Document z0910-07, valid, current version — Adoption on July 23, 2007
( Last event — Entry into force, gone August 19, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.07.2007 N 346
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2007 р.
за N 910/14177

Про затвердження Методики розрахунку обсягів втрат
природного газу, що виникають в газорозподільних
мережах внаслідок ненадання або неякісного
надання послуг з централізованого опалення
та гарячого водопостачання

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27
грудня 2001 року N 1729 ( 1729-2001-п ) "Про забезпечення
споживачів природним газом" та з метою забезпечення ощадливого і
раціонального використання природного газу, зменшення його втрат,
приведення нормативної бази щодо визначення втрат природного газу
в розподільних мережах у відповідність до вимог чинного
законодавства Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методику розрахунку обсягів втрат природного
газу, що виникають в газорозподільних мережах внаслідок ненадання
або неякісного надання послуг з централізованого опалення та
гарячого водопостачання (далі - Методика), що додається.
2. Установити, що застосування Методики є обов'язковим для
всіх газопостачальних і газорозподільних підприємств нафтогазового
комплексу України.
3. Департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості (Косянчук Л.В.) забезпечити подання цієї Методики на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра палива та енергетики України Чупруна В.П.
Міністр Ю.Бойко
ПОГОДЖЕНО:    
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  К.О.Ващенко
Перший заступник Голови
Національного агентства України
з питань забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів  І.Данькевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
23.07.2007 N 346
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2007 р.
за N 910/14177

МЕТОДИКА
розрахунку обсягів втрат природного газу,
що виникають в газорозподільних мережах внаслідок
ненадання або неякісного надання послуг
з централізованого опалення та гарячого
водопостачання

1. Галузь використання
Ця Методика розроблена відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2001 року N 1729 ( 1729-2001-п )
"Про забезпечення споживачів природним газом". Дія цієї Методики поширюється на всі газопостачальні та
газорозподільні підприємства нафтогазового комплексу України. Методика визначає порядок розрахунків обсягів втрат
природного газу (далі - газ), що виникають в газорозподільних
мережах внаслідок ненадання або неякісного надання населенню
послуг з централізованого опалення і гарячого водопостачання, та
забезпечує єдиний підхід до визначення обсягів цих втрат. Розрахунок втрат газу, що виникають в газорозподільних
мережах внаслідок ненадання або неякісного надання послуг з
централізованого опалення та гарячого водопостачання, здійснюється
тільки відносно тих квартир (будинків), які не оснащено
лічильниками газу. Методика не застосовується у разі оснащення будинку (або
групи будинків) лічильником природного газу.
2. Нормативні посилання
У цій Методиці є посилання на такі нормативні документи: - Закон України "Про теплопостачання" ( 2633-15 ); - Закон України "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ); - постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.96 N 619
( 619-96-п ) "Про затвердження норм споживання природного газу
населенням в разі відсутності газових лічильників"; - постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 2246
( 2246-99-п ) "Про затвердження Правил надання населенню послуг з
газопостачання"; - постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 630
( 630-2005-п ) "Про затвердження Правил надання послуг з
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення та типового договору про надання послуг з
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення".
3. Основні терміни та їх визначення
У цій Методиці використані терміни мають таке значення: втрати газу - це обсяги газу, що не враховані нормами
споживання газу населенням в разі використання ним газових плит
для опалення та отримання додаткових обсягів гарячої води в разі
зниження кількісних та якісних показників послуг з центрального
опалення та гарячого водопостачання; споживач - фізична особа, яка отримує послуги з
газопостачання, централізованого опалення та гарячого
водопостачання для власних побутових потреб; централізоване гаряче водопостачання - послуга, яка
передбачає подачу гарячої води споживачам спеціальними мережами; централізоване опалення - послуга, яка передбачає подачу
теплової енергії до квартири споживача для забезпечення опалення
приміщень; кількісні показники послуг централізованого гарячого
водопостачання та опалення - кількість (обсяг) гарячої води або
кількість теплової енергії, відпущеної споживачу у відповідних
одиницях виміру; якісні показники послуг - відповідність температури гарячої
води та температури повітря у приміщенні встановленим нормативним
документам; робоча температура теплоносія - визначена температурним
графіком центрального регулювання температура води в подавальному
трубопроводі теплової мережі при розрахунковій для проектування
систем опалення температурі навколишнього середовища; тижневий графік подачі гарячої води - кількість діб за
тиждень, коли надається послуга з гарячого водопостачання; добовий графік подачі гарячої води - тривалість послуги з
гарячого водопостачання протягом доби при режимах роботи системи
гарячого водопостачання, відмінних від безперервних.
4. Загальні положення
4.1. Обсяги та склад втрат газу залежать від якісних та
кількісних показників послуг, що надаються споживачам з
централізованого опалення та гарячого водопостачання.
4.2. Методологія визначення обсягів втрат газу, що виникають
в газорозподільних мережах внаслідок ненадання або неякісного
надання послуг з централізованого опалення та гарячого
водопостачання, побудована на принципах використання граничних
показників обсягів втрат газу.
4.3. Загальні обсяги втрат газу за даною Методикою по кожному
підприємству визначаються як сума втрат природного газу, що
виникають в газорозподільних мережах внаслідок ненадання або
неякісного надання послуг з централізованого опалення та гарячого
водопостачання.
4.4. Втрати газу визначаються газопостачальними та
газорозподільними підприємствами розрахунковим шляхом згідно з
даною Методикою і належать до інших операційних витрат цих
підприємств.
5. Порядок розрахунку втрат газу
5.1. Як первинну інформацію при розрахунках втрат газу
використовують дані, що відображають взаємозв'язок втрат газу із
якісними та кількісними показниками послуг, що надаються
теплопостачальним підприємством. 5.1.1. Первинними даними для визначення граничних обсягів
втрат газу є такі: тривалість опалювального періоду; період відсутності централізованого опалення; температура теплоносія (фактична та робоча); графіки подачі гарячої води; фактична температура гарячої води; температура навколишнього середовища (за даними місцевих
гідрометеоцентрів); кількість споживачів, яким послуги з централізованого
опалення та гарячого водопостачання надаються з перервами або
зниженої якості; кількість газових плит у споживачів, яким послуги з
централізованого опалення надавались з перервами та(або) зниженої
якості. 5.1.2. Дані про фактичну середню температуру гарячої води,
середню температуру теплоносія (фактичну та робочу), період
відсутності опалення в будинках надаються теплопостачальними
підприємствами та житлово-експлуатаційними організаціями на
письмовий запит газопостачальних та газорозподільних підприємств
за звітний період. Середнє значення температури гарячої води, температури
теплоносія, температури навколишнього середовища в перехідні
місяці (жовтень, квітень та в інших випадках) визначається як
