Document z1053-04, valid, current version — Revision on May 28, 2010, on the basis - z0320-10

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
18.08.2004 N 610/415
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 серпня 2004 р.
за N 1053/9652

Про затвердження Інструкції про порядок направлення, організації та проведення медико-соціальної експертизи
втрати працездатності військовослужбовцями
та пенсіонерами - колишніми військовослужбовцями
Державної прикордонної служби України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації
Державної прикордонної служби
N 280/346 ( z0320-10 ) від 20.04.2010 }

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
28.05.2008 N 499 ( 499-2008-п ) "Про затвердження Порядку та умов
призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі
загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи
інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і
резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та
спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби
(зборів) осіб" і від 14.01.2009 N 10 ( 10-2009-п ) "Про
затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової
грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії,
травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців Державної
прикордонної служби та інвалідності звільнених з військової служби
осіб" та з метою забезпечення соціального захисту
військовослужбовців, членів їх сімей та пенсіонерів - колишніх
військовослужбовців Державної прикордонної служби України
Н А К А З У Є М О: { Преамбула в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної
служби N 280/346 ( z0320-10 ) від 20.04.2010 }
1. Затвердити Інструкцію про порядок направлення, організації
та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності
військовослужбовцями та пенсіонерами - колишніми
військовослужбовцями Державної прикордонної служби України
(додається).
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Державної прикордонної служби України - директора
Департаменту забезпечення.
3. Наказ довести до відома особового складу Державної
прикордонної служби України в частині, що його стосується.
Голова Державної прикордонної
Служби України
генерал-полковник М.М.Литвин
Міністр охорони здоров'я
України А.В.Підаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України та
Міністерства охорони
здоров'я
18.08.2004 N 610/415
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 серпня 2004 р.
за N 1053/9652

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок направлення, організації та проведення
медико-соціальної експертизи втрати працездатності
військовослужбовцями та пенсіонерами - колишніми
військовослужбовцями Державної прикордонної
служби України

1. Ця Інструкція визначає порядок направлення, організації та
проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності
військовослужбовцями та пенсіонерами - колишніми
військовослужбовцями Державної прикордонної служби України.
2. Розгляд справ щодо встановлення втрати працездатності та
інвалідності у військовослужбовців або пенсіонерів - колишніх
військовослужбовців Державної прикордонної служби України
здійснюється Кримською республіканською, обласними, центральними
міськими (у містах Києві і Севастополі) медико-соціальними
експертними комісіями (далі - МСЕК) з участю представника служби
охорони здоров'я Державної прикордонної служби України.
3. Оформлення медичної документації, направлення на МСЕК
здійснюється за формою N 088/О ( va369282-00 ), затвердженою
наказом МОЗ України від 29.12.2000 N 369 ( v0369282-00 ) "Про
затвердження форм медичної облікової документації, що
використовуються в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)".
Хворі військовослужбовці чи пенсіонери - колишні
військовослужбовці Державної прикордонної служби України
направляються для огляду до МСЕК військово-лікарськими комісіями
Державної прикордонної служби України за територіальним поділом
(лікарською комісією Центрального госпіталю Державної прикордонної
служби України м. Києва, госпіталю Державної прикордонної служби
України м. Одеси, госпіталю Державної прикордонної служби України
м. Львова).
4. Ступінь втрати працездатності хворих військовослужбовців
та інвалідності пенсіонерів - колишніх військовослужбовців
Державної прикордонної служби України з метою визначення розміру
компенсаційних виплат установлюється у відсотках. Рішення про це
приймається на підставі: а) медичного направлення (форма 088/О), яке оформляється
госпітальною військово-лікарською комісією Державної прикордонної
служби України; б) свідоцтва про хворобу (додаток 9 до Положення про
проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі
України, затвердженого наказом Адміністрації Державної
прикордонної служби України від 06.05.2009 N 333 ( z0570-09 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.2009 за
N 570/16586); { Підпункт "б" пункту 4 в редакції Наказу
Адміністрації Державної прикордонної служби N 280/346 ( z0320-10 )
від 20.04.2010 } в) довідки військово-лікарської комісії (додаток 4 до
Положення про проходження медичного огляду у Державній
прикордонній службі України, затвердженого наказом Адміністрації
Державної прикордонної служби України від 06.05.2009 N 333
( z0570-09 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
26.06.2009 за N 570/16586). { Підпункт "в" пункту 4 в редакції
Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 280/346
( z0320-10 ) від 20.04.2010 }
5. У разі звільнення військовослужбовця у зв'язку із
захворюванням, пов'язаним з проходженням військової служби
(переважна патологія), а також у зв'язку із захворюванням
(травмою, каліцтвом, пораненням), отриманим під час виконання
обов'язків військової служби, МСЕК визначає відсоток втрати
працездатності окремо щодо кожного захворювання.
6. Відповідальними за якість, об'єктивність медичного
обстеження, своєчасність направлення на МСЕК військовослужбовців,
пенсіонерів - колишніх військовослужбовців Державної прикордонної
служби України, забезпечення представників служби охорони здоров'я
для участі в засіданні МСЕК є начальники госпіталів Державної
прикордонної служби України.
7. Голова госпітальної військово-лікарської комісії щомісяця
подає звіт про результати огляду в МСЕК військовослужбовців,
пенсіонерів - колишніх військовослужбовців Державної прикордонної
служби України начальнику управління охорони здоров'я Департаменту
забезпечення та голові Центральної військово-лікарської комісії
Державної прикордонної служби України. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації
Державної прикордонної служби N 280/346 ( z0320-10 ) від
20.04.2010 }
Начальник Головного управління
медико-соціальної експертизи
Міністерства охорони здоров'я
України В.В.Маруніч
Начальник управління охорони
здоров'я Департаменту забезпечення
Державної прикордонної служби України
генерал-майор медичної служби В.П.Мегедьon top