Document z0963-03, current version — Adoption on October 21, 2003
( Last event — State registration, gone October 22, 2003. Take a look at the history? )

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.10.2003 N 200
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2003 р.
за N 963/8284

Про затвердження Інструкції
про застосування зброї, бойової техніки, озброєння
кораблів (катерів), літаків і вертольотів
Державної прикордонної служби України, спеціальних
засобів та заходів фізичного впливу під час
охорони державного кордону та виключної
(морської) економічної зони України

Відповідно до статті 21 Закону України "Про Державну
прикордонну службу України" ( 661-15 ), пункту 7 Положення про
Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого
Указом Президента України від 4 серпня 2003 року N 797/2003
( 797/2003 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про застосування зброї, бойової
техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і вертольотів
Державної прикордонної служби України, спеціальних засобів та
заходів фізичного впливу під час охорони державного кордону та
виключної (морської) економічної зони України (додається).
2. Начальникам регіональних управлінь, органів охорони
державного кордону, загонів Морської охорони, навчальних
прикордонних загонів, ректору Національної академії Державної
прикордонної служби України організувати вивчення цієї Інструкції
з усім особовим складом Державної прикордонної служби України.
Особливу увагу приділити питанням, що стосуються прийняття рішення
про застосування до порушників законодавства України про державний
кордон зброї, бойової техніки, спеціальних засобів та заходів
фізичного впливу. До 10 грудня 2003 року прийняти від усього офіцерського
складу Державної прикордонної служби України заліки на знання цієї
Інструкції і вміння практично застосовувати її в охороні
державного кордону України.
3. Наказ Голови Державного комітету у справах охорони
державного кордону України від 29 жовтня 1998 року N 450
( z0730-98 ) "Про затвердження Правил застосування зброї, бойової
техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і вертольотів
Прикордонних військ, спеціальних засобів та заходів фізичного
впливу під час охорони державного кордону та виключної (морської)
економічної зони України", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 16 листопада 1998 р. за N 730/3170, вважати таким, що
втратив чинність.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Державної прикордонної служби України -
директора Департаменту охорони державного кордону.
Голова Державної прикордонної служби України
генерал-полковник М.М.Литвин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
21.10.2003 N 200
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22.10.2003 р.
за N 963/8284

ІНСТРУКЦІЯ
про застосування зброї, бойової техніки, озброєння
кораблів (катерів), літаків і вертольотів
Державної прикордонної служби України, спеціальних
засобів та заходів фізичного впливу під час
охорони державного кордону та виключної
(морської) економічної зони України

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статті 21 Закону
України "Про Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ) та
розділу III Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ), постанови
Ради Міністрів Української РСР від 27 лютого 1991 року N 49
( 49-91-п ) "Про затвердження Правил застосування спеціальних
засобів при охороні громадського порядку", постанови Кабінету
Міністрів України від 12 червня 1996 року N 642 ( 642-96-п ) "Про
затвердження Положення про порядок охорони суверенних прав України
в її виключній (морській) економічній зоні".
1.2. Цією Інструкцією встановлюється порядок застосування
зброї, бойової техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і
вертольотів Державної прикордонної служби України, спеціальних
засобів та використання заходів фізичного впливу під час охорони
державного кордону та виключної (морської) економічної зони
України Державною прикордонною службою України.
1.3. В Інструкції вживаються терміни, що мають таке значення: прикордонники - військовослужбовці, а також працівники
Державної прикордонної служби України, які відповідно до їх
службових повноважень залучаються до оперативно-службової
діяльності під час виконання завдань з охорони державного кордону
та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній
зоні; зброя - предмети та пристрої, що призначені для ураження
живих цілей, кораблів, літаків (вертольотів) та інших об'єктів і
не мають іншого призначення; зброя (озброєння) Державної прикордонної служби України -
табельна вогнепальна та інша зброя (ракетна, реактивна тощо), що є
на озброєнні в Державній прикордонній службі України; напад - насильницькі дії або погроза вчинення насильницьких
дій стосовно прикордонників у зв'язку з їх службовою діяльністю
або щодо результатів службової діяльності, що вчиняються приховано
або відкрито (спричинення тілесних ушкоджень, відібрання зброї,
зв'язування, вбивство тощо). Напад як такий не перестає ним бути,
якщо його лише зупинено і в кожну мить він може розпочатися знову.
Напад вважається закінченим, якщо він перерваний захистом або
припинений самим нападником; напад на будівлі, приміщення, споруди й транспортні засоби -
насильницькі дії, які виявляються у вторгненні (тобто відкритому
проникненні в приміщення всупереч установленому режиму роботи
об'єкта, діючим правилам пропускного режиму, вимогам посадових
осіб або волі осіб, які в цих приміщеннях мешкають, чи волі
власників транспортних засобів, які їм належать), а також
насильницькі дії, що не пов'язані зі вторгненням у приміщення,
транспорт, але спрямовані на їх пошкодження або знищення; збройний опір - це активна протидія будь-якої особи
здійсненню прикордонником своїх службових повноважень, поєднана із
застосуванням вогнепальної, холодної зброї, а також інших речей та
предметів, що можуть бути застосовані як зброя, а також такий
опір, що здійснюється із застосуванням явно не придатної зброї або
її імітатора, якщо в обстановці, що склалася, прикордонник не міг
і не повинен був сприймати її як непридатну або імітаційну зброю; заручник - особа, яка насильно позбавлена волі (захоплена та
утримується в такому стані проти її волі будь-якою особою або
групою осіб) під загрозою вбивства, спричинення тілесних
ушкоджень, подальшого утримування або скоєння інших насильницьких
дій з метою примушення третьої сторони до будь-яких дій; транспортний засіб - пристрій, призначений для перевезення
людей або вантажу, а також такий, на якому встановлено спеціальне
обладнання або механізм (усі види автомобілів, трактори та інші
самохідні машини, а також мотоцикли та інші механічні транспортні
засоби); необхідна допомога потерпілій особі - долікарська допомога,
яка полягає в зупиненні кровотечі, виклику швидкої медичної
допомоги або доставленні особи, яка постраждала, до медичної
установи; погроза застосування зброї - приведення зброї правопорушником
у положення приготування до застосування або усна погроза
застосування зброї; заходи фізичного впливу - дії прикордонника, що виявляються у
застосуванні мускульної сили та механічного впливу на будь-який
орган, частину тіла або весь організм правопорушника без допомоги
спеціальних засобів та зброї; прийоми рукопашного бою - удари, захоплення, способи
звільнення від них, способи обшуку і конвоювання, блоки, відходи з
лінії атаки тощо; втеча осіб, затриманих за порушення державного кордону
України, - самовільне залишення затриманою особою місця тримання
або перебування під охороною з метою постійного чи тимчасового
ухилення від подальшого перебування в ньому, тобто навмисне
самовільне перетинання (подолання) лінії охорони з метою втечі. Лінією охорони вважається: в ізоляторі тимчасового тримання (спеціально обладнаному
місці для тримання) - стіни, стеля, підлога, вікна та двері камер
і приміщень або огорожа двору для прогулянок; у кабінеті посадової особи Державної прикордонної служби
України, що проводить перевірку (дізнання), - стіни, стеля, вікна,
двері; при конвоюванні в легковому автомобілі - салон автомобіля; при конвоюванні у вантажному автомобілі - борти й підлога
кузова; при конвоюванні в залізничному, пасажирському вагоні - стіни,
стеля, підлога, вікно, двері купе; при конвоюванні вертольотом (літаком) - салон, двері (люки); при конвоюванні на кораблі (катері) - внутрішні приміщення
корабля, двері (люки), ілюмінатори; при конвоюванні пішки - умовна лінія розміщення найближчих до
правопорушника (колони правопорушників) конвоїрів.
2. Застосування заходів фізичного впливу,
спеціальних засобів, зброї та бойової техніки
2.1. Озброєння військовослужбовців Державної прикордонної
служби України 2.1.1. Прикордонники, які призначаються на службу з охорони
державного кордону, озброюються закріпленою за ними штатною
стрілецькою зброєю. Боєприпаси видаються із розрахунку на кожний
автомат - 60 патронів, на кожний пістолет - 16 патронів і
споряджаються у два магазини. Зброя має бути справною та
приведеною до нормального бою. В окремих випадках особовий склад підрозділів Державної
прикордонної служби України, які здійснюють оперативно-розшукову
діяльність, може озброюватись спеціальними видами стрілецької
зброї, у тому числі іноземного виробництва. Прикордонники можуть зберігати, носити та застосовувати
спеціальні засоби і зброю, згідно з цією Інструкцією, у
позаслужбовий час відповідно до Законів України "Про міліцію"
( 565-12 ), "Про державний захист працівників суду і
правоохоронних органів" ( 3781-12 ), "Про забезпечення безпеки
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" ( 3782-12 ). 2.1.2. З урахуванням специфіки виконуваних завдань
прикордонники можуть екіпіруватися спеціальними засобами: засобами індивідуального захисту - шоломами, бронежилетами,
одягом, виготовленим з кевлару, протиударними та броньованими
щитами; засобами активної оборони - гумовими кийками, наручниками,
засобами зв'язування, електрошоковими пристроями, пістолетами
(револьверами) під патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за
своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії з
розрахунку 16 (12) патронів на кожний пістолет (револьвер),
упаковками з препаратами сльозоточивої та дратівної дії (газові
балончики), газовими пістолетами (револьверами) та патронами до
них з розрахунку 8 патронів на кожний пістолет (револьвер); засобами для примусової зупинки автотранспорту. 2.1.3. Порядок озброєння та екіпірування спеціальними
засобами кожного виду прикордонного наряду щороку визначається
наказом начальника органу охорони державного кордону (загону
морської охорони), а в окремих випадках - рішенням начальника
регіонального управління або Голови Державної прикордонної служби
України. При цьому враховуються особливості ділянки, яка
охороняється, обстановка, доцільність озброєння наряду з
урахуванням покладених на нього завдань та забезпечення особистої
безпеки. 2.1.4. У разі потреби рішенням начальників регіональних
управлінь прикордонні наряди можуть бути озброєні кулеметами,
гранатометами, ручними гранатами та додатковим запасом
боєприпасів. Бойова техніка при несенні служби з охорони державного
кордону використовується в разі ускладнення обстановки на кордоні
за рішенням Голови Державної прикордонної служби України.
2.2. Умови й межі застосування заходів фізичного впливу,
спеціальних засобів, службових собак і вогнепальної зброї 2.2.1. Прикордонники мають право застосовувати заходи
фізичного впливу, спеціальні засоби, службових собак і вогнепальну
зброю у випадках і в порядку, передбачених цією Інструкцією. 2.2.2. Застосуванню сили, спеціальних засобів, службових
собак і зброї повинно передувати попередження про намір їх
використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження фізична
сила, спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо
виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю громадян або
прикордонників. 2.2.3. Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу,
спеціальні засоби, службових собак і вогнепальну зброю до жінок з
явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими
ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків учинення ними
групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, зокрема
прикордонників, або збройного нападу чи збройного опору. 2.2.4. У разі неможливості уникнути застосування сили вона не
повинна перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на
прикордонників обов'язків, і має зводитись до мінімуму можливості
завдання шкоди здоров'ю правопорушників та інших громадян. При
заподіянні шкоди прикордонники забезпечують подання необхідної
допомоги потерпілим у найкоротший строк.
2.3. Використання заходів фізичного впливу 2.3.1. Перед застосуванням зброї, бойової техніки та
спеціальних засобів або одночасно з їх застосуванням до порушників
законодавства про державний кордон України з метою припинення
правопорушення, затримання правопорушника та відвернення
небезпеки, що загрожує життю і здоров'ю людей, прикордонниками
можуть використовуватися заходи фізичного впливу, у тому числі
прийоми рукопашного бою. 2.3.2. Рішення про використання заходів фізичного впливу, їх
вид та інтенсивність використання приймається кожним
прикордонником самостійно, виходячи з ситуації, що склалася. 2.3.3. Використання засобів фізичного впливу для захисту буде
правомірним лише тоді, якщо обстановка свідчить про те, що
ненасильницькі дії не будуть ефективними для виконання завдань, що
виконуються. 2.3.4. Якщо є підстави для застосування зброї без
попередження, прикордонник може використовувати будь-які заходи
фізичного впливу. За інших обставин застосування засобів фізичного
впливу повинен мати оборонний, стримувальний характер, бути
спрямованим на здійснення контролю за діями правопорушника.
2.4. Застосування спеціальних засобів та службових собак 2.4.1. Спеціальні засоби (наручники, засоби зв'язування,
гумові кийки, сльозоточиві речовини, світлошумові пристрої
відвертальної дії, пристрої примусової зупинки транспорту, інші
спеціальні засоби) застосовуються спеціально підготовленими
прикордонниками в тому разі, якщо використані і не дали бажаних
результатів інші форми попереднього впливу на порушників, для: 1) захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що
створюють загрозу їх життю або здоров'ю; 2) припинення масових безпорядків і групових порушень
громадського порядку; 3) відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і
транспортні засоби, незалежно від їх належності, або їх звільнення
у разі захоплення; 4) затримання і доставки в підрозділ або інше службове
приміщення Державної прикордонної служби України осіб, які вчинили
правопорушення, а також для конвоювання і тримання осіб,
затриманих і взятих під варту, якщо зазначені вище особи чинять
опір прикордонникам або якщо є підстави вважати, що вони можуть
учинити втечу чи завдати шкоди оточенню або собі; 5) припинення масового захоплення землі та інших дій, що
можуть призвести до зіткнення груп населення, а також дій, які
паралізують роботу транспорту, життєдіяльності населених пунктів,
посягають на громадський спокій, життя і здоров'я людей; 6) припинення опору прикордонникам та іншим особам, які
виконують службові або громадські обов'язки з охорони громадського
порядку і боротьби із злочинністю; 7) звільнення заложників. 2.4.2. Службові собаки використовуються під час несення
служби з охорони державного кордону для: 1) пошуку і затримання людей на місцевості і в транспортних
засобах; 2) пошуку наркотичних засобів, зброї, боєприпасів, вибухових
речовин у пасажирських та вантажних транспортних засобах, різних
вантажах і багажі пасажирів; 3) подолання протидії законним вимогам прикордонників; 4) затримання, конвоювання і охорони правопорушників, для
підтримання режиму державного кордону, прикордонного режиму та
режиму в пунктах пропуску через державний кордон. 2.4.3. Під час охорони державного кордону використовуються
службові собаки, які пройшли курс дресирування, визнані придатними
для службового використання і перебувають у штаті Державної
прикордонної служби України. Право використання службових собак
надається спеціально підготовленим прикордонникам, які несуть з
ними службу. Службові собаки використовуються на довгому та
короткому повідках, без повідка, у наморднику і без нього виходячи
з конкретної ситуації, що склалася. 2.4.4. Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність
його застосування визначаються з урахуванням обстановки, що
склалася, характеру правопорушення й особи правопорушника. 2.4.5. Використанню спеціальних засобів та службових собак,
за винятком випадків відбиття раптового нападу на прикордонників
та звільнення заложників, має передувати попередження про намір їх
застосування. Попередження може бути здійснено голосом, а при значній
відстані або зверненні до великої групи людей - через гучномовні
установки та підсилювачі українською мовою не менше двох разів з
наданням часу, достатнього для припинення правопорушення. 2.4.6. Під час застосування спеціальних засобів прикордонники
зобов'язані: 1) не допускати завдання ударів гумовим кийком по голові,
шиї, ключичній ділянці, животу, статевих органах; 2) не застосовувати світлошумових засобів відвертальної дії
на відстані ближче двох метрів від людини; 3) не застосовувати пристроїв для примусової зупинки:
автобусів і вантажних автомобілів, що здійснюють перевезення
людей; мотоциклів, мотоколясок, моторолерів, мопедів; на гірських
шляхах або ділянках шляхів з обмеженою видимістю, залізничних
переїздах, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях; 4) у разі застосування наручників здійснювати періодичну (не
менше як через 2 години) перевірку стану фіксації замків. 2.4.7. Пристрої для примусової зупинки застосовуються в
пунктах пропуску через державний кордон, а також на стаціонарних і
пересувних (тимчасових) контрольних постах, розташованих на шляхах
поза пунктами пропуску через кордон. 2.4.8. При застосуванні патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами
несмертельної дії, упаковок з препаратами сльозоточивої та
дратівної дії (газових балончиків) і патронів до газових
пістолетів (револьверів) прикордонники мають керуватися
обмеженнями щодо мінімальної відстані застосування, які
визначаються технічними характеристиками для конкретного виду
спеціального засобу. 2.4.9. Рішення про застосування гумових кийків, газових
балончиків, газових пістолетів (револьверів), пістолетів
(револьверів) під патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за
своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії,
приймається кожним прикордонником самостійно, зважаючи на оцінку
обстановки, що склалася. Рішення про застосування наручників, засобів зв'язування,
світлошумових пристроїв відвертальної дії, пристроїв примусової
зупинки транспорту, інших спеціальних засобів та службових собак
приймає старший прикордонного наряду або посадова особа,
відповідальна за виконання завдань з охорони державного кордону.
Прикордонники, які діють індивідуально, приймають такі рішення
самостійно. 2.4.10. У кожному разі застосування спеціальних засобів та
службових собак прикордонники зобов'язані, окрім подання
потерпілим необхідної допомоги, повідомити лікарів і медичні
заклади про те, який засіб було застосовано в кожному конкретному
випадку.
2.5. Застосування зброї та бойової техніки 2.5.1. Службу з охорони державного кордону прикордонники
несуть із зарядженою зброєю, при цьому патрон у патронник не
досилається. Заряджання зброї здійснюється перед виходом (заступанням) на
службу в установленому та обладнаному для цього місці за командою
та під наглядом чергового по підрозділу або офіцера (прапорщика),
який очолює наряд. Офіцери й прапорщики заряджання зброї здійснюють самостійно. Під час несення служби особовому складу наряду досилати
патрон у патронник категорично забороняється. Патрон у патронник
досилається тільки перед застосуванням зброї у випадках,
зазначених у пункті 2.5.2 цієї Інструкції. Ручні гранати заряджаються за вказівкою старшого наряду
безпосередньо перед їх застосуванням. Невикористані гранати
негайно розряджаються. Прикордонники, які доставляються до місця служби автомобілем
(вертольотом, катером), зброю заряджають по прибутті на місце
служби, а розряджають перед посадкою в транспортний засіб за
командою і під наглядом старшого наряду, при цьому забороняється
направляти зброю в бік людей, житлових будівель незалежно від
того, заряджена вона чи ні. 2.5.2. Прикордонники, виконуючи завдання з охорони державного
кордону України, застосовують зброю та бойову техніку для: 1) відбиття збройного нападу та вторгнення на територію
України озброєних військових груп і злочинних угруповань; 2) припинення збройних провокацій, а також для відбиття
нападу або припинення збройного опору осіб, які незаконно
перетинають чи намагаються незаконно перетнути державний кордон
України; 3) захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і
здоров'ю, а також звільнення заручників; 4) відбиття нападу на прикордонника або членів його сім'ї,
якщо їх життю і здоров'ю загрожує небезпека; 5) відбиття нападу на об'єкти, приміщення та прикордонні
наряди Державної прикордонної служби, а також їх звільнення в разі
захоплення; 6) затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину
і яка намагається втекти; 7) затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається
втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує
застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю і
здоров'ю прикордоннику; 8) зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо
водій своїми діями створює явну загрозу здоров'ю чи життю громадян
або прикордоннику; 9) подання сигналу тривоги або виклику допомоги; 10) знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров'ю
громадян або прикордонника. Не допускається застосування зброї в напрямку території
суміжної держави, за винятком випадків відбиття збройного нападу
та вторгнення на територію України озброєних військових груп і
злочинних угруповань, припинення збройних провокацій, а також для
відбиття нападу або припинення збройного опору осіб, які незаконно
перетинають чи намагаються незаконно перетнути державний кордон
України. 2.5.3. Застосуванню зброї, за винятком випадків, передбачених
пунктом 2.2.2 цієї Інструкції, повинне передувати попередження про
намір її застосування. Попередження може бути здійснено голосом або попереджувальним
пострілом (черги) угору. У разі якщо порушники перебувають на
значній відстані або виникла потреба у зверненні до великої групи
людей, попередження може бути зроблено через гучномовні установки
та підсилювачі українською мовою "Стій! Буду стріляти!" не менше
двох разів з наданням часу, достатнього для припинення
правопорушення. 2.5.4. Попереджувальні постріли (черги) вгору, якщо слідом за
ними не було застосовано зброю щодо осіб або транспортних засобів,
а також постріли прикордонників угору без націлювання зброї в бік
правопорушника у випадках, передбачених пунктом 2.5.2 цієї
Інструкції, не вважається застосуванням зброї. 2.5.5. З метою забезпечення особистої безпеки прикордонник,
особливо при затриманні групи правопорушників, має право
встановлювати "зону безпеки", тобто утримувати затримувану особу
на відстані, що забезпечує захист від раптового нападу. Після попередження про можливе застосування зброї спроба
затриманої особи наблизитися до прикордонника, скоротивши при
цьому вказану ним відстань, або доторкнутися до зброї, дає право
прикордоннику застосувати зброю. Затримувана особа повинна бачити або знати, що вона
затримується прикордонником під загрозою застосування зброї.
Вимоги прикордонника до особи щодо її місцеперебування і
дотримання вказаної відстані мають бути чіткими, ясними,
зрозумілими. Прикордонник має право оголити вогнепальну зброю і привести
її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася,
можуть виникнути підстави для її застосування. При затриманні
порушників або осіб, яких запідозрено у вчиненні злочинів чи
правопорушень, а також при перевірці документів у підозрілих осіб
прикордонник може привести у готовність вогнепальну зброю, що є
попередженням про можливість її застосування. 2.5.6. Для запобігання викраденню повітряних суден, що
належать Україні, зброя застосовується тільки щодо осіб, які
здійснюють викрадення судна, якщо іншими способами та засобами
неможливо припинити цю спробу. 2.5.7. Для запобігання спробі втечі осіб, затриманих за
порушення державного кордону, зброя може бути застосована лише в
тому разі, якщо особі, яка здійснює втечу, відомо про її
затримання за порушення (спробу порушення) кордону. Якщо втеча
супроводжується нападом на прикордонника, що загрожує його життю
або здоров'ю, він застосовує зброю згідно з пунктом 2.2.2 цієї
Інструкції. 2.5.8. При застосуванні зброї для зупинки транспортного
засобу шляхом його пошкодження стрільба на ураження водія та
пасажирів не ведеться. 2.5.9. Прикордонникам забороняється застосовувати і
використовувати вогнепальну зброю при значному скупченні людей,
якщо від цього можуть постраждати сторонні особи. 2.5.10. Рішення про застосування зброї приймає: у випадках, передбачених підпунктами 1, 2, 5 пункту 2.5.2
цієї Інструкції, - командир прикордонного підрозділу або його
прямі начальники; у випадках, передбачених пунктом 2.2.2 та підпунктами 3, 6,
7, 8, 9, 10 пункту 2.5.2 цієї Інструкції, - старший прикордонного
наряду або прикордонники, які несуть службу індивідуально. Рішення про застосування бойової техніки приймає командир
прикордонного підрозділу або його прямі начальники. 2.5.11. Прикордонники після ведення попереджувальної
стрільби, якщо відпала подальша потреба в застосуванні зброї, або
після застосування зброї, зобов'язані її розрядити, перевірити, чи
не залишились патрони в патроннику, поставити зброю на запобіжник,
у разі потреби - приєднати повністю споряджений магазин, доповісти
командиру прикордонного підрозділу про причини та результати
застосування зброї та бойової техніки. 2.5.12. З прибуттям прикордонного наряду до підрозділу
розряджання зброї здійснюється у встановленому місці за командою й
під наглядом чергового по підрозділу або офіцера (прапорщика),
який очолює наряд. Перевірка здійснюється за умови відокремлення
від зброї магазина шляхом відведення затворної рами назад, огляду
патронника й проведення контрольного спуску курка. Перевірка зброї
здійснюється обов'язково й у тих нарядів, які несли службу з
незарядженою зброєю. Наряди, які повертаються до підрозділу на машині (вертольоті,
катері), зброю розряджають перед посадкою в неї за командою та під
наглядом старшого наряду. Офіцери і прапорщики розряджання зброї здійснюють самостійно.
