone August 23, 2016. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.07.2016  № 606


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 серпня 2016 р.
за № 1069/29199

Про затвердження форм документів, що використовуються у процесі відшкодування сум податку на додану вартість

З метою забезпечення практичного застосування положень пунктів 200.12 та 200.13 статті 200 розділу V Податкового кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються, форми:

Висновку про суми відшкодування податку на додану вартість;

Журналу обліку висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, переданих органами Державної фіскальної служби України до органів Державної казначейської служби України;

Реєстру висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, переданих до органів Державної казначейської служби України;

Журналу реєстрації висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, отриманих органами Державної казначейської служби України від органів Державної фіскальної служби України;

Звернення про підкріплення коштами для відшкодування податку на додану вартість;

Рішення про перерахування коштів для відшкодування податку на додану вартість.

2. Висновки про суми відшкодування податку на додану вартість та Реєстр висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, переданих до органів Державної казначейської служби України, подаються до органів Державної казначейської служби України органами Державної фіскальної служби України в електронній формі з урахуванням вимог Законів України «Про електронний цифровий підпис», «Про електронні документи та електронний документообіг» і не пізніше наступного операційного дня на паперовому носії.

Журнал реєстрації висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, отриманих органами Державної казначейської служби України від органів Державної фіскальної служби України, ведеться в електронному вигляді.

Звернення про підкріплення коштами для відшкодування податку на додану вартість подаються до Державної казначейської служби України її територіальними органами.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 07 листопада 2011 року № 1396 «Про затвердження форм документів, що використовуються у процесі відшкодування сум податку на додану вартість», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1334/20072.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлiнню забезпечення комунiкацiй та органiзацiйно-аналiтичної роботи Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України - керівника апарату Капінуса Є.В., Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Державної казначейської служби України

Голова
Державної фіскальної служби УкраїниВ.П. Дуда


Р.М. НасіровЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13.07.2016  № 606

ВИСНОВОК
про суми відшкодування податку на додану вартість

В. о. директора Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
В.П. Овчаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13.07.2016  № 606

ЖУРНАЛ
обліку висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, переданих органами Державної фіскальної служби України до органів Державної казначейської служби України

№ з/п

Висновок

Платник податку

Сума до відшкодування, визначена у висновку (грн)

Дата передачі до органів Державної казначейської служби України

Декларація/уточнюючий розрахунок, на підставі яких формується висновок

Дата списання коштів з бюджетного рахунку

номер

дата

код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта*

найменування (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента); прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи); дата, номер відповідного договору

назва

номер

дата надходження до органу державної фіскальної служби

за період

в електронній формі

на паперових носіях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

__________
* Заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДФС і мають відмітку у паспорті.

В. о. директора Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
В.П. Овчаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13.07.2016  № 606

РЕЄСТР
висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, переданих до органів Державної казначейської служби України

В. о. директора Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
В.П. Овчаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13.07.2016  № 606

ЖУРНАЛ
реєстрації висновків про суми відшкодування податку на додану вартість, отриманих органами Державної казначейської служби України від органів Державної фіскальної служби України

№ з/п

Висновок

Платник податку

Сума до відшкодування, визначена у висновку (грн)

Дата надходження до органу Державної казначейської служби України

номер

дата

код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта*

найменування (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента); прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи); дата, номер відповідного договору

в електронній формі

на паперових носіях

1

2

3

4

5

6

7

8

__________
* Заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДФС і мають відмітку у паспорті.

В. о. директора Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
В.П. Овчаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13.07.2016  № 606

ЗВЕРНЕННЯ
про підкріплення коштами для відшкодування податку на додану вартість

В. о. директора Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
В.П. Овчаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13.07.2016  № 606

РІШЕННЯ
про перерахування коштів для відшкодування податку на додану вартість

В. о. директора Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
В.П. Овчаренкоon top