Document z1000-13, invalid, current version — Loss of force on March 13, 2018, on the basis - z0182-18


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435

{Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 157 від 26.01.2018}

КНИГА
запису викликів лікарів додому

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2013 р.
за № 1000/23532

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 031/о «Книга запису викликів лікарів додому»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 031/о «Книга запису викликів лікарів додому» (далі - форма № 031/о).

2. Форма № 031/о використовується у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню в тому числі в центрах первинної медико-соціальної допомоги для запису викликів лікарів додому і для контролю за їх виконанням.

3. Графи 1-6 заповнюють медичні реєстратори (медичні сестри) закладів охорони здоров’я, у яких використовується форма № 031/о.

4. У графах 1, 2 зазначаються порядковий номер запису, дата, година виклику та номер контактного телефону.

5. У графі 3 вказуються прізвище, ім’я, по батькові хворого, до якого викликали лікаря.

6. У графі 4 зазначається дата народження хворого (число, місяць, рік).

7. У графі 5 вказується місце проживання хворого згідно з паспортними даними, у разі якщо це дитина, зазначається місце проживання її батьків або інших законних представників.

8. У графі 6 зазначається номер дільниці.

9. У графі 7 вказується, з якого приводу зроблено виклик до хворого.

10. У графі 8 зазначається, який виклик хворого до лікаря: первинний чи повторний, та вказується характер відвідування лікарем: активне чи пасивне.

Активним вважається відвідування хворого вдома з ініціативи лікаря (без виклику), а пасивним - відвідування за викликом.

11. Графи 7–12 заповнюються лікарем на підставі даних форм первинної облікової документації: № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого № __ » (далі - форма № 025/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстованим у Міністерстві юстиції Украни 28 квітня 2012 року за № 661/20974, та № 112/о «Історія розвитку дитини» (далі - форма № 112/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302.

12. У графі 9 вказується дата виконання виклику (число, місяць, рік, година).

13. У графі 10 зазначаються спеціальність, прізвище та підпис лікаря, який обслужив виклик.

14. У графі 11 записується основний (заключний) діагноз захворювання, яке стало приводом для виклику лікаря.

15. У графі 12 зазначається надана медична допомога та куди хворий направлений у випадку госпіталізації.

16. На підставі викликів медичний реєстратор підбирає форми № 025/о, № 112/о та передає їх лікарям, які будуть обслуговувати виклики.

17. Після виконання виклику лікуючий лікар здійснює відповідні записи у формах № 025/о та № 112/о, згідно з інструкціями щодо їх заповнення.

18. У разі ведення форми № 031/о в електронному форматі вона повинна включати в себе всі дані, які містяться на затвердженому паперовому носії інформації.

19. Строк зберігання форми № 031/о - 3 роки.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзейon top