Document z0930-17, valid, current version — Adoption on July 3, 2017
( Last event — Entry into force, gone August 29, 2017. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2017  № 948


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2017 р.
за № 930/30798

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про освіту», Нормативів чисельності практичних психологів і соціальних педагогів, встановлених додатком до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 3 травня 1999 року № 127, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 грудня 1999 року за № 922/4215 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2009 року № 616), та з метою упорядкування типових штатних нормативів навчальних закладів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, що додаються.

2. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л.М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Заступник Міністра фінансів України

Голова Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Профспілки
працівників освіти і науки України


Андрій Рева

С. Марченко


Д. Олійник


Г.Ф. ТрухановЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
03.07.2017  № 948


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2017 р.
за № 930/30798

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

1. Пункт 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 05 грудня 2008 року № 1105 «Про затвердження Типових штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2008 року за № 1250/15941, викласти в такій редакції:

«4. Керівникам спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу.

У разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду можуть бути введені додаткові посади.».

2. Пункт 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1204 «Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2011 року за № 114/18852, викласти в такій редакції:

«3. Керівникам професійно-технічних навчальних закладів привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу.

У разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду можуть бути введені додаткові посади.».

3. У Типових штатних нормативах професійно-технічних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1204, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 січня 2011 року за № 114/18852:

1) у таблиці позицію «Майстер виробничого навчання або педагог професійного навчання» доповнити новими рядками такого змісту:

«

1

У навчальному центрі при кримінально-виконавчій установі закритого типу на навчальну групу з контингентом до 10 (включно) учнів

2

У навчальному центрі при кримінально-виконавчій установі закритого типу на навчальну групу з контингентом 11 і більше учнів

»;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Посади практичного психолога, соціального педагога вводяться в штатні розписи навчальних закладів за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою з розрахунку не більше однієї ставки кожної посади на навчальний заклад за рахунок коштів загального фонду відповідних бюджетів (для державних і комунальних навчальних закладів).».

4. У таблиці Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1308/18603, позицію «Практичний психолог Соціальний педагог» викласти в такій редакції:

«

Практичний психолог Соціальний педагог


У школах сіл та селищ:

0,25

при кількості до 99 учнів

0,5

при кількості 100 і більше учнів

0,75

при кількості 200 і більше учнів

1

при кількості 300 учнів


у школах міст:

0,5

при кількості до 499 учнів

0,75

при кількості 500 і більше учнів

1

при кількості 700 учнів

».

5. Пункт 3 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 жовтня 2012 року № 1230 «Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 року за № 1935/22247, викласти в такій редакції:

«3. Керівникам позашкільних навчальних закладів привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу.

У разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду можуть бути введені додаткові посади.».

6. Пункт 3 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року № 1370 «Про затвердження Типових штатних нормативів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2012 року за № 2142/22454, викласти в такій редакції:

«3. Керівникам навчальних спортивних закладів привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу.

У разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду можуть бути введені додаткові посади.».

7. У пунктах 3.1 і 3.2 Типових штатних нормативів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 03 грудня 2012 року № 1370, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2012 року за № 2142/22454, графи 3 позицій «Практичний психолог, соціальний педагог» викласти в такій редакції:

«Посади практичного психолога, соціального педагога вводяться за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою з розрахунку не більше однієї ставки кожної посади на навчальний спортивний заклад за рахунок коштів загального фонду відповідних бюджетів (для державних і комунальних навчальних закладів)».

8. У пунктах 12 і 13 таблиці Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 23 січня 2014 року № 60, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 січня 2014 року за № 200/24977, графи 3 позицій «Практичний психолог», «Соціальний педагог» викласти в такій редакції:

«Вводяться за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою з розрахунку не більше однієї ставки кожної посади на навчальний заклад за рахунок коштів загального фонду відповідних бюджетів (для державних і комунальних навчальних закладів)».

Директор департаменту
економіки та фінансування
Міністерства освіти і науки
України
С.В. Даниленкоon top