Порядок повернення та списання технічних та інших засобів реабілітації
Мінсоцполітики України; Order, Procedure, Act [...] on August 10, 20181138
Document z1015-18, valid, current version — Adoption on August 10, 2018
( Last event — Entry into force, gone October 5, 2018. Take a look at the history? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
10 серпня 2018 року № 1138


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 вересня 2018 року
за № 1015/32467

ПОРЯДОК
повернення та списання технічних та інших засобів реабілітації

1. Цей Порядок визначає процедуру повернення виданих безоплатно технічних та інших засобів реабілітації (далі - ТЗР), строк експлуатації яких не закінчився, членами сім’ї особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю чи інших окремих категорій населення (далі - інша особа) у разі їхньої смерті та з інших причин і списання повернутих ТЗР у разі неможливості їх подальшого використання.

2. Повернення ТЗР, якими були забезпечені одинокі особи з інвалідністю та інші особи, які померли, організовують структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах рад (далі - органи соціального захисту населення) та сервісні центри із забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації та технічного обслуговування таких засобів (далі - сервісний центр).

3. У разі відмови членів сім’ї померлої особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи повернути ТЗР їх повернення проводиться в установленому законодавством порядку.

4. Для визначення придатності або непридатності повернутих ТЗР до подальшого використання, доцільності чи недоцільності їх відновлення з метою подальшого використання згідно з наказом керівника органу соціального захисту населення утворюється постійно діюча комісія (далі - Комісія) у такому складі:

керівник органу соціального захисту населення або його заступник (голова Комісії);

головний бухгалтер органу соціального захисту населення або його заступник (в установах та організаціях, у яких штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена,- особа, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку);

керівники груп обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інші працівники бухгалтерії, які обліковують матеріальні цінності;

працівники органу соціального захисту населення, які виконують функції щодо організації та забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації;

фахівці протезно-ортопедичних підприємств чи сервісних центрів, які проводять ремонт ТЗР і мають відповідні кваліфікацію, знання та досвід.

5. Керівник органу соціального захисту населення організовує та забезпечує дотримання процедури повернення та списання ТЗР відповідно до вимог цього Порядку.

6. Працівник органу соціального захисту населення приймає повернутий ТЗР і складає акт приймання-передавання повернутого технічного та іншого засобу реабілітації, яким було безоплатно забезпечено особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу, за формою згідно з додатком до цього Порядку, та передає його на розгляд Комісії.

7. Комісія протягом 15 робочих днів з дати повернення ТЗР:

проводить огляд повернутого ТЗР із використанням необхідної документації (технічного пас-порта, відомостей про дефекти тощо);

складає письмовий висновок про придатність або непридатність ТЗР до подальшого використання, доцільність чи недоцільність ремонту ТЗР з метою подальшого використання із зазначенням причини неможливості подальшого використання повернутого ТЗР (моральна застарілість, фізична зношеність тощо) (далі - Висновок).

Ремонт ТЗР вважається недоцільним, якщо його сукупна вартість перевищує 70 відсотків граничної ціни ТЗР, установленої Мінсоцполітики на відповідний рік.

Висновок підписується усіма членами Комісії, присутніми на засіданні.

8. ТЗР, які за Висновком недоцільно ремонтувати та які непридатні для подальшого використання, підлягають списанню.

9. Списання ТЗР проводиться відповідно до Висновку. Списанню підлягають:

ТЗР, вартість яких на дату видачі становила до 10 000 гривень за одиницю (комплект);

ТЗР, вартість яких на дату видачі становила 10 000 гривень і більше за одиницю (комплект),- за погодженням із керівником структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - структурний підрозділ з питань соціального захисту населення).

10. Для погодження списання ТЗР, вартість яких становить 10 000 гривень і більше за одиницю (комплект), Комісія подає до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення такі документи:

копію технічного паспорта ТЗР (за наявності);

Висновок, складений Комісією.

11. При списанні ТЗР складається відповідний акт у встановленому законодавством порядку.

12. Списані з обліку ТЗР підлягають утилізації.

Представник органу соціального захисту населення здає списані ТЗР підприємству, що здійснює заготівлю та переробку металобрухту.

Отримані кошти перераховуються до державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України.

13. Складання і подання фінансової та бюджетної звітності про операції з обліку та передання ТЗР до інших підприємств, установ, організацій, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Директор Департаменту
реалізації державних
соціальних програмМ. Вишневська


Додаток
до Порядку повернення
та списання технічних
та інших засобів реабілітації
(пункт 6)

АКТ
приймання-передавання повернутого технічного та іншого засобу реабілітації, яким було безоплатно забезпечено особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу

Директор Департаменту
реалізації державних
соціальних програмМ. Вишневськаon top