Document z1031-10, valid, current version — Adoption on October 18, 2010
( Last event — Entry into force, gone November 29, 2010. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
18.10.2010 N 534
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 листопада 2010 р.
за N 1031/18326

Про унесення зміни до Інструкції про проведення
обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних
оглядів у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України

Відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу"
( 1489-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2000
N 1465 ( 1465-2000-п ) "Про затвердження Порядку проведення
обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і
переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання
окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть
становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю
діяльність, або оточуючих" та з метою подальшого вдосконалення
медичного забезпечення Н А К А З У Ю:
1. Унести зміну до Інструкції про проведення обов'язкових
попередніх та періодичних психіатричних оглядів у Міністерстві
оборони України та Збройних Силах України, затвердженої наказом
Міністра оборони України від 14.02.2006 N 81 ( z0204-06 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.02.2006 за
N 204/12078, виклавши абзац другий пункту 1.2. глави 1 у такій
редакції: "особам, які призиваються (приймаються) на військову
службу до ЗС України, кандидатам для вступу на навчання до вищих
військових навчальних закладів та військових навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів України,
військовозобов'язаним - відповідно до Положення про
військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України,
затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008
N 402 ( z1109-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
17.11.2008 за N 1109/15800".
2. Наказ розіслати до окремої військової частини.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр оборони України М.Б.Єжельon top