Document z1020-04, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2013, on the basis - z2102-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.08.2004 N 85/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2004 р.
за N 1020/9619
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 1844/5 ( z2102-12 ) від 14.12.2012 }
Про внесення змін та доповнень
до деяких нормативно-правових
актів Міністерства юстиції України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства юстиції України
N 111/5 ( z1378-06 ) від 28.12.2006
N 2264/5 ( z1246-08 ) від 25.12.2008
N 788/5 ( z0364-11 ) від 16.03.2011
Розпорядженням КМ
N 940-р ( 940-2012-р ) від 12.09.2012 }

З метою вдосконалення Єдиного реєстру заборон відчуження
об'єктів нерухомого майна, збереження та захисту даних, що
містяться у ньому, підвищення рівня захисту майнових прав та
інтересів громадян і юридичних осіб, а також профілактики злочинів
проти власності Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни та доповнення до Положення про Єдиний реєстр
заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, затвердженого
наказом Міністерства юстиції України від 09.06.99 N 31/5
( z0364-99 ), зареєстрованого в Мін'юсті 10.06.99 за N 364/3657,
виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Затвердити Інструкцію про порядок заповнення заяв та
ведення Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого
майна ( z1021-04 ), що додається.
3. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства
юстиції України: здійснити заходи щодо створення програмного забезпечення
Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, яке
відповідало б новим сучасним стандартам збереження та захисту
інформації; { Абзац другий пункту 3 в редакції Наказу Міністерства
юстиції України N 111/5 ( z1378-06 ) від 28.12.2006 } забезпечити належне перенесення бази даних електронного
Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна до
нової бази; забезпечити безперебійну роботу державних нотаріальних контор
та приватних нотаріусів у перехідний період.
4. Установити, що перенесення інформації з бази даних раніше
створеного прикладного програмного забезпечення Єдиного реєстру
заборон відчуження об'єктів нерухомого майна (далі - база даних
раніше створеного реєстру) до бази даних нового прикладного
програмного забезпечення (далі - база даних модернізованого
реєстру) здійснюється частинами за окремими нотаріальними
округами.
5. Установити, що припинення функціонування бази даних раніше
створеного реєстру визначається у кожному нотаріальному окрузі
окремо, про що державне підприємство "Інформаційний центр"
Міністерства юстиції України або його регіональні філії
повідомляють нотаріусів даного нотаріального округу та відповідне
управління юстиції.
6. Установити, що до припинення функціонування бази даних
раніше створеного реєстру, у порядку, передбаченому пунктом 4
цього наказу, перевірка відсутності або наявності заборони
відчуження та арештів об'єктів нерухомого майна здійснюється за
допомогою баз даних раніше створеного та модернізованого реєстрів.
7. Установити, що після повного перенесення бази даних раніше
створеного реєстру до бази даних модернізованого реєстру державне
підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України
забезпечує довічне зберігання бази даних раніше створеного
реєстру.
8. Установити тариф: за видачу одного витягу про наявність/відсутність заборони та
арешту нерухомого майна з Єдиного реєстру заборон відчуження
об'єктів нерухомого майна в розмірі п'ятдесяти однієї гривні; за видачу одного витягу про наявність/відсутність арештів
нерухомого майна з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів
нерухомого майна в розмірі сімдесяти двох гривень двадцяти п'яти
копійок. { Пункт 8 в редакції Наказу Міністерства юстиції України N 2264/5
( z1246-08 ) від 25.12.2008; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 788/5 ( z0364-11 ) від 16.03.2011 }
{ Пункт 9 скасовано на підставі Розпорядження КМ N 940-р
( 940-2012-р ) від 12.09.2012 }
{ Пункт 10 скасовано на підставі Розпорядження КМ N 940-р
( 940-2012-р ) від 12.09.2012 }
11. У наказі Міністерства юстиції України від 09.06.99 N 31/5
( z0364-99 ) "Про внесення змін і доповнень до нормативно-правових
актів Міністерства та про затвердження Положення про Єдиний реєстр
заборон відчуження об'єктів нерухомого майна", зареєстрованому в
Мін'юсті 10.06.99 за N 364/3657 (із змінами та доповненнями),
пункти 4-6 виключити.
12. Департаменту у справах цивільного стану громадян та
нотаріату (Павлова Л.М.), державному підприємству "Інформаційний
центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.): подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 03.10.92 N 493/92 ( 493/92 ) "Про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади" (зі змінами); довести наказ до відома начальників Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь
юстиції, регіональних філій державного підприємства "Інформаційний
центр" Міністерства юстиції України та забезпечити його належне
застосування в роботі.
13. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського
та Севастопольського міських управлінь юстиції довести цей наказ
до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного
значення) управлінь юстиції, нотаріусів та підприємств бюро
технічної інвентаризації.
14. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра юстиції Зайця А.П.
Міністр О.В.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
09.06.99 N 31/5
( z0364-99 )
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
від 18.08.2004 N 85/5)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2004 р.
за N 1020/9619

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний реєстр заборон відчуження
об'єктів нерухомого майна

Це Положення встановлює порядок ведення Єдиного реєстру
заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, унесення (одержання)
інформації до (з) нього.
1. Загальні положення
1.1. Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого
майна (далі - Реєстр заборон) - це електронна база даних, яка
містить відомості про обтяження нерухомого майна, а саме: накладені заборони та арешти нерухомого майна; вилучення записів про заборони, арешти; видані витяги з Реєстру заборон.
1.2. Нерухоме майно (нерухомість) - це земельні ділянки, а
також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, у тому числі
об'єкти незавершеного будівництва, які невід'ємно пов'язані з нею,
переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх
призначення. Правовий режим нерухомого майна поширюється на
повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні
об'єкти.
1.3. Держателем Реєстру заборон є Міністерство юстиції
України, яке розробляє організаційні, методологічні принципи
ведення Реєстру заборон та забезпечує його функціонування.
1.4. Адміністратором Реєстру заборон (далі - Адміністратор) є
державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції
України, що має повний доступ до електронної бази даних і
відповідає за її технічне та технологічне створення та ведення,
матеріально-технічне та технологічне забезпечення, за збереження і
захист даних, що містяться в Реєстрі заборон.
1.5. Реєстраторами Реєстру заборон (далі - Реєстратор) є: державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви,
приватні нотаріуси, які уклали відповідні договори з
Адміністратором і мають повний доступ до Реєстру заборон через
комп'ютерну мережу; державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства
юстиції України та його регіональні філії. Реєстратори приймають заяви про реєстрацію обтяження об'єкта
нерухомого майна від державних нотаріальних контор та приватних
нотаріусів, які не є Реєстраторами, посадових осіб виконавчих
комітетів сільських, селищних, міських рад, судів та слідчих
органів та постанови про арешт майна боржника органів державної
виконавчої служби та інших осіб, визначених цим Положенням;
уносять та вилучають записи до (з) Реєстру заборон про заборони,
арешти щодо нерухомого майна; отримують (видають) витяги з Реєстру
заборон.
1.6. Користувачі Реєстру заборон (далі - Користувачі) -
юридичні або фізичні особи, які мають доступ до Реєстру заборон
через комп'ютерну мережу на підставі відповідних договорів з
Адміністратором, та отримують витяги з Реєстру заборон для власних
потреб.
1.7. Надання доступу Реєстраторам і Користувачам до Реєстру
заборон здійснюється Адміністратором на підставі відповідних
договорів.
1.8. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів
нерухомого майна - це документ, який свідчить про внесення
реєстраційного запису до Реєстру заборон або про відсутність
такого запису. У Реєстрі заборон формуються три види витягів: про наявність/відсутність заборони та арешту нерухомого
майна; про наявність/відсутність заборони та арешту нерухомого майна
на запит органу державної влади; про наявність/відсутність арешту нерухомого майна.
1.9. Витяг про наявність/відсутність заборони та/або арешту
містить відомості про заборони відчуження майна, накладені
нотаріусами та посадовими особами виконавчих комітетів сільських,
селищних, міських рад у відповідності до чинного законодавства
України; про арешти нерухомого майна, накладені судами та слідчими
органами, органами державної виконавчої служби.
2. Унесення до Реєстру заборон
відомостей про накладення (зняття) заборони
та арештів на об'єкти нерухомого майна
2.1. Підставами для внесення до Реєстру заборон відомостей
про накладення (зняття) заборони та арештів на об'єкти нерухомого
майна є: 2.1.1. Накладення (зняття) державною нотаріальною конторою
або приватним нотаріусом-Реєстратором заборони відчуження на
об'єкти нерухомого майна. 2.1.2. Заява про реєстрацію (вилучення) обтяження об'єкта
нерухомого майна (додатки 1-3), що подається: державною нотаріальною конторою та приватним нотаріусом, які
не є Реєстраторами, - у зв'язку з накладенням (зняттям) ними
заборони відчуження на об'єкти нерухомого майна; посадовою особою виконавчого комітету сільської, селищної,
міської ради - у зв'язку з накладенням (зняттям) ними заборони
відчуження на об'єкти нерухомого майна; судами і слідчими органами - у зв'язку з накладенням ними
арешту на об'єкти нерухомого майна (звільненням з-під арешту). 2.1.3. Постанови органів державної виконавчої служби про
арешт (звільнення з-під арешту) майна боржника та оголошення
заборони на його відчуження, складені відповідно до Інструкції про
проведення виконавчих дій, затвердженої наказом Міністерства
юстиції України від 15.12.99 N 74/5 ( z0865-99 ), зареєстрованої в
Мін'юсті 15.12.99 за N 865/4158 (із змінами та доповненнями).
2.2. Органи та посадові особи, зазначені в підпунктах
2.1.2-2.1.3 пункту 2.1 цього Положення, надсилають Реєстратору в
день накладення (зняття) заборони (арешту) заяву встановленого цим
Положенням зразка або постанову про арешт (звільнення з-під
арешту) майна боржника та оголошення заборони на його відчуження.
2.3. Реєстратор відмовляє у внесенні відомостей до Реєстру
заборон, якщо в заяві або постанові відомості, передбачені
пунктами 2.1.2-2.1.3 цього Положення, відсутні або вказані
неповністю, нечітко або нерозбірливо.
2.4. Відмова в унесенні відомостей до Реєстру заборон
надається у письмовій формі із зазначенням причин відмови.
2.5. Відомості про накладені (зняті) заборони та арешти на
об'єкти нерухомого майна вносяться Реєстратором до Реєстру заборон
у день їх надходження.
2.6. До Реєстру заборон уносяться такі відомості про
обтяження: 2.6.1. Дані про підстави виникнення обтяження: назва
документа, його номер та дата, повне найменування органу, що
накладає обтяження. 2.6.2. Дані про особу, щодо майна якої встановлено обтяження: - для власників (співвласників) - фізичних осіб - громадян
України - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер у
Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів та, за наявності, дата та місце народження,
адреса постійного місця проживання, дані документа, що посвідчує
особу; - для іноземних громадян - прізвище, ім'я та по батькові (за
наявності останнього), адреса постійного місця проживання за
межами України, дані документа, що посвідчує особу; - для власників (співвласників) - юридичних осіб -
резидентів - назва, код в Єдиному державному реєстрі підприємств
та організацій України, адреса постійного місцезнаходження; - для власників - юридичних осіб - нерезидентів -
найменування, адреса постійного місцезнаходження та країна, де
зареєстровано юридичну особу. 2.6.3. Дані про об'єкт обтяження: ідентифікаційні номери
об'єкта нерухомого майна та відомості про його місцезнаходження.
2.7. Реєстратор після реєстрації (вилучення) обтяження
об'єкта нерухомого майна протягом двох робочих днів надсилає про
це витяг на адресу особи, яка подавала відповідну заяву чи
постанову.
2.8. У разі виявлення особами, за заявою чи постановою яких
Реєстратором уносились відомості до Реєстру заборон помилок у
записі, зазначені особи повідомляють про виявлені помилки
Реєстратора, який вносив відомості до Реєстру заборон.
3. Надання інформації з Реєстру заборон
3.1. Витяги з Реєстру заборон мають право одержувати за
письмовим запитом (додаток 4): будь-які фізичні та юридичні особи, а також не підключені до
Реєстру заборон державні нотаріальні контори, державні нотаріальні
архіви та приватні нотаріуси - у зв'язку з вчиненням ними
нотаріальних дій.
3.2. Витяги про наявність/відсутність заборони та/або арешту
нерухомого майна на запит органу державної влади надаються
державним підприємством "Інформаційний центр" Міністерства юстиції
України та його регіональними філіями за письмовим запитом судам,
господарським судам, органам прокуратури, дізнання і слідства - у
зв'язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами,
що перебувають у їх провадженні, а також органам державної
виконавчої служби - у зв'язку з відкриттям виконавчого
провадження.
3.3. Витяги з Реєстру заборон містять таку інформацію: - номер витягу, дату; - дані про об'єкт обтяження; - дані про особу, щодо майна якої встановлено обтяження; - дані про підставу обтяження; - дані про Реєстратора та дату внесення обтяження; - параметри запиту; - відомості про особу, що надала витяг.
3.4. Письмовий запит, зазначений у пункті 3.2 цього
Положення, подається на бланку встановленої форми із зазначенням
підстав для отримання такого запиту, за підписом керівника або
особи, що його заміщує, із зазначенням відповідних номерів справи,
у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації.
3.5. Реєстратори виготовляють витяги з Реєстру заборон з
використанням спеціальних бланків документів інформаційної системи
Міністерства юстиції України та завіряють їх своїм підписом та
печаткою. Порядок постачання, зберігання, облік та звітність
витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи
Міністерства юстиції України визначається Положенням про порядок
постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних
бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції
України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від
14.07.2004 N 67/5 ( z0878-04 ) "Про затвердження Положення про
порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання
спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства
юстиції України та внесення змін до деяких нормативно-правових
актів Міністерства юстиції України", зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 14.07.2004 за N 878/9477.
3.6. За видачу витягів з Реєстру заборон стягується плата,
розмір якої встановлюється Міністерством юстиції України.
3.7. Витяги про реєстрацію (вилучення) обтяження об'єкта
нерухомого майна надаються Реєстратором безкоштовно.
3.8. Витяги про наявність/відсутність заборони та/або арешту
нерухомого майна на запит органу державної влади посадовим особам
та органам, визначеним у пункті 3.2 цього Положення, надаються
безкоштовно.
4. Прикінцеві положення
4.1. Адміністратор здійснює комплекс програмних,
технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей,
що містяться у Реєстрі заборон, від несанкціонованого доступу.
4.2. Відповідальність за вірогідність відомостей, що
вносяться до Реєстру заборон із заяв та постанов, несуть органи та
особи, які надали цю інформацію.
4.3. Реєстратор несе відповідальність за помилки, допущені
ним при внесенні записів до Реєстру заборон, наданні витягів, а
також за неправомірну відмову в унесенні записів до Реєстру
заборон та наданні витягів.
4.4. Користувач несе відповідальність за помилки, допущені
ним при виготовленні витягів.
Директор Департаменту
у справах цивільного стану
громадян та нотаріату Л.М.Павлова

Додаток 1
до Положення про Єдиний
реєстр заборон відчуження
об'єктів нерухомого майна

ЗАЯВА
про реєстрацію обтяження об'єкта
нерухомого майна
( za020-04 )

Додаток 2
до Положення про Єдиний
реєстр заборон відчуження
об'єктів нерухомого майна

ПРОДОВЖЕННЯ ЗАЯВИ
про реєстрацію обтяження об'єкта
нерухомого майна
( zb020-04 )

Додаток 3
до Положення про Єдиний
реєстр заборон відчуження
об'єктів нерухомого майна

ЗАЯВА
про вилучення обтяження об'єкта
нерухомого майна
( zc020-04 )

Додаток 4
до Положення про Єдиний
реєстр заборон відчуження
об'єктів нерухомого майна

ЗАЯВА
про надання витягу з Єдиного реєстру заборон
відчуження об'єктів нерухомого майна
( zd020-04 )on top