Document z1029-07, invalid, current version — Loss of force on December 5, 2011, on the basis - z1368-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
30.07.2007 N 243
( z1028-07 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 вересня 2007 р.
за N 1029/14296
{ Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 204 ( z1368-11 ) від 07.11.2011 }
ІНСТРУКЦІЯ
про заповнення ліцензій відкритих (індивідуальних)
на експорт плоского холоднокатаного прокату
походженням з України
на митну територію Російської Федерації

1. Ця Інструкція встановлює процедуру заповнення ліцензій
відкритих (індивідуальних) на експорт плоского холоднокатаного
прокату походженням з України на митну територію Російської
Федерації (далі - ліцензія).
2. Ліцензія та її копія видаються за формою згідно з додатком
до цієї Інструкції.
3. Ліцензія та її копія заповнюються російською мовою та
оформлюються згідно з цією Інструкцією.
4. Ліцензія має стандартизований серійний номер, друкований
або ні, за допомогою якого вона може бути ідентифікована. Цей номер повинен містити такі елементи: дві літери, що вказують на країну експорту товару (UA); дві літери, що вказують на країну імпорту товару, у якій
передбачається здійснення митного оформлення товару (RU); однозначний номер, що відповідає останній цифрі року
експорту, наприклад, 7 для 2007 року; двозначний номер 01, який означає, що ліцензію видано
Міністерством економіки України; п'ятизначний порядковий номер від 00001 до 99999.
5. У ліцензії повинна бути зазначена така інформація: у реквізиті "Компания, код ЕГРПОУ" - найменування
українського виробника плоского холоднокатаного прокату або його
правонаступника (далі - компанія), одного із зазначених в Угоді
між Міністерством економіки України та Міністерством економічного
розвитку і торгівлі Російської Федерації про регулювання поставок
плоского холоднокатаного прокату походженням з України на митну
територію Російської Федерації, укладеній 21.06.2007, та його код
згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій
України (далі - ЄДРПОУ); у реквізиті "Уполномоченный экспортер (уполномоченные
экспортеры), код (коды) ЕГРПОУ" - найменування суб'єкта
(суб'єктів) господарської діяльності України, уповноваженого
(уповноважених) компанією на постачання (експорт) товару, та його
(їх) код (коди) за ЄДРПОУ; у реквізиті "Оригинал/Копия" - у першому примірнику ліцензії
- слово "Оригинал", у другому - "Копия"; у реквізиті "Отчетный год" - квотовий рік; у реквізиті "Квартал" - квартал квотового року; у реквізиті "Страна происхождения" - "Украина"; у реквізиті "Страна назначения" - "Российская Федерация"; у реквізиті "Разрешенный объем экспорта" - обсяг товару,
зазначений у тоннах; у реквізиті "Код товара (товаров)" - код (коди) товару
відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної
діяльності Російської Федерації; у реквізиті "Данная лицензия открытая (индивидуальная)
действительна на территории Украины с ..... по ....." - дата, з
якої та до якої діє ліцензія; у реквізиті "Министерство экономики Украины, Ф.И.О." -
прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи Міністерства
економіки України, яка підписала ліцензію; у реквізиті "Дата" - дата підписання ліцензії; у реквізиті "Подпись, печать" - підпис уповноваженої особи,
засвідчений відповідною печаткою.
Заступник директора департаменту
зовнішньоекономічної політики С.Москаленко

Додаток
до Інструкції
про заповнення ліцензій
відкритих (індивідуальних)
на експорт плоского
холоднокатаного прокату
походженням з України
на митну територію
Російської Федерації

Лицензия открытая (индивидуальная)
на поставку товара в Российскую Федерацию N _________

-------------------------------------------------------------------------- |Компания, код ЕГРПОУ |Уполномоченный |Оригинал/Копия | | |экспортер | | | |(уполномоченные | | | |экспортеры), | | | |код (коды) ЕГРПОУ | | |------------------------------------------------------------------------| |Отчетный год |Квартал | --------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- |Страна происхождения: |Страна назначения: | |Украина |Российская Федерация | --------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- |Разрешенный объем экспорта | --------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- |Код товара (товаров) | |------------------------------------------------------------------------| |Данная лицензия открытая (индивидуальная) действительна на | |территории Украины с............. по.............. | --------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- |Министерство экономики |Дата | Подпись, печать | |Украины, | | | |Ф.И.О. | | | --------------------------------------------------------------------------on top