Document z1033-18, valid, current version — Adoption on June 26, 2018
( Last event — Entry into force, gone October 5, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.06.2018  № 587


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2018 р.
за № 1033/32485

Про затвердження порядків проведення рейтингового голосування під час обрання представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, до номінаційного комітету та до комісії з атестації

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 16 та абзацу сьомого частини восьмої статті 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення рейтингового голосування під час обрання представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, до номінаційного комітету;

Порядок проведення рейтингового голосування під час обрання представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, до комісії з атестації.

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

C. МарченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26 червня 2018 року № 587


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2018 р.
за № 1033/32485

ПОРЯДОК
проведення рейтингового голосування під час обрання представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, до номінаційного комітету

1. Цей Порядок застосовується у разі, якщо загальна кількість делегованих до номінаційного комітету представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, більше трьох.

2. Професійні організації аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, можуть делегувати не більше одного представника від кожної професійної організації.

3. Рейтингове голосування проводять особи, уповноважені представляти професійні організації аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів та які делегували до номінаційного комітету своїх представників.

4. Рейтингове голосування для обрання представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, до номінаційного комітету проводиться шляхом індивідуального заповнення бюлетенів для голосування. Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

5. Заповнення бюлетеня для голосування здійснюється шляхом обов’язкового проставляння навпроти прізвищ, імен та по батькові всіх кандидатів балів від одного до числа, що дорівнює кількості всіх кандидатів, які беруть участь у рейтинговому голосуванні.

6. Бали проставляються з урахуванням професійної компетенції, досвіду та репутації кожного з кандидатів.

7. Рейтинг кандидата складається із загальної кількості набраних ним балів.

8. Першим за рейтингом є кандидат, який набрав найбільшу кількість балів, другим - кандидат, який набрав кількість балів меншу за кількість балів, набраних першим кандидатом, і так далі.

9. Якщо два і більше кандидатів набрали однакову кількість балів і при цьому кількість таких кандидатів є більшою, ніж кількість вакантних місць, стосовно таких кандидатів проводиться повторне рейтингове голосування відповідно до цього Порядку.

Директор Департаменту
прогнозування доходів
бюджету та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюкon top