Document z1022-01, current version — Revision on February 7, 2019, on the basis - v0031500-19

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 495 від 04.12.2001 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
10 грудня 2001 р.
за N 1022/6213

Про приведення у відповідність до законодавства
про судочинство нормативно-правових актів
Національного банку України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку
N 333 ( z0784-03 ) від 12.08.2003
N 561 ( z0005-04 ) від 17.12.2003
N 54 ( z0296-04 ) від 18.02.2004
N 22 ( z0377-04 ) від 21.01.2004
N 110 ( z0483-04 ) від 17.03.2004
N 625 ( z1650-04 ) від 10.12.2004
N 637 ( z0040-05 ) від 15.12.2004
N 480 ( z0040-06 ) від 20.12.2005
N 112 ( z0419-07 ) від 02.04.2007
N 79 ( z0237-09 ) від 17.02.2009
N 35 ( z0169-10 ) від 01.02.2010
N 50 ( v0050500-18 ) від 04.05.2018
N 31 ( v0031500-19 ) від 05.02.2019 }

На виконання розпорядження Національного банку України від
26.09.2001 N 437-р і з метою приведення нормативно-правових актів
Національного банку України у відповідність до Законів України
"Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій України"
( 2531-14 ), "Про внесення змін до Закону України "Про арбітражний
суд" ( 2538-14 ), "Про внесення змін до Арбітражного
процесуального кодексу України" ( 2539-14 ) Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести до нижчезазначених нормативно-правових актів
Національного банку України такі зміни:
{ Підпункт 1.1 пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови Національного банку N 54 ( z0296-04 ) від 18.02.2004 }
{ Підпункт 1.2 пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови Національного банку N 31 ( v0031500-19 ) від
05.02.2019 }
{ Підпункт 1.3 пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови Національного банку N 112 ( z0419-07 ) від 02.04.2007 }
{ Підпункт 1.4 пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови Національного банку N 625 ( z1650-04 ) від 10.12.2004 }
1.5. У пункті 5.14 Положення про порядок емісії платіжних
карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 24.09.99
N 479 ( z0802-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
22.11.99 за N 802/4095, слово "арбітражного" замінити словом
"господарського".
{ Пункт 1.6 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 110 ( z0483-04 ) від 17.03.2004 }
{ Підпункт 1.7 пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови Національного банку N 561 ( z0005-04 ) від 17.12.2003 }
{ Пункт 1.8 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 79 ( z0237-09 ) від 17.02.2009 }
{ Пункт 1.9 скасовано на підставі Постанови Національного
банку N 333 ( z0784-03 ) від 12.08.2003 }
{ Пункт 1.10 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 480 ( z0040-06 ) від 20.12.2005 }
{ Пункт 1.11 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 35 ( z0169-10 ) від 01.02.2010 }
{ Підпункт 1.12 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 637 ( z0040-05 ) від 15.12.2004 }
{ Пункт 1.13 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 22 ( z0377-04 ) від 21.01.2004 }
{ Підункт 1.14 пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови Національного банку N 50 ( v0050500-18 ) від
04.05.2018 }
2. Постанова набирає чинності через десять днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
3. Юридичному департаменту (Пасічник В.В.) довести зміст цієї
постанови після державної реєстрації до відома самостійних
структурних підрозділів Національного банку України,
територіальних управлінь Національного банку України, а також
банків для керівництва та використання в роботі.
Голова В.С.Стельмахon top