Document z0993-12, valid, current version — Adoption on May 22, 2012
( Last event — Entry into force, gone July 16, 2012. Take a look at the history? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2012  № 360


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2012 р.
за № 993/21305

Про затвердження Положення про застосування оглядових груп Морської охорони Державної прикордонної служби України під час проведення огляду українських та іноземних невійськових суден

Відповідно до пунктів 15, 24 - 28 частини першої статті 20, статті 21 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», статей 28, 29 Закону України «Про державний кордон України» і з метою вдосконалення застосування персоналу оглядових груп кораблів та катерів Морської охорони Державної прикордонної служби України під час проведення огляду українських та іноземних невійськових суден НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про застосування оглядових груп Морської охорони Державної прикордонної служби України під час проведення огляду українських та іноземних невійськових суден, що додається.

2. Командирам загонів, дивізіонів Морської охорони організувати вивчення цього Положення з персоналом оглядових груп та забезпечити виконання його вимог.

3. Начальникам Південного, Азово-Чорноморського та Східного регіональних управлінь Державної прикордонної служби України взяти на контроль виконання вимог цього Положення персоналом загонів та дивізіонів Морської охорони.

4. Управлінню Морської охорони Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню підготовки персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України внести відповідні зміни до програм підготовки оглядових груп кораблів та катерів Морської охорони.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної прикордонної служби України - директора Департаменту охорони державного кордону.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал армії УкраїниМ.М. Литвин

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Міністра інфраструктури України

Міністр аграрної політики
та продовольства України
К. Єфименко


М.В. Присяжнюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
прикордонної служби України
22.05.2012 № 360


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2012 р.
за № 993/21305

ПОЛОЖЕННЯ
про застосування оглядових груп Морської охорони Державної прикордонної служби України під час проведення огляду українських та іноземних невійськових суден

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні завдання, організацію застосування, склад оглядових груп (далі - ОГ), порядок проведення ними огляду, затримання і конвоювання українських та іноземних невійськових суден.

1.2. ОГ складається з офіцерів, старшин і матросів екіпажу корабля (катера) Морської охорони або відділу забезпечення дій на воді (далі - ВЗДВ) та використовується за рішенням командира корабля (катера) Морської охорони.

1.3. У своїй діяльності ОГ керується Конвенцією Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року, ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року та Угоди про імплементацію Частини XI Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року», Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Адміністрації Державної прикордонної служби України та цим Положенням.

1.4. Основними завданнями ОГ є:

проведення огляду українських та іноземних невійськових суден, які:

допустили порушення законодавства під час плавання і перебування в територіальному морі, внутрішніх водах, а також під час стоянки суден у портах України;

ведуть промисел риби та інших водних живих ресурсів, здійснюють пошук, дослідження та операції, пов’язані з таким промислом, виконують інші роботи у виключній (морській) економічній зоні України (далі - В(М)ЕЗ), територіальному морі та внутрішніх водах;

перебувають у зоні охорони підводної культурної та археологічної спадщини;

відвідування та огляд штучних островів, установок і споруд, що знаходяться у В(М)ЕЗ, територіальному морі та внутрішніх водах України;

перевірка документів на право ведення рибного промислу, морських наукових досліджень, на право перебування в охоронюваній зоні та (чи) проведення наукових археологічних досліджень у зоні охорони підводної культурної та археологічної спадщини, на спорудження штучних островів, установок, споруд і встановлення зон безпеки навколо них та виконання інших робіт;

припинення рибного промислу, морських наукових досліджень, інших робіт у територіальному морі, В(М)ЕЗ та внутрішніх водах України у разі відсутності відповідного дозволу (погодження) або порушення правил проведення таких робіт;

затримання суден, що порушують законодавство про В(М)ЕЗ або норми міжнародного права, і доставлення їх в один з відкритих для заходження іноземних невійськових суден портів України або супроводження їх за межі територіальних вод України.

1.5. На кораблях Морської охорони 2 та 3 рангу створюються дві, а на катерах 1 рангу одна ОГ.

До складу ОГ корабля 2 та 3 рангу входять командир ОГ (старший помічник командира корабля, помічник командира корабля, заступник командира корабля по роботі з особовим складом та найбільш підготовлені командири бойових частин) та чотири оглядачі, які мають свій порядковий номер.

До складу ОГ катера 1 рангу входять командир ОГ (помічник командира катера) та три оглядачі.

До складу ОГ за рішенням командира загону Морської охорони на організацію оперативно-службової діяльності на рік після відповідного допуску може залучатися персонал ВЗДВ.

За пропозицією командира ОГ, рішення про кількісний склад ОГ у кожному окремому випадку приймає командир корабля (катера). У разі необхідності особовий склад ОГ доповнюється персоналом корабля, допущеним до проведення оглядів або персоналом ВЗДВ загону Морської охорони, який визначається в наказі командира загону Морської охорони на охорону В(М)ЕЗ, територіального моря, внутрішніх вод.

Під час застосування малих катерів Морської охорони для здійснення оглядів використовується ОГ із складу ВЗДВ загону Морської охорони або ОГ із складу екіпажу корабля (катера), який несе службу з охорони територіального моря, внутрішніх вод та В(М)ЕЗ України та перебуває в пункті постійного базування.

ІІ. Дії персоналу ОГ під час підготовки до висадки на судно

2.1. У разі виявлення судна, що порушило законодавство України, командир корабля (катера) Морської охорони виходить на радіозв’язок із судном по ультракороткохвильовій радіостанції на визначеній частоті та здійснює опитування з метою отримання інформації про:

тип та назву судна;

прапор судна;

порт приписки;

маршрут руху;

останній порт заходу;

кількість людей на борту (членів екіпажу та пасажирів);

вантаж, наявність вибухопожежонебезпечних предметів (матеріалів) та з’ясовує інші необхідні дані для прийняття подальшого рішення про зупинку та огляд судна.

Після зупинки судна, що порушило законодавство України, командир корабля (катера) приймає рішення про висадку ОГ на зупинене судно.

2.2. У разі виявлення кораблем (катером) Морської охорони судна, що порушує законодавство про державний кордон та/або про ВМ(Е)З, на кораблі (катері) оголошується «Навчальна тривога» та посилюється сигнально-спостережна вахта.

Сигнальники проводять фотографування та/або відеознімання дій судна порушника. Про результати спостереження доповідається командиру корабля (катера).

2.3. За командою «Оглядовій групі приготуватися до висадки» персонал ОГ одягає визначену форму одягу, отримує відповідне спорядження, зброю і боєзапас, шикується у визначеному місці, перевіряє і споряджає зброю в установленому командиром корабля місці під керівництвом командира ОГ, шикується для отримання інструктажу з огляду судна та заходів безпеки від командира корабля і командира ОГ.

2.4. Результати спостереження за виявленим судном використовуються для забезпечення безпеки ОГ та документування правопорушення. Під час спостереження відмічаються всі дії судна та його команди, про які інформується командир корабля (катера) та ОГ.

Під час спостереження основна увага звертається на:

місцеперебування судна;

діяльність судна (чи відповідає вона району місцеперебування);

стан судна;

написи на бортах;

курс і швидкість;

електронні засоби;

тип і стан оснастки;

спорядження людей на судні;

реакцію екіпажу судна на появу корабля (катера) Морської охорони.

2.5. Час підготовки ОГ з моменту надходження сигналу «Оглядовій групі приготуватися до висадки» до шикування на інструктаж не повинен перевищувати 10 хвилин.

2.6. Після закінчення інструктажу командир та персонал ОГ розробляють алгоритм огляду судна-порушника, який затверджує командир корабля.

2.7. Алгоритм огляду складається до підняття на борт судна після одержання усієї можливої інформації про нього.

При цьому визначаються:

ступінь ризику;

конкретні обов’язки кожного члена ОГ;

місцеперебування членів ОГ на борту судна;

необхідність і місце збору команди судна;

порядок зв’язку між членами ОГ;

спосіб зв’язку з кораблем;

необхідність використання умовних знаків;

дії на випадок непередбачених обставин.

2.8. Під час підготовки до висадки командир ОГ зобов’язаний:

перевірити екіпіровку особового складу ОГ, її технічний стан, справність радіостанцій, фото- та відеокамер;

отримати і спорядити особисту зброю та здійснити контроль за спорядженням зброї оглядачами;

одержати від командира штурманської бойової частини кальку з нанесеним місцем перебування судна, що підлягає огляду, інформацію про погодні умови в районі висадки;

поставити завдання щодо огляду кожному члену ОГ;

провести інструктаж персоналу ОГ щодо заходів безпеки під час поводження зі зброєю, висадки й огляду, дій у разі нападу на ОГ команди судна, організації зв’язку оглядачів з командиром ОГ і між собою;

контролювати посадку ОГ на катер;

доповісти про готовність ОГ командиру корабля.

2.9. Під час підготовки до висадки оглядачі зобов’язані:

одягти визначену форму одягу, отримати від командира ОГ усі елементи екіпіровки, перевірити їх технічний стан;

одержати зброю і спорядження до неї, спорядити особисту зброю, яку заряджати тільки за розпорядженням командира ОГ;

за командою розміститися на катері для висадки на судно, яке підлягає огляду, при цьому вжити заходів щодо недопущення падіння за борт себе, зброї та предметів спорядження.

під час прямування до судна здійснювати фото- та/або відеознімання за можливості з прив’язкою до нерухомих об’єктів (платформи, навігаційних знаків) або до берега, вести спостереження за діями судна і його команди, у разі виявлення підозрілих дій негайно доповісти командиру ОГ, зброю тримати напоготові;

з підходом до судна, яке підлягає огляду, швидко висадитися на його борт у порядку, встановленому командиром ОГ, забезпечуючи охорону інших членів ОГ, допомагати один одному піднятися на борт.

2.10. Відповідно до обстановки та за рішенням командира корабля (катера) Морської охорони особовий склад ОГ отримує зброю, боєприпаси, обладнання та екіпірується згідно з нормами озброєння та спорядження ОГ, що наведені у додатку 1 до цього Положення.

2.11. Дозволяється за відповідних погодних умов, морехідних характеристик корабля (катера) Морської охорони та розмірів судна, що оглядається, здійснювати висадку ОГ з борту корабля (катера).

ІІІ. Дії персоналу ОГ під час висадки та огляду судна

3.1. Після затвердження алгоритму огляду судна подається команда «Оглядовій групі на катер, катер до спуску». За цією командою персонал ОГ займає місця в катері відповідно до розкладу і катер прямує до судна, що буде оглядатися.

Підійшовши до судна, що буде оглядатися, командир ОГ через капітана судна дає розпорядження команді судна, щоб вона відійшла від місця, у якому буде проводитися висадка ОГ на борт судна.

Під час підйому ОГ на борт судна оглядачам забороняється приймати будь-яку допомогу від членів суднокоманди.

3.2. Піднявшись на борт судна, члени ОГ повинні зайняти позицію, що забезпечує необхідну безпеку, відповідно до алгоритму.

3.3. Після підняття на борт судна командир ОГ установлює особу капітана або особу, яка його заміщає, якщо обстановка не потребує іншого, відрекомендовується йому, повідомляє мету присутності на борту ОГ і з’ясовує у капітана судна інформацію про наявність на борту зброї без вимоги її пред’явлення.

Перед проведенням огляду ОГ вживаються усі заходи щодо унеможливлення застосування членами екіпажу зазначеної зброї, як тільки буде встановлено її місцеперебування.

Командир ОГ дає розпорядження членам команди через капітана судна.

3.4. На борту судна персонал ОГ веде спостереження за реакцією членів суднокоманди на появу представників Державної прикордонної служби України на борту та у приміщеннях судна.

3.5. Після проведення заходів, визначених у пункті 3.3 цього розділу, командир ОГ опитує капітана судна про:

події, які сталися під час рейсу, та наявність у нього підозр щодо членів суднокоманди;

тип вантажу та його розташування;

план судна;

дані замірів суднових ємкостей.

На підставі вищевикладеного командир ОГ визначає порядок огляду судна.

3.6. Під час проведення огляду судна перевіряються документи, визначені в статтях 35, 37, 40 Кодексу торговельного мореплавства України.

3.7. За розпорядженням капітана судна, виданим на вимогу командира ОГ, члени команди збираються у визначеному місці для ідентифікації особи у відповідності до пред’явлених капітаном судна документів, що посвідчують особу. Пасажири під час огляду судна залишаються в своїх каютах. У разі необхідності проводиться бесіда з членами команди, пасажирами для перевірки достовірності інформації щодо протиправної діяльності судна.

Після перевірки документів, які посвідчують особу, члени команди судна, які виконують обов’язки щодо керування судном, займають свої штатні місця, решта повертається до своїх житлових приміщень до закінчення огляду.

3.8. Під час проведення огляду судна оглядачі спрямовують свою роботу на виявлення ознак та речових доказів щодо незаконного перевезення:

зброї;

наркотичних речовин;

прекурсорів;

осіб, які не зазначені у судновій ролі;

товарів;

виловленої риби;

знарядь лову;

радіоактивних речовин;

дорогоцінних і кольорових металів;

творів мистецтва тощо.

Під час огляду перевіряються усі місця, де може бути обладнано схованку, для чого за необхідності проводяться порівняльні виміри корпусних конструкцій та ємкостей судна.

Огляд житлових приміщень здійснюється у присутності осіб, які в них проживають, та у супроводі одного з членів команди.

3.9. Огляд здійснюється від носа до корми і зверху вниз, рухаючись в одному напрямку. Приміщення оглядаються по черзі, досліджується все, що перебуває всередині. За можливості забезпечується охорона оглянутого приміщення або його опечатування.

Особлива увага звертається на закриті приміщення, які оглядаються після їх відчинення.

3.10. Під час висадки та огляду українських та іноземних невійськових суден командир ОГ зобов’язаний:

під час підходу до судна-порушника визначити спосіб висадки на нього і контролювати її проведення. На судно командир ОГ висаджується останнім;

витребувати від капітана суднові і навігаційні документи, документи членів команди і пасажирів, документи на вантаж;

перевірити наявність та відповідність зазначених документів;

перевірити наявність відповідних дозволів на здійснення певного виду діяльності;

організувати огляд судна і контролювати хід огляду, приймати доповіді від персоналу ОГ про хід проведення огляду;

з’ясувати, чи є на судні особи без документів, що посвідчують особу, а також не внесені в суднову роль;

звірити із судновою роллю національні посвідчення особи моряка кожного члена команди судна;

скласти протокол про зупинку і огляд судна (додаток 2).

3.11. Після закінчення перевірки документів командир ОГ доповідає командиру корабля про: назву судна; державну належність; порт приписки; порт виходу; порт призначення; час виходу; мету плавання; прізвище капітана (власника) судна; найменування компанії або іншої організації, якій належить судно; найменування агентської організації (морського агента).

У разі огляду рибопромислових суден командир ОГ додатково доповідає командиру корабля про: наявність та тип засобів вилову живих ресурсів; номер журналу обліку вилучених риби та інших водних живих ресурсів (талона).

3.12. Після закінчення огляду судна командир ОГ доповідає командиру корабля про: водотоннажність судна; чисельність команди (пасажирів); наявність документів, що посвідчують їхні особи; причини заходу у води України; виявлені порушення правил плавання і перебування в територіальному морі і внутрішніх водах України; визнання або не визнання капітаном факту вчиненого правопорушення і місце зупинки судна; виявлення матеріалів і предметів, що свідчать про незаконну діяльність судна у водах України; документи, які складено командиром ОГ, та підписання їх капітаном (власником) судна; напад, якщо він був вчинений, інші зауваження або інформація командира ОГ.

3.13. Під час огляду іноземних та українських невійськових суден оглядачі за розпорядженням командира ОГ здійснюють такі заходи:

оглядач № 1:

забезпечує спостереження за діями рульового, капітана судна щодо керування судном, цілісністю карт, посібників, справністю електро-навігаційних приладів, ходових вогнів, проводить фото-, відеознімання судна та дій його команди;

супроводжує осіб, які залишають рубку за розпорядженням капітана, виданим на вимогу командира ОГ;

разом з оглядачем № 3 у присутності одного з членів команди ретельно оглядає рубку й інші приміщення, указані командиром ОГ;

забезпечує цілісність навігаційних карт, суднових документів, посібників із судноводіння, а також цілісність даних електронавігаційних приладів;

припиняє доступ у рубку членів команди;

під час проведення огляду діє разом з оглядачем № 3;

оглядач № 2:

забезпечує спостереження за водною поверхнею поблизу судна і діями свого корабля, підтримує зоровий зв’язок та радіозв’язок із своїм кораблем;

займає місце в радіорубці і приступає до огляду;

перевіряє наявність і справність радіоапаратури, визначає її тип і основні дані;

забезпечує охорону радіорубки;

приймає (передає) сигнали за допомогою наявних засобів зв’язку (семафор, сигнальний ліхтар, ракети), приймає і передає повідомлення на свій корабель по радіостанції;

під час проведення огляду діє разом з оглядачем № 4, на катерах 1 рангу разом з командиром ОГ;

оглядач № 3:

забезпечує спостереження за діями моторної команди з обслуговування механізмів судна, роботою механізмів судна, не допускає псування механізмів командою судна;

займає місце біля поста керування головним двигуном;

разом з оглядачем № 1 і представником судна оглядає машинне відділення, трюм, вигородки, відсіки;

переконується у справній роботі головних двигунів, дизель-генераторів, допоміжних механізмів;

перевіряє кількість пального і води в цистернах, тиск стиснутого повітря в пускових балонах, герметичність горловин цистерн для пального і води;

під час проведення огляду діє разом з оглядачем № 1;

оглядач № 4:

забезпечує спостереження за верхньою палубою, надбудовами, поведінкою команди судна, охороняє документи і речові докази незаконної діяльності судна у водах України;

займає ходовий (сигнальний) місток, а якщо такого немає на судні, то розташовується на рубці або в іншому зручному для зв’язку і спостереження місці;

разом з оглядачем № 2 оглядає ходовий місток, надбудови і палубу;

установлює спостереження за верхньою палубою, надбудовами і водною поверхнею поблизу судна;

не допускає знищення і скидання за борт предметів і можливих речових доказів;

спостерігає за своїм кораблем, катером, шлюпкою;

під час проведення огляду діє разом з оглядачем № 2.

Про результати огляду оглядачі доповідають командиру ОГ.

3.14. У разі нападу членів команди судна на ОГ, остання має право застосувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та зброю, відповідно до Інструкції про застосування зброї, бойової техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і вертольотів Державної прикордонної служби України, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу під час охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони України, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 21 жовтня 2003 року № 200, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2003 року за № 963/8284.

3.15. За результатами огляду судна складається протокол про зупинку і огляд судна у двох примірниках, які підписуються командиром ОГ та капітаном судна.

У разі відмови капітана судна від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.

3.16. За результатами огляду судна командир корабля (катера) негайно приймає одне з наступних рішень:

дозволити судну прямувати за курсом;

видворити іноземне судно за межі територіального моря України, про що складається протокол про видворення затриманого (зупиненого) судна (додаток 3);

затримати і конвоювати судно до порту України, про що складаються у разі необхідності відповідні протоколи, а саме: про затримання судна-порушника прикордонного режиму (додаток 4), про затримання судна-порушника державного кордону України (додаток 5), про порушення законодавства про виключну (морську) економічну зону України (додаток 6), про зупинку і припинення рибного промислу й інших робіт у виключній (морській) економічній зоні України і про затримання суден і порушників (додаток 7), про вилучення знарядь лову, устаткування, інструментів та інших предметів і документів, а також усього незаконно здобутого (додаток 8).

Про прийняття рішення на затримання і конвоювання судна в порт командир корабля невідкладно доповідає по засобам радіозв’язку командиру загону морської охорони, який протягом доби повідомляє прокурора.

3.17. Якщо судну дозволено прямувати за курсом, капітану повертаються витребувані документи, ОГ залишає судно. Перед тим, як залишити судно, капітану віддається розпорядження:

зупинити судно (якщо воно на ходу);

зібрати команду судна в одному місці.

3.18. Перед сходженням із судна командир ОГ зобов’язаний перевірити наявність усіх членів ОГ, зброї і боєприпасів, спорядження оглядачів.

