Document z1050-12, invalid, current version — Loss of force on December 25, 2017, on the basis - v0089500-17

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
08.06.2012 N 227
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2012 р.
за N 1050/21362

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 89 ( v0089500-17 ) від 11.09.2017 }

Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), статті 68 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ), з метою вдосконалення
нормативно-правових актів, які регулюють організацію
бухгалтерського обліку, та у зв'язку з набранням чинності Законом
України 17.11.2011 N 4061-VI ( 4061-17 ) "Про вибори народних
депутатів України" Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку
банків України, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 17.06.2004 N 280 ( z0918-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517
(зі змінами), що додаються.
2. Затвердити Зміни до Інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку банків України ( z0919-04 ),
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
17.06.2004 N 280 ( z0918-04 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 26.07.2004 за N 919/9518 (зі змінами), що
додаються ( z1051-12 ).
3. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б.В.) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного
банку України та банків України для керівництва і використання в
роботі.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Національного банку України Ричаківську В.І.
5. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова С.Г.Арбузов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
08.06.2012 N 227
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2012 р.
за N 1050/21362

ЗМІНИ
до Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України
( z0918-04 )

1. У групі рахунків 264 "Кошти виборчих фондів" розділу 26
"Кошти клієнтів банку" класу 2 "Операції з клієнтами": назву рахунку 2641 П "Кошти виборчого фонду політичної партії
(блоку), кандидатів від якої зареєстровано Центральною виборчою
комісією" викласти в такій редакції: "2641 П Кошти виборчого фонду політичної партії, кандидати у
депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі"; назву рахунку 2643 П "Кошти виборчого фонду кандидата в
депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому
окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського
голови" викласти в такій редакції: "2643 П Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати
України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в
одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі,
кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови".
2. У групі рахунків 504 "Результати звітного року, що
очікують затвердження" розділу 50 "Статутний капітал та інші фонди
банку" класу 5 "Капітал банку": у назві групи рахунків слова "що очікують затвердження"
виключити; у назвах рахунку 5040 П "Прибуток звітного року, що очікує
затвердження" та рахунку 5041 А "Збиток звітного року, що очікує
затвердження" слова "що очікує затвердження" виключити.
3. Групу рахунків 984 "Операції за основними засобами"
розділу 98 "Облік інших цінностей та документів" класу 9
"Позабалансові рахунки" та позабалансовий рахунок 9840 А "Основні
засоби та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг
(оренду)" виключити.
Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку Б.В.Лукасевичon top