Document z0946-14, valid, current version — Revision on June 19, 2015, on the basis - z0629-15

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.08.2014  № 1322/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 серпня 2014 р.
за № 946/25723

Про внесення змін до Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

{Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства юстиції № 3376/5 від 29.12.2010, до якого вносились зміни}

Відповідно до статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та з метою удосконалення порядку діяльності Комісії Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 грудня 2010 року № 3376/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2010 року за № 1420/18715 (далі – Положення), такі зміни:

1) пункт 5 Положення викласти в такій редакції:

«5. Головою Комісії є керівник структурного підрозділу Міністерства юстиції України, до компетенції якого віднесені питання фінансового моніторингу (далі - структурний підрозділ), членами Комісії є працівники центрального апарату Міністерства юстиції України. Секретарем Комісії є працівник структурного підрозділу.»;

2) абзац перший пункту 16 Положення після слів «заслуховуються суб'єкт» доповнити словами «та/або його представник (у разі їх присутності)».

2. Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу (Баранова Т.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу Баранову Т.І.

Міністр

Павло Петренкоon top