Document z0913-12, valid, current version — Adoption on April 4, 2012
( Last event — Entry into force, gone June 27, 2012. Take a look at the history? )


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 червня 2012 р.
за № 913/21225

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з інфекційного контролю закладу охорони здоров’я

І. Загальні положення

1.1. Це Типове положення визначає правові засади діяльності комісії з інфекційного контролю закладу охорони здоров’я, яка діє в закладах охорони здоров’я, у складі яких є відділення хірургічного профілю, і містить вимоги щодо організації роботи цієї комісії.

1.2. Комісія з інфекційного контролю закладу охорони здоров’я (далі - КІК) діє відповідно до законодавства, цього Типового положення та стандартних операційних процедур, що затверджуються на засіданні цієї комісії.

ІІ. Обов’язки та права комісії з інфекційного контролю

2.1. Основними обов’язками КІК є:

розроблення та впровадження програм інфекційного контролю у закладах охорони здоров’я (далі - ЗОЗ) відповідно до санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм та правил, спрямованих на профілактику післяопераційних інфекцій;

оцінка обґрунтованості та ефективності використання антимікробних препаратів та розробка рекомендацій щодо оптимізації їх застосування;

оцінка ефективності проведених профілактичних та протиепідемічних заходів, спрямованих на забезпечення інфекційної безпеки пацієнтів та персоналу ЗОЗ;

аналіз захворюваності пацієнтів на післяопераційні інфекції, спричинені мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів, та розробка рекомендацій щодо оптимізації заходів з їх профілактики.

2.2. КІК має право:

запитувати у завідувачів відділень ЗОЗ інформацію про результати обстежень на бактеріоносійство S. aureus медичного персоналу та про стан захворюваності на післяопераційні інфекції пацієнтів;

отримувати звіти від адміністрації ЗОЗ про стан забезпечення відділень хірургічного профілю антимікробними препаратами, у тому числі антибіотиками, антисептиками та дезінфектантами;

отримувати звіти від лабораторії ЗОЗ щодо результатів мікробіологічного моніторингу антибіотикорезистентності збудників гнійно-запальних інфекцій, виділених від біологічного матеріалу та змивів з об’єктів внутрішнього середовища відділень хірургічного профілю;

подавати письмові пропозиції до адміністрації ЗОЗ про можливість розгляду питання щодо тимчасової зупинки (на період карантину та проведення протиепідемічних заходів) функціонування окремих відділень ЗОЗ у зв’язку зі спалахом інфекційних захворювань серед пацієнтів;

подавати письмові пропозиції до адміністрації ЗОЗ про можливість розгляду питання щодо внесення коректив до проведення профілактичних та протиепідемічних заходів, спрямованих на профілактику післяопераційних інфекцій, спричинених резистентними штамами мікроорганізмів.

ІІІ. Склад та порядок роботи комісії з інфекційного контролю

3.1. До складу КІК повинні входити щонайменше шість членів (у тому числі заступник головного лікаря ЗОЗ з медичних питань, головна медична сестра ЗОЗ, хірург, епідеміолог або інший спеціаліст з інфекційного контролю, бактеріолог, фармаколог).

3.2. Персональний склад КІК формує та затверджує керівник ЗОЗ.

3.3. КІК очолює Голова.

Голова, його заступник та відповідальний секретар обираються на першому засіданні з числа його членів відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

3.4. Стандартні операційні процедури КІК включають:

порядок визначення складу КІК;

порядок планування та проведення засідань, інформування членів КІК про засідання, вимоги до кворуму;

порядок моніторування щодо забезпечення вимог санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм та правил, спрямованих на профілактику післяопераційних інфекцій, у процесі проведення відомчого контролю в даному ЗОЗ.

3.5. Формою роботи КІК є засідання. Засідання проводяться з періодичністю щонайменше один раз на квартал, а у разі ускладнення епідеміологічної ситуації - за потреби.

3.6. Рішення КІК приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів КІК, присутніх на засіданні. При рівній кількості голосів голос Голови є вирішальним.

Рішення КІК оформлюється протоколом, який підписують Голова та відповідальний секретар.

3.7. Організаційно-технічне забезпечення діяльності КІК здійснюється ЗОЗ, при якому вона діє.

Начальник Управління
громадського здоров'я


А.А. Григоренкоon top