Document z1044-12, valid, current version — Revision on November 24, 2018, on the basis - v0121500-18

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30.05.2012  № 213


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2012 р.
за № 1044/21356

Про затвердження Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 341 від 13.08.2012
№ 292 від 22.07.2013
№ 126 від 24.02.2015
№ 874 від 10.12.2015
№ 327 від 19.05.2016
№ 34 від 05.05.2017
№ 87 від 05.09.2017
№ 10 від 15.02.2018
№ 111 від 22.10.2018
№ 121 від 15.11.2018}

Відповідно до статей 7, 33 та 42 Закону України “Про Національний банк України” та з метою нормативного врегулювання порядку організації виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 14.01.2005 № 8 “Про затвердження Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам’ятних монет України та сувенірної продукції”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 01.02.2005 за № 124/10404;

пункт 1.3 постанови Правління Національного банку України від 14.06.2005 № 211 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.07.2005 за № 704/10984;

постанову Правління Національного банку України від 14.05.2007 № 172 “Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам’ятних монет України та сувенірної продукції”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за № 579/13846;

постанову Правління Національного банку України від 17.01.2008 № 11 “Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам’ятних монет України та сувенірної продукції”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 01.02.2008 за № 80/14771;

постанову Правління Національного банку України від 07.03.2008 № 58 “Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам’ятних монет України та сувенірної продукції”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 20.03.2008 за № 234/14925;

постанову Правління Національного банку України від 10.09.2008 № 276 “Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам’ятних монет України та сувенірної продукції”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 01.10.2008 за № 920/15611.

3. Генеральному департаменту регулювання грошового обігу (Нестеренко В. М.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та структурних одиниць для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на  заступника Голови Національного банку України Ричаківську В.І.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова

С.Г. Арбузов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
30.05.2012 № 213


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2012 р.
за № 1044/21356

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції

{У тексті Інструкції слова "Генеральний департамент" у всіх відмінках замінено словом "Департамент" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 126 від 24.02.2015}

{У тексті Інструкції слова "Операційне управління", "територіальні управління", "Операційне та територіальні управління" та "Операційне і територіальні управління", "Операційне або територіальне управління" у всіх відмінках замінено словами "Операційний департамент", "відділи грошового обігу в регіонах", "Операційний департамент та відділи грошового обігу в регіонах", "Операційний департамент або відділ грошового обігу в регіоні" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 874 від 10.12.2015}

{У тексті Інструкції слова "постанова Правління" у всіх відмінках замінено словами "рішення Правління" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 327 від 19.05.2016}

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена згідно із Законом України “Про Національний банк України” та Указом Президента України від 28.09.2004 № 1142 “Про виключне право Національного банку України”, відповідно до яких Національному банку України (далі - Національний банк) надане виключне право на виготовлення пам’ятних та інвестиційних монет, які є законним платіжним засобом на території України, і встановлює порядок планування, організації виготовлення, випуску в обіг реалізації і купівлі цих монет, а також сувенірної продукції, та у зв’язку з використанням для їх виготовлення дорогоцінних і недорогоцінних металів, а також застосуванням спеціальних технологій карбування і художнього оформлення можуть реалізовуватися за цінами, які відрізняються від їх номінальної вартості.

{Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 292 від 22.07.2013}

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

аукціон з продажу пам’ятних монет України та сувенірної продукції (далі - аукціон) - продаж пам’ятних монет України та сувенірної продукції, унаслідок якого їх власником стає той учасник (юридична чи фізична особа), який під час проведення торгів запропонував найвищу ціну;

дистриб'ютор Національного банку з продажу пам'ятних монет України та сувенірної продукції (далі - дистриб'ютор) - банк України, інша юридична особа, визначена Національним банком, які на підставі договорів з Національним банком реалізують від свого імені пам'ятні монети та сувенірну продукцію з недорогоцінних металів за роздрібними цінами Національного банку та пам'ятних монет і сувенірної продукції із дорогоцінних металів за цінами з надбавкою, не вищими, ніж 10 % від оптових цін Національного банку;

{Абзац третій пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 341 від 13.08.2012; в редакції Постанов Національного банку № 10 від 15.02.2018, № 111 від 22.10.2018}

інвестиційні монети України (далі - інвестиційні монети) - монети, вироблені з дорогоцінних металів з пробами для золота - 999,9, для срібла - 999,9, для платини - 999,5, які призначені для інвестування та накопичення;

{Термін "категорія якості карбування монет" пункту 1.2 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 292 від 22.07.2013}

категорія якості карбування пам’ятних та інвестиційних монет - характеристика фізичного (зовнішнього) стану пам’ятних та інвестиційних монет ("пруф", "пруф-лайк", "брильянт-анциркулейтед", "спеціальний анциркулейтед", "анциркулейтед"), що досягається за допомогою застосування спеціальних технологій карбування. Категорії якості карбування пам’ятних та інвестиційних монет зазначені в додатку 1 до цієї Інструкції;

{Пункт 1.2 глави 1 доповнено терміном згідно з Постановою Національного банку № 292 від 22.07.2013}

нумізматична продукція Національного банку - пам’ятні монети України з дорогоцінних та недорогоцінних металів, пам’ятні банкноти, сувенірна продукція з недорогоцінних металів [вироби з використанням розмінних і обігових монет або банкнот національної валюти України, у тому числі в сувенірній упаковці, нерозрізані аркуші банкнот, а також вироби, які не містять монет або банкнот національної валюти та не виконують функції засобу платежу (медалі, сувенірні монети та банкноти тощо)], сувенірна продукція з дорогоцінних металів [вироби з дорогоцінних металів, які не містять монет або банкнот національної валюти та не виконують функції засобу платежу (сувенірні срібні гривні, сувенірні вироби, які імітують банкноти, медалі тощо)], сувенірні монети;

{Пункт 1.2 глави 1 доповнено терміном згідно з Постановою Національного банку № 10 від 15.02.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 121 від 15.11.2018}

оптова ціна Національного банку (далі - оптова ціна) - ціна, за якою Національний банк реалізує пам’ятні монети та сувенірну продукцію дистриб’юторам партіями;

{Термін пункту 1.2 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 10 від 15.02.2018}

пам'ятні банкноти - банкноти національної валюти України, що випускаються спеціальним тиражем до визначних подій та ювілейних дат, святкування яких відзначається на державному рівні, у тому числі банкноти діючого номінального ряду з нанесенням додаткових елементів дизайну тощо;

{Пункт 1.2 глави 1 доповнено терміном згідно з Постановою Національного банку № 34 від 05.05.2017}

пам’ятні монети України (далі - пам’ятні монети) - монети із дорогоцінних або недорогоцінних металів, які виготовлені із застосуванням спеціальних технологій, що забезпечують підвищену якість монет, і випускаються в обіг Національним банком обмеженими тиражами з нагоди відзначення ювілейних дат, пам’ятних подій історії та сучасності, заходів з охорони навколишнього природного середовища, інших подій суспільного життя;

{Термін "пошкоджені монети" пункту 1.2 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 292 від 22.07.2013}

пошкоджені пам’ятні та інвестиційні монети, сувенірна продукція, що виявлені в сховищах Національного банку, - пам’ятні та інвестиційні монети, сувенірна продукція, що в процесі зберігання в запасах готівки Операційного департаменту та відділів грошового обігу в регіонах Національного банку та/або резервних фондів Центрального сховища набули ознак пошкодження (зміна кольору поверхні, плями, корозія тощо) або виявився прихований дефект виробника;

{Пункт 1.2 глави 1 доповнено терміном згідно з Постановою Національного банку № 292 від 22.07.2013, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 34 від 05.05.2017}

пошкоджені інвестиційні монети, що придбані у фізичних осіб, - пам’ятні та інвестиційні монети, що мають ознаки пошкодження [деформація, забруднення, вплив вогню, високоактивних речовин і середовищ, корозія, ознаки механічної дії (отвори, надломи, подряпини) тощо] та не можуть використовуватись як засіб платежу для розрахунків за всіма видами готівкових операцій;

{Пункт 1.2 глави 1 доповнено терміном згідно з Постановою Національного банку № 292 від 22.07.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 327 від 19.05.2016}

роздрібна ціна Національного банку (далі - роздрібна ціна) - ціна, відповідно до якої Операційним департаментом та відділами грошового обігу в регіонах Національного банку реалізуються пам’ятні монети та сувенірна продукція вроздріб фізичним та юридичним особам;

спеціальний випуск - випуск пам’ятних монет із недорогоцінних металів якості карбування “анциркулейтед” великими, але визначеними тиражами (від одного млн шт.) за їх номіналом і тематикою, що має загальнодержавне значення та є законним платіжним засобом;

{Пункт 1.2 глави 1 доповнено терміном згідно з Постановою Національного банку № 10 від 15.02.2018}

сувенірна продукція - продукція з недорогоцінних металів (вироби з використанням розмінних і обігових монет або банкнот національної валюти України, у тому числі в сувенірній упаковці, нерозрізані аркуші банкнот, а також вироби, які не містять монет або банкнот національної валюти та не виконують функції засобу платежу (медалі, сувенірні монети та банкноти тощо), та продукція з дорогоцінних металів (вироби з дорогоцінних металів, які не містять монет або банкнот національної валюти та не виконують функції засобу платежу (сувенірні срібні гривні, сувенірні вироби, які імітують банкноти, медалі тощо), що передбачено планом випуску пам'ятних та інвестиційних монет, сувенірної продукції;

{Термін "сувенірна продукція" пункту 1.2 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 34 від 05.05.2017}

сувенірні монети - різновид пам’ятних монет, які за розміром і дизайном повторюють обігові або розмінні монети України в дорогоцінному металі, або такі, що мають інші технічні характеристики, форму, якість карбування тощо, і випускаються в обіг Національним банком обмеженими тиражами;

супутня продукція - продукція, яка супроводжує введення в обіг/випуск пам'ятних та інвестиційних монет, сувенірної продукції (капсули, футляри, сувенірна упаковка тощо);

{Термін "супутня продукція" пункту 1.2 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 34 від 05.05.2017}

типи монет - відповідні монети, які характеризуються однаковими ознаками (вид металу, діаметр, вміст металу в чистоті, категорії якості карбування, номінал);

тираж інвестиційних монет - кількість інвестиційних монет, яка карбується щороку без зміни дизайну монети відповідно до плану випуску пам’ятних та інвестиційних монет, сувенірної продукції;

тираж пам'ятних банкнот - обмежена кількість пам'ятних банкнот, яка виготовляється відповідно до плану випуску пам'ятних та інвестиційних монет, сувенірної продукції;

{Пункт 1.2 глави 1 доповнено терміном згідно з Постановою Національного банку № 34 від 05.05.2017}

тираж пам’ятних монет - обмежена кількість пам’ятних монет, яка карбується відповідно до плану випуску пам’ятних та інвестиційних монет, сувенірної продукції;

ціна продажу Національного банку (далі - ціна продажу) - ціна, відповідно до якої Операційним департаментом та відділами грошового обігу в регіонах Національного банку реалізуються інвестиційні монети.

1.3. Інші терміни в цій Інструкції вживаються в значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

2. Порядок планування випуску пам’ятних та інвестиційних монет, сувенірної продукції

2.1. Департамент грошового обігу (далі - Департамент) розробляє річний план випуску пам'ятних та інвестиційних монет, сувенірної продукції на наступний рік (далі - план випуску монет) і подає його до 15 квітня поточного року Правлінню Національного банку на розгляд та затвердження.

{Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 126 від 24.02.2015; в редакції Постанови Національного банку № 874 від 10.12.2015}

2.2. Департамент під час планування:

розглядає пропозиції міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, наукових і культурно-освітніх установ і закладів, об’єднань громадян, а також окремих громадян, якщо вони надійшли не пізніше, ніж за місяць до подання Департаментом плану випуску монет для розгляду і затвердження Правлінням Національного банку, для можливого їх урахування. Для розроблення плану випуску монет або концепцій їх серій Національний банк може укладати в установленому законодавством порядку відповідні договори з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, установами, організаціями, окремими науковцями тощо. Визначаючи тематику монет, Департамент керується Указом Президента України від 02.12.95 № 1116 “Про впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілеїв” (зі змінами);

{Абзац другий пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 874 від 10.12.2015}

визначає типи та тиражі інвестиційних монет на наступний рік для включення до плану випуску монет;

визначає види та тиражі сувенірної продукції.

2.3. Кількісний склад, метал, маса дорогоцінного металу в чистоті, категорія якості карбування, діаметр і тираж пам’ятних та інвестиційних монет, сувенірної продукції під час планування випуску монет визначаються з урахуванням технологічних можливостей Банкнотно-монетного двору Національного банку (далі - Банкнотно-монетний двір), можливостей їх реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках, економічної ефективності та фінансування.

{Пункт 2.3 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 292 від 22.07.2013}

2.4. План випуску монет містить такі розділи:

І. Пам’ятні монети - перелік найменувань пам’ятних монет на наступний рік із визначенням номіналів, металів, маси дорогоцінного металу в чистоті, категорії якості карбування, діаметрів, тиражів і строків уведення їх в обіг.

ІІ. Інвестиційні монети - перелік типів інвестиційних монет на наступний рік із визначенням тиражів.

ІІІ. Сувенірна продукція - перелік найменувань сувенірної продукції на наступний рік із визначенням тиражів.

IV. Перехідний залишок пам’ятних монет - перелік пам’ятних монет попередніх років випуску, які карбуватимуться в межах оголошених тиражів.

V. Резерв пам’ятних та інвестиційних монет - певна кількість пам’ятних та інвестиційних монет, визначена за їх типами, які виготовляються в разі потреби та на виконання відповідних указів Президента України, постанов Верховної Ради України, розпоряджень Кабінету Міністрів України тощо за рішенням Правління Національного банку додатково до плану випуску монет визначеним тиражем.

2.5. Банкнотно-монетний двір після отримання затвердженого плану випуску монет:

{Абзац перший пункту 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 292 від 22.07.2013}

до 15 травня складає та узгоджує з Департаментом обсяги відвантаження пам’ятних та інвестиційних монет, сувенірної продукції на наступний рік (за видами продукції, у кількісному та вартісному виразі за кварталами), які використовуються під час складання проектів фінансового плану Банкнотно-монетного двору на наступний рік та прогнозу доходів і витрат Національного банку на відповідний рік;

{Абзац другий пункту 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 34 від 05.05.2017}

до 1 червня складає та подає на погодження Департаменту та затвердження заступникові Голови Національного банку або іншій уповноваженій особі план-графік основних етапів виготовлення та передавання пам’ятних, інвестиційних монет України (далі - план-графік), форма якого зазначена в додатку 2 до цієї Інструкції, з урахуванням того, що пам’ятні монети, крім тих, які внесені до плану випуску монет протягом року відповідно до абзацу шостого пункту 2.4 цієї глави, мають бути виготовлені та передані до Центрального сховища не пізніше ніж за місяць до дати випуску їх в обіг;

складає та подає на погодження Департаменту та затвердження заступникові Голови Національного банку або іншій уповноваженій особі план-графік основних етапів виготовлення та передавання сувенірної продукції (далі - план-графік сувенірної продукції) за формою, наведеною в додатку 3 до цієї Інструкції;

{Пункт 2.5 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 292 від 22.07.2013}

попередньо визначає за погодженням генеральним директором норми витрат заготованок на нові типи монет та сувенірну продукцію (з урахуванням видів їх оздоблення);

{Пункт 2.5 глави 2 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Постановою Національного банку № 34 від 05.05.2017}

розраховує необхідну кількість банківських металів для виготовлення пам’ятних та інвестиційних монет, сувенірної продукції;

{Абзац пункту 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 292 від 22.07.2013}

не пізніше 1 липня проводить коригування плану закупівель товарів, робіт і послуг, пов’язаних із виготовленням монет, на підставі проведених маркетингових досліджень ринку постачальників з визначенням очікуваної вартості цих закупівель для забезпечення виконання планів на І і ІІ квартали з урахуванням перехідних залишків пам’ятних монет;

наприкінці року затверджує у заступника Голови Національного банку норми витрат заготованок для монет та сувенірної продукції на наступний календарний рік з урахуванням досягнутих рівнів використання заготованок у виробництві поточного року; на решту матеріалів (оздоблювальні, допоміжні, пакувальні, супутня продукція), енергоносії тощо норми витрат затверджує керівник Банкнотно-монетного двору.

{Пункт 2.5 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 34 від 05.05.2017}

2.6. Державна скарбниця України згідно з планом-графіком і планом-графіком сувенірної продукції передає партіями в установленому порядку Банкнотно-монетному двору банківські та дорогоцінні метали для виготовлення пам’ятних та інвестиційних монет, сувенірної продукції.

{Пункт 2.6 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 292 від 22.07.2013}

2.7. Департамент протягом року може ініціювати коригування плану випуску монет, що розглядається та затверджується Правлінням Національного банку, за потреби уточнення тематики монет або видів сувенірної продукції, тиражів, номіналів, металів, маси дорогоцінного металу в чистоті тощо.

{Главу 2 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 874 від 10.12.2015}

3. Порядок розроблення і затвердження ескізів пам’ятних, інвестиційних монет та сувенірної продукції

3.1. Департамент після затвердження Правлінням Національного банку плану випуску монет організовує роботи (заходи) щодо розроблення ескізів пам’ятних та інвестиційних монет шляхом укладення договорів про створення ескізів (дизайну) монет з художниками, які відповідно до умов цих договорів подають Департаменту ескізи (дизайн) монет разом з авторським описом. Датою подання до Національного банку ескізу (дизайну) пам’ятних та інвестиційних монет уважається проставлені на цьому ескізі (дизайні) вхідний номер і дата реєстрації в Департаменті.

3.2. Розгляд ескізів (дизайну) пам'ятних та інвестиційних монет не пізніше ніж за місяць до їх отримання Банкнотно-монетним двором відповідно до плану-графіка (крім пам'ятних монет, унесених до плану випуску монет протягом року) здійснює Експертна рада з питань дизайну пам'ятних монет України (далі - Експертна рада), яка є дорадчим органом при Національному банку і діє відповідно до положення про неї.

{Пункт 3.2 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 874 від 10.12.2015}

3.3. У разі потреби ескізи (дизайн) пам'ятних та інвестиційних монет, рекомендовані Експертною радою, доопрацьовуються з урахуванням фахових зауважень і пропозицій та підлягають експертній оцінці.

Ескізи (дизайн) пам'ятних монет, рекомендовані Експертною радою, розглядаються та затверджуються Конкурсною комісією з питань розроблення ескізів (дизайну) пам'ятних монет та сувенірної продукції (далі - Конкурсна комісія), що діє відповідно до положення про неї, та заступником Голови Національного банку або іншою уповноваженою особою, а ескізи (дизайн) інвестиційних монет затверджуються рішенням Правління Національного банку.

Зміна року випуску інвестиційних монет не є зміною дизайну монети та не потребує нового затвердження ескізів (дизайну) інвестиційних монет.

{Пункт 3.3 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 874 від 10.12.2015}

3.4. Затверджені ескізи (дизайн) пам’ятних та інвестиційних монет передаються на Банкнотно-монетний двір для виготовлення монет та на постійне зберігання. Банкнотно-монетний двір після отримання затверджених ескізів (дизайнів) монет здійснює їх перевірку на відповідність технічним умовам на виготовлення монет у частині наявності на ескізах (дизайнах) монет обов’язкових елементів.

{Пункт 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 15.02.2018}

3.5. Банкнотно-монетний двір розробляє ескізи (дизайн) сувенірної продукції на підставі затвердженого Правлінням Національного банку плану випуску монет і в разі необхідності передає їх на затвердження Конкурсній комісії.

Затверджені ескізи сувенірної продукції передаються на Банкнотно-монетний двір для виготовлення сувенірної продукції та на постійне зберігання.

