Document z1043-07, valid, current version — Adoption on September 3, 2007
( Last event — Entry into force, gone September 18, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.09.2007 N 456/785/515/52
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2007 р.
за N 1043/14310

Про внесення зміни до Порядку забезпечення
працівників бюджетних установ (закладів) безплатним
користуванням житлом з опаленням і освітленням
відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77
Основ законодавства України про охорону здоров'я,
частини четвертої статті 29 Основ законодавства
України про культуру, абзацу першого частини
четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"

З метою врегулювання питання забезпечення безплатним
користуванням житлом з опаленням і освітленням пенсіонерів з числа
працівників освіти і охорони здоров'я Н А К А З У Є М О:
1. Абзац п'ятий пункту 2 Порядку забезпечення працівників
бюджетних установ (закладів) безплатним користуванням житлом з
опаленням і освітленням відповідно до пункту "ї" частини першої
статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я,
частини четвертої статті 29 Основ законодавства
України про культуру, абзацу першого частини четвертої
статті 57 Закону України "Про освіту", затвердженого
наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я
України, Міністерства культури і туризму України від 13.09.2006
N 341/651/619/769 ( z1193-06 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10.11.2006 за N 1193/13067 (зі змінами), викласти
у такій редакції: "пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та
фармацевтичними працівниками у сільській місцевості і селищах
міського типу, проживають у таких населених пунктах, мають
відповідний стаж роботи не менше трьох років і на момент виходу на
пенсію працювали на посадах педагогічних, медичних та
фармацевтичних працівників".
2. Департаменту державного соціального захисту населення
Міністерства праці та соціальної політики України зареєструвати
цей наказ у Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників міністрів відповідно до розподілу обов'язків.
Міністр праці та соціальної
політики України М.Папієв
Міністр освіти
і науки України С.Ніколаєнко
Міністр охорони
здоров'я України Ю.Гайдаєв
Міністр культури
і туризму України Ю.Богуцький
ПОГОДЖЕНО:    
Голова Профспілки працівників
освіти і науки України  Л.С.Сачков
Голова Центрального комітету
професійної спілки працівників
охорони здоров'я України  Т.Л.Казарінаon top