Document z0995-18, valid, current version — Adoption on August 14, 2018
( Last event — Entry into force, gone September 14, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.08.2018  № 213


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2018 р.
за № 995/32447

Про внесення змін до Порядку розроблення містобудівної документації

Відповідно до статті 15 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», статті 16 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (зі змінами), та з метою приведення власних актів у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Внести до розділу І Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2011 року № 290, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1468/20206 (зі змінами), такі зміни:

в абзаці третьому пункту 1.4 слова «Про здійснення державних закупівель» замінити словами «Про публічні закупівлі»;

в абзаці п’ятому пункту 1.5 слова «, державних стандартів» виключити;

у пункті 1.7 слова та цифри «від 27.11.98 № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію»» замінити словами та цифрами «від 19.10.2016 № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію»».

2. Департаменту містобудування, архітектури та планування територій (Білоус С.Я.) та Юридичному департаменту (Чепелюк О.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Парцхаладзе Л.Р.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий директор Всеукраїнської Асоціації
органів місцевого самоврядування
«Асоціація міст України»

О.В. Слобожанon top