Document z0908-07, valid, current version — Adoption on July 2, 2007
( Last event — Entry into force, gone August 19, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
02.07.2007 N 362
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2007 р.
за N 908/14175

Про внесення змін
до Державних санітарних правил планування
та забудови населених пунктів,
затверджених наказом МОЗ
від 19.06.96 N 173

Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Державних санітарних правил планування та
забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 19.06.96 N 173 ( z0379-96 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за
N 379/1404, а саме:
1.1. Пункт 5.9 викласти у новій редакції: "5.9. Розміри санітарно-захисних зон для нових видів
виробництв, підприємств та інших виробничих об'єктів з новими
технологіями, а також зміна цих зон (збільшення чи зменшення
згідно з пунктом 5.7) для підприємств і виробництв I-III класів
небезпеки затверджуються Головним державним санітарним лікарем
України на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної
експертизи проектних матеріалів на будівництво зазначених
об'єктів. Зміна розмірів санітарно-захисних зон для підприємств та
інших виробничих об'єктів IV-V класів небезпеки затверджується
головними державними санітарними лікарями Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на підставі
висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи проектних
матеріалів на будівництво зазначених об'єктів".
1.2. Пункт 5.33 викласти у новій редакції: "5.33. Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції
слід розміщувати в промислових та комунально-складських зонах за
межами житлової забудови з дотриманням санітарно-захисної зони
відповідно до додатка 4".
1.3. У розділі "Підприємства по видобуванню руд та нерудних
копалин" додатка 4 "Санітарна класифікація підприємств,
виробництв та споруд і розміри санітарно-захисних зон для них":
підрозділ Б Клас I. Санітарно-захисна зона 1000 м пункт 3 викласти у новій редакції: "3. Підприємства по видобуванню природного газу з комплексом
установок очищення газу та станціями дотиску газу, що розміщуються
на їх території";
підрозділ Клас II. Санітарно-захисна зона 500 м доповнити пунктом 6 такого змісту: "6. Об'єкти буріння газових параметричних,
пошуково-розвідувальних та експлуатаційних свердловин з
використанням дизельних двигунів";
підрозділ Клас III. Санітарно-захисна зона 300 м доповнити пунктом 7 та 8 такого змісту: "7. Об'єкти буріння газових параметричних,
пошуково-розвідувальних та експлуатаційних свердловин з
використанням електроприводів"; "8. Газові свердловини, що вводяться в експлуатацію, з
підключенням до газопроводу".
2. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного
нагляду (Пономаренко А.М.):
2.1. Забезпечити державну реєстрацію цього наказу в
Міністерстві юстиції України.
2.2. Довести цей наказ до відома керівників міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, установ і закладів
державної санітарно-епідеміологічної служби, наукових установ для
використання в роботі під час здійснення державного
санітарно-епідеміологічного нагляду.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора
Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду
Міністерства охорони здоров'я України Пономаренка А.М.
Перший заступник Міністра,
Головний державний санітарний
лікар України С.П.Бережновon top