Document z0915-18, valid, current version — Adoption on July 17, 2018
( Last event — Entry into force, gone August 28, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.07.2018  № 337


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 серпня 2018 р.
за № 915/32367

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію санаторно-курортного лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації у Збройних Силах України

Відповідно до Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та з метою удосконалення санаторно-курортного лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації пільгових категорій громадян НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію санаторно-курортного лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 04 листопада 2016 року № 591, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1538/29668 (із змінами), що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра охорони здоров’я України

Голова Профспілки працівників
Збройних Сил УкраїниУ. Супрун


В.П. ДобровольськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
17 липня 2018 року № 337


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 серпня 2018 р.
за № 915/32367

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію санаторно-курортного лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації у Збройних Силах України

1. Пункт 2 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«2. Для проходження медичної реабілітації до центрів (санаторіїв) після стаціонарного лікування у ЛПЗ відповідно до висновку ГВЛК шляхом переведення направляються:

військовослужбовці Збройних Сил України;

ветерани військової служби, які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

особи, які супроводжують до центрів (санаторіїв) для продовження лікування після стаціонарного лікування у ЛПЗ військовослужбовців, які за станом здоров’я потребують сторонньої допомоги відповідно до висновку ГВЛК (без права на лікування).».

2. У розділі V:

пункти 2, 3 викласти в такій редакції:

«2. Підставою для направлення на медичну реабілітацію до центру (санаторію) осіб, зазначених у пункті 2 розділу ІІ цієї Інструкції, є:

попереднє стаціонарне госпітальне лікування;

наявність медичних показань та відсутність медичних протипоказань, визначених Переліком медичних показань до санаторного лікування в санаторно-курортних закладах Збройних Сил України, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 09 грудня 2015 року № 703, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за № 1681/28126, Переліком медичних показань до медичної реабілітації в санаторно-курортних закладах Збройних Сил України, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 09 грудня 2015 року № 703, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за № 1682/28127, Переліком медичних протипоказань до санаторного лікування і медичної реабілітації в санаторно-курортних закладах Збройних Сил України, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 09 грудня 2015 року № 703, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за № 1683/28128;

виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою № 027/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі - форма № 027/о);

довідка ГВЛК за формою згідно з додатком 4 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800 (далі - довідка ГВЛК).

Відповідальним за відбір на медичну реабілітацію є голова ГВЛК.

3. Дата направлення та індивідуальна програма медичної реабілітації погоджуються уповноваженими особами ЛПЗ та центрів (санаторіїв).»;

пункт 4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 5–9 вважати відповідно пунктами 4–8.

3. У розділі VІ:

абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:

«10. Начальник медичної служби військової частини готує на кожного військовослужбовця направлення на медико-психологічну реабілітацію та оформлює його в установленому порядку. У направленні вказуються підстава для направлення військовослужбовця на медико-психологічну реабілітацію до центрів (санаторіїв), номер путівки.»;

абзац перший пункту 11 викласти в такій редакції:

«11. Оформлення особам, зазначеним у пункті 3 розділу ІІ цієї Інструкції, путівок на медико-психологічну реабілітацію здійснюється в центрі (санаторії).».

4. У розділі IX:

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Начальник медичної служби Командування Сухопутних військ Збройних Сил України подає до ГВМУ:

до 25 листопада поточного року - узагальнену заявку військових комісаріатів Автономної Республіки Крим, областей та міста Києва (далі - обласні військові комісаріати) на санаторно-курортні путівки для осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» і користуються безоплатним санаторно-курортним лікуванням, на наступний рік;

до 01 грудня - помісячну заявку на санаторно-курортні путівки для конкретних категорій осіб з визначенням конкретного санаторно-курортного закладу;

після отримання від ГВМУ санаторно-курортних путівок складає та затверджує План розподілу санаторно-курортних путівок для ветеранів війни по обласних військових комісаріатах з урахуванням чисельності ветеранів війни, що перебувають на обліку, та поданих заявок обласних військових комісаріатів і контролює їх використання.»;

пункти 6, 7 викласти в такій редакції:

«6. Головне військово-медичне управління:

у межах коштів, передбачених бюджетною програмою на наступний рік для санаторно-курортного лікування ветеранів війни, та з урахуванням заявки начальника медичної служби Командування Сухопутних військ Збройних Сил України планує необхідну кількість санаторно-курортних путівок для цієї категорії осіб;

протягом 15 робочих днів після отримання затверджених кошторисних призначень на відповідний рік для центрів (санаторіїв) складає план розподілу санаторно-курортних путівок до центрів (санаторіїв), узгоджує його з Центральним комітетом профспілки працівників Збройних Сил України та подає на затвердження Міністру оборони України;

здійснює контроль за діяльністю СКВК щодо направлення хворих до центрів (санаторіїв) відповідно до Переліку медичних показань до санаторного лікування в санаторно-курортних закладах Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 09 грудня 2015 року № 703, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за № 1681/28126, Переліку медичних показань до медичної реабілітації в санаторно-курортних закладах Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 09 грудня 2015 року № 703, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за № 1682/28127, Переліку медичних протипоказань до санаторного лікування і медичної реабілітації в санаторно-курортних закладах Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 09 грудня 2015 року № 703, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за № 1683/28128.

7. Розподіл санаторно-курортних путівок здійснюється на підставі затвердженого Міністром оборони України плану розподілу санаторно-курортних путівок між центрами медичної реабілітації та санаторного лікування (санаторіями) Міністерства оборони України (далі - План розподілу путівок).

Із загальної кількості санаторно-курортних путівок, які призначаються для військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, членів їх сімей та працівників Збройних Сил України, виділяються:

для медичної та медико-психологічної реабілітації - 25-30 % загальної кількості путівок (у тому числі для медико-психологічної реабілітації осіб льотного складу та груп керівництва польотами у ВРЛС);

для військовослужбовців - учасників бойових дій - 25-30 % загальної кількості путівок;

для військовослужбовців, ветеранів війни і ветеранів військової служби - до 20-30 % загальної кількості путівок;

для членів сімей - до 15-20 % загальної кількості путівок;

для працівників Збройних Сил України - до 5 % загальної кількості путівок.

За потреби співвідношення кількості путівок може бути змінено Головним військово-медичним управлінням.»;

у пункті 8:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Санаторно-курортні путівки для медичної та медико-психологічної реабілітації направляються до центрів (санаторіїв), які здійснюють їх облік та оформлення.»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Санаторно-курортні путівки для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», осіб, які зазначені у статтях 6-1-6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» та які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», направляються до начальника медичної служби Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, який здійснює їх розподіл та видачу через відділи соціального забезпечення військових комісаріатів.»;

після абзацу п’ятого доповнити пункт новим абзацом шостим такого змісту:

«За потреби перерозподіл путівок у межах асигнувань, передбачених планом розподілу путівок між центрами медичної реабілітації та санаторного лікування, здійснює начальник Головного військово-медичного управління.».

У зв’язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - дев’ятим.

5. Пункт 10 розділу XІІІ викласти в такій редакції:

«10. Головне військово-медичне управління здійснює розрахунок з центрами (санаторіями) за санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», осіб, які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», за фактичне використання ними календарних днів. За осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи внаслідок війни та осіб з інвалідністю І групи внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, здійснюється оплата без вартості лікування.».

6. У тексті Інструкції:

слова «директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України» у всіх відмінках замінити словами «начальник Головного військово-медичного управління - начальник медичної служби Збройних Сил України» у відповідних відмінках;

слова «інвалід», «інвалід війни», «дитина-інвалід» у всіх відмінках і числах замінити відповідно словами «особа з інвалідністю», «особа з інвалідністю внаслідок війни», «дитина з інвалідністю» у відповідних відмінках і числах.

Начальник Головного
військово-медичного
управління -
начальник медичної служби
Збройних Сил України
полковник медичної служби


І.П. Хоменкоon top