Департамент має право в разі потреби укладати договори про створення ескізів або оригінал-макетів сувенірної та супутньої продукції з художниками в установленому порядку.

{Абзац третій пункту 3.5 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 10 від 15.02.2018}

4. Порядок розгляду і затвердження гіпсових моделей пам’ятних, інвестиційних монет та сувенірної продукції

4.1. Банкнотно-монетний двір відповідно до затверджених ескізів (дизайну) пам’ятних та інвестиційних монет виготовляє їх гіпсові моделі та передає разом із супровідним листом на розгляд Департаменту в строки, визначені планом-графіком.

4.2. Розгляд Департаментом представлених гіпсових моделей пам’ятних та інвестиційних монет (далі - гіпсова модель монети) здійснюється протягом п’яти днів за участю відповідальних працівників Управління організації виготовлення і захисту грошей (далі - Управління), начальника технологічного відділу Монетного двору, авторів ескізів пам’ятних (інвестиційних) монет, скульпторів - виконавців цих гіпсових моделей.

{Пункт 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 126 від 24.02.2015, № 10 від 15.02.2018}

4.3. У разі потреби розгляд гіпсових моделей монет може здійснюватися за участю експерта-консультанта з укладенням з ним відповідного договору.

4.4. За результатами розгляду гіпсових моделей монет оформляється протокол, у якому надається оцінка відповідності виготовленої гіпсової моделі затвердженим ескізам і технічним вимогам щодо пам’ятних та інвестиційних монет.

У протоколі обов’язково має зазначатися інформація про затвердження чи доопрацювання гіпсової моделі монети. Якщо гіпсова модель монети має бути доопрацьована, то в протоколі зазначаються всі зауваження щодо неї і вона повертається на доопрацювання до Банкнотно-монетного двору з визначенням строку повторного розгляду.

У разі виникнення розбіжностей в оцінці окремих деталей гіпсової моделі монети перевага надається пропозиції автора ескізу монети.

4.5. Протокол повинен складатися у двох примірниках і засвідчуватися підписами:

від Національного банку України:

директора (заступника директора) Департаменту;

начальника (заступника начальника) Управління;

начальника (заступника начальника) відділу нумізматичної продукції та маркетингу;

{Абзац п'ятий пункту 4.5 глави 4 в редакції Постанови Національного банку № 126 від 24.02.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 15.02.2018}

від Банкнотно-монетного двору:

директора (заступника директора) Монетного двору;

начальника технологічного відділу Монетного двору;

начальника відділу розроблення дизайну Монетного двору;

скульптора - виконавця гіпсової моделі монети.

Протокол затверджується заступником Голови Національного банку або іншою уповноваженою особою та засвідчується підписом художника - автора ескізу монети.

4.6. Один примірник протоколу подається Банкнотно-монетному двору, другий - зберігається в Управлінні.

4.7. Протокол затвердження гіпсової моделі є підставою для виготовлення Банкнотно-монетним двором пробного карбувального інструмента.

4.8. Затверджені Національним банком гіпсові моделі обліковуються без зазначення їх вартості та постійно зберігаються на Монетному дворі в окремому спеціально облаштованому приміщенні.

4.9. У разі необхідності виготовлення гіпсових моделей сувенірної продукції їх розгляд та затвердження здійснюються аналогічно до порядку розгляду і затвердження гіпсових моделей монет.

5. Порядок розгляду і затвердження зразків пам’ятних, інвестиційних монет та сувенірної продукції

5.1. Банкнотно-монетний двір відповідно до затверджених гіпсових моделей монет та сувенірної продукції виготовляє пробний карбувальний інструмент і відповідно до плану-графіка, плану-графіка сувенірної продукції виготовляє та передає до Центрального сховища чотири зразки пам’ятної (інвестиційної) монети (далі - зразки монети) та сувенірної продукції з оригінального металу. Передавання зразків монет та сувенірної продукції оформляється накладною відповідно до встановленого порядку за їх вартістю. Зміна підпису Голови Національного банку та року виготовлення сувенірної продукції не потребує зміни дизайну та нового затвердження ескізів (дизайну), гіпсових моделей і зразків сувенірної продукції.

{Абзац перший пункту 5.1 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 292 від 22.07.2013}

У разі необхідності кількість зразків пам’ятних (інвестиційних) монет може бути збільшена на підставі відповідного розпорядження Національного банку за підписом заступника Голови Національного банку або іншої уповноваженої особи.

Виготовлена кількість зразків пам’ятних (інвестиційних) монет та сувенірної продукції не входить до їх запланованого тиражу.

В окремих випадках за погодженням з Департаментом допускається виготовлення зразків монети, сувенірної продукції без виготовлення та затвердження гіпсових моделей.

{Пункт 5.1 глави 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 327 від 19.05.2016}

5.2. Чотири зразки монети та сувенірної продукції на двох картонних ярликах по дві на кожному ярлику (крім монет великих типів), що передаються до Центрального сховища, оформляються таким чином:

зразки монет та сувенірної продукції в капсулах мають бути закріплені на картонних ярликах аверсом і реверсом догори, капсули прошиті з обох боків шнуром, кінці якого пропущено через картонний ярлик. Кінці шнура однієї капсули приклеюються до зворотного боку картонного ярлика за допомогою паперової облатки;

{Абзац другий пункту 5.2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 87 від 05.09.2017}

на лицьовому боці картонного ярлика зазначаються такі реквізити:

напис (угорі справа) “Зразок затверджується”, посада особи, яка його затверджує, місце для підпису, дата;

{Абзац четвертий пункту 5.2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 87 від 05.09.2017}

написи “Банкнотно-монетний двір Національного банку України”, “Зразок монети та сувенірної продукції (повна назва монети та сувенірної продукції)”, технічні умови;

діаметр монети;

номінал монети;

метал;

загальна маса монети в грамах (для монет із недорогоцінних металів);

маса дорогоцінного металу в чистоті в грамах (для монет та сувенірної продукції із дорогоцінних металів);

гурт монети;

категорія якості карбування монети;

тираж монет, шт.;

{Пункт 5.2 глави 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 292 від 22.07.2013}

напис (унизу справа) “Генеральний директор Банкнотно-монетного двору”, його підпис, дата.

{Абзац чотирнадцятий пункту 5.2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 87 від 05.09.2017}

5.3. Центральне сховище оприбутковує отримані зразки монет та сувенірної продукції, що містить монети або банкноти національної валюти України, за номінальною вартістю (сувенірної продукції, яка не містить монети або банкноти національної валюти України та не виконує функції засобу платежу, - за умовною оцінкою) за позабалансовим рахунком і передає їх до Управління грошового обігу по м. Києву та Київській області Департаменту. Передавання зразків монет та сувенірної продукції оформляється видатковим позабалансовим ордером та описом цінностей у національній валюті України, що перевозяться (далі - опис цінностей).

{Пункт 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 15.02.2018}

5.4. Управління грошового обігу по м. Києву та Київській області Департаменту оприбутковує отримані зразки монет та сувенірної продукції, що містить монети або банкноти національної валюти України, за номінальною вартістю (сувенірної продукції, яка не містить монети або банкноти національної валюти України та не виконує функції засобу платежу, - за умовною оцінкою) за позабалансовим рахунком та передає їх до Департаменту для розгляду і затвердження. Передавання зразків монет та сувенірної продукції оформляється видатковим позабалансовим ордером.

{Пункт 5.4 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 15.02.2018}

5.5. Зразки монет та сувенірної продукції на період затвердження перебувають у підзвіті відповідальної особи Департаменту.

5.6. Департамент забезпечує розгляд представлених зразків монет та сувенірної продукції за участю відповідальних працівників Управління, головного технолога, начальника цеху карбування ювілейних і пам’ятних монет Монетного двору, авторів ескізів монет, скульпторів - виконавців гіпсових моделей цих монет.

5.7. Результати розгляду зразків монет та сувенірної продукції оформляються протоколом, у якому має бути надана оцінка їх відповідності затвердженим ескізам і гіпсовим моделям цих монет та сувенірної продукції, а також визначена відповідність якості їх виготовлення запланованій.

У протоколі обов’язково зазначається інформація про затвердження чи незатвердження зразка монети та сувенірної продукції.

5.8. Протокол повинен складатися у двох примірниках і засвідчуватися підписами:

від Національного банку:

директора (заступника директора) Департаменту;

начальника (заступника начальника) Управління;

начальника (заступника начальника) відділу нумізматичної продукції та маркетингу;

{Абзац п'ятий пункту 5.8 глави 5 в редакції Постанови Національного банку № 126 від 24.02.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 15.02.2018}

від Банкнотно-монетного двору:

директора (заступника директора) Монетного двору;

начальника технологічного відділу Монетного двору;

начальника відповідного цеху з виготовлення пам’ятних (інвестиційних монет) та сувенірної продукції Монетного двору;

скульптора(ів) - виконавця(ів) гіпсових моделей монет.

Два примірники картонних ярликів і протокол, засвідчений підписом художника - автора ескізу монети (у разі затвердження зразків монет), підписуються заступником Голови Національного банку або іншою уповноваженою особою.

5.9. Після затвердження зразків монет та сувенірної продукції кінці шнура другої капсули приклеюються до зворотного боку картонного ярлика за допомогою паперової облатки. Затверджені зразки монет та сувенірної продукції передаються до Центрального сховища.

{Абзац перший пункту 5.9 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 87 від 05.09.2017}

Один картонний ярлик із зразками монет та сувенірної продукції залишається в Центральному сховищі, а другий - передається до Банкнотно-монетного двору.

{Пункт 5.9 глави 5 в редакції Постанови Національного банку № 292 від 22.07.2013}

5.10. Якщо зразки монет та сувенірної продукції не були затверджені, то вони повертаються до Банкнотно-монетного двору з переліком усіх зауважень і визначенням строку подання нових зразків монет та сувенірної продукції на розгляд осіб, які зазначені в пункті 5.6 цієї глави.

5.11. Усі перевезення зразків монет та сувенірної продукції (у разі потреби) від Банкнотно-монетного двору до Центрального сховища й Управління грошового обігу по м. Києву та Київській області Департаменту та у зворотному напрямку здійснюють інкасатори Центрального сховища на підставі плану-графіка та плану-графіка сувенірної продукції відповідно до строків, визначених у них, і встановленого законодавством порядку.

{Пункт 5.11 глави 5 в редакції Постанови Національного банку № 292 від 22.07.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 15.02.2018}

5.12. В окремих випадках (випуск пам'ятних монет, унесених до плану випуску монет протягом року відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Інструкції, перенесення строку випуску пам'ятної монети в обіг на більш ранній тощо) дозволяється затвердження Національним банком зразків монет, сувенірної продукції без передавання їх до Центрального сховища та Операційного департаменту. У цьому разі виконуються записи в журналі руху зразків Банкнотно-монетного двору відповідного цеху, форма якого зазначена в додатку 4 до цієї Інструкції (у тому числі про їх повернення після розгляду), та в разі затвердження зразків монет один картонний ярлик із двома зразками монет залишається на Банкнотно-монетному дворі, а другий - передається до Центрального сховища.

{Пункт 5.12 глави 5 в редакції Постанови Національного банку № 34 від 05.05.2017}

{Зміни до пункту 5.12 глави 5 див. в Постанові Національного банку № 10 від 15.02.2018}

5.13. Затверджені зразки монет та сувенірної продукції після закінчення карбування всього тиражу залишаються на Банкнотно-монетному дворі  із збереженням у центральній коморі цінностей Монетного двору та в Центральному сховищі для постійного зберігання.

{Пункт 5.13 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 34 від 05.05.2017}

6. Порядок випуску пам’ятних та інвестиційних монет в обіг

6.1. Банкнотно-монетний двір відповідно до затверджених зразків і у визначені планом-графіком і планом-графіком сувенірної продукції строки здійснює карбування запланованого тиражу пам’ятних та інвестиційних монет, сувенірної продукції і передає його в установленому порядку до Центрального сховища.

{Пункт 6.1 глави 6 в редакції Постанови Національного банку № 292 від 22.07.2013}

6.2. Банкнотно-монетний двір організовує замовлення (виготовлення):

сертифікатів до пам'ятних монет та сувенірної продукції на підставі текстів, наданих Департаментом;

супутньої продукції на підставі затвердженого плану випуску монет або на замовлення Департаменту;

презентаційної упаковки за поданням Операційного департаменту Національного банку.

Банкнотно-монетний двір протягом п'яти робочих днів від дати затвердження зразків пам'ятних монет і сувенірної продукції здійснює їх фотографування та передає фотографії в електронному вигляді Департаменту для розміщення на відповідній сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку та використання в рекламних заходах.

{Пункт 6.2 глави 6 в редакції Постанови Національного банку № 874 від 10.12.2015}

6.3. Випуск в обіг пам’ятних та інвестиційних монет як засобу платежу (для інвестиційних монет - нового дизайну) здійснюється на підставі рішення Правління Національного банку про введення в обіг пам’ятних та інвестиційних монет.

6.4. Департамент не менше ніж за три дні до дати випуску пам’ятних та інвестиційних монет в обіг подає відповідним підрозділам Національного банку офіційне повідомлення Національного банку про введення в обіг монет для оприлюднення в засобах масової інформації та розміщення на відповідній сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

{Абзац перший пункту 6.4 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 292 від 22.07.2013}

Одночасно текст офіційного повідомлення про введення в обіг пам’ятних та інвестиційних монет надсилається Операційному департаменту та відділам грошового обігу в регіонах Національного банку, банкам України.

{Абзац другий пункту 6.4 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 874 від 10.12.2015}

{Пункт 6.5 глави 6 виключено на підставі Постанови Національного банку № 10 від 15.02.2018}

7. Порядок установлення оптових і роздрібних цін на пам’ятні монети, сувенірну продукцію та цін продажу на інвестиційні монети

1. Оптові та роздрібні ціни на пам’ятні монети і сувенірну продукцію із недорогоцінних металів, крім пам’ятних монет спеціальних випусків, установлюються за типом монет та кожним найменуванням сувенірної продукції із заокругленням до гривні розпорядженням Національного банку до 30 грудня поточного року на наступний рік.

{Пункт 1 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 327 від 19.05.2016; в редакції Постанови Національного банку № 10 від 15.02.2018}

2. Оптові та роздрібні ціни на пам'ятні монети та сувенірну продукцію із недорогоцінних металів розраховуються виходячи з наданих і затверджених Банкнотно-монетним двором у встановленому порядку розрахунків їх повної собівартості виготовлення на наступний рік, збільшених на розмір надбавки (премії), розрахованої від повної собівартості виготовлення, номінал та суму податку на додану вартість, із заокругленням до гривні.

3. Розмір надбавки (премії), зазначеної в пункті 2 цієї глави, установлюється та затверджується рішенням Правління Національного банку за типом монет і сувенірною продукцією та в абсолютному виразі повинен бути не меншим, ніж номінал монет (сувенірної продукції) і витрати, пов'язані з їх перевезенням, зберіганням та реалізацією.

4. Оптові та роздрібні ціни на пам'ятні монети та сувенірну продукцію із недорогоцінних металів запроваджуються з початку року і діють до введення в дію нових оптових і роздрібних цін.

5. Перегляд оптових і роздрібних цін на пам'ятні монети та сувенірну продукцію із недорогоцінних металів протягом року здійснюється з підготовкою відповідного рішення Правління Національного банку в разі збільшення їх повної собівартості виготовлення Банкнотно-монетним двором на 15% і більше.

6. Роздрібні ціни на супутню продукцію розраховуються за кожним найменуванням на підставі закупівельних цін, наданих Банкнотно-монетним двором за місяць до її відвантаження на Центральне сховище та збільшених на суму податку на додану вартість, із заокругленням до гривні.

Роздрібні ціни на супутню продукцію та зміни, що вносяться до цих роздрібних цін у разі їх перегляду, установлюються розпорядженням Національного банку за підписом заступника Голови Національного банку.

Перегляд роздрібних цін на супутню продукцію здійснюється в разі збільшення (зменшення) їх закупівельних цін, про що Банкнотно-монетний двір повідомляє Департамент за місяць до відвантаження супутньої продукції на Центральне сховище.

7. Роздрібні ціни на окремі найменування пам'ятних монет та сувенірної продукції можуть переглядатися за кожним найменуванням на рівні, нижчому, ніж діючі ціни на аналогічний тип монет (сувенірну продукцію), з урахуванням попиту та в абсолютному виразі повинні бути не меншими, ніж номінал монет (сувенірної продукції) та витрати, пов'язані з їх виготовленням Банкнотно-монетним двором (Державною скарбницею України), з урахуванням суми податку на додану вартість.

{Главу 7 доповнено новим пунктом 7 згідно з Постановою Національного банку № 34 від 05.05.2017}

8. Оптові та роздрібні ціни на пам'ятні монети сувенірну продукцію з дорогоцінних металів розраховуються щоденно програмними засобами виходячи з офіційних (облікових) курсів банківських металів, установлених Національним банком на день складання розрахунку цін з урахуванням маси пам'ятної монети (сувенірної продукції), збільшених на розмір надбавки (премії), розрахованої від вартості металу, номіналу та суми податку на додану вартість, із заокругленням до гривні.

{Пункт 8 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 15.02.2018}

9. Розмір надбавки (премії), зазначеної в пункті 8 глави 7 цієї Інструкції, установлюється та затверджується рішенням Правління Національного банку з урахуванням виду металу, маси пам'ятної монети (сувенірної продукції) та в абсолютному виразі повинен бути не меншим, ніж витрати, пов'язані з їх виготовленням (без урахування металу), перевезенням, зберіганням і реалізацією (для пам'ятних монет та сувенірної продукції із дорогоцінних металів, зазначених у пункті 7 глави 7 цієї Інструкції, не меншим, ніж витрати, пов'язані з їх виготовленням (без урахування металу).

{Пункт 9 глави 7 в редакції Постанови Національного банку № 34 від 05.05.2017}

10. Ціни продажу інвестиційних монет розраховуються виходячи з офіційних (облікових) курсів банківських металів, установлених Національним банком на день складання розрахунку цін з урахуванням маси інвестиційної монети, збільшених на розмір надбавки (премії), розрахованої від вартості металу.

11. Розмір надбавки (премії), зазначеної в пункті 9 цієї глави, установлюється та затверджується рішенням Правління Національного банку з урахуванням виду металу, маси інвестиційних монет та в абсолютному виразі повинен бути не меншим, ніж номінал монет і витрати, пов'язані з їх виготовленням (без урахування металу), перевезенням і зберіганням.

12. Ціни продажу інвестиційних монет установлюються щоденно за кожним найменуванням монет з урахуванням виду металу із заокругленням до гривні згідно з розпорядженням Державної скарбниці України.

13. Пам’ятні монети спеціальних випусків реалізуються за їх номіналом без установлення оптових та роздрібних цін.

{Главу 7 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 10 від 15.02.2018}

{Глава 7 редакції Постанови Національного банку № 126 від 24.02.2015}

8. Розподіл пам’ятних, інвестиційних монет та сувенірної і супутньої продукції Операційному департаменту та відділам грошового обігу в регіонах Національного банку

{У назві та тексті глави 8 слова "сувенірної продукції" у всіх відмінках замінено словами "сувенірної і супутньої продукції" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 292 від 22.07.2013}

8.1. Банкнотно-монетний двір (Державна скарбниця України) передає до Центрального сховища пам’ятні, інвестиційні монети та сувенірну і супутню продукцію в упаковці, що відповідає вимогам установлених технічних умов, у строки, передбачені планом-графіком та планом-графіком сувенірної продукції.

{Пункт 8.1 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 292 від 22.07.2013}

8.2. Центральне сховище обліковує пам’ятні, інвестиційні монети та сувенірну і супутню продукцію, отриману від Банкнотно-монетного двору (Державної скарбниці України), відповідно до актів Національного банку з бухгалтерського обліку операцій з банкнотами, монетами та сувенірною і супутньою продукцією в системі Національного банку. Крім того, монети, сувенірна і супутня продукція, яка містить монети або банкноти національної валюти України, обліковуються в резервних фондах банкнот і монет з розподілом за індексами, номіналами та кодами монет і банкнот.

8.3. У Центральному сховищі пам’ятні, інвестиційні монети та сувенірна і супутня продукція зберігаються окремо від інших цінностей. Пам’ятні монети спеціальних випусків можуть зберігатися у сховищі разом з розмінними, обіговими монетами або іншими цінностями.

{Пункт 8.3 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 15.02.2018}

8.4. Розподіл тиражу пам’ятних, інвестиційних монет та сувенірної і супутньої продукції, який передається Операційному департаменту та відділам грошового обігу в регіонах Національного банку, здійснюється згідно з розпорядженням Національного банку, проект якого готує Управління, за підписом заступника Голови Національного банку або іншої уповноваженої особи, з урахуванням затвердженого переліку дистриб’юторів та встановлених їм розмірів партій монет, забезпечення виконання відділами грошового обігу в регіонах Національного банку on-line замовлень, діючих договорів із юридичними-особами - нерезидентами, звернень органів державної влади, громадських організацій, вищих учбових закладів, інших організацій та установ, виходячи з тематики монет та сувенірної продукції, а також необхідності забезпечення участі Національного банку в державних заходах.

{Пункт 8.4 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 15.02.2018}

8.5. Операційний департамент та відділи грошового обігу в регіонах Національного банку в разі виникнення додаткової потреби в пам’ятних, інвестиційних монетах та сувенірній і супутній продукції або за наявності їх надлишку надсилають до 10 числа (уключно) поточного місяця Управлінню заявки за підписом керівника або його заступника, у яких зазначаються найменування, кількість і вид металу. Як виняток і з відповідним обґрунтуванням такі заявки можуть подаватися в інші терміни.

Управління аналізує цю інформацію та готує проект розпорядження Національного банку про видачу або перерозподіл пам’ятних, інвестиційних монет і сувенірної і супутньої продукції за підписом заступника Голови Національного банку або іншої уповноваженої особи.

9. Документальне оформлення операцій з пам’ятними, інвестиційними монетами та сувенірною продукцією, що здійснюються в системі Національного банку

9.1. Видача пам’ятних та інвестиційних монет, які мають гривневий номінал, сувенірної продукції, яка містить монети або банкноти національної валюти України, здійснюється згідно з відповідними розпорядженнями Національного банку за описом цінностей, видатковим позабалансовим ордером у Центральному сховищі та видатковим ордером в Операційному департаменту та відділам грошового обігу в регіонах Національного банку.

Разом із зазначеними документами оформляється накладна на відпуск цінностей у системі Національного банку України (додаток 5) на їх вартість (у накладній підписи матеріально відповідальних осіб та інкасаторів не ставляться). Один примірник накладної видається інкасаторам для передавання отримувачеві.

{Абзац другий пункту 9.1 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 292 від 22.07.2013}

Видача сувенірної продукції, що не має гривневого номіналу та не виконує функції засобу платежу, здійснюється згідно з розпорядженням Національного банку за накладною на відпуск цінностей у системі Національного банку України, яка складається із зазначенням їх вартості і на якій матеріально відповідальні особи (інші відповідальні особи за місцями зберігання цінностей) та інкасатори ставлять підписи про передавання цінностей. Два примірники накладної на відпуск цінностей у системі Національного банку України видаються інкасаторам.

{Абзац третій пункту 9.1 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 292 від 22.07.2013}

Упаковка монет та сувенірної продукції має бути непошкодженою.

{Пункт 9.1 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 34 від 05.05.2017}

9.2. Матеріально відповідальні особи приймають доставлені інкасаторами пам’ятні, інвестиційні монети і сувенірну продукцію з перевіркою правильності їх пакування і формування відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань касової роботи.

9.3. Матеріально відповідальні особи (інші відповідальні особи за місцями зберігання цінностей), які прийняли сувенірну продукцію, що не містить монет або банкнот національної валюти України і не виконує функції засобу платежу, та інкасатори, які здали її, ставлять підпис на двох примірниках накладної на відпуск цінностей у системі Національного банку України. Один примірник цієї накладної після підпису і засвідчення відбитком печатки матеріально відповідальних осіб (інших відповідальних осіб за місцями зберігання цінностей) передається інкасаторам.

{Пункт 9.3 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 292 від 22.07.2013}

9.4. Зарахування пам’ятних та інвестиційних монет та сувенірної продукції, що містить монети або банкноти національної валюти України, до запасів готівки здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань касової роботи. Також Операційний департамент та відділи грошового обігу в регіонах Національного банку надсилають Центральному сховищу або відділам грошового обігу в регіонах Національного банку підтвердження про отримання цінностей за їх вартістю згідно з накладною на відпуск цінностей у системі Національного банку України.

{Пункт 9.4 глави 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 292 від 22.07.2013}

10. Порядок реалізації та купівлі пам'ятних та інвестиційних монет і сувенірної продукції Національним банком

1. Національний банк здійснює реалізацію пам'ятних монет та сувенірної продукції за роздрібними цінами Національного банку банкам України (їх відокремленим підрозділам), іншим юридичним і фізичним особам за готівку або за безготівковим розрахунком.

2. Національний банк має право здійснювати реалізацію пам'ятних монет та сувенірної продукції фізичним особам через приймання замовлень у режимі реального часу через офіційне Інтернет-представництво Національного банку або інший веб-сайт та функціональний сервіс Національного банку в мережі Інтернет (далі - on-line замовлення).

Фізична особа замовляє пам'ятні монети та сувенірну продукцію у вибраному неї регіоні шляхом заповнення реєстраційної форми з одночасним наданням згоди на укладення публічного договору для замовлення пам'ятних монет та сувенірної продукції, оброблення та зберігання персональних даних та їх передавання банку-дистриб'ютору для виконання замовлення та реєстрації. Після оформлення замовлення на електронну пошту фізичної особи надходить номер замовлення, що свідчить про те, що її замовлення прийняте до виконання Національним банком.

3. Фізична особа може здійснювати купівлю пам'ятної монети або сувенірної продукції за on-line замовленнями у визначеному в замовленні регіоні за готівку або за безготівковим розрахунком.

4. Фізична особа здійснює купівлю пам'ятної монети або сувенірної продукції за on-line замовленнями за готівку в Національного банку або банку-дистриб'ютора в установлений Національним банком строк їх продажу із зазначенням номера замовлення та пред'явленням паспорта або іншого документа, який посвідчує особу.

Національний банк анулює замовлення, якщо протягом строку продажу пам'ятної монети або сувенірної продукції фізична особа-замовник не здійснила купівлю пам'ятної монети та сувенірної продукції.

5. Фізична особа здійснює купівлю пам'ятної монети або сувенірної продукції за on-line замовленнями за безготівковим розрахунком з дати випуску монети в обіг на підставі on-line замовлення за умови попередньої оплати її повної вартості за роздрібною ціною, яка діє на день оплати.

Національний банк здійснює відправлення пам'ятної монети або сувенірної продукції фізичній особі-замовнику з використанням послуг поштових підприємств, логістичних компаній після надходження на рахунок Національного банку попередньої оплати від фізичної особи-замовника за on-line замовлення за роздрібною ціною, яка діє на день оплати.

6. Національний банк здійснює реалізацію партій пам'ятних монет та сувенірної продукції всіх найменувань, передбачених планом випуску монет, дистриб'юторам за оптовими цінами Національного банку та за безготівковим розрахунком.

7. Національний банк визначає статус дистриб'ютора на підставі письмових звернень банків України, інших юридичних осіб, у яких зазначається така інформація:

1) наявність генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (для банків);

2) досвід роботи з банківськими або дорогоцінними металами, монетами;

3) річний обсяг продажу нумізматичної продукції фізичним особам за останніх три роки (у разі наявності).

Банк України, інша юридична особа мають зазначати у зверненні інформацію про можливу структуру клієнтської бази та шляхи її обслуговування, перелік рекламних заходів щодо популяризації сучасної нумізматики України, перспективи формування регіональної дилерської мережі з продажу пам'ятних монет та сувенірної продукції, а також щодо організації аукціонів.

8. Національний банк для визначення статусу дистриб'ютора здійснює процедуру відбору банків України, інших юридичних осіб, що мають намір стати дистриб'ютором, шляхом розгляду їх звернень та аналізу:

1) річних обсягів здійснення операцій з нумізматичною продукцією і дорогоцінними металами;

2) наявності розгалуженої мережі на території України та можливості обслуговування нумізматичних організацій;

3) здійснення рекламних заходів щодо популяризації пам'ятних монет;

4) формування регіональної дилерської мережі.

9. Національний банк за результатами розгляду звернень визначає банки, інші юридичні особи, яким надає статус дистриб'юторів (далі - перелік дистриб'юторів), і розмір партії пам'ятних монет та сувенірної продукції для кожного з цих дистриб'юторів.

Національний банк доводить інформацію про затвердження переліку дистриб'юторів і розмірів партій пам'ятних монет та сувенірної продукції до відома банків України та інших юридичних осіб, яким надано статус дистриб'ютора.

10. Національний банк укладає договір з дистриб'ютором.

Національний банк у разі порушення умов договору дистриб'ютором має право здійснювати перегляд затвердженого переліку дистриб'юторів і розміру партій пам'ятних монет та сувенірної продукції, наданих дистриб'юторам, та в односторонньому порядку змінювати або розривати договори з дистриб'юторами.

11. Національний банк за потреби забезпечення пам'ятними монетами та сувенірною продукцією органів державної влади та інших установ у зв'язку з проведенням ними загальнодержавних заходів має право зменшувати дистриб'юторам затверджені їм розміри партій пам'ятних монет та сувенірної продукції та здійснювати реалізацію дистриб'юторам окремих найменувань пам'ятних монет та сувенірної продукції з урахуванням визначених обсягів їх реалізації державним органам та іншим установам.

