Document z1001-13, valid, current version — Adoption on May 29, 2013
( Last event — Entry into force, gone July 19, 2013. Take a look at the history? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435

ЖУРНАЛ
запису пологової допомоги вдома

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2013 р.
за № 1001/23533

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 032/о «Журнал запису пологової допомоги вдома»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 032/о «Журнал запису пологової допомоги вдома» (далі - форма № 032/о).

2. Форма № 032/о призначена для обліку пологів, які відбулися поза межами пологового стаціонару (вдома, в машині швидкої медичної допомоги, в іншому місці) у строк вагітності з 22 тижнів і більше, незалежно від того, чи були в подальшому госпіталізовані породілля і новонароджений (плід) в пологовий стаціонар.

3. Форму № 032/о заповнюють медичні працівники сільських лікарських амбулаторій, центрів первинної медико-санітарної допомоги, сільських дільничних лікарень, станцій швидкої медичної допомоги, фельдшерсько-акушерських пунктів, інших закладів охорони здоров’я, які приймали пологи вдома або надавали медичну допомогу, проводили спостереження за породіллею в післяпологовому періоді.

4. Форма № 032/о ведеться у закладах, визначених пунктом 3 цієї Інструкції, незалежно від кількості пологів поза пологовим стаціонаром.

5. На титульному аркуші форми № 032/о обов’язково вказуються найменування закладу охорони здоров’я, дати (число, місяць, рік) початку та закінчення ведення журналу з дотриманням усіх вимог щодо журнальних форм обліку. Форма № 032/о має бути прошнурована, пронумерована, завірена підписом керівника та печаткою закладу.

6. Записи в форму № 032/о вносяться власноруч медичним персоналом, який надавав медичну допомогу безпосередньо під час пологів або в післяпологовому періоді (якщо пологи відбулися без присутності медичного персоналу), чи проводив вдома нагляд за породіллею та новонародженим (плодом) у випадках, коли вони не були госпіталізовані в пологовий стаціонар.

Якщо персонал станції швидкої медичної допомоги за викликом медичного персоналу іншого закладу тільки транспортував породіллю і новонародженого (плід) в пологовий стаціонар, а пологи були прийняті персоналом закладу, який викликав бригаду швидкої медичної допомоги, то запис у формі № 032/о проводиться лише персоналом цього закладу і не проводиться персоналом швидкої медичної допомоги.

7. На кожний випадок пологів у формі № 032/о відводиться одна сторінка.

8. У графі 1 вказується порядковий номер пологів, починаючи з першого дня від початку ведення журналу.

9. У графі 2 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові роділлі (породіллі).

10. У графі 3 вказується постійне місце проживання роділлі (породіллі.)

11. Дані граф 2, 3 заповнюються на підставі паспортних даних роділлі (породіллі). У випадках, коли пологи проходять у місці, яке не збігається із зазначеним у паспорті місцем проживання, крім постійного місця проживання необхідно вказати повну адресу, за якою фактично проходили пологи.

12. У графі 4 записується дата пологів (число, місяць, рік, години, хвилини) арабськими цифрами.

13. У графі 5 зазначається, ким була надана допомога вдома (лікарем, акушеркою, фельдшером) із зазначенням прізвища.

14. У графі 6 детально описується перебіг пологів та наданої медичної допомоги (якщо пологи відбувались в присутності медичного персоналу).

15. У графі 7 виконується запис про пологи залежно від строку вагітності: пологи у строк від 22 до 27 повних тижнів; передчасні пологи - від 28 до 37 повних тижнів; у строк - від 37 до 42 повних тижнів; запізнілі - від 42 повних тижнів і більше.

16. При заповненні графи 8 відомості про новонародженого вносяться у такому порядку: «жив.» - живий, «мерт.» - мертвий, «дон.» - доношений, «недон.» - недоношений.

17. У графі 9 вказується стать новонародженого (плоду): «чол.» - чоловіча, «жін.» - жіноча.

18. У графі 10 зазначаються зріст новонародженого (плоду) в сантиметрах та вага при народженні в грамах.

19. При багатоплідних пологах (двійня, трійня тощо) відомості про кожного новонародженого в графах 8-10 записуються окремими рядками.

20. У графі 11 зазначається наявність профілактики гонобленореї.

21. У графі 12 вказується наявність чи відсутність вакцинації проти туберкульозу з відміткою дати, дози, серії препарату.

22. У графі 13 зазначаються дані щодо госпіталізації в лікарню, пологовий будинок (вказати куди, дату і час).

23. У графі 14 проводяться записи щодо відвідування медичним персоналом породіллі вдома, якщо вона після пологів не була госпіталізована, а також у випадках, коли породілля була госпіталізована не в перший день після пологів - до дня її перебування вдома, включаючи і день госпіталізації. Обов’язково вказуються число, місяць і години відвідування, дається оцінка стану породіллі.

Якщо породілля під час вагітності перебувала під наглядом акушерки фельдшерсько-акушерського пункту, то у вказаній графі відмічаються тільки дати її відвідувань вдома.

24. У графу 15 записуються інші необхідні додаткові дані про породіллю та новонародженого, які не передбачені графами 1-14 (наприклад, відмітка про те, чи перебувала породілля на обліку в жіночій консультації закладу охорони здоров’я, дата смерті породіллі, новонародженого (плоду), дата і номер виданої форми первинної облікової документації № 103/о «Медичне свідоцтво про народження» (далі - форма № 103/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024).

25. Дані форми № 032/о використовуються при складанні форми звітності № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20 __ рік» (річна) (таблиці 2400 і 2401) та форми звітності № 24 «Звіт фельдшерсько-акушерського пункту за 20 __ рік» (річна) (таблиці 2200, 2300, 2400, 2401), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276.

26. У разі ведення форми № 032/о в електронному форматі вона повинна включати в себе всі дані, які містяться на затвердженому паперовому носії інформації.

27. Форма № 032/о зберігається в медичному закладі протягом 5 наступних календарних років після року, в якому закінчено її заповнення.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзейon top