Document z1003-13, valid, current version — Adoption on May 29, 2013
( Last event — Entry into force, gone July 19, 2013. Take a look at the history? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435

ЩОДЕННИК
обліку роботи кабінету (відділення) радіоізотопної діагностики

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2013 р.
за № 1003/23535

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 039-9/о «Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) радіоізотопної діагностики»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 039-9/о «Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) радіоізотопної діагностики» (далі - форма № 039-9/о).

2. Форма № 039-9/о ведеться у закладах охорони здоров’я, де є кабінети радіоізотопної діагностики, заповнюється лікарями з радіонуклідної діагностики на підставі форми первинної облікової документації № 049-1/о «Журнал реєстрації радіоізотопних досліджень», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435.

3. У графі 1 зазначаються числа місяця, відповідно до яких вносяться дані щодо зроблених радіодіагностичних досліджень.

4. У графі 2 вказується загальна кількість радіодіагностичних досліджень, яка дорівнює підсумку граф 3-7.

5. У графах 3–7 вказуються радіодіагностичні дослідження за видами, а саме: сканування, функціональні дослідження, гамма-сцинтиграфії, радіо-імунологічні дослідження та інші.

6. У разі ведення форми № 039-9/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

7. Строк зберігання форми № 039-9/о - 1 рік.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзейon top