Документ z1024-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.04.2012, підстава - z0429-12

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.10.2003 N 518
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2003 р.
за N 1024/8345
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 321 ( z0429-12 ) від 05.03.2012 }
Про затвердження Порядку застосування
підпункту 9.6.9 пункту 9.6 статті 9 Закону України
"Про податок з доходів фізичних осіб"

Керуючись положеннями підпункту 9.6.9 пункту 9.6 статті 9
Закону України від 22 травня 2003 року N 889-IV ( 889-15 ) "Про
податок з доходів фізичних осіб" та статтею 8 Закону України "Про
державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок застосування підпункту 9.6.9 пункту 9.6
статті 9 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"
( 889-15 ).
2. Порядок застосування підпункту 9.6.9 пункту 9.6 статті 9
Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 )
набирає чинності з 1 січня 2004 року.
3. Департаменту податкового аудиту та валютного контролю
(Боєнко Л.Є.) подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Управлінню справами (Ніку В.О.) у десятиденний термін
після державної реєстрації забезпечити його тиражування та
надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.
5. Департаменту громадських зв'язків та
масово-роз'яснювальної роботи (Косарчук В.П.) у п'ятнадцятиденний
термін від дати реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції
України довести через засоби масової інформації до відома
платників податку Порядок застосування підпункту 9.6.9 пункту 9.6
статті 9 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"
( 889-15 ).
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Гриба Ю.В.
Голова Ю.Ф.Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
29.10.2003 N 518
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2003 р.
за N 1024/8345

ПОРЯДОК
застосування підпункту 9.6.9 пункту 9.6
статті 9 Закону України "Про податок
з доходів фізичних осіб"

1. Загальні положення
1.1. Порядок застосування підпункту 9.6.9 пункту 9.6 статті 9
Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 )
(далі - Закон та Порядок) розповсюджується на: фізичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності (далі - платник податку), які здійснюють операції з
інвестиційними активами з використанням послуг професійного
торговця цінними паперами (далі - торговець цінними паперами); торговців цінними паперами, які надають послуги платнику
податку щодо операцій з інвестиційними активами та уклали договір
щодо виконання функцій податкового агента.
1.2. Терміни цього Положення використовуються у значеннях,
визначених Законом ( 889-15 ), законами з питань оподаткування або
іншими законами, що не суперечать таким законам, у частині
визначення термінів.
2. Порядок укладення договору щодо виконання
професійним торговцем цінними паперами функцій
податкового агента платника податку, що здійснює
операції з інвестиційними активами з
використанням послуг такого торговця
2.1. Договір щодо виконання торговцем цінними паперами
функцій податкового агента платника податку, що здійснює операції
з інвестиційними активами з використанням послуг такого торговця
(далі - Договір), має бути укладено у письмовій формі у двох
примірниках.
2.2. Договір може бути складено у вигляді: окремого документа; або окремого розділу договору на здійснення комісійної
діяльності щодо цінних паперів, який укладається торговцем цінними
паперами у встановленому порядку; або окремого розділу цивільно-правової угоди, що укладається
платником податку із торговцем цінними паперами стосовно операцій
з інвестиційними активами.
2.3. У разі коли Договір складається у вигляді окремого
документа, у такому Договорі обов'язково повинна бути зазначена
інформація, яка надасть змогу податковому агенту нараховувати,
утримувати та сплачувати податок з доходів фізичних осіб.
2.4. У разі коли Договір складається у вигляді окремого
розділу договору на здійснення комісійної діяльності щодо цінних
паперів або окремого розділу іншої цивільно-правової угоди щодо
інвестиційних активів, у такому Договорі обов'язково повинні бути
зазначені відомості, які не відображені в інших розділах договору
на здійснення комісійної діяльності щодо цінних паперів або
окремого розділу іншої цивільно-правової угоди щодо інвестиційних
активів та які нададуть змогу податковому агенту нараховувати,
утримувати та сплачувати податок з доходів фізичних осіб.
3. Функції податкового агента згідно з порядком
оподаткування інвестиційного прибутку
3.1. Порядок оподаткування інвестиційного прибутку платника
податку, який проводить операції з інвестиційними активами з
використанням послуг торговця цінними паперами, застосовується за
умов, коли платником податку укладено з торговцем цінними паперами
договір про виконання таким торговцем функцій його податкового
агента.
3.2. Інвестиційним прибутком є позитивна різниця між доходом,
отриманим платником податку від продажу інвестиційних активів, та
їх вартістю, що розраховується виходячи з сум витрат, понесених у
зв'язку з придбанням таких інвестиційних активів з урахуванням
умов, передбачених Законом ( 889-15 ).
3.3. У разі непред'явлення платником податку необхідних
документів та відомостей для визначення (розрахунку)
інвестиційного прибутку податковий агент нараховує та утримує
податок із всієї суми інвестиційного доходу під час виплати такого
доходу та за його рахунок.
4. Забезпечення виконання функцій
податкового агента
Торговці цінними паперами, які надають послуги платнику
податку щодо операцій з інвестиційними активами та уклали договір
щодо виконання функцій податкового агента, є податковими агентами
таких фізичних осіб і несуть відповідальність згідно з діючим
законодавством.
Директор Департаменту податкового
аудиту та валютного контролю Л.Є.Боєнковгору