Document z1067-18, valid, current version — Adoption on September 3, 2018
( Last event — Entry into force, gone October 9, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.09.2018  № 732


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 вересня 2018 р.
за № 1067/32519

Про затвердження Змін до Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Державній фіскальній службі України

Відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Державній фіскальній службі України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2016 року № 957, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2016 року за № 1553/29683, що додаються.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

В.о. Міністра

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної фіскальної служби України

Перший заступник Голови
Державної служби України у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції

Міністр соціальної політики УкраїниМ. ПроданІ.В. Мальцев

А. РеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
03.09.2018  № 732


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 вересня 2018 р.
за № 1067/32519

ЗМІНИ
до Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Державній фіскальній службі України

1. У пункті 1 розділу І слова «надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» замінити словами «надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення».

2. У розділі II:

1) у пункті 1 слова «в районах проведення антитерористичної операції» замінити словами «в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів»;

2) у пункті 2:

абзац другий після слів та цифри «додатком 1 до Порядку,» доповнити словами та цифрою «довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, форма яких встановлена додатком 4 до Порядку,»;

абзац третій після слів «територіальної цілісності України» доповнити словами «чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення»;

3) у пункті 7:

в абзаці другому слова «у районах її проведення» замінити словами «чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях в районах її проведення»;

абзац четвертий після слів «у забезпеченні її проведення» доповнити словами «чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення»;

абзац п’ятий після слів «антитерористичній операції» доповнити словами «чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях»;

4) у пункті 8:

абзац другий після слів «антитерористичній операції» доповнити словами «чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях»;

абзац третій після слів «у забезпеченні її проведення» доповнити словами «чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення».

В.о. директора Департаменту
податкової політики


В. Овчаренкоon top