Document z1016-03, invalid, current version — Revision on July 1, 2013, on the basis - v3191760-13

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.10.2003 N 494
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 листопада 2003 р.
за N 1016/8337
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 321 ( z0429-12 ) від 05.03.2012 }
Про затвердження Порядку обліку доходів фізичних осіб
у гральних закладах та персоніфікації таких осіб
{ Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду
міста Києва
N 2а-13449/12/2670 ( v1344805-12 ) від 08.11.2012 }
{ Додатково див. Постанову Київського апеляційного
адміністративного суду
N 2а-13449/12/2670 ( v1344805-13 ) від 21.05.2013 }
{ Додатково див. Ухвалу Вищого адміністративного суду
N К/800/31916/13 ( v3191760-13 ) від 01.07.2013 }

На виконання підпункту 9.5.2 статті 9 Закону України "Про
податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок обліку доходів фізичних осіб у гральних
закладах та персоніфікації таких осіб, що додається.
2. Директору Департаменту податкового аудиту та валютного
контролю Боєнку Л.Є. забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Директору Департаменту громадських зв'язків та
масово-роз'яснювальної роботи Косарчуку В.П. забезпечити
публікацію наказу в засобах масової інформації.
4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2004 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Степанова М.В.
Голова Ю.Ф.Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
20.10.2003 N 494

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 листопада 2003 р.
за N 1016/8337

ПОРЯДОК
обліку доходів фізичних осіб у гральних закладах
та персоніфікації таких осіб

1. Цей Порядок розроблено відповідно до підпункту 9.5.2
статті 9 Закону України від 22 травня 2003 року N 889-IV
( 889-15 ) "Про податок з доходів фізичних осіб".
2. Суб'єкти підприємницької діяльності, які провадять свою
діяльність з організації та проведення азартних ігор у казино,
інших гральних місцях чи домах (далі - гральний заклад),
зобов'язані забезпечити встановлений цим Порядком облік доходів
фізичних осіб у гральних закладах та персоніфікацію таких осіб.
3. Фізична особа - резидент чи нерезидент зобов'язана
пред'явити паспорт при вході до грального закладу. Службова особа
грального закладу зобов'язана занести до журналу персоніфікації
фізичних осіб - відвідувачів гральних закладів (далі - журнал)
відомості про серію та номер такого паспорта, ім'я та прізвище
його власника, його громадянство, а у разі коли така особа є
громадянином України - зареєстроване місце його проживання.
4. Журнал має бути пронумерований, прошнурований, скріплений
печаткою органу державної податкової служби, завірений підписом
керівника цього органу за місцезнаходженням (місцем проживання)
суб'єкта підприємницької діяльності, який утримує гральний заклад,
з наданням реєстраційного номера. Журнал реєструється для кожного грального закладу, форма
журналу наведена в додатку 1.
5. Придбання особами фішок, жетонів, отримання інших
документів, які засвідчують прийняття ставок для участі в азартній
грі, здійснюється через належним чином зареєстрований реєстратор
розрахункових операцій з видачею чеків, які повинні зберігатися
фізичною особою-гравцем до закінчення її участі в азартній грі.
6. На вимогу фізичної особи-гравця службова особа грального
закладу повинна надати персоніфіковані відомості про виграш та
понесені таким гравцем витрати шляхом оформлення та видачі довідки
про виграш в азартні ігри та понесені у зв'язку з отриманням
такого виграшу витрати (далі - довідка). Зазначена довідка оформлюється у двох примірниках, один з
яких отримує гравець, другий - залишається в гральному закладі. Форма довідки наведена в додатку 2.
7. Бланки довідок виготовляються за затвердженими зразками
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93
N 283 ( 283-93-п ) "Про встановлення порядку виготовлення бланків
цінних паперів і документів суворого обліку" та Правил
виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку,
затверджених наказами Міністерства фінансів України від 25.11.93
N 98 ( z0008-94 ), Служби безпеки України від 15.11.93 N 118
( z0008-94 ) та Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93
N 740 ( z0008-94 ) "Про затвердження Правил виготовлення бланків
цінних паперів і документів суворого обліку", зареєстрованими у
Міністерстві юстиції України 14.01.94 за N 8/217.
8. Оформлення довідки здійснюється в касі грального закладу
на підставі заяви фізичної особи-гравця про закінчення гри при
пред'явленні ним паспорта та наданні касиру всіх чеків за придбані
фішки (жетони) або інші отримані документи, що засвідчують
прийняття ставок для участі в азартній грі, та залишку
невикористаних (виграних) фішок (жетонів) або документів, що
підтверджують виграш за підсумками проведеної азартної гри. На
підставі наданих чеків касир підраховує витрати фізичної
особи-гравця, а за наданими фішками (жетонами) або документами, що
підтверджують виграш за підсумками проведеної азартної гри, - його
виграш. Після підрахунку витрат фізичної особи-гравця всі надані
чеки гасяться штампом касира, який проводив такий підрахунок. У разі відсутності у фізичної особи-гравця чеків, що
підтверджують попереднє придбання ним фішок (жетонів), або
отримання документів, що засвідчують прийняття ставок для участі в
азартній грі, всі надані касиру фішки (жетони) та документи, що
підтверджують виграш за підсумками проведеної азартної гри,
враховуються як виграш такого гравця.
9. У кінці робочого дня інформація про виграші фізичних
осіб-гравців та понесені у зв'язку з отриманням таких виграшів
витрати, яка зберігається у других примірниках довідок, заноситься
до відповідних граф журналу.
10. Другі примірники довідок та використані журнали
зберігаються у гральному закладі протягом трьох років.
Директор Департаменту податкового
аудиту та валютного контролю Л.Є.Боєнко

Додаток 1
до Порядку обліку доходів
фізичних осіб у гральних
закладах та персоніфікації
таких осіб

ЖУРНАЛ
персоніфікації фізичних осіб -
відвідувачів гральних закладів

Державна податкова інспекція _____________________________________
(назва органу державної податкової служби)
Суб'єкт підприємницької діяльності _______________________________
(назва суб'єкта, код за ЄДРПОУ
(номер за ДРФО)
Гральний заклад __________________________________________________
(назва грального закладу, місцезнаходження)
Реєстрацію здійснив ______________________________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали посадової
особи органу державної податкової служби)
Кількість аркушів __________
Розпочато __________________
Закінчено __________________

Сторінки для щоденних записів
----------------------------------------------------------------------------- |Дата| Серія |Ім'я та |Грома- |Зареєстро-| N |Виграш|Витрати| Дохід | | | та N |прізвище|дянство|ване місце|довідки| | |(позитивна| | |паспорта| особи | |проживання| | | | різниця | | | | | | | | | | гр.7 та | | | | | | | | | | гр.8) | | | | | | | |(грн.)|(грн.) | (грн.) | |----+--------+--------+-------+----------+-------+------+-------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -----------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Порядку обліку доходів
фізичних осіб у гральних
закладах та персоніфікації
таких осіб
------------------------------------------------------------------ | | | ДОВІДКА N _________ | | про виграш в азартні ігри та понесені у зв'язку з | | отриманням такого виграшу витрати | | | | | | "____" ______________20__ р. | | | | Видана ___________________________________________________| | (прізвище, ім'я, по батькові; серія та номер паспорта)| | | | який (яка) за підсумками гри в ________________________________| | (назва грального закладу, місцезнаходження)| | | | що належить ___________________________________________________| | (назва суб'єкта підприємницької діяльності, | | код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО) | | | | виграв (ла) ____ (___________________________) грн. ___ коп. та| | (сума цифрами та літерами) | | | | витратив (ла) _____ (___________________________) грн. ___ коп.| | (сума цифрами та літерами) | | | | Загальна сума доходу становить: | | | | _______ (__________________________________) грн. ____ коп.| | (сума цифрами та літерами) | | | | ---------- | | | Штамп | Касир ______________ (_______________________) | | | касира | (підпис) (прізвище, ініціали) | | ---------- | | | | Серія АА N 000000 | ------------------------------------------------------------------on top