Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17.06.2004  № 280


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 2004 р.
за № 918/9517

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 89 від 11.09.2017}

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку
№ 556 від 17.11.2004
№ 555 від 17.11.2004
№ 222 від 16.06.2005
№ 457 від 01.12.2005
№ 359 від 03.10.2005
№ 76 від 06.03.2006
№ 457 від 13.12.2006
№ 229 від 22.06.2007
№ 310 від 31.08.2007
№ 482 від 27.12.2007
№ 44 від 04.02.2009
№ 458 від 06.08.2009
№ 405 від 01.09.2010
№ 227 від 08.06.2012
№ 3 від 08.01.2013
№ 184 від 21.05.2013
№ 359 від 16.06.2014
№ 402 від 22.06.2015
№ 589 від 08.09.2015
№ 826 від 26.11.2015
№ 345 від 14.06.2016
№ 415 від 27.12.2016
№ 39 від 24.05.2017
№ 89 від 11.09.2017
№ 117 від 17.11.2017}

{З 1 січня 2019 року передбачені зміни до Постанови згідно з Постановою Національного банку № 359 від 16.06.2014}


Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк України" і статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку банків України, що додається.

2. Затвердити Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, що додається.

3. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В.І.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів Національного банку України та банків для керівництва та використання в роботі.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 21.11.97 № 388 "Про заходи щодо реалізації Програми реформування бухгалтерського обліку та звітності Національного банку України і комерційних банків України";

(Абзац пункту 4 втратив чинність на підставі Постанови Правління Національного банку № 555 від 17.11.2004)

постанову Правління Національного банку України від 09.04.99 № 179 "Про внесення змін і доповнень до деяких нормативних актів Національного банку України";

постанову Правління Національного банку України від 30.06.99 № 319 "Про внесення змін і доповнень до деяких нормативних актів Національного банку України";

постанову Правління Національного банку України від 08.12.99 № 579 "Про внесення змін до деяких нормативних актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 22.12.99 за № 898/4191;

постанову Правління Національного банку України від 14.06.2000 № 244 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 07.07.2000 за № 397/4618;

постанову Правління Національного банку України від 29.09.2000 № 379 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10.10. 2000 за № 694/4915;

постанову Правління Національного банку України від 07.12.2000 № 472 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.12.2000 за № 941/5162;

постанову Правління Національного банку України від 29.08.2001 № 370 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10.09.2001 за № 800/5991;

постанову Правління Національного банку України від 10.01.2002 № 11 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10.01.2002 за № 22/6310;

постанову Правління Національного банку України від 29.01.2002 № 43 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 30.01.2002 за № 79/6367;

постанову Правління Національного банку України від 29.08.2002 № 315 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06.09.2002 за № 737/7025;

постанову Правління Національного банку України від 10.09.2002 № 338 "Про затвердження Змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 24.09.2002 за № 779/7067;

постанову Правління Національного банку України від 16.12.2002 № 510 "Про затвердження Змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 02.01.2003 за № 2/7323;

постанову Правління Національного банку України від 19.03.2003 № 120 "Про затвердження Змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 03.04.2003 за № 260/7581;

постанову Правління Національного банку України від 20.08.2003 № 356 "Про затвердження Змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 795/8116;

постанову Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 499 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.11.2003 за № 1076/8397;

постанову Правління Національного банку України від 24.03.2004 № 129 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.03.2004 за № 367/8966.

5. Генеральному економічному департаменту (Шумило І.А.) не пізніше ніж у десятиденний строк після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України забезпечити оприлюднення нормативно-правових актів, затверджених цією постановою, на офіційній сторінці Національного банку України в мережі Інтернет.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

7. Постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року.

В.о. Голови

А.П. Яценюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
17.06.2004 № 280


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 2004 р.
за № 918/9517

ПЛАН
рахунків бухгалтерського обліку банків України

Класи, рахунки бухгалтерського обліку

Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції

10

Готівкові кошти

100

Банкноти та монети

1001

А(1)

Банкноти та монети в касі банку

1002

А

Банкноти та монети в касі відділень банку

1003

А

Банкноти та монети в обмінних пунктах

1004

А

Банкноти та монети в банкоматах

1005

А

Банкноти та монети, інкасовані до перерахування

1007

А

Банкноти та монети в дорозі

101

Дорожні чеки

1011

А

Дорожні чеки в касі банку

1012

А

Дорожні чеки в касі відділень банку

1013

А

Дорожні чеки в обмінних пунктах

1017

А

Дорожні чеки в дорозі

109

Резерви під готівкові кошти, наявність яких є непідтвердженою

1090

КА

Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою

11

Банківські метали

110

Банківські метали

1101

А

Банківські метали в банку

1102

А

Банківські метали у відділенні банку

1107

А

Банківські метали в дорозі

119

Резерви під банківські метали, наявність яких є непідтвердженою

1190

КА

Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою

12

Кошти в Національному банку України

120

Кошти на вимогу в Національному банку України

1200

А

Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України

1203

А

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України

1207

А

Накопичувальний рахунок банку в Національному банку України

1208

А

Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України

121

Строкові вклади (депозити) у Національному банку України

1211

А

Кошти, що надані Національному банку України за операціями репо

1212

А

Короткострокові вклади (депозити) у Національному банку України

1215

А

Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України

1216

АП

Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України

1218

АП

Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України

13

Кошти Національного банку України

130

Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку

1300

П

Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку

1308

П

Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національного банку України в банку

131

Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України

1310

П

Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

1311

П

Кошти, що отримані від Національного банку України за операціями репо

1312

П

Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

1313

П

Короткострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України

1315

П

Неамортизована премія за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1316

АП

Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1317

П

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1318

АП

Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

132

Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України

1322

П

Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України

1323

П

Довгострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України

1324

П

Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій

1325

П

Неамортизована премія за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1326

АП

Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1327

П

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1328

АП

Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

133

Строкові вклади (депозити) Національного банку України

1332

П

Короткострокові вклади (депозити) Національного банку України

1334

П

Довгострокові вклади (депозити) Національного банку України

1335

П

Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України

1336

АП

Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України

1338

АП

Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами)

14

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України

140

Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1400

А

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1401

А

Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1402

А

Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1403

А

Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1404

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1405

АП

Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1406

АП

Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1407

А

Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1408

АП

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

141

Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1410

А

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1411

А

Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1412

А

Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1413

А

Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1414

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1415

АП

Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1416

АП

Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1417

А

Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1418

АП

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1419

АП

Резерви за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

142

Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1420

А

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1421

А

Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1422

А

Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1423

А

Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1424

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1426

АП

Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1427

А

Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1428

АП

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1429

АП

Резерви за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

143

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

1430

А

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

1435

АП

Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

1436

АП

Неамортизований дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

1437

А

Неамортизована премія за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

1438

АП

Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

144

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю

1440

А

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю

1446

АП

Неамортизований дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю

1447

А

Неамортизована премія за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю

1448

АП

Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю

149

Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України

1490

КА

Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1491

КА

Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

{Рахунок 1492 КА виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

{Рахунок 1493 КА виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

15

Кошти в інших банках

150

Кошти на вимогу в інших банках

1500

АП

Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках

1502

А

Кошти банків у розрахунках

1507

АП

Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків

1508

АП

Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках

1509

АП

Резерви за коштами на вимогу в інших банках

151

Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

1510

А

Депозити овернайт, що розміщені в інших банках

1512

А

Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

1513

А

Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

1514

А

Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу

1515

А

Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

1516

АП

Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

1517

А

Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

1518

АП

Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

1519

АП

Резерви за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

152

Кредити, що надані іншим банкам

1520

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам

1521

А

Кредити овернайт, що надані іншим банкам

1522

А

Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо

1523

А

Короткострокові кредити, що надані іншим банкам

1524

А

Довгострокові кредити, що надані іншим банкам

1525

А

Неамортизована премія за кредитами, що надані іншим банкам

1526

АП

Неамортизований дисконт за кредитами, що надані іншим банкам

1527

А

Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам

1528

АП

Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам

1529

АП

Резерви за кредитами, що надані іншим банкам

159

Резерви під заборгованість інших банків

1590

КА

Резерви під заборгованість інших банків за кредитними операціями

1592

КА

Резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках

16

Кошти інших банків

160

Кошти на вимогу інших банків

1600

АП

Кореспондентські рахунки інших банків

1602

П

Кошти в розрахунках інших банків

1607

АП

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам

1608

АП

Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків

161

Строкові вклади (депозити) інших банків

1610

П

Депозити овернайт інших банків

1612

П

Короткострокові вклади (депозити) інших банків

1613

П

Довгострокові вклади (депозити) інших банків

1615

П

Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків

1616

АП

Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) інших банків

1617

П

Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків

1618

АП

Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків

162

Кредити, що отримані від інших банків

1621

П

Кредити овернайт, що отримані від інших банків

1622

П

Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо

1623

П

Короткострокові кредити, що отримані від інших банків

1624

П

Довгострокові кредити, що отримані від інших банків

1625

П

Неамортизована премія за кредитами, що отримані від інших банків

1626

АП

Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків

1627

П

Прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків

1628

АП

Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків

18

Дебіторська заборгованість за операціями з банками

181

Дебіторська заборгованість за операціями з банками

1811

А

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

1812

А

Дебіторська заборгованість за операціями репо, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

1819

А

Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками

189

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

1890

КА

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

19

Кредиторська заборгованість за операціями з банками

191

Кредиторська заборгованість за операціями з банками

1911

П

Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою

1912

П

Кредиторська заборгованість за операціями репо, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

1919

П

Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками

{Клас 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 229 від 22.06.2007, № 482 від 27.12.2007, № 3 від 08.01.2013, № 402 від 22.06.2015, № 826 від 26.11.2015, № 39 від 24.05.2017, № 89 від 11.09.2017 - діють до 24 грудня 2017 року (включно)}

Клас 2. Операції з клієнтами

20

Кредити, що надані суб'єктам господарювання

201

Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

2010

А

Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

2015

А

Неамортизована премія за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

2016

АП

Неамортизований дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

2018

АП

Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

202

Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання

2020

А

Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання

2025

А

Неамортизована премія за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання

2026

АП

Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарювання

2027

А

Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання

2028

АП

Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання

2029

АП

Резерви за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання

203

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання

2030

А

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання

2035

А

Неамортизована премія за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання

2036

АП

Неамортизований дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання

2037

А

Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання

2038

АП

Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання

2039

АП

Резерви за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

206

Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2060

А

Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання

2062

А

Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2063

А

Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2065

А

Неамортизована премія за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2066

АП

Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2067

А

Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2068

АП

Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2069

АП

Резерви за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

207

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання

2071

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання

{Рахунок 2072 А виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

{Рахунок 2073 А виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

2074

А

Довгострокові кредити, що надані суб'єктам господарювання за участю кредитів Національного банку України

2075

А

Неамортизована премія за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання

2076

АП

Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання

2077

А

Прострочена заборгованість за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання

2078

АП

Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання

2079

АП

Резерви за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання

208

Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання

2082

А

Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання

2083

А

Довгострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання

2085

А

Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

2086

АП

Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

2087

А

Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

2088

АП

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

2089

АП

Резерви за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання

2082

А

Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання

2083

А

Довгострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання

2085

А

Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

2086

КА

Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

2087

А

Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

2088

АП

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

2089

А

Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання".

21

Кредити, що надані органам державної влади

210

Кредити, що надані органам державної влади

2102

А

Короткострокові кредити, що надані органам державної влади

2103

А

Довгострокові кредити, що надані органам державної влади

2105

А

Неамортизована премія за кредитами, що надані органам державної влади

2106

АП

Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам державної влади

2107

А

Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади

2108

АП

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади

2109

АП

Резерви за кредитами, що надані органам державної влади

211

Кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2112

А

Короткострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2113

А

Довгострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2115

А

Неамортизована премія за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2116

АП

Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2117

А

Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2118

АП

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2119

АП

Резерви за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

212

Іпотечні кредити, що надані органам державної влади

2122

А

Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам державної влади

2123

А

Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам державної влади

2125

А

Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

2126

АП

Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

2127

А

Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

2128

АП

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

2129

АП

Резерви за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

213

Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2132

А

Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2133

А

Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2135

А

Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2136

АП

Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2137

А

Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2138

АП

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2139

АП

Резерви за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

22

Кредити, що надані фізичним особам

220

Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

2202

А

Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

2203

А

Довгострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

2205

А

Неамортизована премія за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

2206

АП

Неамортизований дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

2207

А

Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

2208

АП

Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

2209

АП

Резерви за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

221

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам

2211

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам

2215

А

Неамортизована премія за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам

2216

АП

Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам

2217

А

Прострочена заборгованість за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам

2218

АП

Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам

2219

АП

Резерви за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам

222

Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам

2220

А

Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам

2226

АП

Неамортизований дисконт за врахованими векселями фізичних осіб

2227

А

Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

2228

АП

Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

2229

АП

Резерви за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

223

Іпотечні кредити, що надані фізичним особам

2232

А

Короткострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам

2233

А

Довгострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам

2235

А

Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

2236

АП

Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

2237

А

Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

2238

АП

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

2239

АП

Резерви за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

24

Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

240

Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

2400

КА

Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на індивідуальній основі

2401

КА

Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на портфельній основі

25

Кошти бюджету та позабюджетних фондів України

251

Кошти Державного бюджету України

2512

П

Кошти Державного бюджету України цільового характеру

2513

П

Кошти Державного казначейства України

2518

АП

Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України

252

Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

2520

П

Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

2523

П

Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

2525

П

Вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

2526

П

Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

2528

АП

Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

253

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

2530

П

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

2531

П

Кошти, що вилучені уповноваженими органами

2538

АП

Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

254

Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів

2541

П

Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

2542

П

Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів

2544

П

Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру

2545

П

Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру

2546

П

Вклади (депозити) місцевих бюджетів

2548

АП

Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів

255

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

2550

П

Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку

2551

П

Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку

2552

П

Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

2553

П

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

2554

П

Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільських бюджетів

2555

П

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів

2556

П

Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджетних призначень

2558

АП

Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

256

Кошти позабюджетних фондів

2560

П

Державні позабюджетні фонди

2561

П

Галузеві позабюджетні фонди

2562

П

Регіональні позабюджетні фонди

2565

П

Цільові кошти позабюджетних фондів

2568

АП

Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів

257

Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат

2570

П

Кошти державного бюджету для виплат

2571

П

Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою

2572

П

Кошти місцевих бюджетів для виплат

26

Кошти клієнтів банку

260

Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

2600

АП

Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

2601

П

Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління

2602

П

Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання

2603

П

Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання

2604

П

Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання

2605

АП

Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток

{Рахунок 2606 групи рахунків 260 розділу 26 класу 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 39 від 24.05.2017}

2606

П

Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу

2607

АП

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання

2608

АП

Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання

261

Строкові кошти суб'єктів господарювання

2610

П

Короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання

2611

П

Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо

2615

П

Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання

2616

АП

Неамортизований дисконт за строковими коштами суб'єктів господарювання

2617

П

Неамортизована премія за строковими коштами суб'єктів господарювання

2618

АП

Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання

262

Кошти на вимогу фізичних осіб

2620

АП

Кошти на вимогу фізичних осіб

2622

П

Кошти в розрахунках фізичних осіб

2625

АП

Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток

2627

АП

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам

2628

АП

Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб

263

Строкові кошти фізичних осіб

2630

П

Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб

2635

П

Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб

2636

АП

Неамортизований дисконт за строковими коштами фізичних осіб

2637

П

Неамортизована премія за строковими коштами фізичних осіб

2638

АП

Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб

264

Кошти виборчих фондів та фонду референдуму

2640

П

Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України

2641

П

Кошти виборчого фонду політичної партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі

2642

П

Кошти виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах

2643

П

Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости

2644

П

Кошти фонду референдуму ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму

265

Кошти небанківських фінансових установ

2650

АП

Кошти на вимогу небанківських фінансових установ

2651

П

Короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

2652

П

Довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

2653

П

Неамортизована премія за строковими коштами небанківських фінансових установ

2654

П

Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу

2656

АП

Неамортизований дисконт за строковими коштами небанківських фінансових установ

2655

АП

Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток

2657

АП

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам

2658

АП

Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ

27

Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій

270

Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій

2700

П

Короткострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій

2701

П

Довгострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій

2706

АП

Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій

2707

П

Неамортизована премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій

2708

АП

Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій

28

Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

280

Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

2800

А

Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку

2801

А

Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку

2802

А

Дебіторська заборгованість за операціями репо, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

2805

А

Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями

2806

А

Дебіторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень

2809

А

Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

289

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

2890

КА

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

29

Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку

290

Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

2900

П

Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку

2901

П

Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів

2902

П

Кредиторська заборгованість за прийняті платежі

2903

П

Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками

2904

П

Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима

2905

П

Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями

2906

П

Кредиторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень

2907

П

Кредиторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР

2908

П

Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР

2909

П

Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

292

Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку

2920

АП

Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат

2924

АП

Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток

{Клас 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 457 від 01.12.2005, № 482 від 27.12.2007, № 458 від 06.08.2009, № 405 від 01.09.2010, № 227 від 08.06.2012, № 3 від 08.01.2013, № 184 від 21.05.2013, № 359 від 16.06.2014, № 402 від 22.06.2015, № 589 від 08.09.2015, № 826 від 26.11.2015, № 39 від 24.05.2017, № 89 від 11.09.2017 - діють до 24 грудня 2017 року (включно), № 117 від 17.11.2017 - діє до 24 грудня 2017 року (включно)}

Клас 3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання

30

Цінні папери та інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

300

Акції та інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

3002

А

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у торговому портфелі банку

3003

А

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку

3005

А

Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

3006

А

Інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

3007

АП

Переоцінка акцій та інших фінансових інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

3008

АП

Нараховані доходи за акціями та іншими фінансовими інвестиціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

301

Боргові цінні папери в торговому портфелі банку

3010

А

Боргові цінні папери органів державної влади в торговому портфелі банку

3011

А

Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в торговому портфелі банку

3012

А

Боргові цінні папери, випущені банками, у торговому портфелі банку

3013

А

Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку

3014

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств у торговому портфелі банку

3015

АП

Переоцінка боргових цінних паперів у торговому портфелі банку

3016

АП

Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку

3017

А

Неамортизована премія за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку

3018

АП

Нараховані доходи за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку

304

Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3040

А

Активи за придбаними опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3041

А

Активи за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3042

А

Активи за ф'ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3043

А

Активи за валютними своп-контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3044

А

Активи за процентними своп-контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3049

А

Активи за іншими похідними фінансовими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

31

Цінні папери та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування

310

Акції та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж

3102

А

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у портфелі банку на продаж

3103

А

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж

3105

А

Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

3106

А

Інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж

3107

АП

Переоцінка акцій та інших фінансових інвестицій у у портфелі банку на продаж

3108

АП

Нараховані доходи за акціями та іншими фінансовими інвестиціями в портфелі банку на продаж

311

Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж

3110

А

Боргові цінні папери органів державної влади в портфелі банку на продаж

3111

А

Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в портфелі банку на продаж

3112

А

Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку на продаж

3113

А

Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж

3114

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств у портфелі банку на продаж

3115

АП

Переоцінка боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж

3116

АП

Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

3117

А

Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

3118

АП

Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

3119

АП

Резерви за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

312

Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

3122

А

Інвестиції в асоційовані банки, що утримуються з метою продажу

3123

А

Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу

3125

А

Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

3128

А

Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

313

Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

3132

А

Інвестиції в дочірні банки, що утримуються з метою продажу

3133

А

Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу

3135

А

Інвестиції в інші дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

3138

А

Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

314

Похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування

3140

А

Активи за придбаними опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

3141

А

Активи за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

3142

А

Активи за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

3143

А

Активи за валютними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування

3144

А

Активи за процентними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування

319

Резерви під знецінення фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж

3190

КА

Резерви під знецінення фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж

{Рахунок 3191 КА виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

32

Цінні папери в портфелі банку до погашення

321

Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення

3210

А

Боргові цінні папери органів державної влади в портфелі банку до погашення

3211

А

Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в портфелі банку до погашення

3212

А

Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку до погашення

3213

А

Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку до погашення

3214

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств у портфелі банку до погашення

3216

АП

Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

3217

А

Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

3218

АП

Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

3219

АП

Резерви за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

329

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

3290

КА

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

{Рахунок 3291 КА виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

33

Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання

330

Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

3300

П

Короткострокові прості векселі, емітовані банком

3301

П

Акцепти, що надані за короткостроковими переказними векселями

3305

П

Інші короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

3306

АП

Неамортизований дисконт за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

3307

П

Неамортизована премія за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

3308

АП

Нараховані витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

331

Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

3310

П

Довгострокові прості векселі, емітовані банком

3311

П

Акцепти, що надані за довгостроковими переказними векселями

3315

П

Інші довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

3316

АП

Неамортизований дисконт за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

3317

П

Неамортизована премія за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

3318

АП

Нараховані витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

332

Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3320

П

Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3326

АП

Неамортизований дисконт за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

3327

П

Неамортизована премія за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

3328

АП

Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

333

Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3330

П

Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3336

АП

Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

3337

П

Неамортизована премія за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

3338

АП

Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

334

Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком

3340

П

Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком

3346

АП

Неамортизований дисконт за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком

3347

П

Неамортизована премія за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком

3348

АП

Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком

335

Похідні фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3350

П

Зобов'язання за проданими опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3351

П

Зобов'язання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3352

П

Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3353

П

Зобов'язання за валютними своп-контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3354

П

Зобов'язання за процентними своп-контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3359

П

Зобов'язання за іншими похідними фінансовими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

336

Похідні фінансові зобов'язання, що призначені для обліку хеджування

3360

П

Зобов'язання за проданими опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

3361

П

Зобов'язання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

3362

П

Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

3363

П

Зобов'язання за валютними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування

3364

П

Зобов'язання за процентними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування

337

Зобов'язання за привілейованими акціями, емітованими банком

3370

П

Зобов'язання за привілейованими акціями, емітованими банком

3376

АП

Неамортизований дисконт за зобов'язаннями за привілейованими акціями, емітованими банком

3377

П

Неамортизована премія за зобов'язаннями за привілейованими акціями, емітованими банком

3378

АП

Нараховані витрати за привілейованими акціями, емітованими банком

338

Фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки

3380

П

"Фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3385

АП

Переоцінка фінансових зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3386

КП

Неамортизований дисконт за фінансовими зобов'язаннями, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3387

П

Неамортизована премія за фінансовими зобов'язаннями, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3388

АП

Нараховані витрати за фінансовими зобов'язаннями, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

34

Запаси матеріальних цінностей

340

Запаси матеріальних цінностей

3400

А

Запаси матеріальних цінностей на складі

3402

А

Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб

3403

А

Дорогоцінні метали в банку

3407

А

Дорогоцінні метали в дорозі

3408

А

Необоротні активи, утримувані для продажу

3409

А

Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя

35

Інші активи банку

350

Витрати майбутніх періодів

3500

А

Витрати майбутніх періодів

351

Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку

3510

А

Дебіторська заборгованість з придбання активів

3519

А

Дебіторська заборгованість за послуги

352

Розрахунки за податками та обов'язковими платежами

3520

А

Дебіторська заборгованість за податком на прибуток

3521

А

Відстрочений податковий актив

3522

А

Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток

354

Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами

3540

А

Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

3541

А

Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку

3548

А

Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами

355

Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

3550

А

Аванси працівникам банку на витрати з відрядження

3551

А

Аванси працівникам банку на господарські витрати

3552

А

Нестачі та інші нарахування на працівників банку

3559

А

Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами

357

Інші нараховані доходи

3570

А

Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування

3578

А

Інші нараховані доходи

3579

А

Прострочені інші нараховані доходи

359

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

3590

КА

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

3599

КА

Резерви під заборгованість за іншими нарахованими доходами

36

Інші пасиви банку

360

Доходи майбутніх періодів

3600

П

Доходи майбутніх періодів

361

Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку

3610

П

Кредиторська заборгованість з придбання активів

3615

П

Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)

3619

П

Кредиторська заборгованість за послуги

362

Розрахунки за податками та обов'язковими платежами

3620

П

Кредиторська заборгованість за податком на прибуток

3621

П

Відстрочені податкові зобов'язання

3622

П

Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток

3623

П

Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

363

Розрахунки з акціонерами (учасниками)