ІV. Дії персоналу ОГ під час конвоювання затриманого судна

4.1. Конвоювання судна здійснюється негайно після завершення огляду судна та має тривати безперервно (з урахуванням погодних умов).

4.2. Конвоювання судна проводиться із присутністю на борту судна ОГ або без ОГ на борту.

4.3. Перед конвоюванням затриманого судна командир ОГ зобов’язаний:

поставити завдання кожному оглядачу на конвоювання судна;

вимагати від капітана судна забезпечити рух судна своїм ходом у вказаний йому порт;

попередити капітана судна про застосування зброї у разі спроби нападу на ОГ;

розставити оглядачів на судні таким чином, щоб забезпечити зв’язок між ними і спостереження за кожним членом команди;

закрити і взяти під нагляд радіорубку;

установити і постійно підтримувати зв’язок з кораблем (катером);

організувати охорону матеріалів і предметів, що свідчать про незаконну діяльність судна у водах України.

За розпорядженням капітана судна, виданим на вимогу командира ОГ:

члени команди судна, непов’язані із керуванням судна, розміщуються в житлових каютах таким чином, щоб забезпечувалася безпека ОГ.

4.4. Під час конвоювання затриманого судна командир ОГ зобов’язаний:

перебувати на місці, що забезпечує йому спостереження за діями капітана й осіб, які керують судном;

постійно контролювати місце і курс судна;

передбачити відпочинок особового складу ОГ у разі тривалого перебування на затриманому судні, вахту при цьому повинні нести не менше двох оглядачів.

4.5. Під час конвоювання судна у разі відмови капітана та/або членів команди від самостійного керування судном за розпорядженням командира ОГ:

оглядач № 1 самостійно управляє судном;

оглядачі № 2, № 4 ведуть спостереження за діями команди судна, охороняють документи і речові докази незаконної діяльності судна у виключній (морській) економічній зоні, територіальних та внутрішніх водах України;

оглядач № 3 особисто забезпечує роботу механізмів судна. У разі аварії або поломки з дозволу командира ОГ вживає заходів щодо усунення несправностей.

V. Передача затриманого судна компетентним органам

5.1. З прибуттям у пункт призначення затримане судно у разі необхідності передається представникам прикордонного загону Державної прикордонної служби України або інших компетентних органів.

Після передачі судна складається протокол про передачу затриманого судна-порушника державного кордону (законодавства про виключну (морську) економічну зону) України (додаток 9). Цей протокол складається у двох примірниках, підписується командиром ОГ і представником компетентних органів із зазначенням посади, прізвища. Перший примірник цього протоколу передається представникам компетентних органів, другий залишається на кораблі.

5.2. Про передачу затриманого судна командир корабля доповідає командиру загону Морської охорони та інформує прикордонний загін.

5.3. Після прибуття затриманого судна в порт командир загону морської охорони, начальник прикордонного загону або представники інших компетентних органів, у разі необхідності, вживають заходи щодо негайної доставки затриманих осіб до суду для прийняття рішення згідно з вимогами чинного законодавства України.


Заступник директора
Департаменту охорони
державного кордону -
начальник управління
Морської охорони
контр-адмірал


М.Є. Жибарев
Додаток 1
до Положення про застосування
оглядових груп Морської охорони
Державної прикордонної служби
України під час проведення огляду
українських та іноземних
невійськових суден

НОРМИ
озброєння та спорядження ОГ

Озброєння та спорядження

Командир
ОГ

Оглядач
№ 1

Оглядач
№ 2

Оглядач
№ 3

Оглядач
№ 4

Озброєння

Пістолет ПМ

+

+

+

+

+

Два споряджених магазини до ПМ (16 набоїв)

+

+

+

+

+

Автомат АКС-74 (АКМ-74, АКСУ-74)*


+

+

+

+

Два споряджених магазини до АКС (60 набоїв)*


+

+

+

+

26-мм сигнальний пістолет з набором сигнальних патронів (10 патронів)+Пристосування для відстрілу 15-мм сигнальних патронів з комплектом патронів (10 патронів)


