Document z0919-13, valid, current version — Adoption on June 6, 2013
( Last event — Entry into force, gone June 25, 2013. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.06.2013  № 1113/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 червня 2013 р.
за № 919/23451

Про внесення зміни до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні

Відповідно до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2013 року № 9, а також з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у відповідність до вимог законодавства НАКАЗУЮ:

1. Внести до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), таку зміну:

друге речення підпункту «а» пункту 2 глави 1 розділу ІІІ викласти в такій редакції: «У разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я державна реєстрація народження проводиться на підставі медичного свідоцтва про народження або медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма № 103-1/о), форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024 (із змінами) (далі - медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу), та висновку про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я за формою, встановленою у додатку 3 до Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2013 року № 9».

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Палій Н.О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Департамент взаємодії з органами влади (Палій Н.О.).

Міністр

Олександр Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров’я України

Перший заступник Голови
Державної реєстраційної служби УкраїниР. Богатирьова


І.І. Завальнаon top