3. Загальні заходи безпеки при поводженні
зі стрілецькою зброєю та спеціальними засобами
при несенні служби з охорони державного кордону
3.1. Залежно від обстановки й завдань, що виконуються, зброя
у прикордонників, які виконують завдання з охорони державного
кордону, може бути в положенні: автомат - "на ремінь", "на груди",
"за спину" або в положенні підготовки до стрільби; пістолет - у
кобурі, у тому числі призначеній для прихованого носіння зброї,
або в положенні підготовки до стрільби. Піші прикордонники, які рухаються ділянкою, що охороняється,
населеним пунктом, зброю, як правило, тримають у положенні "на
ремінь". Рухаючись крутими схилами та підйомами, пішохідними
містками, кладками, під час переправлення через водні перешкоди,
підйому на спостережну вишку та спускання з неї, виконання різних
робіт, зброю прикордонники мають тримати в положенні "за спину".
Зброю в положенні "за спину" можуть тримати також прикордонники,
які рухаються на конях, лижах, снігоходах, мотоциклах, а також ті,
що безпосередньо здійснюють перевірку документів, та спеціалісти
кінологічної служби. Водії (механіки-водії, мотористи), особовий склад постів
технічного спостереження, рухомих прикордонних постів, постів
спостереження мають зброю при собі або в спеціально обладнаних
пірамідах (місцях) у положенні, що забезпечує швидке її
застосування і не утруднює несення служби та керування
транспортним засобом. При конвоюванні затриманих порушників законодавства про
державний кордон України в пішому порядку зброя, як правило, має
бути в положенні підготовки до стрільби стоячи. Спеціальні засоби (наручники, засоби зв'язування, гумові
кийки, газові балончики, газові пістолети) під час несення служби
мають бути в спеціальних чохлах (кобурах) на поясному ремені або в
положенні підготовки до застосування.
3.2. При отриманні патронів (у тому числі для газового
пістолета) під час заступання на службу прикордонники зобов'язані
особисто перевірити їх кількість, а також переконатись, що на
гільзах немає іржі та вм'ятин, куля не хитається в гільзі, на
капсулі немає зеленого нальоту. При виявленні несправних патронів
треба доповісти про це посадовій особі, яка здійснила видачу
патронів.
3.3. З метою недопущення ураження себе та інших
прикордонників під час застосування газових балончиків
(пістолетів) потрібно враховувати напрямок вітру та утримуватися
від їх застосування в закритих приміщеннях.
3.4. Категорично забороняється: розбирати зброю під час
несення служби, чистити її у невстановлених місцях; без потреби,
викликаної обстановкою, знімати зброю із запобіжника, досилати
патрон у патронник, класти палець на спусковий гачок, залишати
зброю без нагляду чи передавати її іншим особам.
4. Застосування зброї кораблів (катерів) Морської
охорони Державної прикордонної служби України
4.1. У територіальному морі і внутрішніх водах України зброю
кораблів (катерів) Морської охорони Державної прикордонної служби
України дозволяється застосовувати: 4.1.1. Без попередження - для: 1) відбиття збройного нападу та вторгнення на територію
України озброєних військових груп і злочинних угруповань; 2) припинення збройних провокацій, а також для відбиття
нападу або припинення збройного опору осіб, які незаконно
перетинають чи намагаються незаконно перетнути державний кордон
України; 3) відбиття збройного нападу (подання допомоги для відбиття
збройного нападу) на кораблі (катери) та судна Державної
прикордонної служби України або інші судна України; 4) припинення збройного опору суден - порушників
законодавства України про державний кордон. 4.1.2. Після попереджувальної стрільби - для: 1) запобігання викраденню морських та річкових суден, що
належать Україні; 2) припинення ворожих дій іноземних суден щодо українського
узбережжя, українських підводних та надводних об'єктів; 3) затримання суден - порушників законодавства України про
державний кордон у разі невиконання вимоги зупинитися, якщо
судно-порушник намагається втекти, а інші можливості для його
зупинення вичерпано. Кораблі (катери) Морської охорони Державної прикордонної
служби України при виконанні завдань з охорони державного кордону
на річках у випадках, передбачених пунктом 4.1.2 цієї Інструкції,
застосовують тільки стрілецьку зброю.
4.2. Зброю кораблів (катерів) Морської охорони Державної
прикордонної служби України у виключній (морській) економічній
зоні дозволяється застосовувати: 4.2.1. Без попередження - для: 1) відбиття збройного нападу (подання допомоги для відбиття
збройного нападу) на кораблі (катери) та судна Державної
прикордонної служби України або на інші судна України; 2) припинення збройного опору з боку суден - порушників
законодавства про виключну (морську) економічну зону України під
час їх зупинки та затримання. 4.2.2. Після попереджувальної стрільби - для: 1) затримання суден - порушників законодавства про виключну
(морську) економічну зону України в разі невиконання вимоги
зупинитися, якщо судно намагається зникнути, а інші можливості для
його зупинення вичерпані; 2) припинення явно ворожих дій з боку іноземних суден проти
українських надводних та підводних об'єктів.