{Рахунок 3630 П виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

3631

П

Кредиторська заборгованість перед акціонерами (учасниками) банку за дивідендами

364

Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами

3640

П

Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

3641

П

Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку

3648

П

Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами

365

Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

3650

П

Заборгованість працівникам банку на відрядження

3651

П

Заборгованість працівникам банку на господарські витрати

3652

П

Нарахування працівникам банку за заробітною платою

3653

П

Утримання з працівників банку на користь третіх осіб

3654

П

Нараховані відпускні до сплати

3658

П

Забезпечення оплати відпусток

3659

П

Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами

366

Субординований борг банку

3660

П

Субординований борг банку

3661

П

Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу

3666

АП

Неамортизований дисконт за субординованим боргом

3667

П

Неамортизована премія за субординованим боргом

3668

АП

Нараховані витрати за субординованим боргом

367

Інші нараховані витрати

3670

П

Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування

3678

П

Інші нараховані витрати

369

Банківські резерви на покриття ризиків і витрат

3690

П

Резерви за виданими фінансовими зобов'язаннями

3699

П

Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями

37

Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки

370

Клірингові рахунки

3705

АП

Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками

371

Дебетові суми до з'ясування

3710

А

Дебетові суми до з'ясування

372

Кредитові суми до з'ясування

3720

П

Кредитові суми до з'ясування

373

Транзитні рахунки

3739

АП

Транзитний рахунок за іншими розрахунками

38

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

380

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

3800

АП

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

3801

АП

Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

{Групу рахунків 381 розділу 38 виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

39

Розрахунки між філіями банку

390

Розрахунки між філіями банку

3900

АП

Рахунки філій, що відкриті в банку

3901

АП

Рахунки, що відкриті для філій банку

3902

А

Розрахунки за коштами, що надані філіям банку

3903

П

Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку

3904

А

Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку

3905

П

Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку

3906

А

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку

3907

П

Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку

392

Транзитні рахунки за розрахунками між філіями банку

3928

А

Транзитні рахунки для дебетових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні

3929

П

Транзитні рахунки для кредитових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні

{Клас 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 556 від 17.11.2004, № 359 від 03.10.2005, № 457 від 13.12.2006, № 229 від 22.06.2007, № 310 від 31.08.2007, № 482 від 27.12.2007, № 3 від 08.01.2013, № 402 від 22.06.2015, № 39 від 24.05.2017, № 89 від 11.09.2017 - діють до 24 грудня 2017 року (включно)}

Клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції

41

Інвестиції в асоційовані компанії

410

Інвестиції в асоційовані компанії

4102

А

Інвестиції в асоційовані банки

4103

А

Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи

4105

А

Інвестиції в інші асоційовані компанії

4108

А

Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії

42

Інвестиції в дочірні компанії

420

Інвестиції в дочірні компанії

4202

А

Інвестиції в дочірні банки

4203

А

Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи

4205

А

Інвестиції в інші дочірні компанії

4208

А

Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії

43

Нематеріальні активи

430

Нематеріальні активи

4300

А

Нематеріальні активи

4309

КА

Накопичена амортизація нематеріальних активів

431

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

4310

А

Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами

432

Гудвіл, що виник у результаті придбання

4321

А

Гудвіл

44

Основні засоби

440

Основні засоби

4400

А

Основні засоби

4409

КА

Знос основних засобів

441

Інвестиційна нерухомість

4410

А

Інвестиційна нерухомість

4419

КА

Знос інвестиційної нерухомості

443

Капітальні інвестиції за основними засобами

4430

А

Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами

4431

А

Обладнання, що потребує монтажу

45

Інші необоротні матеріальні активи

450

Інші необоротні матеріальні активи

4500

А

Інші необоротні матеріальні активи

4509

КА

Знос інших необоротних матеріальних активів

453

Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)

4530

А

Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)

{Клас 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 359 від 03.10.2005, № 229 від 22.06.2007, № 3 від 08.01.2013}

Клас 5. Капітал банку

50

Статутний капітал та інші фонди банку

500

Статутний капітал банку

5000

П

Статутний капітал банку

{Рахунок 5001 КП виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

5002

КП

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

{Рахунок 5003 КП виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

5004

П

Незареєстрований статутний капітал

501

Емісійні різниці та додаткові внески

5010

П

Емісійні різниці

5011

АП

Операції з акціонерами

502

Загальні резерви та фонди банку

5020

П

Загальні резерви

5021

П

Резервні фонди

5022

П

Інші фонди банку

503

Результати минулих років

5030

П

Нерозподілені прибутки минулих років

5031

А

Непокриті збитки минулих років

504

Результати звітного року

5040

П

Прибуток звітного року

5041

А

Збиток звітного року

51

Результати переоцінки

510

Результати переоцінки

5100

П

Результати переоцінки основних засобів

5101

П

Результати переоцінки нематеріальних активів

5102

АП

Результати переоцінки фінансових інструментів у портфелі банку на продаж

{Рахунок 5103 П виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

5103

П

Результати переоцінки інвестицій в асоційовані компанії

5104

АП

Результати переоцінки за операціями хеджування

5105

АП

Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання

52

Приписний капітал філії іноземного банку

520

Приписний капітал філії іноземного банку

5200

П

Приписний капітал філії іноземного банку

{Клас 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 556 від 17.11.2004, № 359 від 03.10.2005, № 229 від 22.06.2007, № 227 від 08.06.2012, № 3 від 08.01.2013, № 359 від 16.06.2014, № 402 від 22.06.2015, № 826 від 26.11.2015}

Клас 6. Доходи

60

Процентні доходи

600

Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України

6000

АП

Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України

6002

АП

Процентні доходи за коштами, що надані Національному банку України за операціями репо

6003

АП

Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України

601

Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках

6010

АП

Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках

6011

АП

Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках

6012

АП

Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

6013

АП

Процентні доходи за довгостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

6014

АП

Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам

6015

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо

6016

АП

Процентні доходи за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що надані іншим банкам

6017

АП

Процентні доходи за довгостроковими кредитами, що надані іншим банкам

6018

АП

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам

602

Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання

6020

АП

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання

6021

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

6022

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання

6023

АП

Процентні доходи за операціями з факторингу із суб'єктами господарювання

6026

АП

Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

{Рахунок 6027 АП виключено на підставі Постанови Національного банку № 184 від 21.05.2013}

6028

АП

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання

6029

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

603

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади

6030

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади

6031

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

6032

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

6033

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

604

Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам

6040

АП

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам

6042

АП

Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

6044

АП

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам

6045

АП

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

6046

АП

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

605

Процентні доходи за цінними паперами

6050

АП

Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

6051

АП

Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

6052

АП

Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж

6053

АП

Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку до погашення

6054

АП

Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

6055

АП

Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю

6056

АП

Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

6057

АП

Процентні доходи за цінними паперами в торговому портфелі банку

608

Процентні доходи за операціями з філіями банку

6080

АП

Процентні доходи за операціями з філіями банку

609

Інші процентні доходи

6096

АП

Процентні доходи за кредитами (депозитами), наданими (розміщеними) на умовах субординованого боргу

6099

АП

Інші процентні доходи

61

Комісійні доходи

610

Комісійні доходи за операціями з банками

6100

П

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків

6101

П

Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків

6103

П

Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків

6104

П

Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків

6106

П

Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків

6108

П

Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками

6109

П

Інші комісійні доходи за операціями з банками

611

Комісійні доходи за операціями з клієнтами

6110

П

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів

6111

П

Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів

6113

П

Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів

6114

П

Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів

6116

П

Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів

6118

П

Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами

6119

П

Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами

618

Комісійні доходи за операціями з філіями банку

6180

П

Комісійні доходи за операціями з філіями банку

62

Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу

620

Результат від переоцінки

6201

АП

Результат від переоцінки інших похідних фінансових інструментів

6202

АП

Результат від переоцінки цінних паперів за операціями репо з банками

6203

АП

Результат від переоцінки цінних паперів та інших фінансових інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

6204

АП

Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів

6205

АП

Результат від переоцінки придбаних опціонних контрактів

6206

АП

Результат від переоцінки форвардних контрактів

6207

АП

Результат від переоцінки ф'ючерсних контрактів

6208

АП

Результат від переоцінки валютних своп-контрактів

6209

АП

Результат від переоцінки процентних своп-контрактів

621

Результат від операцій з купівлі-продажу

6211

АП

Результат від операцій з купівлі-продажу інших похідних фінансових інструментів

6212

АП

Результат від операцій з купівлі-продажу цінних паперів за операціями репо з банками

6213

АП

Результат від операцій з купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

6214

АП

Результат від операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів

6215

АП

Результат від операцій з купівлі-продажу придбаних опціонних контрактів

6216

АП

Результат від операцій з купівлі-продажу форвардних контрактів

6217

АП

Результат від операцій з купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів

6218

АП

Результат від операцій з купівлі-продажу валютних своп-контрактів

6219

АП

Результат від операцій з купівлі-продажу процентних своп-контрактів

63

Інші операційні доходи

630

Дохід у вигляді дивідендів

6300

П

Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

6301

П

Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

6302

П

Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в асоційовані компанії

6303

П

Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії

{Групу рахунків 631 розділу 63 виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

631

Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

6310

П

Дохід від інвестицій в асоційовані компанії

6311

П

Дохід від інвестицій у дочірні компанії

638

Інші операційні доходи за операціями з філіями банку

6380

П

Інші операційні доходи за операціями з філіями банку

639

Інші операційні доходи

6390

П

Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

6391

АП

Результат переоцінки об'єкта хеджування

6392

АП

Результат переоцінки інструменту хеджування

6393

АП

Результат від продажу цінних паперів та інших фінансових інвестицій з портфеля банку на продаж

6394

П

Доходи від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

6395

П

Доходи від оперативного лізингу (оренди)

6396

П

Доходи від наданих консультаційних послуг фінансового характеру

6397

П

Штрафи, пені, що отримані банком

6398

П

Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

6399

П

Інші операційні доходи

64

Інші доходи

649

Інші доходи

6490

П

Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів

6499

П

Інші доходи

65

Комісійні доходи

650

Комісійні доходи за операціями з банками

6500

П

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків

6501

П

Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків

6503

П

Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків

6504

П

Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків

6506

П

Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків

6508

П

Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками

6509

П

Інші комісійні доходи за операціями з банками

651

Комісійні доходи за операціями з клієнтами

6510

П

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів

6511

П

Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів

6513

П

Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів

6514

П

Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів

6516

П

Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів

6518

П

Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами

6519

Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами

652

Комісійні доходи за операціями з філіями банку

6520

Комісійні доходи за операціями з філіями банку

67

Повернення списаних активів

671

Повернення списаних активів

6710

П

Повернення раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості за операціями з банками

6711

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків

6712

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам

6713

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів на продаж

6714

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

6715

П

Повернення раніше списаної безнадійної іншої дебіторської заборгованості та інших активів банку

6717

П

Повернення раніше списаних безнадійних доходів минулих років

{Розділ рахунків 68 "Непередбачені доходи" класу 6 "Доходи" виключено на підставі Постанови Правління Національного банку № 76 від 06.03.2006}

{Клас 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 457 від 01.12.2005, № 76 від 06.03.2006, № 229 від 22.06.2007, № 310 від 31.08.2007, № 482 від 27.12.2007, № 44 від 04.02.2009, № 3 від 08.01.2013, № 184 від 21.05.2013, № 402 від 22.06.2015, № 826 від 26.11.2015, № 345 від 14.06.2016, № 39 від 24.05.2017, № 89 від 11.09.2017 - діють до 24 грудня 2017 року (включно)}

Клас 7. Витрати

70

Процентні витрати

700

Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України

7000

АП

Процентні витрати за коштами на вимогу, що отримані від Національного банку України

7002

АП

Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України за операціями репо

7003

АП

Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

7004

АП

Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

7005

АП

Процентні витрати за короткостроковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України

7006

АП

Процентні витрати за довгостроковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України

701

Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків

7010

АП

Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків

7011

АП

Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків

7012

АП

Процентні витрати за короткостроковими вкладами (депозитами) інших банків

7013

АП

Процентні витрати за довгостроковими вкладами (депозитами) інших банків

7014

АП

Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків

7015

АП

Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо

7016

АП

Процентні витрати за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що отримані від інших банків

7017

АП

Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від інших банків

702

Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання

7020

АП

Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання

7021

АП

Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання

7028

АП

Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою)

703

Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України

7030

АП

Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України

704

Процентні витрати за операціями з фізичними особами

7040

АП

Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб

7041

АП

Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб

705

Процентні витрати за цінними паперами власного боргу

7050

АП

Процентні витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів

7051

АП

Процентні витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів

7052

АП

Процентні витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу,  емітованими банком

7053

АП

Процентні витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу,  емітованими банком

7054

АП

Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком

7055

АП

Процентні витрати за зобов'язаннями за привілейованими акціями, емітованими банком