Національний банк має право реалізовувати пам'ятні монети та сувенірну, супутню продукції органам державної влади та інших державних установ на підставі гарантійного листа, у якому зазначається строк оплати отриманих пам'ятних монет та сувенірної, супутньої продукції.

Національний банк у разі реалізації пам'ятних монет та сувенірної, супутньої продукції на підставі гарантійного листа здійснює видачу органам державної влади та іншим державним установам цієї продукції на підставі довіреності та акта про здавання-приймання цінностей з наданням рахунку для оплати вартості цієї продукції та накладної на відпуск цінностей (у разі вимоги).

12. Національний банк має право здійснювати реалізацію пам'ятних монет та сувенірної продукції юридичним і фізичним особам через проведення аукціонів на базі товарних бірж шляхом укладання договорів, підписання регламенту проведення аукціону та визначати кількість, початкові ціни, обсяги партії на аукціоні (лоти) пам'ятних монет та сувенірної продукції, дату проведення аукціону.

13. Національний банк здійснює реалізацію інвестиційних монет за цінами продажу уповноваженим банкам за безготівковим розрахунком, а фізичним особам - за готівку або за безготівковим розрахунком.

14. Уповноважені банки здійснюють операції з інвестиційними монетами в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку щодо здійснення операцій з банківськими металами.

15. Національний банк має право приймати оплату вартості пам'ятних та інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції від фізичних осіб з використанням електронних платіжних засобів через платіжні пристрої з оформленням документа за операцією із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють операції з використанням електронних платіжних засобів.

16. Національний банк зобов'язаний надати клієнту квитанцію на реалізовані пам'ятні, інвестиційні монети, сувенірну та супутню продукцію (додаток 6) у паперовому вигляді або електронному вигляді через електронну пошту клієнта. Клієнт перед здійсненням купівлі пам'ятних та інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції обирає шлях отримання квитанції на реалізовані пам'ятні, інвестиційні монети, сувенірну та супутню продукцію та необхідність зазначення даних, які його ідентифікують.

Національний банк здійснює ідентифікацію і верифікацію клієнтів, які здійснюють оплату готівкою, відповідно до законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

17. Національний банк реєструє квитанції на реалізовані пам'ятні, інвестиційні монети, сувенірну та супутню продукцію в реєстрі квитанцій на реалізовані пам'ятні, інвестиційні монети, сувенірну і супутню продукцію (додаток 7), який формується та роздруковується касиром після закінчення операційного часу.

Касир після закінчення операційного часу на реалізовані за готівку пам'ятні, інвестиційні монети, сувенірну та супутню продукцію на підставі реєстру квитанцій на реалізовані пам'ятні, інвестиційні монети, сувенірну і супутню продукцію оформляє такі документи:

1) прибутковий та видатковий касові ордери - на монети національної валюти України, сувенірну продукцію, яка містить монети або банкноти національної валюти України;

2) видатковий позабалансовий ордер - на монети карбованцевого номіналу;

3) меморіальний ордер - на сувенірну продукцію, що не містить монет або банкнот національної валюти України, та супутню продукцію.

18. Касир після закінчення операційного дня здає перші примірники квитанцій, один примірник реєстру квитанцій на реалізовані пам'ятні, інвестиційні монети, сувенірну та супутню продукцію разом із залишками готівки та довідкою про рух готівки завідувачу каси під підпис у книзі обліку прийнятої і виданої готівки.

19. Національний банк здійснює реалізацію пам'ятних та інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції за безготівковим розрахунком на підставі заявки, у якій зазначається перелік пам'ятних, інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції за найменуваннями, видом металу та їх кількістю.

Національний банк розглядає заявку і, ураховуючи фактичну наявність пам'ятних та інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції, надає рахунок для здійснення попередньої оплати їх повної вартості.

20. Органи державної влади та інші державні установи у зв'язку з проведенням ними загальнодержавних заходів направляють листи-замовлення на необхідний вид презентаційної упаковки до Національного банку, які Національний банк передає на виконання до Банкнотно-монетного двору.

Національний банк після отримання презентаційної упаковки з Банкнотно-монетного двору здійснює її реалізацію органам державної влади та іншим установам на підставі закупівельних цін, збільшених на суму податку на додану вартість із заокругленням до гривні.

21. Національний банк здійснює видачу пам'ятних, інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції, які повністю відповідають установленим Національним банком критеріям під час випуску монет, сувенірної продукції в тексті офіційного повідомлення Національного банку та описам, що наведені на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку, і не набули ознак пошкоджень (далі - пам'ятні, інвестиційні монети, сувенірна та супутня продукція в належному стані), після надходження попередньої оплати їх повної вартості на рахунок Національного банку.

Національний банк у разі зміни цін на пам'ятні та інвестиційні монети, сувенірну та супутню продукцію, вартість яких уже сплачена клієнтами до дати їх зміни (кошти отримані на рахунок Національного банку), здійснює видачу пам'ятних, інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції за цінами, зазначеними в рахунку, що виданий Національним банком.

Національний банк здійснює документальне оформлення видачі пам'ятних, інвестиційних монет та сувенірної, супутньої продукції відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з організації емісійно-касової роботи. Національний банк на видачу пам'ятних, інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції оформляє накладну на відпуск цінностей (додаток 8).

22. Національний банк має право видавати на реалізацію без попередньої оплати пам'ятні монети та сувенірну, супутню продукцію в належному стані банкам України або їх відокремленим підрозділам, іншим організаціям та установам.

Національний банк на підставі укладеного договору та за наявності забезпечення, яке гарантує оплату повної вартості реалізованих пам'ятних монет та сувенірної, супутньої продукції, повернення залишків нереалізованих пам'ятних монет та сувенірної, супутньої продукції в належному стані та в кількості, що залишилася після їх реалізації (за винятком банків України), видає банкам України або їх відокремленим підрозділам, іншим організаціям та установам на реалізацію без попередньої оплати пам'ятні монети та сувенірну, супутню продукцію.

23. Національний банк має право передавати інвестиційні монети на реалізацію без попередньої оплати уповноваженим банкам для реалізації ними інвестиційних монет за цінами продажу Національного банку за умови отримання уповноваженим банком комісійної винагороди в розмірі, визначеному Національним банком, та розрахунками за вирахуванням суми комісійної винагороди.

Національний банк за результатами розгляду звернень уповноважених банків про наміри отримання інвестиційних монет на реалізацію без попередньої оплати визначає перелік уповноважених банків та розмір їх комісійної винагороди і доводить інформацію про затвердження переліку уповноважених банків та розмір комісійної винагороди до відома уповноважених банків, які зазначені в переліку.

Національний банк укладає договір з уповноваженим банком на передавання інвестиційних монет на реалізацію без попередньої оплати.

24. Національний банк відповідно до умов договору здійснює видачу пам'ятних та інвестиційних монет, сувенірної та супутньої продукції на реалізацію без попередньої оплати банкам України або їх відокремленим підрозділам, іншим організаціям та установам на строк їх реалізації, приймає звіти, контролює щомісячні розрахунки за реалізовані пам'ятні та інвестиційні монети, сувенірну та супутню продукцію, а також повернення нереалізованих пам'ятних та інвестиційних монет.

Національний банк здійснює видачу монет, сувенірної продукції, що мають гривневий номінал, банкам України або їх відокремленим підрозділам, іншим організаціям та установам за видатковим касовим ордером на підставі таких документів:

1) укладеного договору про реалізацію пам'ятних (інвестиційних) монет без попередньої оплати;

2) довіреності;

3) акта про здавання-приймання монет, сувенірної та супутньої продукції.

Національний банк здійснює звірку звітів та залишків нереалізованих монет, сувенірної та супутньої продукції на підставі отриманих від банків України або їх відокремлених підрозділів, інших організацій та установ щомісячних звітів та проведених розрахунків за реалізовані монети, сувенірну та супутню продукцію.

25. Національний банк у разі зміни роздрібних цін на пам'ятні монети, сувенірну та супутню продукцію повідомляє про це банки України або їх відокремлені підрозділи, інші організації та установи, які отримали пам'ятні монети, сувенірну та супутню продукцію для реалізації без попередньої оплати. На дату зміни роздрібних цін банки України або їх відокремлені підрозділи, інші організації та установи складають акт про залишки нереалізованих монет, сувенірної та супутньої продукції (до акта не включаються пам'ятні монети, сувенірна та супутня продукція, вартість яких на дату його складання сплачена клієнтами).

26. Банки України або їх відокремлені підрозділи, інші організації та установи мають право самостійно встановлювати ціни, за якими реалізуються пам'ятні монети та сувенірна продукція.

27. Національний банк має право видавати під звіт відповідальній особі пам'ятні монети, сувенірну та супутню продукцію для експонування або продажу на спеціалізованих виставках, ярмарках, конференціях на строк проведення відповідних заходів із забезпеченням належних умов зберігання пам'ятних монет, сувенірної та супутньої продукції і коштів від їх продажу. Ціни продажу для зовнішнього ринку розраховуються Національним банком у валюті країни - організатора заходу із заокругленням до цілого та мають бути не меншими, ніж роздрібні ціни Національного банку з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком на день складання розрахунку цін. Переміщення пам'ятних монет, сувенірної та супутньої продукції через митний кордон України здійснюється відповідальною особою відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України.

Національний банк має право передавати для експонування пам'ятні монети, сувенірну та супутню продукцію до музеїв, інших організацій та установ (на постійно діючих експозиціях Національного банку), з якими укладаються договори.

28. Національний банк здійснює видачу пам'ятних монет, сувенірної та супутньої продукції відповідальній особі з оформленням акта про приймання-здавання цінностей і таких документів:

1) видаткового касового ордера - на монети, які мають гривневий номінал, сувенірну продукцію, яка містить монети або банкноти національної валюти України;

2) видаткового позабалансового ордера - на монети карбованцевого номіналу;

3) меморіальних ордерів - на сувенірну продукцію, що не містить монет або банкнот національної валюти України, та супутню продукцію.

Національний банк протягом 10 робочих днів після проведення заходу складає акт або звіт про використання за призначенням виданих пам'ятних монет, сувенірної та супутньої продукції, який є підставою для повернення пам'ятних монет, сувенірної та супутньої продукції, коштів від продажу та відображення їх в обліку.

29. Національний банк під час повернення пам'ятних монет, сувенірної та супутньої продукції (як невикористаних за призначенням) перевіряє залишки цих пам'ятних монет, сувенірної та супутньої продукції за кількістю, їх належний стан, оформляє акт про приймання-здавання цінностей і такі документи:

1) прибутковий касовий ордер - на монети, які мають гривневий номінал, сувенірну продукцію, яка містить монети або банкноти національної валюти України;

2) прибутковий позабалансовий ордер - на монети карбованцевого номіналу;

3) меморіальні ордери - на сувенірну продукцію, яка не містить монет або банкнот національної валюти України, та супутню продукцію.

Національний банк у разі виявлення недостачі коштів від продажу пам'ятних монет, сувенірної та супутньої продукції або неналежного стану пам'ятних монет, сувенірної та супутньої продукції та, якщо немає документів про їх використання за призначенням, відшкодовує суми недостач коштів та цінностей за рахунок відповідальної особи в порядку, передбаченому законодавством про працю.

30. Національний банк приймає від фізичних осіб пам'ятні монети та пам'ятні банкноти національної валюти України за номіналом.

31. Національний банк купує у фізичних осіб:

1) пошкоджені інвестиційні монети як брухт у порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку, які регулюють виконання операцій з купівлі інвестиційних монет України в населення;

2) інвестиційні монети в належному стані за закупівельними цінами в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку, які регулюють виконання операцій з купівлі інвестиційних монет України в населення. Критерії належного стану інвестиційних монет визначаються Національним банком під час випуску монети в тексті офіційного повідомлення про введення в обіг інвестиційних монет.

Національний банк залишає куплені інвестиційні монети в належному стані в запасах готівки та здійснює обов'язкову заміну капсул зі складанням акта та віднесенням їх вартості на інші операційні витрати.

32. Національний банк реалізує пам'ятні монети та сувенірну продукцію протягом трьох років із дати введення їх в обіг або випуску, після завершення яких передає пам'ятні монети та сувенірну продукцію до Центрального сховища як такі, що не користуються попитом.

{Глава 10 в редакції Постанови Національного банку № 111 від 22.10.2018}

11. Операції з пошкодженими пам’ятними, інвестиційними монетами, сувенірною продукцією та пам'ятними монетами, сувенірною продукцією, що не користуються попитом

{Назва глави 11 в редакції Постанови Національного банку № 34 від 05.05.2017}

11.1. У разі виявлення в сховищах Центрального сховища, Операційного департаменту та/або відділі (управлінні) грошового обігу в регіоні Національного банку пошкоджених пам'ятних, інвестиційних монет та сувенірної продукції створена згідно з наказом керівника Операційного департаменту та/або представника Національного банку в регіоні (у Центральному сховищі - відділ перерахування та експертизи цінностей) комісія в складі завідувача сховища, касира та експерта (або іншої матеріально відповідальної особи) складає акт про встановлення пошкоджених або з дефектом виробника пам'ятних, інвестиційних монет і сувенірної продукції (додаток 9). На підставі цього акта оформляється прибутково-видатковий ордер Операційним департаментом та/або відділом (управлінням) грошового обігу в регіоні, а Центральним сховищем - видатковий позабалансовий та прибутковий ордер відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань емісійно-касової роботи.

Центральне сховище згідно з актом про встановлення пошкоджених або з дефектом виробника пам'ятних, інвестиційних монет та сувенірної продукції переміщує виявлені в резервних фондах пошкоджені пам'ятні, інвестиційні монети до запасів готівки з подальшим перенесенням їх до пошкоджених пам'ятних, інвестиційних монет.

Якщо вищезазначеною комісією встановлено причини пошкоджень, то в акті про встановлення пошкоджених або з дефектом виробника пам'ятних, інвестиційних монет та сувенірної продукції зазначаються вид пошкоджень і причини їх виникнення.

{Пункт 11.1 глави 11 в редакції Постанови Національного банку № 34 від 05.05.2017}

11.2. Операційний департамент та відділи грошового обігу в регіонах Національного банку відправляють пошкоджені пам’ятні монети з дорогоцінних металів (без супутньої продукції), пам’ятні монети з недорогоцінних металів, інвестиційні монети та сувенірну продукцію до Центрального сховища.

Відправлення пошкоджених пам’ятних, інвестиційних монет та сувенірної продукції здійснюється разом із двома примірниками актів про встановлення пошкоджених або з дефектом виробника пам’ятних, інвестиційних монет та сувенірної продукції.

11.3. Центральне сховище із запасів готівки передає до Банкнотно-монетного двору пошкоджені пам'ятні та інвестиційні монети, сувенірну продукцію для усунення пошкоджень, виявлених під час дії гарантійного строку, передбаченого технічними умовами на пам'ятні монети зі сплавів дорогоцінних і недорогоцінних металів та на інвестиційні монети. Гарантійний строк зберігання монет в упаковці виробника становить 12 місяців з дня кінцевого відвантаження готової продукції до Центрального сховища. У разі неможливості усунення пошкоджень Банкнотно-монетний двір здійснює заміну такої продукції або відшкодовує Центральному сховищу її вартість та знищує цю продукцію в установленому порядку.

Пошкоджені пам'ятні та інвестиційні монети, сувенірна продукція з дорогоцінних металів, виявлені після завершення їх гарантійного строку, а також пам'ятні монети та сувенірна продукція з дорогоцінних металів, що не користуються попитом. на підставі відповідного рішення Правління Національного банку передаються Центральним сховищем із запасів готівки до Державної скарбниці для знищення в установленому порядку шляхом подальшої переробки в банківські метали з відшкодуванням Центральному сховищу їх вартості відповідно до розпорядчих актів Національного банку з питань бухгалтерського обліку операцій Національного банку з дорогоцінними металами.

Пошкоджені пам'ятні монети та сувенірна продукція з недорогоцінних металів, виявлені після завершення їх гарантійного строку, а також пам'ятні монети та сувенірна продукція з недорогоцінних металів, що не користуються попитом, передаються Центральним сховищем із запасів готівки до Банкнотно-монетного двору на підставі відповідного рішення Правління Національного банку для знищення зображення та подальшої утилізації в установленому порядку.

{Пункт 11.3 глави 11 в редакції Постанови Національного банку № 34 від 05.05.2017}

11.4. Центральне сховище, Операційний департамент та відділи грошового обігу в регіонах Національного банку передають супутню продукцію, що відповідає встановленим критеріям, до Банкнотно-монетного двору для повторного використання з відшкодуванням Центральному сховищу та цим управлінням її вартості.

11.5. У разі виявлення Центральним сховищем, Операційним департаментом або відділом грошового обігу в регіоні Національного банку пошкодженої супутньої продукції (з оформленням відповідного акта) створена згідно з наказом керівника Центрального сховища, або Операційного департаменту або відділу грошового обігу в регіоні Національного банку комісія в складі завідувача сектору, касира та експерта (у Центральному сховищі - відділ перерахування та експертизи цінностей) здійснює знищення пошкодженої супутньої продукції зі складанням акта про знищення, на підставі якого оформляється розрахунковий документ на списання її вартості на інші неопераційні витрати.

{Пункт 11.3 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 34 від 05.05.2017}

{Глава 11 в редакції Постанови Національного банку № 292 від 22.07.2013}

12. Реалізація пам’ятних та інвестиційних монет та сувенірної продукції на зовнішньому ринку

{У назві та тексті глави 12 слова "пам’ятних монет" у всіх відмінках замінено словами "пам’ятних та інвестиційних монет" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 292 від 22.07.2013}

12.1. Національний банк реалізує пам’ятні та інвестиційні монети та сувенірну продукцію на зовнішньому ринку (за межами України) через юридичних осіб - нерезидентів, з якими укладаються відповідні договори за рішенням Правління Національного банку, у якому обов’язково має бути передбачено ціни та умови реалізації пам’ятних та інвестиційних монет та сувенірної продукції.

12.2. Департамент готує розпорядження Національного банку про виготовлення та відправлення пам’ятних та інвестиційних монет і сувенірної продукції, яке засвідчується підписом заступника Голови Національного банку або іншої уповноваженої особи.

12.3. Центральне сховище або Державна скарбниця України здійснює відправлення пам’ятних та інвестиційних монет та сувенірної продукції після надходження на рахунок Національного банку коштів за монети та сувенірну продукцію на умовах, зазначених у договорі, з оформленням документів, передбачених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

Директор Генерального
департаменту регулювання
грошового обігуВ.М. Нестеренко
Додаток 1
до Інструкції про організацію
виготовлення, випуску в обіг
і реалізації пам’ятних та інвестиційних
монет України, сувенірної продукції
(пункт 1.2)

КАТЕГОРІЇ ЯКОСТІ
карбування пам’ятних та інвестиційних монет

1. Категорія якості монет "пруф".

Монети цієї категорії виготовляються із сплавів дорогоцінних металів і мають високу якість.

Візуальна контрастність зображення на цих монетах досягається завдяки матованому рельєфу на полірованій (дзеркальній) поверхні або полірованому рельєфу на матованій поверхні. Рельєф повинен бути чітким з добре видимими найдрібнішими деталями.

На монетах цієї категорії якості для підкреслення окремих елементів дизайну допускається використовувати різні види матування або полірування деталей рельєфу. Допускається використання елементів оздоблення.

Для цих монет характерним є рівномірний (за візуальним визначенням) рант по всьому периметру, без розривів, пошкоджень, задирок. Гурт монети має бути рівномірним по всій товщині монети, без видимих пошкоджень.

На монетах допускаються незначні поодинокі дефекти, видимі за двократного збільшення, за умови, що дефекти нечисленні, не згруповані та не погіршують привабливість монет. Неприпустимою є наявність на монетах видимих неозброєним оком подряпин, вкраплень, насічок, відбитків дотику пальців рук.

