Document z1005-07, invalid, current version — Loss of force on April 1, 2016, on the basis - z0363-16

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
13.08.2007 N 482/472
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2007 р.
за N 1005/14272
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 113/113 ( z0363-16 ) від 19.02.2016 }
Про внесення змін
до наказу Державної податкової
адміністрації України
та Міністерства охорони здоров'я України
від 26 липня 2005 року N 230/377

Відповідно до Закону України "Про ставки акцизного збору на
спирт етиловий та алкогольні напої" ( 178/96-ВР ) та на виконання
пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007
року N 642 ( 642-2007-п ) "Про порядок використання у 2007 році
коштів державного бюджету, які виділяються виробникам лікарських
засобів для компенсації додаткових витрат, пов'язаних із зміною
ставки акцизного збору на спирт етиловий" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Зміни до Порядку здійснення контролю за
цільовим використанням спирту етилового, що застосовується для
виготовлення лікарських засобів, затвердженого наказом Державної
податкової адміністрації України та Міністерства охорони здоров'я
України від 26 липня 2005 року N 230/377 ( z0877-05 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2005 року
за N 877/11157 (із змінами), що додаються.
2. Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА (Радченко А.П.) подати
цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.
3. Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та звернень
громадян ДПА (Косарчук В.П.) забезпечити оприлюднення цього наказу
у встановлені терміни.
4. Державній службі лікарських засобів і виробів медичного
призначення (Константінов Ю.Б.) у дводенний строк від дня набрання
чинності цим наказом забезпечити його тиражування та надсилання
виробникам лікарських засобів, які використовують спирт етиловий
для їх виготовлення.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови ДПА Кайзермана В.О. та першого заступника
Міністра охорони здоров'я України Орду О.М.
Голова Державної податкової
адміністрації України А.І.Брезвін
Міністр охорони
здоров'я України Ю.О.Гайдаєв
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
фінансів України В.А.Копилов
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
та Міністерства охорони
здоров'я України
13.08.2007 N 482/472
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2007 р.
за N 1005/14272

ЗМІНИ
до Порядку здійснення контролю
за цільовим використанням
спирту етилового,
що застосовується для виготовлення
лікарських засобів
( z0877-05 )
1. Абзац третій пункту 9 викласти в такій редакції: "копії реєєстраційних посвідчень на лікарські засоби, унесені
до поданого розрахунку, які містяться в Переліку лікарських
засобів, для виробництва яких використовується спирт етиловий,
наведеному в додатку до Порядку використання у 2006 році коштів
державного бюджету, які виділяються виробникам лікарських засобів
для компенсації додаткових витрат, пов'язаних із зміною ставки
акцизного збору на спирт етиловий, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 13.03.2006 N 275 ( 275-2006-п )".
2. У графі 8 таблиці додатка 2 до Порядку ( z0877-05 ) слова
та цифри "(з розрахунку 17 грн. за 1л 100-відсоткового спирту)"
замінити словами "(з розрахунку із ставки акцизного збору, що діє
на момент отримання спирту етилового)".
3. У таблиці додатка 4 до Порядку ( z0877-05 ):
3.1. У другому рядку слова та цифри "(з розрахунку 17 грн. за
1л 100-відсоткового спирту)" замінити словами "(з розрахунку із
ставки акцизного збору, що діє на момент отримання спирту
етилового)".
3.2. У третьому рядку слова та цифри "(з розрахунку 17 грн.
за 1л 100-відсоткового спирту при отриманні спирту)" замінити
словами "(з розрахунку із ставки акцизного збору, що діє на момент
отримання спирту етилового)".
Директор Департаменту контролю
за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових
виробів А.П.Радченко
Голова Державної служби
лікарських засобів і виробів
медичного призначення Ю.Б.Константіновon top