4.3. Проти іноземних військових кораблів, які порушили
державний кордон, зброя кораблів (катерів) застосовується за
наказом Голови Державної прикордонної служби України, погодженим у
кожному окремому випадку з Міністерством оборони України. У цих випадках наказ про застосування зброї передається через
командира загону Морської охорони.
4.4. У разі виявлення в територіальному морі або внутрішніх
водах України нерозпізнаного підводного човна у підводному
положенні командир корабля негайно повідомляє про це командира
органу охорони кордону і за його наказом подає сигнали на
спливання підводного човна. Подача сигналів на спливання підводного човна виконується в
порядку, визначеному діючими правилами ВМС України.
4.5. Попереджувальна стрільба виконується таким чином, щоб
уникнути попадання в судно. Перед виконанням попереджувальної стрільби командир корабля
(катера) забезпечує подачу сигналів за Міжнародним зводом сигналів
(МЗС-65), якими попереджає судно-порушник про те, що коли воно не
зупиниться, то по ньому буде відкрито вогонь. Рішення про виконання попереджувальної стрільби приймає
командир корабля (катера) Морської охорони Державної прикордонної
служби України. Під час виконання попереджувальної стрільби обов'язковим є
додержання таких правил: 1) за допомогою радіолокаційних станцій та візуально
оглядається район, уточнюється місцезнаходження і напрямок руху
суден і літальних апаратів у районі; 2) корабель (катер) приводиться в бойову готовність N 1; 3) за даними радіолокаційної станції визначаються дистанція
та елементи руху судна-порушника; 4) стрільба виконується трьома пострілами (чергами), тільки
вгору з кутом перевищення і в секторі, що гарантує невлучання в
судно-порушник, а також в інші судна й літальні апарати, що
перебувають в районі; 5) вогонь ведеться з одного ствола однієї артилерійської
установки (кулемета або зі штатної стрілецької зброї) корабля від
візирної колонки або на самокеруванні (для установок, які
обслуговуються особовим складом); 6) управління артилерією (кулеметом або стрільбою зі штатної
стрілецької зброї) корабля й подача команд на виконання
попереджувальної стрільби здійснюється особисто командиром корабля
(катера); 7) під час виконання попереджувальної стрільби команди
командира корабля (катера) записуються першим спостерігачем першої
групи, контролери виставляються відповідно до діючих правил
виконання стрільб. При невиконанні вимог зупинитись після попереджувальної
стрільби командир корабля (катера) доповідає про це командиру
з'єднання і далі діє за його вказівками.
4.6. Особовий склад оглядових груп заходи фізичного впливу,
спеціальні засоби, стрілецьку зброю застосовує згідно з розділами
1, 2, 3 та 6 цієї Інструкції.
4.7. Під час застосування зброї кораблів (катерів) Морської
охорони Державної прикордонної служби України у внутрішніх водах
України, а також у безпосередній близькості від територіального
моря суміжної держави не допускається стріляти в напрямку
території суміжної держави, за винятком випадків відбиття
збройного нападу та вторгнення на територію України військових
груп і злочинних угруповань, припинення збройних провокацій і
зіткнень з озброєними порушниками державного кордону України.
5. Застосування зброї екіпажами літаків і
вертольотів Державної прикордонної служби України
5.1. Зброя екіпажами літаків (вертольотів) застосовується без
попередження для: 1) відбиття збройного нападу та вторгнення на територію
України озброєних військових груп і злочинних угруповань; 2) припинення збройних провокацій, а також для відбиття
нападу або припинення збройного опору осіб, які незаконно
перетинають чи намагаються незаконно перетнути державний кордон
України; 3) подання допомоги кораблям (катерам) Державної прикордонної
служби для відбиття збройного нападу на них; 4) припинення збройного опору суден - порушників
законодавства про державний кордон України; 5) припинення збройного опору з боку суден - порушників
законодавства про виключну (морську) економічну зону.
5.2. Зброя екіпажами літаків (вертольотів) застосовується
після попереджувальних пострілів (черг) для: 1) запобігання викраденню повітряних, морських і річкових
суден, що належать Україні; 2) припинення ворожих дій іноземних суден щодо українського
узбережжя, українських підводних та надводних об'єктів; 3) затримання суден - порушників законодавства про державний
кордон України в разі невиконання вимоги зупинитися, якщо
судно-порушник намагається втекти, а інші можливості для його
зупинення вичерпано; 4) затримання суден - порушників законодавства про виключну
(морську) економічну зону в разі невиконання вимоги зупинитися,
якщо судно-порушник намагається втекти, а інші можливості для його
зупинення вичерпано.
5.3. Дозвіл на виконання попереджувальних пострілів (черг)
командир екіпажу одержує від командного пункту Державної
прикордонної служби, у підпорядкуванні якого він перебуває.
5.4. Попереджувальні постріли (черги) виконуються в секторі,
який забезпечує безпеку всіх об'єктів (суден), які перебувають в
цьому районі, з гарантованим невлучанням у цілі, та ведуться з
прямолінійного польоту на малій (граничнодопустимій) висоті, з
винесенням точки прицілювання на кут, не менший 200 тисячних
дальності від цілі.
5.5. Перед виконанням попереджувальних пострілів (черг) район
оглядається візуально, за допомогою оптичних засобів та бортової
радіолокаційної станції, при цьому уточнюється взаємне
розташування об'єктів і цілі, визначаються відстань до цілі та
елементи її руху. Попереджувальні постріли (черги) виконуються у два заходи з
однієї вогневої установки бортової стрілецько-гарматної зброї
особисто командиром екіпажу або за його командою одним із членів
екіпажу. У першому заході провадяться дві короткі попереджувальні
черги, у другому заході - три черги. Вогонь ведеться при
ввімкнених засобах об'єктивного контролю польоту і застосування
зброї. При невиконанні вимог зупинитися після попереджувальних
пострілів (черг) командир екіпажу доповідає про це по радіо на
командний пункт Державної прикордонної служби, у підпорядкуванні
якого він перебуває, або у командний пункт вищого рівня і далі діє
за їх указівками.
5.6. У разі виявлення порушення державного кордону України
повітряними суднами та іншими літальними апаратами, іноземними
військовими кораблями, у тому числі й підводними човнами, екіпажі
літаків і вертольотів Державної прикордонної служби негайно
доповідають про це на командний пункт Державної прикордонної
служби, у підпорядкуванні якого вони перебувають, і надалі діють
за його вказівками.
5.7. При застосуванні зброї, як правило, не дозволяється
стріляти в напрямку території суміжної держави, за винятком
випадків відбиття збройного нападу та вторгнення на територію
України військових груп і злочинних угруповань, припинення
збройних провокацій і зіткнень з озброєними порушниками державного
кордону України.
6. Прикінцеві положення
6.1. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних
засобів, зброї, бойової техніки у випадках, зазначених у цій
Інструкції, має бути адекватним ступеню суспільної небезпеки дій
правопорушників. Прикордонники повинні використовувати наявні
можливості розв'язувати завдання з охорони державного кордону
ненасильницькими методами.
6.2. Після застосування зброї, бойової техніки та спеціальних
засобів проводиться огляд приміщень і місцевості з метою виявлення
потерпілих, можливих пожеж, пошкоджень об'єктів життєзабезпечення,
а також збирання спеціальних засобів, що не спрацювали, а за
потреби - дегазація. Усім потерпілим особам подається необхідна
допомога. Під час подання допомоги потерпілим прикордонники
повинні дотримувати заходів безпеки з метою недопущення спроб
раптового нападу. Прикордонники, які не подали допомогу потерпілим особам,
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
6.3. У кожному разі після застосування заходів фізичного
впливу, спеціальних засобів для здійснення силового затримання
правопорушників, зброї та бойової техніки прикордонники, які їх
застосували, подають рапорт безпосередньому начальнику. У рапорті мають бути відображені: підстави та обставини
застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів (місце,
час, наявність людей на місці події, кількість прикордонників, які
застосовували силу), правопорушення, які вчинила особа, ким
прийнято рішення або відданий наказ, вид та інтенсивність
застосування спеціальних засобів, що використовувалися, скільки і
які боєприпаси були використані, відомості про осіб, щодо яких
було застосовано силу, наслідки її застосування, дані про можливих
свідків, яку допомогу подано потерпілим.
6.4. Якщо застосування заходів фізичного впливу, спеціальних
засобів спричинило поранення або смерть, а також у всіх випадках
застосування зброї прикордонник зобов'язаний негайно письмово
доповісти безпосередньому начальнику для повідомлення прокурору.
Начальник органу охорони державного кордону повідомляє прокурора,
негайно доповідає начальнику регіонального управління. За потреби
він інформує керівників місцевих органів виконавчої влади.
6.5. Після застосування заходів фізичного впливу та
спеціальних засобів для силового затримання правопорушників
проводиться службове розслідування. У всіх випадках застосування зброї та якщо в результаті
застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів
спричинено поранення або смерть особи, службове розслідування
проводиться керівництвом органів охорони державного кордону,
начальниками відділів регіональних управлінь або Адміністрації
Держприкордонслужби, а в разі потреби - керівництвом регіональних
управлінь Державної прикордонної служби України.
6.6. Про результати розслідування посадова особа, яка його
проводила, у встановлені терміни доповідає по команді та подає
копії матеріалів розслідування в регіональні управління та в
Адміністрацію Держприкордонслужби.
6.7. Військовослужбовець, який не згоден з висновками
службового розслідування щодо правомірності застосування ним
спеціальних засобів та зброї, має право оскаржити їх у порядку,
передбаченому чинним законодавством.
6.8. У разі порушення встановленого порядку застосування
заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, бойової
техніки, озброєння вертольотів (літаків), кораблів та катерів
Державної прикордонної служби України прикордонники несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством.
Перший заступник Голови Державної
прикордонної служби України -
директор Департаменту охорони
державного кордону
генерал-полковник П.А.Шишолінon top