Document z0998-11, invalid, current version — Loss of force on December 29, 2012, on the basis - z2105-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.08.2011 N 2009/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 серпня 2011 р.
за N 998/19736
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 1846/5 ( z2105-12 ) від 14.12.2012 }
Про організацію доступу до відомостей
Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців

Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ) та з метою забезпечення права фізичних та юридичних
осіб на доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців Н А К А З У Ю:
1. Впровадити доступ фізичних та юридичних осіб до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
(далі - Єдиний державний реєстр) через веб-сайт Єдиного державного
реєстру.
2. Установити, що на веб-сайті Єдиного державного реєстру
відображається така інформація з Єдиного державного реєстру:
2.1. Про юридичних осіб: повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його
наявності; ідентифікаційний код юридичної особи; місцезнаходження юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи; інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою; місцезнаходження реєстраційної справи; дата та назва останньої реєстраційної дії; дані про перебування юридичної особи у процесі припинення.
2.2. Про органи державної влади і органи місцевого
самоврядування як юридичних осіб: повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його
наявності; ідентифікаційний код юридичної особи; місцезнаходження юридичної особи; дата та назва останньої реєстраційної дії.
2.3. Про фізичних осіб - підприємців: прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи; інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою -
підприємцем; місцезнаходження реєстраційної справи; дата та назва останньої реєстраційної дії; дані про провадження підприємницької діяльності; дані про перебування фізичної особи - підприємця у процесі
припинення підприємницької діяльності.
3. Пошук інформації на веб-сайті Єдиного державного реєстру
здійснюється за такими критеріями: про юридичних осіб - за ідентифікаційним кодом юридичної
особи або найменуванням юридичної особи; про фізичних осіб - підприємців - за прізвищем, ім'ям, по
батькові фізичної особи - підприємця.
4. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру
забезпечити:
4.1. Впровадження веб-сайту Єдиного державного реєстру
протягом місяця з дня набрання чинності цим наказом.
4.2. Адміністрування, технічну підтримку та супроводження
веб-сайту Єдиного державного реєстру, збереження та захист
інформації Єдиного державного реєстру відповідно до законодавства.
5. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.)
подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади".
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.
Міністр Олександр Лавринович
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Державної реєстраційної
служби України І.І.Завальнаon top