Document z1008-13, valid, current version — Adoption on May 29, 2013
( Last event — Entry into force, gone July 19, 2013. Take a look at the history? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435

КАРТКА
хворого, який підлягає лікуванню променевою терапією

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2013 р.
за № 1008/23540

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 051/o «Карта хворого, який підлягає лікуванню променевою терапією»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 051/о «Карта хворого, який підлягає лікуванню променевою терапією» (далі - форма № 051/о).

2. Форма № 051/о заповнюється лікарями-радіологами закладів охорони здоров’я, у складі яких є радіологічні відділення (кабінети) променевої терапії.

3. На титульній сторінці форми у пунктах 1-4 вказуються номер медичної карти стаціонарного (амбулаторного) хворого, прізвище, ім’я, по батькові, вік та місце проживання хворого згідно з паспортними даними (у разі якщо хворим є дитина, зазначається місце проживання її батьків або інших законних представників).

4. У пунктах 5, 6 зазначаються дата надходження у відділення (кабінет) та дата початку променевого лікування, у пунктах 7, 8 - діагноз та анамнез захворювання, у пункті 9 - попереднє лікування (коли, де, метод лікування та дози), у пунктах 10, 11 - місцевий статус та дані лабораторних досліджень.

5. У розділі «План променевого лікування» зазначаються: номер за порядком; дата; найменування: методу променевого лікування, апарата, ізотопу; енергія випромінювання; число полів; ритм опромінення; осередкові дози; підпис лікаря-радіолога, поточний нагляд та результати лікування.

6. У розділі «Сумарні дози в точках і областях обліку» вказуються сумарні дози опромінення в точках і областях обліку, зазначаються первинний ефект лікування (одужання, покращення, без змін, погіршення, смерть) та променеві реакції. Записи завіряються підписами лікуючого лікаря і завідувача відділення.

7. У розділі «Протокол дистанційного променевого лікування» зазначаються: дата, найменування апарата, область опромінення, найменування та номер поля, номер сеансу, розмір поля, ВДП (відстань джерела опромінення до поверхні шкіри) або ВДВ (відстань джерела опромінення до вогнища пухлини), потужність дози на поверхні шкіри, фільтр: Al, Cu (алюміній, мідь), формуючі пристрої (свинцеві блоки тощо), кут нахилу або коливання джерела, тривалість опромінення, доза на поверхні шкіри, осередкові дози у точках обліку: точки Вл, Впр, А (точка «Б» ліва, точка «Б» права, точка «А») - опорні точки для розрахунку дози при контактній терапії гінекологічних хворих та прізвище, підпис лікаря. У кінці курсу лікування зазначається сумарна доза опромінення.

8. У розділ «Протокол променевої терапії закритими або відкритими джерелами опромінення» вписуються: найменування методу, засіб введення, джерело опромінення. Потім за порядком зазначаються: дата і час проведення процедури, кількість та активність, область розташування джерела, об’єм або площа розташування, період напіврозпаду, дистанція до точки обліку, потужність дози, ефективний період напіввиведення (Теф - час ефективності), тривалість опромінення, добова доза, а також поглинаючі дози в точках обліку, проставляються прізвище, підпис лікаря-радіолога та зазначається сумарна доза опромінення.

9. Після закінчення лікування хворого форма № 051/о підписується лікуючим лікарем та завідувачем відділення і до кінця звітного року залишається у кабінеті променевої терапії.

10. Форма № 051/о використовується при складанні таблиці 4202 «Діяльність радіологічного відділення (кабінету) променевої терапії» форми звітності № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20 __ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276.

11. У разі ведення форми № 051/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

12. Строк зберігання форми № 051/о - 5 років.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзейon top