Document z0903-18, valid, current version — Adoption on July 12, 2018
( Last event — Entry into force, gone September 4, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.07.2018  № 377


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2018 р.
за № 903/32355

Про затвердження Типового технічного завдання на проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралі

Відповідно до пункту 7 Порядку надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 324, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове технічне завдання на проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралі, що додається.

2. Департаменту електроенергетичного комплексу (Новиков К.В.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Корзуна А.В.

Міністр

І.С. Насалик


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
12 липня 2018 року № 377


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2018 р.
за № 903/32355

ТИПОВЕ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралі

1. Метою проведення аудиту технічного стану є визначення реального технічного стану теплоелектроцентралі для підготовки рекомендацій щодо проведення реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі для оптимізації її виробничих витрат під час виробництва теплової та електричної енергії.

2. Аудит технічного стану теплоелектроцентралі має включати, зокрема:

1) загальні технічні характеристики роботи теплоелектроцентралі;

2) аналіз стану загальностанційного, станційного та допоміжного обладнання, теплових мереж теплоелектроцентралі та загальні технічні характеристики теплових мереж (за наявності), до яких приєднано теплоелектроцентраль, з відображенням показників ефективності та надійності роботи обладнання;

3) аналіз стану будівельних конструкцій та технологічних споруд теплоелектроцентралі;

4) аналіз паливовикористання та основних технічних показників на теплоелектроцентралі;

5) аналіз стану роботи обладнання теплоелектроцентралі щодо дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього природного середовища;

6) оцінку залишкового строку експлуатації загальностанційного, станційного та допоміжного обладнання теплоелектроцентралі;

7) перевірку наявності та стану виконання затвердженої в установленому законодавством порядку схеми теплопостачання міста або іншого населеного пункту України, аналіз розвитку теплової мережі та навантажень з урахуванням перспективного плану розвитку теплозабезпечення на території провадження господарської діяльності виробника у разі наявності такого плану;

8) визначення реального технічного стану обладнання з урахуванням його режиму роботи з виробництва електричної та теплової енергії;

9) оцінку доцільності впровадження спалювання різних видів палив, зокрема розгляд трьох сценаріїв реконструкції: використання природного газу, використання вугілля місцевої ресурсної бази або іншого виду палива, який передбачено технологічними процесами теплоелектроцентралі, та використання відновлювальних ресурсів, враховуючи аналіз та прогноз забезпечення паливом, електричної та теплової потужності теплоелектроцентралі за роками, питомих витрат палива на виробництво електричної та теплової енергії, оцінку використання новітніх технологій;

10) пропозиції та обґрунтування (у тому числі переваги та недоліки) концепцій реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі, у тому числі з можливістю часткового або повного переведення обладнання на спалювання альтернативних видів палива.

3. Результатом аудиту технічного стану є висновок, що встановлює реальний технічний стан теплоелектроцентралі та надає рекомендації щодо поліпшення конкурентоспроможності теплоелектроцентралі і оптимізації її операційних витрат на вироблену електричну та теплову енергію.

Заступник
директора Департаменту
електроенергетичного
комплексу -
начальник відділу
паливно-енергетичних
балансів та моніторингу
виробництва і споживання
електроенергії

К. Новиковon top