середнє значення за період надання послуг. Інформація про відсутність опалення та гарячого
водопостачання може бути отримана на підставі актів про припинення
та відновлення подачі газу на котельню.
5.2. Розрахунок обсягів втрат газу 5.2.1. Обсяги втрат газу (QB1), що виникли внаслідок
відсутності або зниження якості послуг з централізованого
опалення, визначаються як сума добутків граничних обсягів втрат
газу при відповідній середньомісячній температурі навколишнього
середовища на кількість газових плит споживачів, яким послуги з
опалення надавались однакової кількості та якості протягом певного
періоду. Граничні обсяги втрат газу визначені на одну газову плиту
розрахунково-аналітичним методом та приведені в таблиці додатка 1.
m
QB1 = Е Q / 30 * N * n (тис. куб. м), (1)
і=1 і і і
де: QB1 - обсяги втрат газу за відповідний період, що виникли
внаслідок використання газових плит споживачами для обігріву
приміщень в разі відсутності або зниження якості послуги з
централізованого опалення, тис. куб. м; Q - граничні обсяги втрат на одну газову плиту із таблиці
додатка 1, куб. м; N - період відсутності (зниження якості) послуги з
централізованого опалення, днів; n - визначена кількість плит, встановлених в квартирах
споживачів, яким за певних обставин не надавались послуги з
централізованого опалення або якість послуги не відповідала діючим
нормативним документам, одиниць; m - кількість груп споживачів, яким послуги з опалення
надавались однакової кількості та якості; Е - знак суми.
Якість послуги з опалення за даною Методикою визначається
температурою теплоносія. Якщо фактична температура теплоносія
відповідає робочим значенням температури за температурним графіком
системи, то розрахунок втрат газу газопостачальними та
газорозподільними підприємствами не виконується. У протилежному
випадку розрахунок втрат виконується, виходячи із значення
показника відхилення якості послуги (П ) згідно з таблицею додатка
я 1.
Показник відхилення якості послуги з централізованого
опалення розраховується за формулою:
П = 1 - t / t , (2)
я ф р
де:
П - показник відхилення якості послуги; я t - фактична середньомісячна температура теплоносія, град. С; ф t - робоча температура теплоносія, град. С. р При t > t розрахунки за формулою (2) не виконуються.
ф р
Якщо в квартирі споживача встановлено більш ніж одну газову
плиту, розрахунок втрат газу на опалення виконується окремо на
кожну плиту згідно з Граничними обсягами втрат природного газу, що
виникають в газорозподільних мережах внаслідок ненадання або
неякісного надання послуг з централізованого опалення. Результати розрахунку обсягів втрат газу (QB1) затверджуються
головою правління газопостачального та газорозподільного
підприємства згідно з додатком 2. 5.2.2. Обсяги втрат газу (QB2), що виникли внаслідок подачі
гарячої води за графіком або зниження якості послуги з гарячого
водопостачання, визначаються як сума добутків граничних обсягів
втрат газу при відповідних режимах роботи системи гарячого
водопостачання, коли вода подається за графіком, на кількість
споживачів, яким послуги надавались однакової кількості та якості
протягом певного періоду. Граничні обсяги втрат визначені на
одного споживача та приведені в таблиці додатка 3.
m
QB2 = Е Q / 30 * N * n (тис. куб. м), (3)
і=1 і і і
де: QB2- обсяги втрат газу за відповідний період, що виникли
внаслідок використання газових плит споживачами для отримання
гарячої води, якщо режим роботи системи гарячого водопостачання
відмінний від безперервного або внаслідок зниження якості послуги
з гарячого водопостачання, тис. куб. м; Q - граничні обсяги втрат із таблиці додатка 3, куб. м; N - період відсутності (зниження якості) послуги з гарячого
водопостачання, днів; n - визначена кількість споживачів, що зареєстровані у
будинку (квартирі), яким послуги з централізованого гарячого
водопостачання надавались за режимами роботи цієї системи,
відмінними від безперервних, або температура гарячої води не
відповідала діючим нормативним документам; m - кількість груп споживачів, яким послуги з гарячого
водопостачання надавались однакової кількості та якості; Е - знак суми.
Якість послуги з гарячого водопостачання залежить від
температури гарячої води, що подається спеціальними мережами. Інтервали значень температури гарячої води визначені
нормативно-правовими документами і коливаються в межах:
75 град. С > t >= 50 град. C;
гарячої води
49 град. C >= t >= 45 град. C;
гарячої води
44 град. C >= t >= 40 град. C;
гарячої води
t <= 40 град. C.
гарячої води Граничні обсяги втрат газу розраховані відповідно до температурних
інтервалів та викладені в таблиці додатка 3. Розрахунок втрат газу не виконується, якщо гаряча вода
подається цілодобово з температурою води не нижче 50 град. C та в
разі, якщо термін відсутності гарячої води за графіком не
перевищує 6 годин при цілодобовому водопостачанні та 30%
загального часу подавання води за графіком. При цьому розрахунки
із споживачами за спожитий газ виконуються виходячи з Норм
споживання природного газу населенням у разі відсутності газових
лічильників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 08.06.96 N 619 ( 619-96-п ). Результати розрахунку обсягів втрат газу (QB2) затверджуються
головою правління газопостачального та газорозподільного
підприємства згідно з додатком 4.
5.3. Загальний обсяг втрат газу (QB) за звітний період
визначається за формулою:
QB = QB1 + QB2 (тис. куб. м) (4).
Втрати газу розраховуються за результатами роботи
газопостачальних та газотранспортних підприємств за місяць,
квартал, рік.
5.4. Приклади визначення обсягів втрат газу (QB) наведено у
додатку 5 цієї Методики.
Директор Департаменту
з питань нафтової, газової
та нафтопереробної промисловості Л.Косянчук

Додаток 1
до п. 5.2.1 Методики
розрахунку обсягів втрат
природного газу,
що виникають
в газорозподільних мережах
внаслідок ненадання
або неякісного надання
послуг з централізованого
опалення та гарячого
водопостачання
Таблиця.
Граничні обсяги втрат природного газу,
що виникають в газорозподільних мережах внаслідок
ненадання або неякісного надання послуг
з централізованого опалення

куб. м газу на 1 плиту за місяць -------------------------------------------------------------------------- |Середньомісячна| Втрати (Q) , в т.ч. | | температура |--------------------------------------------------------| |навколишнього |Опалення|П = 0,25|П = 0,2|П = 0,15|П = 0,1|П = 0,05| |середовища, |відсутнє| я | я | я | я | я | | град. С |(куб. м)|(куб. м) |(куб. м)|(куб. м) |(куб. м)|(куб. м) | |---------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------| | -15 | 130,5 | 32,6 | 26,1 | 19,6 | 13,1 | 6,5 | |---------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------| | -12,5 | 122,7 | 30,7 | 24,5 | 18,4 | 12,3 | 6,1 | |---------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------| | -10 | 114,8 | 28,7 | 23,0 | 17,2 | 11,5 | 5,7 | |---------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------| | -7,5 | 107,0 | 26,8 | 21,4 | 16,1 | 10,7 | 5,4 | |---------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------| | -5 | 99,2 | 24,8 | 19,8 | 14,9 | 9,9 | 5,0 | |---------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------| | -2,5 | 88,7 | 22,2 | 17,7 | 13,3 | 8,9 | 4,4 | |---------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------| | 0 | 78,3 | 19,6 | 15,7 | 11,7 | 7,8 | 3,9 | |---------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------| | 2,5 | 66,6 | 16,6 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 3,3 | |---------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------| | 5 | 54,8 | 13,7 | 11,0 | 8,2 | 5,5 | 2,7 | |---------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------| | 7,5 | 36,5 | 9,1 | 7,3 | 5,5 | 3,7 | 1,8 | |---------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------| | 10 | 18,3 | 4,6 | 3,7 | 2,7 | 1,8 | 0,9 | --------------------------------------------------------------------------
Примітка. Граничні обсяги втрат газу при значеннях П ,
я
відмінних від наведених в таблиці, розраховуються шляхом добутку
граничних обсягів втрат при відсутності опалення (графа 2) при
відповідній середньомісячній температурі навколишнього середовища
на показник відхилення якості (П ).
я
Директор Департаменту
з питань нафтової, газової
та нафтопереробної промисловості Л.Косянчук

Додаток 2
до п. 5.2.1 Методики
розрахунку обсягів втрат
природного газу,
що виникають
в газорозподільних мережах
внаслідок ненадання
або неякісного надання
послуг з централізованого
опалення та гарячого
водопостачання

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова правління ___________ ____________________________
(назва підприємства
з газопостачання
та газифікації) ________ _____________
(підпис) (прізвище)
" ____"__________ 200_ р.
М.П.

РОЗРАХУНОК
обсягів втрат природного газу, що виникають
в газорозподільних мережах внаслідок ненадання
або неякісного надання послуг з централізованого
опалення, за __________ період _____ року
по ВАТ ___________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Середньомісячна| Період |Кількість|Граничні|Втрати| Період |Кількість| Показник |Граничні|Втрати|Втрати| |з/п| температура |відсутності| газових | обсяги | газу |зниження | газових |відхилення| обсяги | газу | газу | | | навколишнього | опалення, | плит, | втрат, |(QB1),| якості | плит, | якості | втрат, |(QB1),|(QB1),| | | середовища, | діб | одиниць | куб. м | тис. |опалення,| одиниць | послуги | куб. м | тис. | тис. | | | град. С | | | | куб. | діб | | (П ) | | куб. | куб. | | | | | | | м | | | я | | м | м | | | | | | | | | | | | |(6+11)| |---+---------------+-----------+---------+--------+------+---------+---------+----------+--------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---+---------------+-----------+---------+--------+------+---------+---------+----------+--------+------+------| | 1 | | | | | | | | | | | | |---+---------------+-----------+---------+--------+------+---------+---------+----------+--------+------+------| |...| | | | | | | | | | | | |---+---------------+-----------+---------+--------+------+---------+---------+----------+--------+------+------| | n | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------| |УСЬОГО | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _________________ ______________ __________________
(посада) (підпис) (П.І.Б.)
Директор Департаменту
з питань нафтової, газової
та нафтопереробної промисловості Л.Косянчук

