Document z1028-04, valid, current version — Adoption on August 16, 2004
( Last event — Entry into force, gone August 30, 2004. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
16.08.2004 N 349
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 серпня 2004 р.
за N 1028/9627

Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Міністра оборони України
від 25.05.2004 N 179

На виконання вимог статті 5 Закону України "Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ), Указу Президента України від 21 серпня 1997 року
N 888 ( 888/97 ) (із змінами та доповненнями) "Про затвердження
положень про Міністерство оборони України та Генеральний штаб
Збройних Сил України" та у зв'язку з розмежуванням функцій між
Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил
України Н А К А З У Ю:
1. Наказ Міністра оборони України від 25.05.2004 N 179
( z0709-04 ) "Про затвердження Положення про конкурсний відбір
суб'єктів оціночної діяльності у випадках відчуження військового
майна" визнати таким, що втратив чинність.
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України Є.К.Марчукon top