Монети цієї категорії якості карбуються з використанням спеціально підготовленого карбувального інструмента.

Ці монети підлягають 100 % візуальному контролю.

2. Категорія якості монет "пруф-лайк".

Монети цієї категорії мають бути високої якості.

Рельєф дизайну монети повинен бути матованим, чітким, з добре видимими найдрібнішими деталями, що досягається завдяки візуальній контрастності порівняно з дзеркальною поверхнею монети.

Для цих монет характерним є рівномірний (за візуальним визначенням) рант по всьому периметру, без розривів, пошкоджень, задирок. Гурт монети має бути рівномірним по всій товщині монети, без видимих пошкоджень.

Допускаються незначні, нечисленні та незгруповані дефекти на блискучій поверхні, незначна зміна матовості текстури рельєфного зображення, що помітні під час огляду неозброєним оком. Такі дефекти та зміна не повинні впливати на загальну привабливість монети.

Монети цієї категорії карбуються з використанням спеціально підготовленого карбувального інструмента.

Ці монети підлягають вибірковому візуальному контролю.

3. Категорія якості монет "брильянт анциркулейтед".

Монети цієї категорії повинні мати хорошу якість.

Поверхня цих монет, уключаючи зображення, має помітно інтенсивний глянець і блиск. Рельєф дизайну повинен бути з чітко видимими деталями дизайну.

Для монет цієї якості, що виготовлені із сплавів недорогоцінних металів, допускається більш низький ступінь блиску поверхні та рельєфу, а також дещо послаблені вимоги щодо наявності видимих дефектів порівняно з монетами цієї якості, що виготовлені із сплавів дорогоцінних металів.

Допускається незначне відхилення (за візуальним визначенням) яскравості поверхні на окремих монетах за умови, що будь-яка монета за зовнішнім виглядом має рівномірний глянцевий блиск рельєфу.

На поверхні монет допускаються незначні нерівності, плями, подряпини, видимі неозброєним оком, якщо вони дрібні, нечисленні, незгруповані та не впливають на привабливість монети.

Рант цих монет має бути рівномірним (за візуальним визначенням) по всьому периметру, без розривів, пошкоджень, задирок. Гурт - рівномірним по всій товщині монети, без значних пошкоджень. Допустимі поодинокі дефекти у вигляді задирок, незначних подряпин тощо.

Монети цієї категорії карбуються з використанням спеціально підготовленого карбувального інструмента.

Ці монети підлягають вибірковому візуальному контролю.

4. Категорія якості монет "спеціальний анциркулейтед".

Монети цієї категорії повинні мати хорошу якість.

Ці монети мають матований рельєф із чітко розмежованими деталями та відрізняються від монет категорії якості „анциркулейтед" поліпшеним виглядом відкарбованого зображення і рівномірно блискучою або рівномірно матованою поверхнею.

Допускається наявність незначних подряпин, крапкових плям, видимих неозброєним оком, якщо вони нечисленні та не погіршують вигляд монети.

Рант цих монет має бути рівномірним (за візуальним визначенням) по всьому периметру. Гурт - рівномірним по всій товщині монети. Допускаються незначні поодинокі дефекти у вигляді задирок, незначних подряпин тощо.

Монети цієї категорії карбуються з використанням спеціально підготовленого карбувального інструмента.

Ці монети підлягають вибірковому візуальному контролю.

5. Категорія якості монет "анциркулейтед".

Монети, які ще не надійшли до споживача і перебувають в упаковці виробника, повинні мати задовільний вигляд.

Ці монети можуть мати технологічні пошкодження, видимі неозброєним оком, дрібні подряпини, задирки, що утворилися від ударів монет одна об одну під час карбування в умовах високоавтоматизованого карбувального виробництва, швидкісного перерахування, а також під час перевезення монет від Монетного двору до Центрального сховища, Операційного департаменту та відділів грошового обігу в регіонах Національного банку.

Монети цієї якості мають матовий металевий блиск по всій поверхні аверсу та реверсу. Рельєфні зображення, познаки та написи на цих монетах мають чітко розмежовані деталі.

Рант на аверсі та реверсі монет має бути рівномірним (за візуальним визначенням) по всьому периметру, без значних пошкоджень.

Гурт монет має бути рівномірним по всій товщині монети, без значних пошкоджень. Допустимі деякі поодинокі дефекти у вигляді задирок та незначних подряпин.

Ці монети підлягають вибірковому візуальному контролю.

{Інструкцію доповнено новим додатком 1 згідно з Постановою Національного банку № 292 від 22.07.2013}


Додаток 2
до Інструкції про організацію
виготовлення, випуску в обіг і реалізації
пам’ятних та інвестиційних монет
України, сувенірної продукції


ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови
Національного банку України
_________________________
"___" ____________ 20__ р.

ПЛАН-ГРАФІК
основних етапів виготовлення та передавання пам’ятних, інвестиційних монет України

№ з/п

Назва монети

Матеріал

Номінал, грн.

Діаметр, мм

Тираж, шт.

Відмітка про отримання затверджених ескізів

Затверджен-ня гіпсових моделей

Затверд-ження зразків монет

Початок карбування

Дата передавання монет до Центрального сховища

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Директор Департаменту грошового обігу

___________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Генеральний директор Банкнотно-монетного двору

___________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 111 від 22.10.2018}
Додаток 3
до Інструкції про організацію
виготовлення, випуску в обіг
і реалізації пам’ятних та інвестиційних
монет України, сувенірної продукції
(пункт 2.5)


ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови
Національного банку України
_________________________
"___" ____________ 20__ року

ПЛАН-ГРАФІК
основних етапів виготовлення та передавання сувенірної продукції

№ з/п

Найменування сувенірної продукції

Матеріал

Тираж, шт.

Відмітка про отримання затверджених ескізів (у разі потреби)

Затвердження гіпсових моделей (у разі потреби)

Затвердження зразків сувенірної продукції (у разі потреби)

Дата передавання сувенірної продукції до Центрального сховища

Директор Департаменту грошового обігу


_________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

Генеральний директор
Банкнотно-монетного двору


_________
(підпис)


_____________________
(ініціали, прізвище)

{Інструкцію доповнено новим додатком 3 згідно з Постановою Національного банку № 292 від 22.07.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 111 від 22.10.2018}

Директор
Генерального департаменту
регулювання грошового обігуВ.М. НестеренкоДодаток 4
до Інструкції про організацію
виготовлення, випуску
в обіг і реалізації пам'ятних
та інвестиційних монет України,
сувенірної продукції
(пункт 5.12 глави 5)

ЖУРНАЛ
руху зразків

№ з/п

Передавання зразків на розгляд

Повернення зразків

дата

виріб

прізвище, ініціали особи, яка передала, її підпис

прізвище, ініціали особи, яка отримала, її підпис

дата

кількість цифрами і словами, шт.

прізвище, ініціали особи, яка повернула, її підпис

прізвище, ініціали особи, яка отримала, її підпис

назва

кількість цифрами і словами, шт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1


2


3


{Інструкцію доповнено новим Додатком 4 згідно з Постановою Національного банку № 34 від 05.05.2017}Додаток 5
до Інструкції про організацію
виготовлення, випуску в обіг і реалізації
пам’ятних та інвестиційних монет
України, сувенірної продукції

НАКЛАДНА
на відпуск цінностей у системі Національного банку України


Додаток 6
до Інструкції про організацію
виготовлення, випуску в обіг
і реалізації пам'ятних та інвестиційних
монет України, сувенірної продукції
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
22.10.2018 № 111)
(пункт 16 глави 10)

КВИТАНЦІЯ
на реалізовані пам'ятні, інвестиційні монети, сувенірну та супутню продукцію

{Додаток 6 в редакції Постанови Національного банку № 111 від 22.10.2018}Додаток 7
до Інструкції про організацію
виготовлення, випуску в обіг
і реалізації пам'ятних та інвестиційних
монет України, сувенірної продукції
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
22.10.2018 № 111)
(пункт 17 глави 10)

______________________________
Національний банк (найменування відділу)

РЕЄСТР
квитанцій на реалізовані пам’ятні, інвестиційні монети, сувенірну та супутню продукцію
“___” _____________ р.

№ з/п

Код

Назва цінностей

Метал

Номінал, грн

Кількість, шт.

Номінальна вартість, грн

Роздрібна ціна (ціна продажу), грн

Сума, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Форма оплати: готівка

2

Квитанція №

3

n... квитанцій

4

Разом за квитанцією № _, у т. ч. ПДВ

X

X

X

5

Квитанція №

6

n... квитанцій

7

Разом за квитанцією №_, у т. ч. ПДВ

X

X

X

8

n... квитанцій

9

Разом за готівку, у т. ч. ПДВ

X

X

X

10

Форма оплати: електронний платіжний засіб

11

Квитанція №

12

n... квитанцій

13

Разом за квитанцією № _, у т. ч. ПДВ

X

X

X

14

Квитанція №

15

n... квитанцій

16

Разом за квитанцією №_, у т. ч. ПДВ

X

X

X

17

n... квитанцій

18

Разом за електронними платіжними засобами, у т. ч. ПДВ

X

X

X

19

Усього, у т. ч. ПДВ

X

X

X

Касир ______________
                           (підпис)

{Додаток 7 в редакції Постанови Національного банку № 111 від 22.10.2018}Додаток 8
до Інструкції про організацію
виготовлення, випуску в обіг і реалізації
пам’ятних та інвестиційних монет
України, сувенірної продукції

НАКЛАДНА
на відпуск цінностей

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 111 від 22.10.2018}


{Додаток 8 виключено на підставі Постанови Національного банку № 126 від 24.02.2015}Додаток 9
до Інструкції про організацію
виготовлення, випуску в обіг і реалізації
пам’ятних та інвестиційних монет
України, сувенірної продукції

АКТ
про встановлення пошкоджених або з дефектом виробника пам’ятних, інвестиційних монет та сувенірної продукції

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 111 від 22.10.2018}on top