Додаток 3
до п. 5.2.2 Методики
розрахунку обсягів втрат
природного газу,
що виникають
в газорозподільних мережах
внаслідок ненадання
або неякісного надання
послуг з централізованого
опалення та гарячого
водопостачання

Граничні обсяги втрат природного газу,
що виникають в газорозподільних мережах внаслідок
ненадання або неякісного надання послуг
з гарячого водопостачання
Таблиця
куб. м газу на 1 споживача за місяць ------------------------------------------------------------------ | Тривалість | Втрати (Q) , куб. м | | роботи |-----------------------------------------------| |системи гарячого| тривалість | тривалість | тривалість | |водопостачання |роботи системи |роботи системи |роботи системи | |протягом тижня, | за добу | за добу | за добу | |діб | 6-10 годин * | 11-15 годин * | 16-24 години *| |----------------------------------------------------------------| | 75 град. С > t >= 50 град. C | | гарячої води | |----------------------------------------------------------------| | 2 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 3 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 4 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 5 | 1,9 | 1,2 | 0,9 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 6 | 1,7 | 0,9 | 0,4 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 7 | 1,4 | 0,5 | 0 | |----------------------------------------------------------------| | 49 град. C >= t >= 45 град. C | | гарячої води | |----------------------------------------------------------------| | 2 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 3 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 4 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 5 | 3,1 | 2,5 | 2,2 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 6 | 2,9 | 2,2 | 1,9 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 7 | 2,7 | 1,9 | 1,5 | |----------------------------------------------------------------| | 44 град. C >= t >= 40 град. C | | гарячої води | |----------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 3 | 4,0 | 3,7 | 3,6 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 4 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 5 | 3,7 | 3,2 | 3,0 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 6 | 3,6 | 3,0 | 2,7 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 7 | 3,4 | 2,7 | 2,4 | |----------------------------------------------------------------| | t <= 40 град. С | | гарячої води | |----------------------------------------------------------------| | 2 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 3 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 4 | 4,2 | 3,8 | 3,7 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 5 | 4,1 | 3,6 | 3,4 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 6 | 3,9 | 3,4 | 3,1 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 7 | 3,8 | 3,1 | 2,8 | ------------------------------------------------------------------ |*Тривалість роботи системи гарячого водопостачання за добу | |вказана з урахуванням допустимого 30% терміну відсутності | |послуги від загального часу подавання води згідно з постановою | |Кабінету Міністрів України від 08.06.96 N 619. | _----------------------------------------------------------------_
Примітка. При температурі гарячої води нижче 40 град. С -
споживач не сплачує за послуги гарячого водопостачання згідно з
Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання
холодної та гарячої води і водовідведення.
Директор Департаменту
з питань нафтової, газової
та нафтопереробної промисловості Л.Косянчук

Додаток 4
до п. 5.2.2 Методики
розрахунку обсягів втрат
природного газу,
що виникають
в газорозподільних мережах
внаслідок ненадання
або неякісного надання
послуг з централізованого
опалення та гарячого
водопостачання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова правління ___________ ____________________________
(назва підприємства
з газопостачання
та газифікації) ________ _____________
(підпис) (прізвище)
" ____"__________ 200_ р.
М.П.

РОЗРАХУНОК
обсягів втрат природного газу, що виникають
в газорозподільних мережах внаслідок ненадання
або неякісного надання послуг з централізованого
гарячого водопостачання, за ______ період ____ року
по ВАТ ________________

----------------------------------------------------------------------- | N |Кількість |Температура| Період | Режим роботи |Граничні|Втрати| |з/п|споживачів| гарячої |неякісного| системи | обсяги | газу | | | | води в | надання | гарячого | втрат, |(QB2),| | | | період | послуги, |водопостачання | куб. м | тис. | | | |неякісного | днів |---------------| |куб. м| | | |надання | | діб за |годин | | | | | |послуг, | |тиждень | за | | | | | |град. С | | | добу | | | |---+----------+-----------+----------+--------+------+--------+------| | 1 | | | | | | | | |---+----------+-----------+----------+--------+------+--------+------| |...| | | | | | | | |---+----------+-----------+----------+--------+------+--------+------| | n | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------+------| |УСЬОГО | | ----------------------------------------------------------------------- _________________ ______________ __________________
(посада) (підпис) (П.І.Б.)
Директор Департаменту
з питань нафтової, газової
та нафтопереробної промисловості Л.Косянчук

