Document z0986-15, valid, current version — Revision on April 19, 2016, on the basis - z0536-16

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.08.2015  № 1471/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2015 р.
за № 986/27431

Про внесення змін до Типового положення про відділ державної реєстрації актів цивільного стану районного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного, міжрайонного управління юстиції

{Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства юстиції № 30/5 від 17.04.2002, до якого вносились зміни}

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 17 «Питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції» НАКАЗУЮ:

1. Внести до Типового положення про відділ державної реєстрації актів цивільного стану районного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного, міжрайонного управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 17 квітня 2002 року № 30/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2002 року за № 371/6659, такі зміни:

1) у тексті слова «реєстраційна служба», «реєстраційної служби» виключити; слова «головне управління юстиції» в усіх відмінках і числах замінити словами «головне територіальне управління юстиції» у відповідних відмінках і числах;

2) у пункті 1:

в абзаці першому слова «Державної реєстраційної служби України (далі – Укрдержреєстр)» замінити словами «Міністерства юстиції України (далі – Мін’юст)»;

в абзаці другому слова «начальнику реєстраційної служби управління юстиції» замінити словами «заступнику начальника управління юстиції з питань державної реєстрації»;

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

в абзаці третьому слова «начальнику реєстраційної служби Головного управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі» замінити словами «заступнику начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальнику Управління державної реєстрації та не є структурним підрозділом відповідного головного територіального управління юстиції»;

в абзаці четвертому слова «відповідно до наказу Міністерства юстиції України» замінити словами «наказом Мін’юсту»;

3) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами Мін’юсту, головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі – головне територіальне управління юстиції), управлінь юстиції, дорученнями Міністра юстиції та його заступників, начальника головного територіального управління юстиції, а також цим Положенням.»;

4) у пункті 4:

у підпунктах 4.5, 4.14 слова «Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі» замінити словами «головних територіальних управлінь юстиції»;

у підпункті 4.7 слово «Укрдержреєстру» замінити словом «Мін’юсту»;

у підпункті 4.14 слова та цифри «затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 12.10.2009 № 1822/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.10.2009 за № 949/16965» замінити словами та цифрами «затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 24.01.2013 № 169/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2013 за № 189/22721»;

підпункт 4.15 викласти в такій редакції:

«4.15. Розглядає звернення громадян та запити установ і організацій, а також запити на отримання публічної інформації з питань, що належать до компетенції відділу.»;

5) у пункті 7:

абзац перший викласти в такій редакції:

«7. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади начальником головного територіального управління юстиції за поданням начальника управління юстиції.»;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«За наявності в структурі управління юстиції лише відділу державної реєстрації актів цивільного стану начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану є заступником начальника управління юстиції.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

6) у пункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

«8. Начальник відділу:»;

підпункт 8.2 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 8.3 – 8.13 вважати відповідно підпунктами 8.2 – 8.12;

підпункт 8.2 викласти в такій редакції:

«8.2. Уносить начальнику управління юстиції пропозиції щодо заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, службовців та робітників Відділу.».

2. Департаменту державної реєстрації (Бенедисюк С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Іванченко О.П.

Міністр

П. Петренкоon top