+


+

+

Ніж

+

+

+

+

+

Газовий балон


+

+

+

+

Гумова палиця


+

+

+

+

Металеві браслети

+

+

+

+

+

Бінокль+Спорядження

Костюм оглядача за сезоном

+

+

+

+

+

Шолом захисний

+

+

+

+

+

Окуляри тактичні

+

+

+

+

+

Кобура до ПМ

+

+

+

+

+

Респіратор одноразовий

+

+

+

+

+

Жилет розвантажувальний


+

+

+

+

Рятувальний нагрудник (жилет)

+

+

+

+

+

Індивідуальний пакет

+

+

+

+

+

Дозиметр-радіометр

+

+

+

+

+

УКХ радіостанція

+

+

+

+

+

Сумка командира ОГ
(прокладний інструмент: циркуль, вимірювач, лінійка паралельна, транспортир; олівець; ручка; гумка для стирання; пластилін; нитка для опечатування дверей і приміщень; печатка; навігаційні карти району; чиста калька; розмовник; витяги із Законів України “Про державний кордон України”, “Про Державну прикордонну службу України”, “Про виключну (морську) економічну зону України” та інших нормативно-правових актів, які регламентують порядок перебування суден у внутрішніх водах, територіальному морі, В(М)ЕЗ України; бланки протоколів (не менше 6 шт. кожного виду зі зразками їхнього заповнення); копіювальний папір; ножиці; ніж для паперу; сірники (запальничка); сантиметр-рулетка; записна книжка (блокнот); скріпки; чистий папір)

+

Набір оглядача (дзеркало автомобільне, ліхтарик)


+

+

+

+

Фото-, відеокамера


+

+Детектор контрабанди „BUSTER”*
+


Ендоскоп ТТТ ЕТG-6-1-AP-1,5 №57*


+
Прожектор портативний*+Детектор металу ТТТ АКА-7202М*
+

+

Щуп інспекторський КЩ-1*+Універсальний аналізатор газового середовища *


++

Індивідуальний газоаналізатор *

+

+

+

+

+

Переносна GPS *


+
Сухий пайок на кожного члена ОГ*+


+

__________
* Озброєння та обладнання, яке отримує персонал ОГ у разі необхідності та за рішенням командира корабля (катера) Морської охорониДодаток 2
до Положення про застосування
оглядових груп Морської охорони
Державної прикордонної служби
України під час проведення огляду
українських та іноземних
невійськових суден

ПРОТОКОЛ
про зупинку і огляд судна


Додаток 3
до Положення про застосування
оглядових груп Морської охорони
Державної прикордонної служби
України під час проведення огляду
українських та іноземних
невійськових суден

ПРОТОКОЛ
про видворення затриманого (зупиненого) судна


Додаток 4
до Положення про застосування
оглядових груп Морської охорони
Державної прикордонної служби
України під час проведення огляду
українських та іноземних
невійськових суден

ПРОТОКОЛ
про затримання судна-порушника прикордонного режиму


Додаток 5
до Положення про застосування
оглядових груп Морської охорони
Державної прикордонної служби
України під час проведення огляду
українських та іноземних
невійськових суден

ПРОТОКОЛ
про затримання судна-порушника державного кордону України


Додаток 6
до Положення про застосування
оглядових груп Морської охорони
Державної прикордонної служби
України під час проведення огляду
українських та іноземних
невійськових суден

ПРОТОКОЛ
про порушення законодавства про виключну (морську) економічну зону України


Додаток 7
до Положення про застосування
оглядових груп Морської охорони
Державної прикордонної служби
України під час проведення огляду
українських та іноземних
невійськових суден

ПРОТОКОЛ
про зупинку і припинення рибного промислу й інших робіт у виключній (морській) економічній зоні України і про затримання суден і порушників


Додаток 8
до Положення про застосування
оглядових груп Морської охорони
Державної прикордонної служби
України під час проведення огляду
українських та іноземних
невійськових суден

ПРОТОКОЛ
про вилучення знарядь лову, устаткування, інструментів та інших предметів і документів, а також усього незаконно здобутого


Додаток 9
до Положення про застосування
оглядових груп Морської охорони
Державної прикордонної служби
України під час проведення огляду
українських та іноземних
невійськових суден

ПРОТОКОЛ
про передачу затриманого судна-порушника державного кордону (законодавства про виключну (морську) економічну зону) Україниon top