7057

АП

Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

706

Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій

7060

АП

Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших  організацій

7061

АП

Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій

707

Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами

7070

АП

Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ

7071

АП

Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ

708

Процентні витрати за операціями з філіями банку

7080

АП

Процентні витрати за операціями з філіями банку

709

Інші процентні витрати

7096

АП

Процентні витрати за субординованим боргом

7099

АП

Інші процентні витрати

71

Комісійні витрати

710

Комісійні витрати

7100

А

Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування

7101

А

Комісійні витрати на кредитне обслуговування

7103

А

Комісійні витрати за операціями з цінними паперами

7104

А

Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів

7106

А

Комісійні витрати на довірче обслуговування

7108

А

Комісійні витрати за позабалансовими операціями

7109

А

Інші комісійні витрати

718

Комісійні витрати за операціями з філіями банку

7180

А

Комісійні витрати за операціями з філіями банку

73

Інші операційні витрати

{Групу рахунків 731 розділу 73 виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

731

Витрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

7310

А

Витрати від інвестицій в асоційовані компанії

7311

А

Витрати від інвестицій у дочірні компанії

738

Інші операційні витрати за операціями з філіями банку

7380

А

Інші операційні витрати за операціями з філіями банку

739

Інші операційні витрати

7390

А

Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

7391

А

Витрати на інкасацію та перевезення цінностей

7392

А

Витрати на аудит

7394

А

Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

7395

А

Витрати на оперативний лізинг (оренду)

7396

А

Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру

7397

А

Штрафи, пені, що сплачені банком

7398

А

Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

7399

А

Інші операційні витрати

74

Загальні адміністративні витрати

740

Витрати на утримання персоналу

7400

А

Основна і додаткова заробітна плата

7401

А

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

7403

А

Матеріальна допомога та інші соціальні виплати

7404

А

Витрати на підготовку кадрів

7405

А

Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників

7409

А

Інші витрати на утримання персоналу

741

Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток

7410

А

Податок на додану вартість

7411

А

Податок на землю

7418

А

Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

7419

А

Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток

742

Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів

7420

А

Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів

7421

А

Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)

7423

А

Амортизація

743

Інші експлуатаційні та господарські витрати

7430

А

Витрати на комунальні послуги

7431

А

Господарські витрати

7432

А

Витрати на охорону

7433

А

Інші експлуатаційні витрати

744

Витрати на телекомунікації

7440

А

Витрати на СЕП

7441

А

Витрати на інші системи банківського зв'язку

7442

А

Поштово-телефонні витрати

745

Інші адміністративні витрати

7452

А

Витрати на відрядження

7454

А

Представницькі витрати

7455

А

Витрати на маркетинг і рекламу

7456

А

Спонсорство та доброчинність

7457

А

Інші адміністративні витрати

749

Інші витрати

7490

А

Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів

7491

АП

Втрати від уцінки запасів на продаж

7499

А

Інші витрати

75

Комісійні витрати

750

Комісійні витрати

7500

А

Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування

7501

А

Комісійні витрати на кредитне обслуговування

7503

А

Комісійні витрати за операціями з цінними паперами

7504

А

Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів

7506

А

Комісійні витрати на довірче обслуговування

7508

А

Комісійні витрати за позабалансовими операціями

7509

А

Інші комісійні витрати

752

Комісійні витрати за операціями з філіями банку

7520

А

Комісійні витрати за операціями з філіями банку

77

Відрахування в резерви

770

Відрахування в резерви

7700

АП

Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

7701

АП

Відрахування в резерви під заборгованість інших банків

7702

АП

Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам

7703

АП

Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

7704

АП

Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

7705

АП

Відрахування в резерви за дебіторською заборгованістю та іншими активами банку

7706

АП

Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат

772

Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами

7720

АП

Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами

{Розділ рахунків 78 "Непередбачені витрати" класу 7 "Витрати" виключено на підставі Постанови Правління Національного банку № 76 від 06.03.2006}

79

Податок на прибуток

790

Податок на прибуток

7900

АП

Податок на прибуток

{Клас 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 222 від 16.06.2005, № 76 від 06.03.2006, № 229 від 22.06.2007, № 482 від 27.12.2007, № 3 від 08.01.2013, № 402 від 22.06.2015, № 345 від 14.06.2016, № 39 від 24.05.2017, № 89 від 11.09.2017 - діють до 24 грудня 2017 року (включно)}

Клас 8. Управлінський облік

Клас 9. Позабалансові рахунки

90

Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій

900

Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам

9000

А

Гарантії, що надані банкам

9001

А

Підтверджені акредитиви

9002

А

Акцепти, що надані банкам

9003

А

Авалі, що надані банкам

901

Гарантії, що отримані від банків

9010

П

Прості гарантії, що отримані від банків

9015

П

Контргарантії, що отримані від банків

902

Гарантії, що надані клієнтам

9020

А

Гарантії, що надані клієнтам

9023

А

Авалі, що надані клієнтам

903

Гарантії, що отримані від клієнтів

9030

П

Прості гарантії, що отримані від Уряду України

9031

П

Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України

9036

П

Контргарантії, що отримані від клієнтів

91

Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані

910

Зобов'язання з кредитування, що надані банкам

9100

А

Зобов'язання з кредитування, що надані банкам

911

Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків

9110

П

Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків

9111

П

Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

912

Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам

9122

А

Непокриті акредитиви

9129

А

Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам

92

Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами

920

Валюта та банківські метали до отримання

9200

А

Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот

9201

А

Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

9202

А

Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

9203

А

Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

9204

А

Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

9206

А

Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

9207

А

Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

9208

А

Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами

921

Валюта та банківські метали до відправлення

9210

П

Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот

9211

П

Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

9212

П

Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

9213

П

Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

9214

П

Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

9216

П

Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

9217

П

Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

9218

П

Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами

93

Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну

930

Цінні папери до отримання за операціями андеррайтингу

9300

А

Вимоги за андеррайтингом цінних паперів

931

Цінні папери до відправлення за операціями андеррайтингу

9310

П

Зобов'язання за андеррайтингом цінних паперів

935

Активи до отримання

9350

А

Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами

9351

А

Активи до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

9352

А

Активи до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

9353

А

Активи до отримання за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

9354

А

Активи до отримання за опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

9356

А

Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

9357

А

Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

9358

А

Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами

9359

А

Активи до отримання за іншими похідними фінансовими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

