Document z0996-15, valid, current version — Adoption on July 30, 2015
( Last event — Entry into force, gone September 11, 2015. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.07.2015  № 295


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2015 р.
за № 996/27441

Про затвердження Положення про застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

Відповідно до частини п’ятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, що додається.

2. Відділу з питань запобігання та виявлення корупції забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) розміщення цього наказу на веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 26 листопада 2012 року № 707 «Про затвердження Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 грудня 2012 року за № 2059/22371.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Омеляна В.В.

Міністр

А. Пивоварський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниІ.Б. Черкаський

.
К.М. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства інфраструктури
України
30.07.2015  № 295


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2015 р.
за № 996/27441

ПОЛОЖЕННЯ
про застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

1. Це Положення визначає процедуру застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (далі - ризиковані держави), та до клієнтів, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є ризикована держава.

2. Дія цього Положення поширюється на суб’єктів первинного фінансового моніторингу - операторів поштового зв’язку, які проводять операції з переказу коштів (далі - оператори поштового зв’язку), державне регулювання та нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснює Міністерство інфраструктури України.

3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

4. Оператори поштового зв’язку при створенні філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств у ризикованих державах, а також щодо існуючих філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств у таких державах зобов'язані провести оцінку заходів з протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що здійснюються у таких державах, та надалі, не рідше одного разу на рік проводити уточнення цієї оцінки.

З урахуванням проведеної оцінки оператори поштового зв’язку, а також їх філії, інші відокремлені підрозділи та дочірні підприємства, створені у ризикованих державах, повинні здійснювати заходи, передбачені законодавством з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в межах, визначених законодавством ризикованої держави.

У разі коли здійснення таких заходів не дозволяється законодавством ризикованої держави, оператори поштового зв’язку зобов’язані повідомити Мінінфраструктури про запобіжні заходи, які будуть ними вживатись для обмеження ризиків використання діяльності їх філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

5. Стосовно клієнтів, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є ризикована держава, оператор поштового зв’язку має встановити високий ризик та вжити передбачених законодавством запобіжних заходів, у тому числі спрямованих на:

проведення поглибленої перевірки клієнта до встановлення з ним ділових відносин;

повідомлення Державної служби фінансового моніторингу України про фінансові операції з клієнтами ризикованих держав;

попередження представників нефінансового сектору про те, що операції з фізичними або юридичними особами у ризикованих державах можуть містити ризик відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

проведення не рідше одного разу на рік уточнення інформації про клієнтів, з якими встановлено ділові відносини.

Оператори поштового зв’язку можуть встановлювати додаткові запобіжні заходи щодо ризикованих держав та клієнтів з цих держав залежно від специфіки своєї діяльності.

6. Оператори поштового зв’язку мають право відмовитися від проведення фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягає фінансовому моніторингу.

Про відмову у проведенні такої фінансової операції, а також про осіб, які мають або мали намір встановити ділові відносини та/або провести фінансові операції, оператори поштового зв’язку зобов’язані повідомити Державну службу фінансового моніторингу України протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови.

7. Оператори поштового зв’язку мають право зупинити здійснення фінансової операції клієнта з ризикованої держави у разі, якщо така операція містить ознаки, передбачені статтями 15 та/або 16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», та зобов’язані у той самий день в установленому законодавством порядку повідомити про таку (такі) фінансову (фінансові) операцію (операції), її (їх) учасників Державну службу фінансового моніторингу України.

Начальник
Відділу з питань запобігання
та виявлення корупціїБ.Р. Шушковськийon top