Document z1006-13, valid, current version — Adoption on May 29, 2013
( Last event — Entry into force, gone July 19, 2013. Take a look at the history? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435

ЖУРНАЛ
реєстрації функціональних досліджень

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2013 р.
за № 1006/23538

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 047/о «Журнал реєстрації функціональних досліджень»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 047/о «Журнал реєстрації функціональних досліджень» (далі - форма № 047/о).

2. Форма № 047/о заповнюється лікарями з функціональної діагностики закладів охорони здоров’я, у складі яких є кабінети (відділення) функціональної діагностики.

3. У графах 1, 2 вказуються порядковий номер та дата дослідження.

4. У графах 3, 4 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові хворого, місце проживання згідно з паспортними даними (у разі якщо хворим є дитина, зазначається місце проживання її батьків або інших законних представників), вік пацієнта.

5. У графі 5 вказуються найменування та місцезнаходження закладу охорони здоров’я (його підрозділу), який направив хворого на дослідження.

6. У графі 6 зазначається номер медичної карти стаціонарного (амбулаторного) хворого, у графі 7 - діагноз при направленні.

7. У графі 8 вказується вид дослідження (ЕКГ, фонокардіографія, ехокардіографія тощо). При обстеженні одного хворого декількома різними видами дослідження кожне з них зазначається окремим рядком.

8. У графі 9 зазначається результат дослідження.

9. Інформація щодо результатів обстеження за підписом спеціаліста, який його проводив, направляється лікуючому лікарю чи видається особисто пацієнту.

10. У разі ведення форми № 047/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

11. Строк зберігання форми № 047/о - 1 рік.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзейon top