Document z0945-14, valid, current version — Adoption on August 1, 2014
( Last event — Entry into force, gone August 29, 2014. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.08.2014  № 1274/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 серпня 2014 р.
за № 945/25722

Про внесення змін до Інструкції про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань

З метою приведення у відповідність до вимог статей 59 та 111 Кримінально-виконавчого кодексу України порядку надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань НАКАЗУЮ:

1. Внести до Інструкції про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 22 листопада 2011 року № 3361/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2011 року за № 1372/20110, такі зміни:

1) пункт 2  викласти в такій редакції:

«2. Засудженим, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і виправних колоніях середнього рівня безпеки та виховних колоніях, дозволяються короткочасні виїзди за межі колонії на території України на строк не більше семи діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб), у зв’язку з такими винятковими особистими обставинами:

смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого;

стихійне лихо, що спричинило значну матеріальну  шкоду засудженому або його сім'ї;

одержання медичної допомоги, якщо така допомога не може бути надана на території відповідного місця позбавлення волі.»;

2) абзац четвертий пункту 3 викласти в такій редакції:

«за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду - на період здійснення кримінального провадження;».

2. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Мартиненко С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної пенітенціарної служби України Ошовського В.І.

Міністр

Павло Петренкоon top