Document z0915-07, valid, current version — Adoption on August 3, 2007
( Last event — Entry into force, gone August 19, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.08.2007 N 285
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2007 р.
за N 915/14182

Про визнання наказу Держкомстату України
від 04.06.99 N 186 таким, що втратив чинність

Відповідно до Закону України "Про державну статистику"
( 2614-12 ) та з метою приведення нормативно-правових актів у
відповідність до чинного законодавства Н А К А З У Ю:
1. Визнати таким, що втратив чинність зі звіту за 2008 рік,
наказ Державного комітету статистики України від 04.06.99 N 186
( z0385-99 ) "Про затвердження форми державної статистичної
звітності N 1-ОТ "Звіт дитячого оздоровчого закладу (табору)
за літо ___ року" та Інструкції щодо її заповнення",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.06.99 за
N 385/3678.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Власенко Н.С.
В.о. Голови В.О.Піщейкоon top