Document z0993-07, invalid, current version — Loss of force on January 24, 2014, on the basis - z2245-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.08.2007 N 734
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2007 р.
за N 993/14260
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 1474 ( z2245-13 ) від 25.10.2013 }
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року N 810 "Про затвердження студентського та учнівського квитків державного зразка"

З метою приведення у відповідність до Законів України "Про
захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ) та "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) процедури
замовлення та виготовлення студентських (учнівських) квитків
державного зразка Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від
10 грудня 2003 року N 810 ( z1243-03 ) "Про затвердження
студентського та учнівського квитків державного зразка",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2003 року
за N 1243/8564 (далі - Наказ), такі зміни:
1.1. Підпункт 6.1 Наказу ( z1243-03 ) виключити.
1.2. Підпункти 6.2., 6.3 Наказу ( z1243-03 ) вважати
підпунктами 6.1 та 6.2 відповідно.
2. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.)
зробити відмітку про зміни в Наказі, що зберігається у справах
міністерства.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шинкарука В.Д.
Т.в.о. Міністра Б.М.Жебровськийon top