Додаток 5
до п. 5.4 Методики
розрахунку обсягів втрат
природного газу,
що виникають
в газорозподільних мережах
внаслідок ненадання
або неякісного надання
послуг з централізованого
опалення та гарячого
водопостачання

ПРИКЛАДИ
визначення обсягів втрат природного газу

Приклад N 1
Визначити втрати природного газу за травень місяць, якщо
режим роботи системи гарячого водопостачання відмінний від
безперервного. Згідно з графіком, тривалість роботи системи гарячого
водопостачання протягом тижня - 4 доби, протягом доби - 12 годин.
Фактично гаряча вода подавалась 10 годин на добу. Термін
відсутності гарячого водопостачання не перевищує 30% загального
часу подавання води за добовим графіком. Температура гарячої води
47 град. С. Кількість споживачів, які проживають в будинках без
лічильників газу з централізованим гарячим водопостачанням,
дорівнює - 12 500. Граничні обсяги втрат газу при вказаному режимі роботи
системи гарячого водопостачання вибираємо з таблиці додатка 3. Граничні втрати газу на одного споживача за місяць складають
- 3,2 куб м.
Таким чином,
QB2 = 3,2 * 12500 = 40,0 тис. куб. м.
У даному прикладі QB1 = 0, в травні місяці опалюваний сезон
вже закінчено.
QB = 0 + 40,0 = 40,0 тис. куб. м.
Приклад N 2
Визначити втрати природного газу за листопад місяць, якщо
режим роботи системи гарячого водопостачання відмінний від
безперервного та були випадки відключення опалення в будинках з
централізованим теплопостачанням.
Гаряча вода подавалась протягом місяця згідно з графіком без
порушень. Температура гарячої води 50 град. С. Кількість
споживачів, що отримують послуги з гарячого водопостачання,
дорівнює - 83138.
Графік подачі гарячої води комунальним підприємством:
Вівторок, четвер з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00
Середа, п'ятниця з 17:00 до 23:00
Субота з 07:00 до 23:00
Неділя та святкові дні з 07:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00
Виконуємо розрахунок втрат.
Централізоване опалення за технічних причин було відсутнє 4
доби в трьох багатоповерхових будинках, де встановлено 720 газових
плит. Середньомісячна температура навколишнього середовища в
листопаді дорівнює +7 град. С. Визначаємо втрати газу згідно з даними таблиці додатка 1,
враховуючи, що опалення було відсутнє лише 4 доби за місяць
(36,5/30 * 4 = 4,9 куб. м):
QB1 = 720 * 4,9 = 3,528 тис. куб. м.
Тривалість роботи системи гарячого водопостачання (згідно з
графіком подачі гарячої води) протягом тижня - 6 діб. П'ять діб за
тиждень гаряча вода подається 6 або 9 годин, один день - 16 годин.
Виконуємо розрахунки згідно з даними таблиці додатка 3:
QB2 = (1,7 * 83138 * 5)/6 + (0,4 * 83138 * 1)/6 =
= 123,321 тис. куб. м;
QB = QB1 + QB2 = 3, 528 + 123,321 = 126,849 тис. куб. м.
Приклад N 3
Визначити втрати природного газу, якщо послуги з
централізованого опалення протягом січня місяця надавались
споживачам зниженої якості (бракувало лімітів газу). Згідно з даними теплопостачального підприємства маємо: - кількість будинків, де послуги з опалення надавались
зниженої якості, - 35; - фактична середньомісячна температура теплоносія -
70 град. С; - робоча температура теплоносія - 90 град. С. За даними місцевого гідрометеоцентру середньомісячна
температура навколишнього середовища становила - 10 град. С.
Кількість газових плит у споживачів зазначених будинків
складає 4 900 одиниць.
Визначаємо П за формулою (2) Методики:
я
П = 1 - 70/90 = 0,22. я
У таблиці додатка 1 граничні обсяги втрат на 1 газову плиту
при П = 0,22 не визначені. Робимо розрахунки: 0,22 * 114,8 = 25,3 я куб. м.
Визначаємо обсяги втрат газу (QB1) за січень:
QB1 = 25,3 * 4 900 = 123,970 тис. куб. м.
Директор Департаменту
з питань нафтової, газової
та нафтопереробної промисловості Л.Косянчукon top