Document z1064-11, valid, current version — Adoption on August 18, 2011
( Last event — Entry into force, gone September 26, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
18.08.2011 N 544
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 вересня 2011 р.
за N 1064/19802

Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму
для осіб, які здійснюють діяльність
із визначення причин настання
страхового випадку та розміру збитків
(аварійних комісарів) при страхуванні
наземних транспортних засобів
(крім засобів залізничного транспорту)

Відповідно до статті 25 Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ), пункту 2 Типового положення про організацію
діяльності аварійних комісарів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 05.01.98 N 8 ( 8-98-п ) (із змінами), та
підпункту 29 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання
ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 N 157 ( 157-2010-п ),
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Кваліфікаційний мінімум для осіб, які
здійснюють діяльність із визначення причин настання страхового
випадку та розміру збитків (аварійних комісарів) при страхуванні
наземних транспортних засобів (крім засобів залізничного
транспорту), що додається.
2. Департаменту стандартів регулювання та нагляду за
фінансовими установами разом з департаментом юридичного
забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та
протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального
та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього
розпорядження на офіційній сторінці Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет
після його державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.
В.о. Голови Комісії А.Литвин
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Першого заступника
Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва С.І.Свищева
Протокол засідання Комісії
від 18.08.2011 N 659

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
18.08.2011 N 544
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 вересня 2011 р.
за N 1064/19802

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ МІНІМУМ
для осіб, які здійснюють діяльність
із визначення причин настання страхового випадку
та розміру збитків (аварійних комісарів)
при страхуванні наземних транспортних засобів
(крім засобів залізничного транспорту)

Особа, яка претендує здійснювати діяльність із визначення
причин настання страхового випадку та розміру збитків при
страхуванні наземних транспортних засобів (крім засобів
залізничного транспорту), включаючи страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів, та
отримати відповідне кваліфікаційне свідоцтво, повинна знати:
Тема 1. Основні положення про діяльність аварійних комісарів
та оцінювачів
1.1. Основні положення Законів України "Про страхування"
( 85/96-ВР ), "Про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів"
( 1961-15 ), "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ) та Типового положення
про організацію діяльності аварійних комісарів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.98 N 8 ( 8-98-п )
(із змінами).
1.2. Правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та
професійна оціночна діяльність.
1.3. Організація діяльності аварійних комісарів на страховому
ринку України. Права та обов'язки аварійного комісара.
Тема 2. Огляд місця настання страхового випадку та/або
місцезнаходження пошкодженого майна, фіксація слідів та інших
обставин
2.1. Правила огляду місця настання страхового випадку та/або
місцезнаходження пошкодженого майна.
2.2. Аналіз та фіксація слідів. Особливості фіксації слідів,
що не можуть зберігатися тривалий час. Фіксація слідів виливу
рідини та паливно-мастильних матеріалів, уламків скла тощо.
2.3. Складання схеми місця настання страхового випадку.
2.4. Визначення місця зіткнення або наїзду.
Тема 3. Дії аварійних комісарів та посадових осіб під час
огляду місця настання страхового випадку та/або місцезнаходження
пошкодженого майна
3.1. Дії представників страховика, аварійного комісара на
місці настання страхового випадку та/або місцезнаходженні
пошкодженого майна.
3.2. Дії представників правоохоронних органів на місці
настання страхового випадку та/або місцезнаходженні пошкодженого
майна.
3.3. Опитування учасників та свідків події.
Тема 4. Положення Кримінального ( 2341-14 ),
Кримінально-процесуального ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) і
Цивільного процесуального кодексів ( 1618-15 ) щодо дій
спеціалістів та експертів на місці настання страхового випадку
та/або місцезнаходженні пошкодженого майна
4.1. Регламентація дій спеціалістів під час огляду місця
настання страхового випадку та/або місцезнаходження пошкодженого
майна.
4.2. Процесуальні документи, що складаються представниками
правоохоронних органів.
4.3. Документи, що складає аварійний комісар на місці
настання страхового випадку та/або місцезнаходженні пошкодженого
майна.
4.4. Положення Цивільного процесуального кодексу ( 1618-15 )
щодо проведення експертизи та учасників експертизи.
Тема 5. Види експертиз та їх застосування при з'ясуванні
обставин страхового випадку
5.1. Види криміналістичних і технічних експертиз, питання,
які вони вирішують.
5.2. Застосування експертиз для з'ясування обставин
страхового випадку і визначення розміру збитку.
5.3. Особливості окремих видів експертиз, що найчастіше
можуть застосовуватися для з'ясування обставин страхового випадку.
5.4. Організаційні аспекти призначення і проведення експертиз
(експертних досліджень).
5.5. Основні положення Інструкції про призначення та
проведення судових експертиз та експертних досліджень та
Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення
судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом
Міністерства юстиції України від 08.10.98 N 53/5 ( z0705-98 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.11.98 за
N 705/3145.
Тема 6. Права та обов'язки учасників експертизи (оцінки)
6.1. Органи, що призначають проведення експертизи.
6.2. Права та обов'язки експертів (оцінювачів).
6.3. Права та обов'язки експерта (спеціаліста), який бере
участь у відтворенні обставин настання страхового випадку.
6.4. Зацікавлені учасники експертизи, їхні права. Реалізація
прав зацікавлених учасників експертизи.
6.5. Підстави для відмови у проведенні експертизи.
Тема 7. Основні засади оціночної діяльності
7.1. Основні засади проведення оцінки наземних транспортних
засобів.
7.2. Нормативно-правова та методична документація щодо
порядку проведення експертної оцінки майна в Україні.
7.3. Професійні вимоги до оцінки наземних транспортних
засобів.
7.4. Проведення оцінки наземних транспортних засобів для
судових органів, дії оцінювача в суді.
Тема 8. Організаційно-методичні та процедурні питання оцінки
вартості майна та наземних транспортних засобів
8.1. Загальна процедура оцінки.
8.2. Інформація, необхідна для оцінки вартості наземних
транспортних засобів.
8.3. Технологія та організація процесу оцінки: порядок
укладання договору про оцінку майна, збір інформації, обстеження
об'єкта, обґрунтування методології оцінки, оцінка вартості майна,
складання звіту, представлення результатів оцінки.
Тема 9. Ідентифікація наземних транспортних засобів
9.1. Визначення типу наземного транспортного засобу.
Ідентифікація кузова наземного транспортного засобу.
9.2. Визначення року випуску наземного транспортного засобу
та його вартості. Визначення моделі та типу двигуна. Структура та
зміст ідентифікаційного номера.
Тема 10. Оцінка пошкодженого наземного транспортного засобу
10.1. Складання протоколу огляду наземного транспортного
засобу.
10.2. Складання калькуляції на ремонт наземного транспортного
засобу.
10.3. Визначення матеріального збитку, заподіяного власнику
наземного транспортного засобу.
10.4. Визначення вартості наземних транспортних засобів
витратним підходом.
10.5. Дохідний підхід для оцінки вартості наземних
транспортних засобів.
10.6. Порівняльний підхід для оцінки наземних транспортних
засобів.
10.7. Використання спеціальних комп'ютерних програм при
проведенні оцінки наземних транспортних засобів.
Тема 11. Дослідження механізму наїзду
11.1. Види наїзду. Аналіз механізму наїзду на перешкоду, яка
рухається в поперечному напрямку.
11.2. Аналіз механізму наїзду на перешкоду, яка рухається в
попутному, зустрічному напрямках.
11.3. Дослідження механізму пригоди, скоєної в умовах
недостатньої видимості.
Тема 12. Дослідження механізму зіткнення
12.1. Класифікація видів зіткнення. Теорема збереження
кількості руху.
12.2. Визначення швидкості руху транспортного засобу.
12.3. Аналіз механізму зіткнення.
Тема 13. Дослідження механізму об'їзду та обгону
13.1. Визначення шляху та часу, необхідного для об'їзду та
обгону.
13.2. Інтервал та дистанція при обгоні чи об'їзді. Зустрічний
роз'їзд.
13.3. Обгін із постійною швидкістю руху. Обгін із
прискоренням.
13.4. Оцінка дій учасників дорожньо-транспортної пригоди
відповідно до вимог Правил дорожнього руху, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306
( 1306-2001-п, 306а-2001-п ).
Тема 14. Оформлення матеріалів при проведенні експертиз
(досліджень)
14.1. Підготовка та оформлення матеріалів для проведення
автотехнічної та транспортно-трасологічної експертизи (експертного
дослідження).
14.2. Підготовка вихідних даних, необхідних для проведення
експертизи (експертного дослідження).
14.3. Організація проведення експертиз (досліджень) та
оформлення їх результатів.
Тема 15. Основні засади роботи з клієнтами
15.1. Професійна етика діяльності аварійних комісарів.
15.2. Стратегія встановлення взаємодії з постачальниками
наземних транспортних засобів та запчастин до них на ринок
України, а також із станціями технічного обслуговування.
15.3. Навички ведення переговорів. Стратегія подолання
стресового стану, вирішення спірних питань.
Директор
департаменту стандартів
регулювання та нагляду
за фінансовими установами Н.Жилаon top