Про внесення змін до наказу Мінекономрозвитку від 08 січня 2019 року № 14
Мінекономрозвитку України; Order on August 2, 20191300
Document z0966-19, valid, current version — Adoption on August 2, 2019
( Last event — Entry into force, gone September 13, 2019. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.08.2019  № 1300


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 серпня 2019 р.
за № 966/33937

Про внесення змін до наказу Мінекономрозвитку від 08 січня 2019 року № 14

Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», частини другої статті 6 та частини сьомої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 991 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності» та Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затвердженої наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08 січня 2019 року № 14 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, та інших форм розпорядчих документів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2019 року за № 101/33072, що додаються.

2. Затвердити Зміни до форми розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затвердженої наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08 січня 2019 року № 14 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, та інших форм розпорядчих документів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2019 року за № 101/33072, що додаються.

3. Департаменту туризму та курортів (Сердюк О.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Тітарчука М.І.

Перший
віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. Кубів


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
02 серпня 2019 року № 1300


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 серпня 2019 р.
за № 966/33937

ЗМІНИ
до уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

У Переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю):

пункти 3, 4 викласти в такій редакції:

«

3

У керівника ліцензіата, його філії, іншого відокремленого підрозділу наявні вища освіта, що підтверджується документом про вищу освіту, стаж роботи у сфері туризму не менше трьох років або вища освіта у сфері туризму за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим/освітньо-творчим) або науковим рівнями вищої освіти, що підтверджується документом про вищу освіту

Високий
Середній
Незначний

Пункт 10
Ліцензійних умов

4

У штаті ліцензіата наявні не менш як 30 відсотків працівників, які мають стаж роботи у сфері туризму не менше трьох років або вищу освіту у сфері туризму за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим/освітньо-творчим) або науковим рівнями вищої освіти, що підтверджується документом про вищу освіту

Високий
Середній
Незначний

Пункт 11
Ліцензійних умов

»;

доповнити новими пунктами такого змісту:

«

24

Дотримання мінімального розміру фінансового забезпечення своєї цивільної відповідальності (гарантія банку або іншої кредитної установи) перед туристами, встановленого статтею 15 Закону України «Про туризм», протягом строку дії ліцензії забезпечено

Високий
Середній
Незначний

Пункт 21-1 Ліцензійних умов

25

Розмір фінансового забезпечення цивільної відповідальності (гарантія банку або іншої кредитної установи) туроператора до встановленого законом мінімального розміру фінансового забезпечення його цивільної відповідальності протягом робочого дня, що настав за днем проведення виплати (у разі проведення виплат за гарантією банку або іншої кредитної установи), приведено

Високий
Середній
Незначний

Пункт 21-1 Ліцензійних умов

26

Двічі (за вісім годин та дві години) до запланованого часу відправлення рейсу ліцензіат здійснює перевірку інформації про час його відправлення та в разі затримки рейсу на чотири або більше години від запланованого часу відправлення розміщує інформацію про зазначену затримку на своєму веб-сайті та надсилає на електронну адресу органу ліцензування (у разі надання послуг, пов’язаних із виїзним туризмом та перевезенням)

Високий
Середній
Незначний

Пункт 25-1 Ліцензійних умов

27

На веб-сайті туроператора розміщено в довільній формі інформацію про:

х

х

х

х

х

Пункт 29 Ліцензійних умов

27.1

туристичних агентів, які провадять посередницьку діяльність із реалізації туристичного продукту туроператора

Високий
Середній
Незначний

Абзац другий пункту 29 Ліцензійних умов

27.2

діючі договори на туристичне обслуговування, укладені безпосередньо туроператором та/або через туристичних агентів, із зазначенням країни тимчасового перебування

Високий
Середній
Незначний

Абзац третій пункту 29 Ліцензійних умов

27.3

оновлення інформації, зазначеної в пункті 27.1, не пізніше робочого дня, що настає за днем укладення агентського договору, та її розміщення на своєму веб-сайті протягом року забезпечено

Високий
Середній
Незначний

Абзац четвертий пункту 29 Ліцензійних умов

27.4

оновлення інформації, зазначеної у пункті 27.2, не пізніше робочого дня, що настає за днем укладення договору на туристичне обслуговування, та її розміщення на своєму веб-сайті протягом року забезпечено

Високий
Середній
Незначний

Абзац четвертий пункту 29 Ліцензійних умов

28

Створення необхідних умов для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до місць провадження туроператорської діяльності забезпечено

Високий
Середній
Незначний

Пункт 30 Ліцензійних умов

».

Заступник
директора департаменту
туризму та курортів -
начальник відділу
координації та контролю
туристичної діяльності
МінекономрозвиткуВ.В. МартиновськаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
02 серпня 2019 року № 1300

ЗМІНИ
до форми розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

Після слів «(далі - Ліцензійні умови).» доповнити новим рядком такого змісту:

«

__________________________________________________________________________.
(прізвище, ім’я, по батькові третіх осіб, які взяли участь у здійсненні заходу)

»;

слова

«

Голова комісії

__________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

__________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

»

замінити словами

«

Міністр (заступник Міністра)
економічного розвитку
і торгівлі України__________
(підпис)______________________
(ініціали, прізвище)

».

Заступник
директора департаменту
туризму та курортів -
начальник відділу
координації та контролю
туристичної діяльності
МінекономрозвиткуВ.В. Мартиновськаon top