936

Активи до відправлення

9360

П

Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами

9361

П

Активи до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

9362

П

Активи до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

9363

П

Активи до відправлення за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

9364

П

Активи до відправлення за опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

9366

П

Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

9367

П

Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

9368

П

Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами

9369

А

Активи до відправлення за іншими похідними фінансовими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

95

Інші зобов'язання і вимоги

950

Отримана застава

9500

А

Отримана застава

9501

А

Заставна за іпотечними кредитами

9503

А

Застава за складськими свідоцтвами

951

Надана застава

9510

П

Надана застава

952

Іпотека

9520

А

Земельні ділянки

9521

А

Нерухоме майно житлового призначення

9523

А

Інші об'єкти нерухомого майна

953

Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком

9530

П

Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком

96

Списана заборгованість та кошти до повернення

960

Не сплачені в строк доходи

9600

А

Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками

9601

А

Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

961

Списана у збиток заборгованість за активами

9610

А

Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках

9611

А

Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями

9613

А

Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами

9615

А

Списана у збиток дебіторська заборгованість

9617

А

Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами

9618

А

Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами

962

Кошти до повернення

9620

А

Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств, відомств і Кабінету Міністрів України, що обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії

9621

А

Валютні кошти фізичних осіб, що обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії

97

Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні

970

Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні

9702

А

Цінні папери на зберіганні

9703

А

Інші активи на зберіганні

9704

А

Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)

971

Документи з приватизації - житлові чеки

9710

А

Розрахунки з емісії приватизаційних житлових чеків

9711

А

Житлові чеки в установах ВАТ "Ощадбанк"

9712

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації

9713

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9714

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

9715

А

Розрахунки установ ВАТ "Ощадбанк" за житловими чеками

9717

А

Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників

9718

А

Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації

972

Документи з приватизації - майнові сертифікати

9720

А

Розрахунки з емісії приватизаційних майнових сертифікатів

9721

А

Майнові сертифікати в установах ВАТ "Ощадбанк"

9722

А

Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації

9723

А

Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9724

А

Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

9725

А

Розрахунки установ ВАТ "Ощадбанк" за майновими сертифікатами

9726

А

Бланки приватизаційних майнових сертифікатів

9727

А

Приватизаційні майнові сертифікати, що акумульовані на рахунках фінансових посередників для приватизації майна

9728

А

Майнові сертифікати, що акумульовані для розрахунків за приватизоване житло

973

Документи з приватизації - земельні бони

9731

А

Земельні бони в установах ВАТ "Ощадбанк"

9733

А

Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9734

А

Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

9735

А

Розрахунки установ ВАТ "Ощадбанк" за земельними бонами

9737

А

Земельні бони, що акумульовані на рахунках фінансових посередників

974

Інші розрахунки

9740

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно

9741

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за придбане майно

9742

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за придбане майно

9743

А

Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації за приватизоване житло

9744

А

Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за приватизоване житло

9745

А

Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за приватизоване житло

9746

А

Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації

975

Документи з приватизації - компенсаційні сертифікати

9751

А

Бланки компенсаційних сертифікатів

9752

А

Компенсаційні сертифікати, що обертаються на ринку

9753

А

Компенсаційні сертифікати, що запропоновані для продажу на біржі

9754

А

Компенсаційні сертифікати, що зберігаються в установах банків

9755

А

Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації

9756

А

Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9757

А

Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

976

Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ВАТ "Ощадбанк"

9760

А

Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ВАТ "Ощадбанк"

977

Різні цінності і документи з приватизації в дорозі

9770

А

Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені

9771

А

Бланки з приватизації в дорозі

978

Активні рахунки довірчого управління

9780

А

Готівкові кошти за операціями довірчого управління

9781

А

Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління

9782

А

Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління

9783

А

Цінні папери в довірчому управлінні

9784

А

Банківські метали в довірчому управлінні

9786

А

Інші активи в довірчому управлінні

9787

А

Витрати за операціями довірчого управління

9788

А

Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління

979

Пасивні рахунки довірчого управління

9790

П

Фонди банківського управління

9791

П

Рахунки установників

9792

П

Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління

9797

П

Доходи від операцій довірчого управління

98

Облік інших цінностей та документів

980

Документи за розрахунковими операціями

9800

А

Розрахункові документи за факторинговими операціями

9802

А

Акредитиви до виконання

9803

А

Розрахункові документи клієнтів, що обліковуються банком відповідно до укладених цивільно-правових договорів

9804

А

Документи до рахунків клієнтів банку (крім фізичних осіб), що не виконані банком у встановлений законодавством України строк

9805

А

Прострочена заборгованість за кредитами, оформлена векселями

9806

А

Документи фізичних осіб/до рахунків фізичних осіб, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк

9809

А

Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів

981

Інші цінності і документи

9810

А

Нерозібрані посилки з цінностями

9811

А

Отримані дозволи на випуск цінних паперів

9812

А

Погашені цінності

9817

А

Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком

9819

А

Інші цінності і документи

982

Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку

9820

А

Бланки цінних паперів

9821

А

Бланки суворого обліку

983

Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо

9830

А

Документи і цінності, прийняті на інкасо

9831

А

Документи і цінності, відправлені на інкасо

{Групу рахунків 984 класу 9 та позабалансовий рахунок 9840 А виключено на підставі Постанови Національного банку № 227 від 08.06.2012}

985

Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі

9850

А

Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі

986

Операції з обслуговування кредитів

9860

А

Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку

9861

А

Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку

989

Документи та цінності в підзвіті та в дорозі

9890

А

Бланки цінних паперів в підзвіті

9891

А

Бланки цінних паперів в дорозі

9892

А

Бланки суворого обліку в підзвіті

9893

А

Бланки суворого обліку в дорозі

9898

А

Інші цінності та документи в підзвіті

9899

А

Інші цінності та документи в дорозі

99

Контррахунки та позабалансова позиція банку

990

Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95

991

Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98

992

Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами

9920

АП

Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами

{Клас 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 556 від 17.11.2004, № 310 від 31.08.2007, № 482 від 27.12.2007, № 44 від 04.02.2009, № 227 від 08.06.2012, № 359 від 16.06.2014, № 415 від 27.12.2016, № 39 від 24.05.2017}

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського облікуВ.І. Ричаківська


Publications of document