Document z0898-99, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2005, on the basis - z0918-04

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 579 від 08.12.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 грудня 1999 р.
vd991208 vn579 за N 898/4191
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 280 ( z0918-04 ) від 17.06.2004 )
Про внесення змін до деяких нормативних актів
Національного банку України

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та з метою забезпечення бухгалтерського
обліку деяких видів операцій у комерційних банках України і
реальної фінансової звітності, що надається комерційними банками
Національному банку України, Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку
комерційних банків України ( va493500-97 ) (затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 21.11.97
N 388 ( v0493500-97 ), зі змінами і доповненнями) (додаються). 2. Затвердити зміни до Інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України
( v0495500-97 ) (затвердженої постановою Правління Національного
банку України від 21.11.97 N 388, зі змінами і доповненнями)
( z0899-99 ). 3. Затвердити зміни до Порядку формування коригуючих
проводок, що здійснюються комерційними банками України з метою
забезпечення реальної фінансової звітності (затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 10.09.98
N 358 ( v0572500-98 ) ( z0900-99 ). 4. Затвердити зміни до Порядку ведення аналітичного обліку
установами банків України (затверджених постановою Правління
Національного банку України від 30.12.97 N 466 ( v0511500-97 ), зі
змінами і доповненнями) ( z0901-99 ). 5. Зареєструвати цю постанову в установленому порядку в
Міністерстві юстиції України. 6. Постанова набуває чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України. 7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Департамент бухгалтерського обліку (П.М.Сенищ) та Департамент
інформатизації (А.С.Савченко).
В.о. Голови В.С.Стельмах
Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
08.12.99 N 579
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 грудня 1999 р.
за N 898/4191
Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку
комерційних банків України
( va493500-97 )
1. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції" 1.1. У групу рахунків 120 "Кошти до запитання в Національному
банку України": - ввести рахунок 1203 А "Кошти обов'язкових резервів, що
резервуються в Національному банку України". 1.2. До розділу 13 "Кошти Національного банку України": - ввести групу рахунків 133 "Строкові депозити Національного
банку України"; - ввести рахунок 1332 П "Короткострокові депозити
Національного банку України"; - ввести рахунок 1335 П "Довгострокові депозити Національного
банку України"; - ввести рахунок 1338 П "Нараховані витрати за строковими
депозитами". 1.3. Розділ 14 "Казначейські та інші цінні папери, що
рефінансуються Національним банком України" викласти у такій
редакції: "14 "Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються
Національним банком України, та цінні папери, емітовані
Національним банком України". 1.4. До розділу 14 "Казначейські та інші цінні папери, що
рефінансуються Національним банком України, та цінні папери,
емітовані Національним банком України": - ввести групу рахунків 143 "Боргові цінні папери, емітовані
Національним банком України, у портфелі банку на продаж"; - ввести рахунок 1430 А "Боргові цінні папери, емітовані
Національним банком України, у портфелі банку на продаж"; - ввести рахунок 1436 КА "Неамортизований дисконт за
борговими цінними паперами, емітованими Національним банком
України, у портфелі банку на продаж"; - ввести рахунок 1437 А "Неамортизована премія за борговими
цінними паперами, емітованими Національним банком України, у
портфелі банку на продаж"; - ввести рахунок 1438 А "Нараховані доходи за борговими
цінними паперами, емітованими Національним банком України, у
портфелі банку на продаж".
2. У класі 6 "Доходи" 2.1. У групу рахунків 605 "Процентні доходи за цінними
паперами": - ввести рахунок 6054 П "Процентні доходи за цінними
паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі
банку на продаж".
3. У класі 7 "Витрати" 3.1. У групу рахунків 700 "Процентні витрати за коштами,
отриманими від Національного банку України": - ввести рахунок 7005 А "Процентні витрати за
короткостроковими депозитами, що отримані від Національного банку
України"; - ввести рахунок 7006 А "Процентні витрати за довгостроковими
депозитами, що отримані від Національного банку України".on top